HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Brilliant Employee

Brilliant Employee

Brilliant Future

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Brilliant Employee?

Engagemang, ledarskap och en stark ledning är viktigt för att vara en långsiktigt attraktiv och framgångsrik organisation. Brilliants plattform för medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker, samtidig som verktyget är enkelt att använda.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
11-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda kunden?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVENDANOFI

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SEGlobalDKNOFI

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Varför gör man affärer med Brilliant Future?

Varför väljer man Brilliant Employee?

Mät, agera och analysera i Brilliants plattform

Vi erbjuder SaaS-lösningar för både kund- och medarbetarundersökningar och vi hjälper dig hela vägen med att mäta, analysera och agera. Brilliants plattform ger dig AI-baserade rekommendationer som grundar sig i just ditt resultat. Förutom funktionaliteten med rekommendationer ger den även handlingsplaner och uppföljningsverktyg.

Få professionell hjälp på vägen

Vi på Brilliant har över 20 års erfarenhet från medarbetarundersökningar. Vi toppar vår plattform med ett brett utbud av våra Professional Servicestjänster som till exempel analys, ledarutveckling och stöd vid förändring. Det vill säga – Brilliant ger dig hela spektrat tjänster du behöver för att du lättare ska ta smarta beslut och nå dina strategiska mål.

Benchmark från 75 länder

Vi mäter medarbetares upplevelse av sin arbetssituation i över 75 länder och vi kan bryta ner data på en internationell-, nationell- eller branschnivå för att ni ska kunna jämföra er på just det sätt ni behöver.

Varför väljer man er som leverantör?

Engagemang, ledarskap och en stark ledning är viktigt för att vara en långsiktigt attraktiv och framgångsrik organisation. Brilliants plattform för medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker, samtidigt som verktyget är enkelt att använda.

Vi är vana att jobba med stora organisationer – både nationella och internationella – och vi mäter medarbetarupplevelser i över 75 länder. Våra undersökningar erbjuds på 24 språk och verktyget finns i dagsläget på 11 språk.

Vi är flexibla i vårt arbetssätt och kan erbjuda ledarskapsutveckling och en rad utbildningar – allt för att tillgodose de behov ni som organisation har.

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

I mer än 25 år har vi med hjälp av vår plattform, metodik och erfarenhet levererat resultat till våra kunder.

Genom uppföljning hos våra kunder visar vår data att de kunder som anammat hela vår metodik uppnår:

 • 80% högre kundnöjdhet efter ett år
 • 70% högre medarbetarengagemang efter ett år
 • 80% bättre ledarskap efter ett år

Vilka behov och utmaningar är det som Brilliant Employee löser för kunden?

Brilliant en av marknadens främsta datadrivna plattformar för medarbetarundersökningar. Vår plattform hjälper organisationer världen över att frigöra människors potential och öka deras engagemang.

Vår lösning för medarbetarundersökningar är enkel att använda och säkerställer att hela organisationen agerar på rätt saker, för en långsiktig och framgångsrik affär.

Recensioner & Omdömen om Brilliant Employee

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

VDLitet företagVerifierad personSverigeAugusti 2023

Vad gillar du mest?

De smarta rekommendationerna som gör att varje team får sina unika rekommendationer på åtgärder efter genomförd mätning. Och att de uppföljande pulsarna bygger på det område som är mest kritiskt att utveckla.

Vad gillar du minst?

Att vi inte kan matcha organisationsstrukturen i vårt HR-system med Brilliants system.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Vi jobbar hårt med att utveckla ledarskapet och får genom Brilliant en mycket tydlig bild över vilka områden vi behöver förstärka.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

HR-partnerMedelstort företagVerifierad personSverigeNovember 2022

Vad gillar du mest?

Användarvänligheten, servicen, tydligheten i kopplingen från medarbetare till ledning.. strukturen.

Vad gillar du minst?

Att nya bra funktioner ibland krånglar

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Många! Delaktighet och engagemang på gruppnivå. Uppföljning ledarskap. Analys och överblick av mönster i bolaget

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Enkelt att jobba med brilliant!

RegionchefMedelstort företagVerifierad personSverigeNovember 2022

Vad gillar du mest?

Att allt är ”färdigt”. Forskningsbaserad metod, frågebatterier och att man får rekommenderade områden som chef att jobba med

Vad gillar du minst?

Att vi vill mer men inte mäktar med riktigt på grund av interna projekt.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Att vi får med engagemanget hos medarbetarna och att det är enkelt för cheferna att ta utfallet vidare.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

.

Chef HRMedelstort företagVerifierad personSverigeNovember 2022

Vad gillar du mest?

Engagemanget för sakfrågorna som speglas i verktyget och filosofin bakom.

Vad gillar du minst?

.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Brilliant erbjuder ett verktyg som skapar förutsättningar för dialog och förståelse kring affärskritiska frågor som ledarskap/medarbetarskap/ engagemang, mening.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Brilliant Employee förekommer inom följande kategorier

Brilliant Employee produktfunktionaliteter

Pulsmätningar

API Technical support

Ingår

Automatiska utskick

Ingår

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Ingår

Feedback

Ingår

Forskningsbaserade frågor

Ingår

Förslag till åtgärder

Ingår

Kontinuerligt pulsmätning

Ingår

KPI:s/ NYCKELTAL

Ingår

NPS benchmarks

Ingår

Olika språk

Ingår

Realtids data

Ingår

Synk av personaldata

Ingår

Medarbetarundersökning

Automatiska påminnelser

Ingår

Automatiska rekommendationer

Ingår

Benchmarking

Ingår

Färdiga mallar

Ingår

Krypterad information

Ingår

Segmentera data

Ingår

SMS

Ingår

Verktyg för statistik & analys

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Brilliant Future

Vi erbjuder SaaS-lösningar för både kund- och medarbetarundersökningar och vi hjälper dig hela vägen med att mäta, analysera och agera. Vi har en egen plattform för att mäta, både kund- och medarbetarundersökningar. Den ger dig AI-baserade rekommendationer som grundar sig i just ditt resultat. Förutom funktionaliteten med rekommendationer ger den även handlingsplaner och uppföljningsverktyg.

Det toppar vi sen med ett brett utbud av våra Professional Servicestjänster som till exempel analys, ledarutveckling och stöd vid förändring. Det vill säga – Brilliant ger dig hela spektrat tjänster du behöver för att du lättare ska ta smarta beslut och nå dina strategiska mål.