HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa medarbetarundersökningar

Varför ska mitt företag genomföra medarbetarundersökningar?

Vet du vad dina anställda verkligen tycker om din arbetsplats? Är det sant som kommer upp i medarbetarsamtal? Eller det kan till och med vara dags att ta det en ny syn på status för anställdas välbefinnande - genom att implementera regelbundna medarbetarundersökningar?

En medarbetarundersökning eller pulsmätning tar reda på vad dina anställda gillar dig som arbetsgivare och deltar i nästa steg hålla medarbetarna engagerade. För hur ska du veta vilka åtgärder du ska vidta behövs för att få alla att må bättre, eller hur man vet vad problemen är finns, om du inte ställer frågan direkt?

I en medarbetarundersökning får dina medarbetare möjlighet att lätta sina hjärtan och betygsätta arbetsplatsen. Det går givetvis att fokusera frågorna ytterligare att bara röra ett visst område per tillfälle, eller så satsar du på omfattande utredningar. Medarbetarundersökningen fungerar som en undersökning som ger dig en indikation på vad som fungerar – och vad som inte fungerar. De kan handla om allt från arbetsmiljö, kollegor och ledning till arbetsbelastning och vad anställda tycker om organisationen som helhet. Många känner till en trygghet i att kunna svara anonymt, vilket också bidrar till dig som verksamhet eller företag kan se till att anställda vågar säga det som det är, och inget annat.

Ett verktyg för medarbetarundersökningar gör det lättare för dig att hantera alla svar och kunna dra korrekta slutsatser. Det är såklart viktigt resultatet av medarbetarundersökningen faller inte igenom, men den mannen verkligen använda informationen du har fått för att vidta åtgärder möjliga åtgärder. Ett riktigt verktyg som hjälper dig att hantera medarbetarundersökningen, gör arbetet så mycket enklare. Välj bland flera avancerade och forskningsbaserade undersökningar, till enklare mallar. Hos BusinessWith hittar du ett gediget urval av verktyg för alla slag företag och organisationer.

Vad behöver jag veta om medarbetarundersökningar?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 7000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Brilliant Employee

Brilliant Employee

Brilliant Future

Engagemang, ledarskap och en stark ledning är viktigt för att vara en långsiktigt attraktiv och framgångsrik organisation. Brilliants plattform för medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker, samtidig som verktyget är enkelt att använda.

Lär dig mer om Brilliant Employee

Webbsida
Yesbox

Yesbox

Yesbox

Yesbox plattform för medarbetarundersökningar och Pulsmätningar är värdefulla verktyg för organisationer och ledare som vill analysera samt förbättra sin företagskultur och arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen följer standardupplägg i branschen men kan anpassas efter behov, och ger organisationen olika nivåer av återkoppling och feedback. Yesbox Puls undersökningar är kortare och mer frekventa fe...

Lär dig mer om Yesbox

Webbsida
Eletive

Eletive

Eletive

Eletive är en modern och användarvänlig plattform för att mäta och öka medarbetarengagemang, performance och självledarskap. Avancerad analys baserad på AI och NLP hjälper organisationer att förstå feedback, agera proaktivt och ta datadrivna beslut. Med en verktygslåda av OKRs, SMARTa mål, one-to-one mallar, 360-graders enkäter, och mycket mer får chefer fullt stöd för att leda sina team mot framg...

Lär dig mer om Eletive

Webbsida
&frankly

&frankly

&frankly

&frankly är till för dig som vill sätta engagemang och välmående högst på agendan och öka självledarskapet i alla delar av organisationen. Med &frankly får du stöttning hela vägen, från att förstå hur dina medarbetare mår till att skapa dialog och driva förändring. Omgivningen förändras för varje minut och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om hur ditt team och din organisationen mår. At...

Lär dig mer om &frankly

Läs mer
Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp skapar mer effektiva organisationer genom bättre ledarskap och ökat engagemang Winningtemp erbjuder marknadens mest avancerade lösning för styrning och optimering av personalresurser. Med utgångspunkt från fler än 600 vetenskapliga studier hjälper vår AI-baserade plattform chefer och ledare att i realtid visualisera medarbetarnas utveckling och agera utifrån insikter som stärker engag...

Lär dig mer om Winningtemp

Läs mer
IC POTENTIAL

IC POTENTIAL

IC POTENTIAL

IC POTENTIAL är ett verktyg som använder sig av GAP-metoden vid analys av resultat. Systemet består av valbara moduler, vilket möjliggör för ett kundanpassat system där kunderna kan välja att inkludera de moduler som passar dem bäst

Lär dig mer om IC POTENTIAL

Läs mer
Questback

Questback

Questback

Questbacks medarbetarundersökning arbetar för att skapa den bästa arbetsmiljön på din arbetsplats. Verktyget är enkelt att använda och möjliggör för smidig kommunikation mellan anställda med hjälp av inbyggda chattfunktioner i systemet.

Lär dig mer om Questback

Läs mer
Preactly

Preactly

Preactly

Preactly möjliggör för kontinuerliga förbättringar på arbetsplatsen med hjälp av ett användarvänligt verktyg för medarbetarundersökningar. Med hjälp av statistik och rapporter förmedlar tjänsten en handlingsplan för din organisation med slutgiltigt mål att skapa den bästa arbetsplatsen.

Lär dig mer om Preactly

Läs mer
B-Engaged

B-Engaged

B-Engaged

Flexibel medarbetarundersökning med färdiga lösningar efter analys. B-Engaged kan erbjuda genomtänkta undersökningsfrågor för att nå bästa resultat på arbetsplatsen och därmed underlätta processen för organisationen.

Lär dig mer om B-Engaged

Läs mer
Netigate

Netigate

Netigate

Netigate är ett anpassningsbart system som erbjuder en god översikt över företagets medarebetare. Netigate erbjuder API samt SMS-funktioner och har även en valbar design för medarbetarundersökningen.

Lär dig mer om Netigate

Läs mer
Ungapped

Ungapped

Ungapped

Ett molnbaserat marketing automation verktyg som frigör tid och effektiviserar bolagets marknadsföring. Dra nytta av denna användarvänliga molnlösning genom att minimera manuellt arbete. Med funktioner som segmenterade flöden, schemaläggning av kampanjer och automatiserad annonsering.

Lär dig mer om Ungapped

Läs mer
Easyquest

Easyquest

EasyQuest

Webbbaserat enkätverktyg som erbjuder bra möjligheter till att skapa medarbetarundersökningar. Erbjuder leveransklara presentationsrapporter och möjlighet till att anpassa designen på de utskick och presentationer som skall utföras.

Lär dig mer om Easyquest

Läs mer
Happy at work

Happy at work

Happy at work

Happy at work är ett användarvänligt system med kontinuerliga undersökningar som kan skickas automatiskt till medarbetarna. Verktyget är enkelt att använda för storföretag och småföretag samt är anpassat efter IOS och Android, vilket gör det till en bra lösning för utförandet av medarbetarundersökningar inom organisationen.

Lär dig mer om Happy at work

Läs mer

Hur lyckas man med en medarbetarundersökning?

Ett verktyg för medarbetarundersökningar eller pulsmätningar bör förenkla arbeta för ditt företag eller organisation, gör det inte mer komplicerat. Investera därför på ett verktyg som inte är för avancerat för dina behov. Det viktiga är att kunna genomföra en undersökning (eller helst vanliga sådana) utan problem.

Vilka frågor skulle du vilja ha svar på? Hur ofta känns det rimligt att göra medarbetarundersökningar eller pulsmätningar? Att hålla upp engagemang bör du inte skicka ut omfattande undersökningar för ofta. Här det är därför nödvändigt att se till att åtagandet inte misslyckas. De flesta vem svara på en undersökning är mest engagerad i början av undersökningen, som betyder att det kan vara smart att ställa dina viktigaste frågor först.

Du lyckas med en medarbetarundersökning genom att visa din anställda att du tar provet på allvar. Du kan göra detta enkelt uppnå genom att ta in en tredje part, och därmed använda en oberoende verktyg (med anonyma svar). Glöm inte att berätta om syftet med undersökningen och vad du tänker göra med svaren. Med många arbetsgivare Uppföljningen saknas – som HR-anställd glömmer man helt enkelt bort vad man ska göra med alla svar. Eller så är det inte korrekt uttryckt från ledningen vilken handlingsplan som ska finnas för att till exempel lösa problem eller implementera förbättringar, baserat på enkätsvar.

Kom också ihåg att rapportera vilka svar du har fått till personalen, då det det ligger i deras intresse att veta vilka resultat undersökningen har gett. De bygger även förtroende för dig som arbetsgivare om du är transparent.

För att uppnå en vattentät medarbetarundersökning, är BusinessWiths rekommendation att därför använda ett verktyg. Hos oss hittar du flera verktyg tillgängliga på marknaden, och du kan filtrera på olika funktioner. Jämför och välj enkelt i vår jämförelseguide att ta ta reda på vilket verktyg för medarbetarundersökningar och pulsmätningar som är rätt för din organisation.

API uppsatt

Verktyget går att kombinera tillsammans med andra plattformar och möjliggör därmed för en smidigare användning av tjänsten inom organisationen.

Automatiska påminnelser

Automatiska påminnelser används för att påminna medarbetare att svara på undersökningen och kan därmed generera en högre svarsfrekvens på undersökningen.

Automatiska rekommendationer

Det befintliga systemet kan rekommendera användaren vad som kan förändras eller göras bättre. Rekommendationerna är framtagna utifrån analys av den insamlade datan och utformade av experter inom området.

Benchmarking

Benchmark mot andra kunder som använder verktyget. Användaren kan därmed jämföra sina resultat med andra organisationer och därmed finna potentiella förbättringsområden.

Chattfunktion

Chattfunktionen används för att kommunicera med medarbetare inom plattformen för medarbetarundersökningen. Detta möjliggör för snabb kommunikation inom organisationen och kan användas för till exempel feedback eller frågor.

Färdiga mallar

Färdiga mallar för utformning av frågor till undersökningen. Frågorna är utformade för att ge bästa resultat på undersökningen och kan även spara tid för användaren.

Krypterad information

Informationen inom systemet är krypterad och ej tillgänglig för utomstående parter. Detta är en viktig funktion då till exempel sekretess stämplad data skall hanteras.

Segmentera data

Funktionen används för att filtrera data efter olika arbetsgrupper och kan underlätta vid analys av resultatet för undersökningen.

SMS

SMS-funktionen kan användas för att skicka ut undersökningar via SMS och därmed underlätta utskicket av undersökningen.

Valbar design

Användaren av verktyget kan välja hur undersökningen skall se ut visuellt. En välgjord undersökning till utseendet kan öka engagemanget från medarbetarna.

Verktyg för statistik & analys

Används för att framföra statistik och analys av resultat. Detta ger en tydlig överblick över resultatet för organisationens undersökning.