Jämför Sveriges bästa projektledningssystem

Vilket system för projektledning passar er bäst?

Alla projekt har start, slut och delmål. De består av en mängd uppgifter som är mer eller mindre komplexa och projektledaren ska ha kontroll på hela processen. Ett projektledningssystem är i många fall nödvändigt. Det hjälper arbetsgrupper och projektledare att se i vilken fas projektet befinner sig, vad som är gjort och vad som finns kvar att göra. Och, inte minst, när projektets olika delar har deadline. Notiser från systemet hjälper projektgruppen att hålla koll.

Fundera över vilka behov just du och ert företag har och botanisera därefter bland verktygen. Vill ni ha en app i telefonen? Hur stora projekt har ni? Du som har arbetat som projektledare vet att det finns ett flertal visuella verktyg för projektledning, som gantt diagram, kanbantavlor, scrumtavlor och diagram för rapportering. Bland annat. Fundera över vilka du gillar bäst och vilka du vill ha tillgång till i ert system för projekthantering.

Vi på BusinessWith vill gärna bistå dig i sökandet efter rätt projektledningsverktyg och har därför skapat en jämförelsetjänst. För att hitta det bästa projektledningsverktyget så kan ni även använda vår Systemguide eller läs recensioner om de olika leverantörerna inom projektledningssystem. Lycka till i valet av projekthanteringsplattform. Vi finns här om du har några frågor.

5 skäl att använda ett system för projektledning

5 skäl att använda ett projektledningssystem

Det underlättar att ha ett verktyg som hjälper er att hålla reda på projektets faser och de uppgifter som ska genomföras. Här kommer fem anledningar till varför ditt företag behöver ett projekthanteringssystem.

  1. Insyn. Alla resurser i projektet kan se vad de andra arbetar med och hur långt fram i processen de är.
  2. Samarbete. Tack vare den insyn som finns, och att systemet skapar en struktur, är det ofta lätt att se var kollegorna befinner sig och om de behöver stöd. En projektledare ser snabbt var fokus bör ligga.
  3. Tillgänglighet. Du som deltar i projektet kommer åt det var du än är. Ett webbaserad projekthanteringsplattform gör att du inte är låst till en viss enhet eller device.
  4. Enkelhet. Systemet förenklar för projektledaren, som kan dela ut arbetsuppgifter och sätta in tydliga deadlines.
  5. Smidighet. Ett projekthanteringsverktyg kan ofta skapa rapporter som hjälper er att identifiera flaskhalsar: uppgifter som tar för lång tid.

Vi på BusinessWith finns här för att stötta dig i valet av projekthanteringssystem. Vår jämförelsetjänst hjälper dig att hitta ett system som passar just dina och era behov. Välkommen att jämföra!