Jämför Sveriges bästa Medarbetarundersökningar

Varför ska mitt företag genomföra medarbetarundersökningar?

Vet du vad dina medarbetare egentligen tycker om er arbetsplats? Stämmer det som kommer fram i medarbetarsamtalen? Eller kan det rentav vara läge att ta ett nytt grepp om status på din personals mående - genom att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar?

En medarbetarundersökning eller pulsmätning tar reda på vad er personal tycker om er som arbetsgivare, och medverkar i ett nästa steg att hålla era anställda engagerade. För hur ska ni egentligen veta vilka åtgärder som behövs för att alla ska må bättre, eller hur ska ni veta vilka problem som finns, om ni inte ställer frågan rakt ut?

I en medarbetarundersökning får er personal möjligheten att lätta på hjärtat och sätta betyg på arbetsplatsen. Det går givetsvis att fokusera frågorna till att endast beröra ett speciellt område per tillfälle, eller så satsar ni på heltäckande enkäter. Medarbetarundersökningen fungerar som en kartläggning som ger er en fingervisning av vad som fungerar - och vad som inte fungerar. Det kan handla om allt från arbetsmiljö, kollegor och ledarskap till arbetsbörda och vad medarbetarna tycker om organisationen i stort. Många känner en trygghet i att få svara anonymt, vilket också bidrar till att ni som företag eller verksamhet kan säkerställa att medarbetarna vågar säga som det är, och inget annat.

Ett verktyg för medarbetarundersökningar gör det enklare för er att hantera alla svar och kunna dra korrekta slutsatser. Viktigt är såklart att medarbetarundersökningens resultat inte faller mellan stolarna, utan att man verkligen använder den information som man har fått ut för att vidta eventuella åtgärder. Ett ordentligt verktyg som hjälper er att administrera medarbetarundersökningen, gör arbetet så mycket enklare. Välj mellan mer avancerade och forskningsbaserade enkäter, till enklare mallar. Hos BusinessWith hittar du ett gediget utval av verktyg för alla sorters företag och organisationer.

Vad behöver jag veta om medarbetarundersökningar?

Yesbox skapar bättre förutsättningar för organisationer att utvecklas genom undersökningar, analys och reflektion, och aktivitetsuppföljning. Yesbox medarbetarundersökningsmodul utgår från mer än 300 forskningsbaserade valbara frågor med möjlighet att skapa egna frågor. Yesbox har förslag/mallar för olika områden med områdesindex. Vi rekommenderar att upplägget utgår från ert fokus i organisatio...

Lär dig mer om Yesbox

Webbsida

Hur lyckas man med en medarbetarundersökning?

Ett verktyg för medarbetarundersökningar eller pulsmätningar ska förenkla arbetet för ert företag eller organisation, inte göra det krångligare. Satsa därför på ett verktyg som inte är för avancerat för era behov. Det viktiga är att kunna genomföra en undersökning (eller helst regelbundna sådana) utan krångel.

Vilka frågor vill du ha svar på? Hur ofta känns rimligt att göra medarbetarundersökningar eller pulsmätningar? För att hålla uppe engagemanget bör du inte skicka ut för omfattande enkäter alltför ofta. Här gäller det således att se till att engagemanget inte brister. De flesta som svarar på en undersökning är som mest engagerade i början av enkäten, vilket innebär att det kan vara smart att ställa era absolut viktigaste frågor först.

Du lyckas med en medarbetarundersökning genom att visa din personal att du tar undersökningen på största allvar. Detta kan du enkelt uppnå genom att plocka in en tredje part, alltså att använda ett oberoende verktyg (med anonyma svar). Glöm inte att berätta om syftet med undersökningen och vad ni ämnar att göra åt svaren. Hos många arbetsgivare brister nämligen uppföljningen - man glömmer som HR-medarbetare helt enkelt bort vad man ska göra med alla svar. Eller så är det inte noggrant uttryckt från ledningen vilken handlingsplan man bör ha för att exempelvis lösa problem eller genomföra förbättringar, baserade på svaren i enkäten.

Kom även ihåg att redovisa vilka svar ni har fått för personalen, då det ligger i deras intresse att veta vilka resultat undersökningen har gett. Det bygger även förtroende för er som arbetsgivare om ni är transparenta.

För att få till stånd en vattentät medarbetarundersökning, är BusinessWiths rekommendation att alltså använda ett verktyg. Hos oss hittar du ett flertal verktyg som finns på marknaden, och du kan filtrera på olika funktioner. Jämför och välj enkelt i vår jämförelseguide för att ta reda på vilket verktyg för medarbetarundersökningar och pulsmätningar, som är rätt för just er organisation.

API uppsatt

Verktyget går att kombinera tillsammans med andra plattformar och möjliggör därmed för en smidigare användning av tjänsten inom organisationen.

Automatiska påminnelser

Automatiska påminnelser används för att påminna medarbetare att svara på undersökningen och kan därmed generera en högre svarsfrekvens på undersökningen.

Automatiska rekomendationer

Det befintliga systemet kan rekomendera användaren vad som kan förändras eller göras bättre. Rekomendationerna är framtagna utifrån analys av den insamlade datan och utformade av experter inom området.

Benchmarking

Benchmark mot andra kunder som använder verktyget. Användaren kan därmed jämföra sina resultat med andra organisationer och därmed finna potentiella förbättringsområden.

Chattfunktion

Chattfunktionen används för att kommunicera med medarbetare inom plattformen för medarbetarundersökningen. Detta möjliggör för snabb kommunikation inom organisationen och kan användas för till exempel feedback eller frågor.

Färdiga mallar

Färdiga mallar för utformning av frågor till undersökningen. Frågorna är utformade för att ge bästa resultat på undersökningen och kan även spara tid för användaren.

Krypterad information

Informationen inom systemet är krypterad och ej tillgänglig för utomstående parter. Detta är en viktig funktion då till exempel sekretess stämplad data skall hanteras.

Segmentera data

Funktionen används för att filtrera data efter olika arbetsgrupper och kan underlätta vid analys av resultatet för undersökningen.

SMS

SMS-funktionen kan användas för att skicka ut undersökningar via SMS och därmed underlätta utskicket av undersökningen.

Valbar design

Användaren av verktyget kan välja hur undersökningen skall se ut visuellt. En välgjord undersökning till utseendet kan öka engagemanget från medarbetarna.

Verktyg för statistik & analys

Används för att framföra statistik och analys av resultat. Detta ger en tydlig överblick över resultatet för organisationens undersökning.