HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Centuri

Centuri

Centuri

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Centuri?

Vi är specialister på komplex informationsstyrning och ledningssystem.

Vi konkurrerar med öppna plattformar (t ex Sharepoint) där kostnaderna för anpassning och förvaltning ofta blir höga och med funktionsbaserade line-of-business applikationer där utmaningen ofta blir dubbelarbete och otydlighet kring vilken information som finns var.

I denna marknad erbjuder vi en konfigurerbar plattform som säkerställer att medarbetarna har rätt information vid rätt tillfälle. Vi gör det med en plattform

- baserad på en kraftfull processmotor och ett avancerat behörighetssystem som säkerställer kvalitet och enkelhet för användaren

- som är enkelt anpassningsbar till olika arbetsprocesser och behov, vilket ger låga förvaltningskostnader och möjlighet till snabba förändringar

- som enkelt kan integreras med andra system och hämta och lämna information för att minska dubbelarbete och osäkerhet kring var man hittar korrekt information.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
11-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda kunden?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVENNODAFI

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SEDKNOFIGlobal

Pris från

Listpris från leverantör:
5kr/anv/mån

Varför gör man affärer med Centuri?

Varför väljer man Centuri?

 • Enkelt konfigurerbara processer/flöden och formulär
 • Fullt stöd för dokument, ärenden, avtal och enskilda uppgifter
 • Intuitivt gränssnitt med personlig överblick över allt som berör den enskilde medarbetaren
 • Kraftfull sökmotor med fulltext-indexering och relevansbaserade resultat
 • Fullt webbaserat och mobilt utan några appar eller nedladdade programvaror

Varför väljer man er som leverantör?

 • Gedigen erfarenhet av IT-stöd för ledningssystem
 • Djup kunskap om olika branschers regulatoriska och organisatorisk förutsättningar
 • Helhetsleverantör som utvecklar produkten, har egna konsulter för implementering och hanterar support internt
 • Utveckling i nära samarbete med våra kunder

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

Vi är specialister på komplex informationsstyrning och ledningssystem.

Vi konkurrerar med öppna plattformar (t ex Sharepoint) där kostnaderna för anpassning och förvaltning ofta blir höga och med funktionsbaserade line-of-business applikationer där utmaningen ofta blir dubbelarbete och otydlighet kring vilken information som finns var.

I denna marknad erbjuder vi en konfigurerbar plattform som säkerställer att medarbetarna har rätt information vid rätt tillfälle. Vi gör det med en plattform

- baserad på en kraftfull processmotor och ett avancerat behörighetssystem som säkerställer kvalitet och enkelhet för användaren

- som är enkelt anpassningsbar till olika arbetsprocesser och behov, vilket ger låga förvaltningskostnader och möjlighet till snabba förändringar

- som enkelt kan integreras med andra system och hämta och lämna information för att minska dubbelarbete och osäkerhet kring var man hittar korrekt information.

Vilka behov och utmaningar är det som Centuri löser för kunden?

Svenska tjänstemän lägger närmare 45% av sin tid på administration och i takt med den ökande informationsmängden och ett ökande antal system så ökar också utmaningen med att få överblick över verksamheten. Centuri hjälper verksamheter att skapa, underhålla och hitta ostrukturerad information snabbare och enklare samtidigt som vi säkerställer att viktig information granskas och uppdateras så att kvaliteten i verksamheten upprätthålls.

Plattformen ger medarbetarna möjlighet att få överblick över all information, oavsett om det är dokument, ärenden, avtal, kompetenser, risker eller processer - filtrerat baserat på vad som är relevant för den enskilde individen.

Centuri håller reda på allt som du som medarbetare behöver göra, oavsett om det gäller att granska dokument, omförhandla avtal, handlägga en avvikelse eller uppdatera dina kompetenser och samlar allt på din personliga "att göra"-sida.

Konfigurerbarheten gör att systemet enkelt kan förändras för att stödja nya och förändrade behov utan externa konsulter eller tekniker.

Recensioner & Omdömen om Centuri

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Centuri som ledningssystem

VerksamhetschefLitet företagVerifierad personSverigeOktober 2023

Vad gillar du mest?

Det vi uppskattar mest med Centuri är skalbarheten. Vi kan lägga till / ta bort användare vid behov. VI kan även lägga till olika användningsområden vid behov. Detta gör att vi känner oss bekväma att vi betalar för det vi använder.

Vad gillar du minst?

Vi saknar att Centuri tillhandahåller diarieföring.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Idag använder vi oss av en rad olika program som alla fyller en funktion. Det som är väldigt bra med Centuri är att det blir en samlingspunkt för alla system. I Centuri kan vi peka på olika system när de är relevanta. Därmed gör vi andra system lättillgängliga för alla medarbetare med hjälp av Centuri. Med Centuri blir det lättare att veta när jag ska använda andra system och förstå vilken funktion alla våra system uppfyller.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Intuitiv plattform där inlärningskurvan är låg

Personlig tränareMikroföretagVerifierad personSverigeOktober 2023

Vad gillar du mest?

Användarvänlig inlärningskurva: Centuri är utformat med en relativt kort inlärningskurva, vilket gör det tillgängligt för användare med olika tekniska färdigheter. Nybörjare kan snabbt komma igång och använda plattformen effektivt.

Vad gillar du minst?

Jag missade en utbildning och behövde lära mig allt själv.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Skapa en plats för all information som ska ut till kunder. Det är enkelt att ta del av information.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Centuri hjälper oss att automatisera våra processer och fördela arbete

Key Account Manager Litet företagVerifierad personSverigeOktober 2023

Vad gillar du mest?

Automatisering: Centuri erbjuder kraftfulla automatiseringsfunktioner som kan spara tid och minska manuell arbetsbelastning. Användare kan skapa regler och arbetsflöden för att automatisera upprepande uppgifter och processer.

Vad gillar du minst?

Jag har inte diarieföra kommunikation och dokument.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Ansvarsfördelning. Efter att jag har skrivit klart ett dokument eller rapporterat in ett ärende så kontaktar Centuri mig när jag behöver göra något. Jag är bara involverad i de saker som är relevanta för mig.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Bra ledningssystem

Business developmentMedelstort företagVerifierad personSverigeMars 2023

Vad gillar du mest?

Intuitiv design, det är enkelt för mig att förklara för andra var de ska hitta sina dokument. Detta i samband med att der är enkelt att söka efter rätt dokument.

Vad gillar du minst?

Inget lönesystem

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Vi är ackrediterade och regulatoriskt styrda och det är otroligt skönt att centuri har koll på allt åt mig.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Otroligt bra ledningssystem

Kvalitetsansvarig Stort företagVerifierad personSverigeFebruari 2023

Vad gillar du mest?

Flexibiliteten och enkelheten. Lätt att sköta med låga förvaltningskostnader.

Vad gillar du minst?

Inget CRM-system

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

I princip allt som rör säkrande av våra viktiga dokument och intruktioner, samt avvikelser och andra ärenden. MEd flexibiliteten så kan vi också lägga till nya sätt att jobba utan extra kostnader.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Centuri produktfunktionaliteter

Verksamhetssystem

Analysverktyg

Ingår

Avvikelsehantering

Ingår

Behörighetshantering

Ingår

Dokumenthantering

Ingår

Integrerbart

Ingår

Modulärt

Ingår

Måluppföljning

Ingår

Orderhantering

Ingår

Processkarta

Ingår

Resurshantering

Ingår

Strategiutveckling

Ingår

Stöd för ISO standard

Ingår

Ärendehantering

Ingår

Ärendehanteringssystem

360 vy (oneview i realtid)

Ingår

Avvikelsehantering

Ingår

Delegera & återkoppling av delärenden

Ingår

Digitala formulär & självbetjäning

Ingår

Helpdesk-ärendehantering

Ingår

Integration med ERP/ CRM

Ingår

Inventarier

Går att lägga till

Kundanpassa & modellera rapporter

Ingår

Kundtjänsthantering & support

Ingår

Kunskapsdatabas

Ingår

Mobilanpassad gränsnitt

Ingår

Service management

Ingår

SLA & eskalering

Går att lägga till

Statistik & uppföljningsmodul

Ingår

Triggers

Ingår

Webhooks & API

Ingår

Ärende- & svarsmallar

Ingår

Ledningssystem

Analysverktyg

Ingår

Avvikelsehantering

Ingår

Behörighetshantering

Ingår

Dokumenthantering

Ingår

Integrerbart

Ingår

Modulärt

Ingår

Måluppföljning

Ingår

Orderhantering

Ingår

Processkarta

Ingår

Resurshantering

Ingår

Strategiutveckling

Ingår

Stöd för ISO standard

Ingår

Ärendehantering

Ingår

Dokumenthanteringssystem

Avancerad sökfunktion

Ingår

Behörighetshantering

Ingår

Dokumentmallar

Ingår

E-signering

Ingår

Integrerbart

Ingår

Läskvittenser

Ingår

Notiser

Ingår

Realtidshantering

Ingår

Spårbara ändringar

Ingår

Versionshantering

Ingår

Avvikelsehantering

API

Ingår

Aviseringar

Ingår

Bildstöd

Ingår

GPS

Ingår

Läskvittenser

Ingår

Mallar

Ingår

Offlinehantering

Ingår

Ärendehistorik

Ingår

Ärendestatus

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Centuri

Centuri har lång erfarenhet av IT-stöd för ledningssystem och har gedigen kunskap om de regulatoriska krav som finns i olika branscher och dessa konsekvenser på IT-system. Vår starka ställning från branscher med hårda regulatoriska krav (lab, medtec, vård & omsorg, livsmedel) gör att du kan känna dig trygg i att uppfylla både dagens och framtidens krav. Vår erfarenhet av att jobba med stora, komplexa organisationer har lett till ett system som är anpassningsbart i processer och rättighetsstyrning, intuitivt och lättanvänt samt enkelt kan integreras med dina övriga IT-system.

Vårt fokus ligger på att stödja hanteringen av all ostrukturerad information som finns i verksamheter - från att visualisera processer, göra riskkartläggningar och säkerställa instruktioner till att fånga upp avvikelser genom revisioner, egenkontroller, kundreklamationer och löpande avvikelserapportering och i slutändan säkerställa att förbättringsåtgärder och olika aktiviteter genomförs och följs upp - ett kontinuerligt förbättringsarbete helt enkelt.

Vanligaste jämförelser i Ledningssystem