HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa medarbetarundersökningar

Varför ska mitt företag genomföra medarbetarundersökningar?

Vet du vad dina medarbetare egentligen tycker om er arbetsplats? Stämmer det som kommer fram i medarbetarsamtalen? Eller kan det rentav vara läge att ta ett nytt grepp om status på din personals mående - genom att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar?

En medarbetarundersökning eller pulsmätning tar reda på vad er personal tycker om er som arbetsgivare, och medverkar i ett nästa steg att hålla era anställda engagerade. För hur ska ni egentligen veta vilka åtgärder som behövs för att alla ska må bättre, eller hur ska ni veta vilka problem som finns, om ni inte ställer frågan rakt ut?

I en medarbetarundersökning får er personal möjligheten att lätta på hjärtat och sätta betyg på arbetsplatsen. Det går givetsvis att fokusera frågorna till att endast beröra ett speciellt område per tillfälle, eller så satsar ni på heltäckande enkäter. Medarbetarundersökningen fungerar som en kartläggning som ger er en fingervisning av vad som fungerar - och vad som inte fungerar. Det kan handla om allt från arbetsmiljö, kollegor och ledarskap till arbetsbörda och vad medarbetarna tycker om organisationen i stort. Många känner en trygghet i att få svara anonymt, vilket också bidrar till att ni som företag eller verksamhet kan säkerställa att medarbetarna vågar säga som det är, och inget annat.

Ett verktyg för medarbetarundersökningar gör det enklare för er att hantera alla svar och kunna dra korrekta slutsatser. Viktigt är såklart att medarbetarundersökningens resultat inte faller mellan stolarna, utan att man verkligen använder den information som man har fått ut för att vidta eventuella åtgärder. Ett ordentligt verktyg som hjälper er att administrera medarbetarundersökningen, gör arbetet så mycket enklare. Välj mellan mer avancerade och forskningsbaserade enkäter, till enklare mallar. Hos BusinessWith hittar du ett gediget utval av verktyg för alla sorters företag och organisationer.

Vad behöver jag veta om medarbetarundersökningar?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 6000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Wellbefy

Wellbefy

Wellbefy

Med vår SaaS-plattform kan ni smidigt planera och sätta upp ett kontinuerligt hälso- och arbetsmiljöarbete. Verktyget skapar empowerment för hela organisationen. För HR/VD, Ledare och medarbetare.

Lär dig mer om Wellbefy

Webbsida
Brilliant Employee

Brilliant Employee

Brilliant Future

Engagemang, ledarskap och en stark ledning är viktigt för att vara en långsiktigt attraktiv och framgångsrik organisation. Brilliants plattform för medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker, samtidig som verktyget är enkelt att använda.

Lär dig mer om Brilliant Employee

Webbsida
DialogHR

DialogHR

DialogHR

Få de anställda att fokusera på dem organisatoriska målen med detta molnbaserade och användarvänliga performance management verktyg. Koppla samman individuella mål med företagets mål för att få dem att uppnås paralellt och håll samtidigt en kontinuerlig dialog med de anställda. Använd färdiga utskick som både sparar tid och är effektfulla för att få full koll påde anställda och deras kompetenser o...

Lär dig mer om DialogHR

Webbsida

Yesbox medarbetarundersökningar hjälper organisationer att samla återkoppling från sina medarbetare. Yesbox ger alla medarbetare möjlighet att delta i förbättring av de processer och procedurer som påverkar både arbete och arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen varierar beroende på behov, men inkluderar vanligtvis frågor kring företagets kultur, arbetsmiljö, ledningsuppfattning, processer, produk...

Lär dig mer om Yesbox - Medarbetarundersökningar

Webbsida
Eletive

Eletive

Eletive

Eletive är en modern och användarvänlig plattform för att mäta och öka medarbetarengagemang, performance och självledarskap. Avancerad analys baserad på AI och NLP hjälper organisationer att förstå feedback, agera proaktivt och ta datadrivna beslut. Med en verktygslåda av OKRs, SMARTa mål, one-to-one mallar, 360-graders enkäter, och mycket mer får chefer fullt stöd för att leda sina team mot framg...

Lär dig mer om Eletive

Webbsida
Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp skapar mer effektiva organisationer genom bättre ledarskap och ökat engagemang Winningtemp erbjuder marknadens mest avancerade lösning för styrning och optimering av personalresurser. Med utgångspunkt från fler än 600 vetenskapliga studier hjälper vår AI-baserade plattform chefer och ledare att i realtid visualisera medarbetarnas utveckling och agera utifrån insikter som stärker engag...

Lär dig mer om Winningtemp

Läs mer
&frankly

&frankly

&frankly

&frankly är till för dig som vill sätta engagemang och välmående högst på agendan och öka självledarskapet i alla delar av organisationen. Med &frankly får du stöttning hela vägen, från att förstå hur dina medarbetare mår till att skapa dialog och driva förändring. Omgivningen förändras för varje minut och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om hur ditt team och din organisationen mår. At...

Lär dig mer om &frankly

Läs mer
B-Engaged

B-Engaged

B-Engaged

Flexibel medarbetarundersökning med färdiga lösningar efter analys. B-Engaged kan erbjuda genomtänkta undersökningsfrågor för att nå bästa resultat på arbetsplatsen och därmed underlätta processen för organisationen.

Lär dig mer om B-Engaged

Läs mer
Easyquest

Easyquest

EasyQuest

Webbbaserat enkätverktyg som erbjuder bra möjligheter till att skapa medarbetarundersökningar. Erbjuder leveransklara presentationsrapporter och möjlighet till att anpassa designen på de utskick och presentationer som skall utföras.

Lär dig mer om Easyquest

Läs mer
Happy at work

Happy at work

Happy at work

Happy at work är ett användarvänligt system med kontinuerliga undersökningar som kan skickas automatiskt till medarbetarna. Verktyget är enkelt att använda för storföretag och småföretag samt är anpassat efter IOS och Android, vilket gör det till en bra lösning för utförandet av medarbetarundersökningar inom organisationen.

Lär dig mer om Happy at work

Läs mer
IC POTENTIAL

IC POTENTIAL

IC POTENTIAL

IC POTENTIAL är ett verktyg som använder sig av GAP-metoden vid analys av resultat. Systemet består av valbara moduler, vilket möjliggör för ett kundanpassat system där kunderna kan välja att inkludera de moduler som passar dem bäst

Lär dig mer om IC POTENTIAL

Läs mer
Netigate

Netigate

Netigate

Netigate är ett anpassningsbart system som erbjuder en god översikt över företagets medarebetare. Netigate erbjuder API samt SMS-funktioner och har även en valbar design för medarbetarundersökningen.

Lär dig mer om Netigate

Läs mer
Preactly

Preactly

Preactly

Preactly möjliggör för kontinuerliga förbättringar på arbetsplatsen med hjälp av ett användarvänligt verktyg för medarbetarundersökningar. Med hjälp av statistik och rapporter förmedlar tjänsten en handlingsplan för din organisation med slutgiltigt mål att skapa den bästa arbetsplatsen.

Lär dig mer om Preactly

Läs mer
Questback

Questback

Questback

Questbacks medarbetarundersökning arbetar för att skapa den bästa arbetsmiljön på din arbetsplats. Verktyget är enkelt att använda och möjliggör för smidig kommunikation mellan anställda med hjälp av inbyggda chattfunktioner i systemet.

Lär dig mer om Questback

Läs mer
Ungapped

Ungapped

Ungapped

Ett molnbaserat marketing automation verktyg som frigör tid och effektiviserar bolagets marknadsföring. Dra nytta av denna användarvänliga molnlösning genom att minimera manuellt arbete. Med funktioner som segmenterade flöden, schemaläggning av kampanjer och automatiserad annonsering.

Lär dig mer om Ungapped

Läs mer

Hur lyckas man med en medarbetarundersökning?

Ett verktyg för medarbetarundersökningar eller pulsmätningar ska förenkla arbetet för ert företag eller organisation, inte göra det krångligare. Satsa därför på ett verktyg som inte är för avancerat för era behov. Det viktiga är att kunna genomföra en undersökning (eller helst regelbundna sådana) utan krångel.

Vilka frågor vill du ha svar på? Hur ofta känns rimligt att göra medarbetarundersökningar eller pulsmätningar? För att hålla uppe engagemanget bör du inte skicka ut för omfattande enkäter alltför ofta. Här gäller det således att se till att engagemanget inte brister. De flesta som svarar på en undersökning är som mest engagerade i början av enkäten, vilket innebär att det kan vara smart att ställa era absolut viktigaste frågor först.

Du lyckas med en medarbetarundersökning genom att visa din personal att du tar undersökningen på största allvar. Detta kan du enkelt uppnå genom att plocka in en tredje part, alltså att använda ett oberoende verktyg (med anonyma svar). Glöm inte att berätta om syftet med undersökningen och vad ni ämnar att göra åt svaren. Hos många arbetsgivare brister nämligen uppföljningen - man glömmer som HR-medarbetare helt enkelt bort vad man ska göra med alla svar. Eller så är det inte noggrant uttryckt från ledningen vilken handlingsplan man bör ha för att exempelvis lösa problem eller genomföra förbättringar, baserade på svaren i enkäten.

Kom även ihåg att redovisa vilka svar ni har fått för personalen, då det ligger i deras intresse att veta vilka resultat undersökningen har gett. Det bygger även förtroende för er som arbetsgivare om ni är transparenta.

För att få till stånd en vattentät medarbetarundersökning, är BusinessWiths rekommendation att alltså använda ett verktyg. Hos oss hittar du ett flertal verktyg som finns på marknaden, och du kan filtrera på olika funktioner. Jämför och välj enkelt i vår jämförelseguide för att ta reda på vilket verktyg för medarbetarundersökningar och pulsmätningar, som är rätt för just er organisation.

API uppsatt

Verktyget går att kombinera tillsammans med andra plattformar och möjliggör därmed för en smidigare användning av tjänsten inom organisationen.

Automatiska påminnelser

Automatiska påminnelser används för att påminna medarbetare att svara på undersökningen och kan därmed generera en högre svarsfrekvens på undersökningen.

Automatiska rekommendationer

Det befintliga systemet kan rekommendera användaren vad som kan förändras eller göras bättre. Rekommendationerna är framtagna utifrån analys av den insamlade datan och utformade av experter inom området.

Benchmarking

Benchmark mot andra kunder som använder verktyget. Användaren kan därmed jämföra sina resultat med andra organisationer och därmed finna potentiella förbättringsområden.

Chattfunktion

Chattfunktionen används för att kommunicera med medarbetare inom plattformen för medarbetarundersökningen. Detta möjliggör för snabb kommunikation inom organisationen och kan användas för till exempel feedback eller frågor.

Färdiga mallar

Färdiga mallar för utformning av frågor till undersökningen. Frågorna är utformade för att ge bästa resultat på undersökningen och kan även spara tid för användaren.

Krypterad information

Informationen inom systemet är krypterad och ej tillgänglig för utomstående parter. Detta är en viktig funktion då till exempel sekretess stämplad data skall hanteras.

Segmentera data

Funktionen används för att filtrera data efter olika arbetsgrupper och kan underlätta vid analys av resultatet för undersökningen.

SMS

SMS-funktionen kan användas för att skicka ut undersökningar via SMS och därmed underlätta utskicket av undersökningen.

Valbar design

Användaren av verktyget kan välja hur undersökningen skall se ut visuellt. En välgjord undersökning till utseendet kan öka engagemanget från medarbetarna.

Verktyg för statistik & analys

Används för att framföra statistik och analys av resultat. Detta ger en tydlig överblick över resultatet för organisationens undersökning.