HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Allt om system och programvara för HR & Talent Management

HR-system & Talent Management System

Vill du effektivisera ditt arbete inom human resources, få en bättre översikt över din personalinformation, eller arbeta mer strategiskt med att attrahera och behålla de bästa medarbetarna på marknaden? Då är det dags för dig att hitta rätt HR-system eller Talent Management System för just ditt företag.

HR-systemen går att dela in flera kategorier, som HCM-system och HRM-system. HCM-systemen, alltså Human Capital Management syftar mer till själva talangerna, och hur du tar hand om dina medarbetare på bästa sätt så att de trivs, utvecklas och frodas – samt att ditt företag arbetar med att attrahera de allra bästa. Där ingår talent management. Det senare, alltså HRM-systemen; så kallade Human Resource Management, handlar om att ha ett personalsystem som tar hand om lön, pensionslösningar, resursplanering, tidrapportering och andra hr-processer men också att strategiskt se till att HR:s arbete går hand i hand med företagets affärsmål.

Målen med HCM-system/HRM-system och Talent Management System är helt enkelt att kunna hantera sin personal på bästa sätt – allt från att ha tillgång till ett smart rekryteringsverktyg, få ut analyser, statistik och rapporter, automatisera rutinuppgifter – till att ha verktyg för att arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Talent management handlar mycket om att motivera medarbetarna så att deras arbete verkligen gagnar företaget i stort. Att kunna ge sin personal incitament och morötter för att prestera är idag ett hett ämne i HR-branschen. Allt fler företag förstår vikten av att verkligen se till att man har rätt sorts medarbetare, då det innebär att verksamheten snabbare når sina uppsatta mål och ambitioner. Fel person i fel roll är kostsamt, men utan ett system kan det vara svårt att se var det brister.

BusinessWiths jämförelsetjänst hjälper dig att jämföra och välja det bästa systemet för ditt företag och ger dig en samlad bild över HR-systemen i Sverige. Hos oss kan du bland annat filtrera och se vilka HR-system som erbjuder lösningar för onboarding eller som har ett eget lönesystem, eller hitta det Talent Management System som har funktioner som exitenkäter eller smarta verktyg för medarbetarsamtal. Vi förenklar ditt systemval och ger dig den översikt du behöver för att välja rätt.

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Toppsystem i HR & Talent

Yesbox skapar bättre förutsättningar för organisationer att utvecklas genom undersökningar, analys och reflektion samt aktivitetsuppföljning. Yesbox medarbetarundersökningsmodul utgår från mer än 300 forskningsbaserade valbara frågor. I Yesbox finns förslag/mallar för olika områden med områdesindex. Vi rekommenderar att upplägget utgår från ert fokus i organisationen. Ledningen kan analysera på al...

Lär dig mer om Yesbox

Yesbox skapar bättre förutsättningar för organisationer att utvecklas genom pulsmätningar, analys och reflektion samt aktivitetsuppföljning. Yesbox mätningsfilosofi bygger på forskning med fokus på förståelse av attityder, beteenden och kunskap. Med utgångspunkt utifrån mätningar förbättrar ni kommunikation och ledarskap samt ökar organisationens engagemang, välmående och framgång. Yesbox ser måls...

Lär dig mer om Yesbox

Välj och jämför HR-system

BusinessWiths jämförelsetjänst gör det enklare att hitta rätt HR-system för ditt företag. Allt för att du ska hitta en långsiktig partner. Men vad letar du efter? Och vilka krav och förväntningar har du på ditt system?

Tänk gärna på att det är bra att hitta en leverantör som verkligen förstår hur ert företag fungerar och hur er arbetskultur ser ut. Ni vill ha en partner att växa med som fungerar både nu och i framtiden. Leverantören, eller partnern, ska kunna vara ett stöd för er när ni växer.

Gränssnittet i systemet bör vara enkelt och användarvänligt. Testa dig gärna fram och räds inte att fråga era medarbetare om hjälp i själva utvärderingen. Det är en god idé att sätta ihop ett team som arbetar med att utvärdera de olika leverantörerna, då valet av system är såpass viktigt för verksamheten. Se till att ha budgeten klar innan du går ut på systemjakt och att era förväntningar är klara.

Morgondagens, och även nutidens HR, går ut på att inkludera medarbetaren så mycket som möjligt i frågor som rör den egna anställningen, inte minst genom att erbjuda funktioner som självbetjäning/självservice genom digitala HR-lösningar. Från att ha varit ett nödvändigt kostnadscenter är nu HR en nyckelfunktion som hjälper företaget att nå affärsmålen – därför är valet av system otroligt viktigt för verksamheten, något du får hjälp med genom BusinessWiths jämförelsetjänst.