Jämför Sveriges bästa ärendehanteringssystem

Vilket ärendehanteringssystem behöver du?

Att ha ett system för ärende- eller dokumenthantering, som systematiserar och hjälper ert företag eller organisation att hålla koll på allt från frågor till felanmälningar sparar er både tid på administration, samtidigt som ni eliminerar att någonting faller mellan stolarna. Men - ärendehanteringsdjungeln är stor och full av finesser och fallgropar. Hos oss på BusinessWith kan du jämföra ärendehanteringssystem för stora företag, och för mindre företag samt för olika branscher.

Det bästa ärendehanteringssystemet för ditt företag hittar du genom att först utreda behovet av system. Hur hanterar ni ärenden idag? Vilka ska hantera ärendena och hur väl kan flödet automatiseras eller integreras med andra system ni har? Det kan också vara så att ni behöver ha ett system som ska klara av att hantera att ärenden kommer in från olika kanaler såsom mobilen? Kartlägg era behov och vilka funktioner ni behöver så blir det ännu enklare att välja ärendehanteringssystem och utvärdera vilket ärendesystem som matchar dig bäst, här hos BusinessWith.

Vad behöver jag veta om ärendehanteringssystem?

Testa systemguiden

Låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Kundo

Kundo

Kundo erbjuder moderna verktyg för ärendehantering i kundservice, teknisk support och för administrativa avdelningar. Hantera inkommande e-post, chatt, sociala medier, frågeforum och er egen kunskapsbank i samma enkla system.

Lär dig mer om Kundo

Webbsida

Freshdesk

Freshworks

Freshdesk är ett system för ärendehantering anpassat för små- & medelstora företag. Fokus är inom helpdesk och kundservice. Ärendehanteringssystemet innehåller många olika funktionaliteter.

Lär dig mer om Freshdesk

Läs mer

Addsystems erbjuder en palett av funktoner för ärendehantering. Med månggårig erfarenhet och fokus på kundanpassning så kan Add ärende möte många olika krav och behov för både storaföretag och mindre företag.

Lär dig mer om Add Ärendehantering

Läs mer

AM system

AM System

Ett flexibelt system för ärendehantering som kan användas inom många branscher där man kan få goda konfigureringsmöjligheter. Erbjuder en flexibel prismodell för både storaföretag och småföretag.

Lär dig mer om AM system

Läs mer

Ett webbaserad system för ärendehantering där man kan hantera äreden direkt i mobilen eller enkelt dra ut rapporter. Används av många storföretag och är konfigurerbart att möta olika behov.

Lär dig mer om Canea Workflow

Läs mer

Dhsolutions

DH Solutons

Ett molnbaserat ärendehanteringssystem som är flexibelt uppbyggt för att kunna användas inom olika användingsområden såsom kundservice, fastighet, & heldesk. DH solutions hanterar över 900 000 ärenden/år.

Lär dig mer om Dhsolutions

Läs mer

Imbox

ImBox

Ett ärendehanteringssystem med fokus på kundtjänst & kundkommunikation. Imbox Ticket erbjuder goda integrationsmöjligheter med CRM system samt innehåller funktioner för chat, formulärer för effektiv kommunikation.

Lär dig mer om Imbox

Läs mer

Ett ärendesystem som kan användas för olika ärendetyper såsom avvikelsehantering, serviceuppdrag och helpdesk. Moderna funktioner som kan skärddarsys för att möta olika behovsbilder.

Lär dig mer om KEYnet ärendehantering

Läs mer

Nilex

Nilex

Vi erbjuder ett mångsidigt verksamhetssystem som engagerar sina användare med ett enkelt, men kraftfullt gränssnitt. Med Nilex får ni med er alla i er satsning på att leverera en bättre service till era kunder och användare. I vårt ärendehanteringssystem har ni en mängd kraftfulla funktioner såsom vår formuläreditor som gör att ni kan skräddarsy ert ärendeflöde efter utmaningar som just er verksam...

Lär dig mer om Nilex

Webbsida

summerasupport

Summera Support

En webbaserad molntjänst inom ärendehantering för kundtjänst, fastighetservice och fältarbete. Summera Support har ett modernt gränsnitt som kan avnändas via mobil samt ett eget bytt API för integration och dataöverföring.

Lär dig mer om summerasupport

Läs mer

Supportcenter Plus är en kundsupportlösning för att effektivisera kundsupporten. Erbjuder flertal funktioner för att kunna spåra ärenden, en självbetjäningsportal, få in supportärenden från flera supportkanaler m.m.

Lär dig mer om Supportcenter Plus

Läs mer

Sweet Systems

Sweet Systems

Sweet är ett innovativt mjukvarubolag som fokuserar på kundens behov av digitalisering och automatisering för att effektivisera sitt kundarbete. Systemet är flexibelt och innovativt med funktioner för att fånga och strukturera information med en single view av kunden

Lär dig mer om Sweet Systems

Webbsida

Vision Flow

Visionera

VisionFlow är ett ärendehanteringssystem utvecklat för att effektivisera arbetsflöden inom organisationer. Systemet är användarvänligt och innhåller många kraftfulla verktyg & funktioner inom ärendehantering.

Lär dig mer om Vision Flow

Läs mer

Välja rätt ärendehanteringssystem

Ett ärendehanteringssystem eller dokumenthanteringssystem kan vara helt rätt för ett företag eller organisation, men inte alls passa ett annat. För att veta vad för sorts system just ditt företag behöver är det bra att gå igenom och ställa sig själv och företaget ett antal frågor. Först och främst behöver de som är i behov av ett system berätta vad som är viktigast för dem. Ett bra system hjälper er att administrera och kommer göra det lättare för er att framstå som serviceminded, då inget glöms bort. Se över de befintliga processer som finns och sy ihop den kedja av dem som involveras i ett ärende. Rätt ärendehanteringssystem gör det enkelt för nästa person att ta vid i ett ärende och det blir enkelt att få översikt.Hur stort är ert behov av att bygga på med flera funktioner, och behöver andra system vara kopplade till ärendesystemet? Behöver ärenden kunna kopplas ihop också? Ska en kund kunna logga in för att följa sin fråga? Och hur vill ni själva följa upp varje ärende?

Kartlägg de eventuella problem som finns i dagsläget och vad som är viktigast att lösa, och glöm inte att utbilda personalen ordentligt när ni väl hittat rätt system för er. Ett ärendehanteringssystem ska göra support och hantering enklare, snabbare och det ska automatisera flöden - samtidigt som era kunder känner att ni är enkla att kommunicera med. Välkommen att jämföra ärendehanteringssystem i BusinessWith enkla guide.

Ärendehanteringssystem för olika branscher

Beroende på vilken bransch du arbetar i, kan behovet av ärendehanteringssystem eller dokumenthantering se mycket annorlunda ut. Vissa branscher eller företag kan vara i stort behov av att systemet behöver agera olika beroende på vilken sorts ärende som kommer in, eller att systemet är responsivt och fungerar oavsett vilken enhet man arbetar från.

Många system idag går att anpassa utifrån specifika system och går med fördel att koppla ihop andra crm-system, ekonomisystem eller affärssystem av olika sorter. Det finns de system som går att jobba i offline, för dem som inte alltid har bra täckning och som behöver ha tillgång närsomhelst och varsomhelst. Möjligheterna är oändliga.

I fastighetsbranschen till exempel, behövs ofta ett system som klarar att administrera allt från hyresavier och felanmälningar till att kunna hantera dokument och viktiga avtal. Här kan det finnas behov av ett system som kan skicka ut notiser om ärendet och ett system som säger ifrån när en tidsgräns överskrids. Det behöver också vara kopplat till ekonomisystemet så att fakturering kan ske. Här är det jätteviktigt för fastighetsbolaget att systemet verkligen lever upp till de krav som finns. Att hantera alla dokument är alldeles för tidskrävande, och ett digitalt system ger både bättre service, kvalitet och gör uppföljning mycket enklare. Dessutom sparar det pengar och minskar personberoendet, eftersom processerna sköter sig själva när ingenting faller mellan stolarna. En bättre affärsnytta, helt enkelt!

Beskrivning av ärendehanteringsfunktioner

360 vy (oneview i realtid)

Få en Oneview i realtid över alla ärenden inom organisationen eller dina individuella på ett ställe. Är en hygienfaktor i ett ärendehanteringssystem men det varierar beroende på system och på hur mycket kunddata som du kan få i en vy. Möjligheten till att kunna konfigurera din ”oneview” varierar beroende på ärendesystem.

Chat support

Vissa ärendehanteringssystem erbjuder möjligheten till att ha en chatsupport med sina kunder samt med sina medarbetare. Detta är ofta integrerat i systemet och kan vara en mycket effektiv kanal för snabb kommunikation. Se över dock hur flexibel chatsupporten är?

Delegera & återkoppling av delärenden

I ett huvudärende kan man skapa delärenden som kan delegeras till andra avdelningar som behöver att utföra vissa moment. Det är en mycket viktig funktion att undersöka när man skall välja ärendehanteringssystem.

Digitala formulär & självbetjäning

Mycket användbar funktion om man önskar automatisera och effektivisera flöden och processer i sin kundsupport eller andra ärendeflöden. Digitala formulär är precis som det låter ett digitalt verktyg för att skapa formulär, programmera flöden i formuläret, följa upp statistik, e-signaturer m.m. Ett bra självserviceverktyg.

Kunskapsdatabas

En viktig funktion är att man får tillgång till en lättanvänd kunskapsdatabas så att man kan på effektivt sätt få svar på frågor och enkelt komma åt dokument eller åtgärder som man behöver kunskap om.

Självbetjäningsportal

Ärendesystem som har en självbetjäningsportal gör det enklare för dig att dela viktiga information med dina kunder samt ha ett diskussionsforum. Dina kunder kan söka efter information, artiklar, varor. Du låter kunderna hitta svaren själva.

SLA & eskalering

Gör så att du kan hantera och konfigurera SLA:er för olika produkter, agentgrupper, företag etc.

Ärende- & svarsmallar

Möjliggör så att man kan skapa eller återanvända mallar för olika ärenden/svar för exempelvis avvikelsehantering, kundtjänst med mera. Med ärende/svarsmallar kan du snabbt och effektivt återkoppla till kunderna på ett klick med förifylld information.