HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa verktyg för digital företagshälsa

Hur ska jag tänka kring digital företagshälsa & företagshälsovård?

Digital företagshälsa och digitala hälsotjänster blir allt mer populärt. Vård online är lättillgängligt och effektivt, och är en strålande investering för er som företag eller organisation. Ni och era anställda får tillgång till klassisk rådgivning för bättre medarbetarhälsa – men helt digitalt.

Med digital företagshälsa ökar möjligheterna att effektivt fånga upp och utreda signaler på ohälsa. När en anställd drabbas av fysiska eller psykiska problem eller utmaningar, kan den digitala företagshälsovården bidra till att medarbetaren kommer tillbaka i arbete så snart han eller hon är redo. Arbetet med personalgruppen är ständigt pågående och hälsan bör vara på agendan för alla organisationer i dag. Personalen är den viktigaste resursen för företaget och en välmående personalgrupp är avgörande för framgångarna. Lös därför era utmaningar med digital företagshälsa. Jämför och hitta bästa digitala företagshälsan direkt här hos oss på BusinessWith.

Vilket verktyg för digital företagshälsa passar mig?

Vi på BusinessWith har samlat ett antal aktörer som bedriver digital företagshälsa eller hälsovård. Hos oss kan du enkelt söka och filtrera efter aktörer som passar era behov bäst, utifrån de parametrar som ni som ledning eller HR-avdelningen har fastslagit som viktigast. Vad behöver ni stöd med? Är det kanske frånvarohantering, stöd vi rehab eller den klassiska sjukvårdsrådgivningen?

Verktygen idag kan hjälpa till med allt från onlinebokningar och frånvarohantering till andra digitala hälsolösningar. Välkommen att börja jämföra redan i dag för att hitta bästa lösningen för er – eller välkommen att kontakta oss för att hitta rätt verktyg för digital företagshälsa.

Hur kan jag förbättra företagshälsan med ett onlineverktyg?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Lista på 9 olika Digital företagshälsa

Sortera på
Alteri Care

Alteri Care

Alteri Care

Skaffa en förbättrad arbetsmiljö och företagshälsa med detta digitala verktyg för företagshälsovård från Alteri Care. Gör det enkelt att anmäla frånvarö för medarbetarna och få full koll på hur frånvaron ser ut för att snabbare åtgärda problem som uppstår. Med hjälpsamma funktioner för rehab kan sedan en plan för medarbetarna skapas för att dessa skall tillfriskna och snat bli tillgängliga igen. T...

Lär dig mer om Alteri Care

Läs mer
Curando

Curando

Agilit holding AB

Curando är en digital plattform för företagshälsovård uppbyggd på tre användarvänliga moduler, beställarportal, onlinebokningar och frånvarohantering. I beställarportalen är det möjligt att beställa tjänster inom vård och företagshälsa vid olika behov, till exempel för hälsokontroller eller anda fall. Bokningssystemet tillåter anställda att boka rum för olika typer av ärenden, vilket ger stor frih...

Lär dig mer om Curando

Läs mer
Healfy

Healfy

Nordic Health Innovation

Tillåt medarbetare att själva ta pulsen på sitt välmående med hjälp av Helafy, en plattform för digital företagshälsovård framtagen av Nordic Health Innovation. Anställda får tillgång till undersökningar av blodvärde, vikt, blodsocker och blodtryck via digitala mätningar där redskapen för kontrollerna antingen är installerade permanent på arbetsplatsen eller utförs av en vårdgivare. Logga in med b...

Lär dig mer om Healfy

Läs mer
Healthmanager

Healthmanager

ainohealth

Healthmanager är skapat av aino och är ett digitalt företagshälsovårdsystem som är framtaget för att förstå frånvaron bland anställda på arbetsplatsen för att identifiera vad orsaken bakom detta är och lösa situationen på bästa vis. Undersök hälsan med medarbetarundersökningar och samla statistik kring situationen samt sätt påminelser för vilka kontroller som behöver genomföras med jämna mellanrum...

Lär dig mer om Healthmanager

Läs mer
Lovemyoffice

Lovemyoffice

Lovemyoffice

Lovermyoffice är en webbaserad lösning för digital företagshälsovård som arbetar för en bättre häsla på abetsplatsen samtidigt som det främjar ekonomin. Hantera sjukdom och vab direkt i hälsoportalen som även finns tillgänglig via en mobilapp, och vid sjukfrånvaro kan till exempel sjuksköterskor genast ringa upp för att ge råd och stöd i rehabiliteringen. Arbeta förebyggande med prehab för att mot...

Lär dig mer om Lovemyoffice

Läs mer
MedHelp

MedHelp

MedHelp

Medhelp är ett digitalt företagshälsåvårdsystem med målet att få en friskare arbetsplats till en lägre kostnad. Skaffa en fullskalig sammanfattning över frånvaron och sjukdomarna på arbetsplatsen för att på så vis spara pengar. Samtidigt är Medhelp en samlingspats för dokument och statistik och kan bidra med det stöd som krävs i rehabiliteringsfasen av anställda, vilket är ett uppskattat stöd som ...

Lär dig mer om MedHelp

Läs mer
Qurant

Qurant

Qurant Företagshälsa AB

Quarants digitala företagshälsovård bidar till en friskae verksamhet med mindre frånvaro ochbättre hälsa hos medarbetarna. Få snabb tillgång till vård med Qurants företagssköterskor medhjälp av deras oberoende nätverk inom våden och se till att medarbetarna alltid kan känna sig trygga och håll arbetsplatsen frisk. Få tillgång till statistik över hälsosituationen som kan vara värdefull för att iden...

Lär dig mer om Qurant

Läs mer
Wellr

Wellr

Wellr AB

Med Wellr kan användaren få ett brett perspektiv på hälsoläget inom företaget. Denna molnbaserade lösning för digital företagshälsovårds genererar en helheltsbild på företagsnivå kring hälsosituationen men går även ner på individnivå för att se hur hälsan ser ut där. Arbeta aktivt med att främja vikten av en god hälsa till kollegorna och få friskvårdsbidraget att spenderas väl istället för att gå ...

Lär dig mer om Wellr

Läs mer
Werlabs

Werlabs

Werlabs

Utveckla en friskare arbetsplats med högre produktivitet och bättre resultat med hjälp av Werlabs digitala företagshälsåvård. Werlabs erbjuder provtagningar på plats på kontor eller på över 200 anslutna provtagningsställen, vilket gör det till en kundanpassad lösning med många valmöjligheter. Tillåt anställda att skaffa en egen inloggning med hjälp av bankID där de sedan får egna journaler innehål...

Lär dig mer om Werlabs

Läs mer

Hur kan jag förbättra företagshälsan med ett onlineverktyg?

Sjuka medarbetare eller medarbetare som av någon anledning inte mår bra är en utmaning för alla arbetsgivare. Det är ett folkhälsoproblem och ofta kostsamt för arbetsgivaren, men det går att lösa. Via digital företagshälsa och proaktivt arbete kan ni minska sjukfrånvaron och bidra till bättre hälsa internt. Det är svårare att bota en sjuk medarbetare eller en medarbetare som mår dåligt, än att hålla personen frisk. Genom att arbeta proaktivt, och via exempelvis kontinuerliga enkätundersökningar ta reda på hur personalen mår, kan ni nå stora framgångar vad gäller ohälsotalen. Den digitala företagshälsan bistår gärna vid enkätundersökningarna.

Tack vare kontinuitet och data kan ni följa er personals hälsostatus och kunna planera rätt insatser vid rätt tidpunkt. Enkätundersökningen kan spänna över en rad områden, bland annat den så viktiga psykosociala arbetsmiljön. Att fånga upp utanförskap och otrygghet är en nyckelfaktor för att komma åt ohälsa och förhindra såväl korta som långa sjukskrivningar. Enkätundersökningar och digitala mätinstrument är bara en liten del av vad den digitala företagshälsan kan bistå med. Vi på BusinessWith förmedlar gärna kontakt till de företag och leverantörer som passar er bäst. Filtrera gärna här på vår sajt och jämför de olika alternativen. Med digital företagshälsa kan ni minska kostnaderna och vända trenden åt rätt håll. Ta hjälp av oss på BusinessWith för att hitta rätt verktyg för digital företagshälsa.

Beskrivning av produktfunktioner

Erbjuder hälsokontroller

Se fram emot möjligheten för anställda att kunna boka hälsokontroller. På så sätt får ni kontroll på hälsosituationen i företaget och kan förebygga eventuell ohälsa.

Frånvarohantering

Hantera frånvaro genom att låta anställda anmäla sin frånvaro direkt i systemet, utan att behöva ringa eller sms:a. Här går det även att notera orsak till frånvaron.

Hälsomätningar

Ett verktyg för att mäta de anställdas hälsa för att få en överblick kring välmåendet hos varje individ och företaget i stort.

Personliga profiler

Varje anställd får en personlig profil som innehåller den anställdes personliga hälsostatus, tillgång till analys samt möjligheten att sätta egna hälsomål.

Planering av hälsofrämjande aktiviteter

Systemet erbjuder förslag till anställda på vad du kan planera för hälsofrämjande aktiviteter. Allt är baserat på data och statistik.

Rehabstöd

Under återhämtningsprocesser och rehab finns tillgång till professionellt stöd och hjälp med planering.

Rådgivning inom medarbetarhälsa

Få tillgång till professionell rådgivning för att främja medarbetarhälsan.

Tillgång till hälsostatistik samt frånvaro

Som arbetsgivare har du möjlighet att följa och analysera hälsomönster, eller ta del av frånvarostatistik.