HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Allt om system och programvara för HR & Talent Management

HR-system & Talent Management System

Vill du effektivisera ditt arbete inom human resources, få en bättre översikt över din personalinformation, eller arbeta mer strategiskt med att attrahera och behålla de bästa medarbetarna på marknaden? Då är det dags för dig att hitta rätt HR-system eller Talent Management System för just ditt företag.

HR-systemen går att dela in flera kategorier, som HCM-system och HRM-system. HCM-systemen, alltså Human Capital Management syftar mer till själva talangerna, och hur du tar hand om dina medarbetare på bästa sätt så att de trivs, utvecklas och frodas – samt att ditt företag arbetar med att attrahera de allra bästa. Där ingår talent management. Det senare, alltså HRM-systemen; så kallade Human Resource Management, handlar om att ha ett personalsystem som tar hand om lön, pensionslösningar, resursplanering, tidrapportering och andra hr-processer men också att strategiskt se till att HR:s arbete går hand i hand med företagets affärsmål.

Målen med HCM-system/HRM-system och Talent Management System är helt enkelt att kunna hantera sin personal på bästa sätt – allt från att ha tillgång till ett smart rekryteringsverktyg, få ut analyser, statistik och rapporter, automatisera rutinuppgifter – till att ha verktyg för att arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Talent management handlar mycket om att motivera medarbetarna så att deras arbete verkligen gagnar företaget i stort. Att kunna ge sin personal incitament och morötter för att prestera är idag ett hett ämne i HR-branschen. Allt fler företag förstår vikten av att verkligen se till att man har rätt sorts medarbetare, då det innebär att verksamheten snabbare når sina uppsatta mål och ambitioner. Fel person i fel roll är kostsamt, men utan ett system kan det vara svårt att se var det brister.

BusinessWiths jämförelsetjänst hjälper dig att jämföra och välja det bästa systemet för ditt företag och ger dig en samlad bild över HR-systemen i Sverige. Hos oss kan du bland annat filtrera och se vilka HR-system som erbjuder lösningar för onboarding eller som har ett eget lönesystem, eller hitta det Talent Management System som har funktioner som exitenkäter eller smarta verktyg för medarbetarsamtal. Vi förenklar ditt systemval och ger dig den översikt du behöver för att välja rätt.

Toppsystem i HR & Talent

Brilliant Employee

Brilliant Employee

Brilliant Future

Engagemang, ledarskap och en stark ledning är viktigt för att vara en långsiktigt attraktiv och framgångsrik organisation. Brilliants plattform för medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker, samtidig som verktyget är enkelt att använda.

Lär dig mer om Brilliant Employee

Populum-logo

Populum

Populum

Populum är en People & Culture Experience-plattform. Organisationer använder verktyget internt för att gemensamt arbeta med förbättringar av välbefinnande, engagemang, kultur och transformationsinitiativ. Genom att regelbundet mäta organisationens viktigaste områden riktas fokus mot det som har störst inverkan på att medarbetare och chefer mår och presterar som bäst.

Lär dig mer om Populum

Learnster

Learnster

Learnster

Learnster utvecklar morgondagens LMS för framåtlutade organisationer som vill uppnå maximal utveckling på minimal tid. Vi lanserade vår innovativa plattform 2018 och har sedan dess haft en kraftig tillväxt, primärt inom den privata sektorn. Om du letar efter användarvänlighet i världsklass är Learnsters ultramoderna LMS verktyget för dig.

Lär dig mer om Learnster

Visma Talent

Visma Talent Learning

Visma Talent Solutions

Digitalisera alla HR processer i system-stöd där allt hänger ihop. Visma Talent erbjuder marknadsledande LMS med stöd för lärande i alla former, inklusive stöd för LXP. Detta LMS stödjer alla organisationer om det så bara handlar om att skapa central utbildningskatalog och sköta compliance-krav, till att bygga upp avancerade "blended learning program". Automatiserad tilldelning. Smarta och individ...

Lär dig mer om Visma Talent Learning

Yesbox

Yesbox

Yesbox

Skapa en blomstrande företagskultur och arbetsmiljö med Yesbox. Yesbox anpassningsbara, forskningsbaserade medarbetarundersökning som ger feedback från högsta ledningen till alla nivåer. Yesbox Puls ger kontinuerlig feedback, sparar tid och håller er uppdaterade. Vår erfarenhet och kompetens stödjer er genom hela resan. Få fortsatt framgång med Yesbox stöd - för dig som vill lite mer🚀🌟

Lär dig mer om Yesbox

Grade Learning är ett modernt LMS och onboardingverktyg som effektivt hanterar allt från digitalt mikrolärande till komplexa ledarskapsprogram. - Inbyggt författarverktyg för produktion av interaktiv och responsiv e-Learning direkt i LMS:et. - 98,25 % kundnöjdhet i supporten.

Lär dig mer om Grade Learning

Thrive

THRIVE

Xtractor

THRIVE Learning & Skills Platform är en Europas mest snabbväxande och omtalade lärplattformar. I grunden handlar detta om ett extremt tydligt fokus på användarvänlighet och att tillhandahålla engagerande lärupplevelser. Dessa lärupplevelser bygger i sin tur på innovativ teknik, som möjliggör individanpassat, socialt och data-drivet lärande.

Lär dig mer om THRIVE

Eurekos-logo

Eurekos

Eurekos Systems ApS

Eurekos är specialanpassat LMS med snabb onboarding som kontinuerligt engagerar kunder och partners. Den innehåller en integrerad uppsättning verktyg för certifiering, e-handel, varumärkesportaler, mobilt lärande och snabbt innehåll. Eurekos gör det enkelt att leverera produktutbildning som behåller fler kunder och förvandlar partners till förespråkare.

Lär dig mer om Eurekos

Learningbank

Learningbank

Learningbank

Användarvänlig, intuitiv LMS- och onboarding-plattform. Spara tid med automatisering, skapa engagerande innehåll eller använd färdiga utbildningsmoduler. Samla dina digitala och fysiska utbildningar på ett ställe och rapportera framstegen enkelt. Perfekt för företag med 100+ anställda. Läs mer & få en gratis demo.

Lär dig mer om Learningbank

Jahopp KiP är en flexibel LMS-plattform för både privat och offentlig sektor med över 25 moduler för anpassning efter specifika behov. Målet är att stödja organisationer med onlinekurser, utbildningsprogram och utvecklingsinitiativ. Vi erbjuder skräddarsydd lösning för alla sektorer och fokuserar ständigt på utveckling.

Lär dig mer om Jahopp KiP

Välj och jämför HR-system

BusinessWiths jämförelsetjänst gör det enklare att hitta rätt HR-system för ditt företag. Allt för att du ska hitta en långsiktig partner. Men vad letar du efter? Och vilka krav och förväntningar har du på ditt system?

Tänk gärna på att det är bra att hitta en leverantör som verkligen förstår hur ert företag fungerar och hur er arbetskultur ser ut. Ni vill ha en partner att växa med som fungerar både nu och i framtiden. Leverantören, eller partnern, ska kunna vara ett stöd för er när ni växer.

Gränssnittet i systemet bör vara enkelt och användarvänligt. Testa dig gärna fram och räds inte att fråga era medarbetare om hjälp i själva utvärderingen. Det är en god idé att sätta ihop ett team som arbetar med att utvärdera de olika leverantörerna, då valet av system är såpass viktigt för verksamheten. Se till att ha budgeten klar innan du går ut på systemjakt och att era förväntningar är klara.

Morgondagens, och även nutidens HR, går ut på att inkludera medarbetaren så mycket som möjligt i frågor som rör den egna anställningen, inte minst genom att erbjuda funktioner som självbetjäning/självservice genom digitala HR-lösningar. Från att ha varit ett nödvändigt kostnadscenter är nu HR en nyckelfunktion som hjälper företaget att nå affärsmålen – därför är valet av system otroligt viktigt för verksamheten, något du får hjälp med genom BusinessWiths jämförelsetjänst.