HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa budget- och prognosverktyg

Välj ett modernt budget- och prognosverktyg

Röriga spreadsheets, tidskrävande dokument där olika anställda hanterar innehållet på olika sätt och tung informationsöverföring. Ekonomi, budgetering och prognoser är krångligt och svårt för många, men oerhört viktigt för framgångsrika organisationer och företag. För en professionaliserad hantering rekommenderar vi på BusinessWith att ni satsar på ett modernt budget- och prognosverktyg. Det hjälper er att lyckas med såväl planering som med ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Moderna system är ofta anpassade för att många på företaget ska kunna vara involverade i planeringen. De ger flera personer i organisationen möjlighet att delta och samarbeta kring prognoserna och följa utfallet, i många fall på ett lättillgängligt sätt. Förståelse och delaktighet är är A och O för framgång. Samtidigt har många av dagens budgeterings- och prognosverktyg moduler som ger möjlighet till effektiv uppföljning och analyser på hög nivå – delar som förvisso inte är viktiga för alla, men som har hög relevans för företagets utveckling.

Det kan vara värdefullt att titta på många budgetverktyg innan ni fattar beslut om vilket som passar bäst för just ert företag. Överväg noga hur pass mycket support ni behöver, och se över vad som ingår i den tjänst ni fastnar mest för. Kanske har ni personal som kan mycket om ekonomi, kanske har ni primärt andra specialkompetenser bland era anställda. Sådant är viktigt att fundera över innan ni bestämmer er för vilket budget- och prognosverktyg ni vill satsa på. Supporten är kanske precis de experter som ni behöver för att ta nästa steg?

På BusinessWith kan vi budget- och prognosverktyg. Jämför gärna via vår systemguide, vi hjälper er att ta reda på vilket system som är bäst just för er.

Vad kan jag kräva av ett budget- och prognosverktyg?

Vad kan jag kräva av ett budget- och prognosverktyg?

Ett budget- och prognosverktyg är ofta omfattande och kan erbjuda dig och ert företag en hel del. Delar av det har ni förmodligen i Excelfiler redan i dag, delar kanske ni inte ens har tänkt på att ni behöver. Här sammanfattar vi några av de komponenter som finns i ett modernt verktyg för budget och prognoser. Många av verktygen på marknaden har funnits en tid och utvecklats i takt med företagens krav och behov. Grunden har ofta varit att tydliggöra processen med budget, ekonomi och planering, varför verktygen i många fall är bra på just budgetering, prognoser och att följa upp nyckeltal, så kallade KPI:er. Dessa nyckeltal ska vara lätta att följa, då det är de som jämför ett företag mot övriga marknaden och ska hjälpa organisationen eller företaget att nå målen. Beroende på hur stort ert företag eller er organisation är, bör ni fundera över om ni vill dela upp prognoserna i exempelvis olika grupper eller kategorier. Många system är bra på just det. Ett budget- och prognosverktyg gör av naturliga skäl inte hela jobbet, men den hjälper er att arbeta med målstyrning, om ni vill det. Rapporter, diagram och analyser är ett givet inslag och det är viktigt att ni tar er tid att följa upp dessa, så att ni som företag har möjlighet att lära av era misstag och nå framgång för framtiden. Verktygen levererar ofta betydligt mer än det vi har nämnt här, som kommentarsfunktioner, benchmarking och integrationer med andra system. Det är upp till er att välja ett budget- och prognosverktyg som inkluderar så mycket som möjligt av allt ni behöver och har kapacitet att ta del av. Red gärna ut hur många som kan behöva använda systemet och vilka behov de olika rollerna har. Därefter kan ni filtrera i vår systemguide för att ta reda på vilket verktyg som passar er bäst. Hör av er till oss på BusinessWith om ni har funderingar!

Beskrivning av produktfunktioner

Arbetsprocesskontroll

Följ processen i arbetet och se hur de ligger till med budgeten i real-tid.

Benchmarking

Utvärdera din verksamhet kvalitativt eller kvantitativt och jämför värden, prestanda och olika riktmärken. Sätt två mått mot varandra för att jämnföra vilken som är bäst för ändamålet.

Dashboards

Skapa egna dashboards och navigera genom en egenskapad vy av dina vikigast nyckeltal, pågående budgetar, planering inom en given tidshorisont på samma sida.

Faktura information

Importera och exportera information från fakturor för att få en bättre bild för budget och prognos. Detta ger en tydlig bild i kommande in- och utflöden av kapital.

Flerårsplanering

Planera dagar, veckor, år in i minsta detalj. Se din planering år i förväg inför viktiga företagshändelser. Planera in budgetar för framtida projekt och skapa en lång tidshorisont för ditt arbete.

Kommentar

Kommentera och lämna feedback på budgetar, prognoser eller planeringar. Alla som har tillgång till filen har möjlighet att se kommentaren. Detta underlättar processarbetet.

Modelleringar

Skapa och använd färdiga eller egengjorda modeller för beräkning av budget och prognos. Systemet räknar dessa komplexa beräkningar snabbt och pricksäkert.

Nyckeltalsanalys

Analysera dina nyckeltal och hur de ändras över året. Systemet räknar ut dina nyckeltal från olika parametrar för att sedan skapa underlag till din egna analys.

Rullande prognos

Rullande prognos är en funktion som automatiserar prognosprocessen. När nya budgetar görs hjälper systemet användaren att förutse framtida resultat.