Jämför Sveriges bästa BI-verktyg

Vilket BI-system uppfyller dina krav och behov?

Som företagsledare kan det vara lätt hänt att känna att det är alltför många beslut som måste fattas. Att veta vilka beslut som gynnar företaget bäst, är inte alltid helt enkelt i en värld där vi omges av komplexa system och snabbt växande organisationer. För att underlätta i ditt beslutsfattande finns därför Business intelligence system, alltså BI-system. Men vad är BI?

Det hela började egentligen med att vara mycket koncentrerat kring själva tekniken. Självklart är tekniken fortfarande en stor aspekt när du ska jämföra och välja BI-verktyg, men idag är användarvänligheten en allt större aspekt. På marknaden finns många BI-system att välja mellan, och många är online BI-verktyg som fungerar i molnet. Hur avancerad tekniken kan och ska vara, beror mycket på er och vilka kompetenser som finns internt.

Tillbaka till frågan: vad är ett BI-verktyg? Kortfattat kan man säga att Business intelligence handlar om att du som företagsledare eller chef ska kunna fatta välgrundade beslut baserad på data som hjälper dig – utan att du behöver sitta med mängder av Excel-blad. Du är i behov av stora mängder information, som av detta smarta system processas och analyseras, för att sedan leda fram till att du kan fatta snabba och smarta beslut. Detta för att företaget ska kunna växa och frodas och att du av den information du tar del av kan se trender, se om något går åt fel håll – och helt enkelt att förstå hur verksamheten förlöper.

Vad behöver jag veta om BI-system?

SAP Business Analytics är business intelligence systemet som ger dig tillgång till realtidsinsikter genom både manuellt konfigurerbara rapporter, samt AI-hjälpmedel med funktioner som automatiska insikter och naturligt språk.

Lär dig mer om Business Analytics

Läs mer

Ett BI-verktyg där användaren på ett enkelt sätt kan skapa rapporter med realtidsdata, utan stora förkunskaper. Med Logi Symphony kan ditt bolag ta sitt beslutsstöd till nästa nivå med hjälp av snabba Ad Hoc rapporter och interaktiva dashboards.

Lär dig mer om Logi Symphony

Läs mer

Ett fullt integrerbart BI-verktyg som möjliggör molnbaserad dataanalys där man kan snabbt få fram ad hoc rapporter som enkelt kan delas med andra användare.

Lär dig mer om OneStopReporting

Läs mer

Oracle Business Analytics är ett BI-system som hjälper ditt bolag att lättare skapa insikter i realtid, med funktioner som automatiska insikter, analyser i realtid och visuell strukturering av data. Kan även kombineras med Oracle affärssystem Netsuite.

Lär dig mer om Oracle Analytics

Läs mer

Power BI

Microsoft

Power BI möjliggör en sömlös integrering med Microsoft systemplattform. Som användare får du tillgång ett molnbaserat BI-system där du kan konfigurera rapproter och få automatisk updatering av alla dina anslutna datakällor.

Lär dig mer om Power BI

Läs mer

Qlik Sense är en komplett molnbaserad plattform för dataanalys som erbjuder moderna funktioner som associativa AI-hjälpmedel och automatiska analyser för att underlätta databaserade beslut i företag.

Lär dig mer om Qlik Sense

Läs mer

Ett populärt verktyg för beslutstöd, som erbjuder interaktiva dashboards och integrerbarhet genom APIer. Qlikview är BI-verktyget som kan användas av alla företagsstorlekar och inom alla branscher.

Lär dig mer om Qlik View

Läs mer

SAS Visual analytics är en av svenska marknadens största aktörer inom BI-verktyg. Detta användarvänliga BI-system erbjuder en integrerbar plattform med funktioner som automatiska insikter och interaktiva dashboards.

Lär dig mer om SAS Visual Analytics

Läs mer

Tableau

Tableau

Ett BI-system tillgängligt både i molnet och som programvara. Med Tableau kan du få automatiska insikter med hjälp av AI och enkelt dela rapporter med andra användare. Tableau är en del av Salesforce.

Lär dig mer om Tableau

Läs mer

Trimma

Trimma

Timma är en svensk aktör inom beslutsstödssystem som erbjuder en bred kategori av applikationer för att samla, lagra, analysera, dela och ge åtkomst till data för att hjälpa företag att kunna fatta bättre affärsbeslut.

Lär dig mer om Trimma

Läs mer

YellowFin BI

YellowFin

YellowFin BI-verktyg låter dig som användare att på ett enkelt sätt skapa och dela beslutsunderlag. Genom visuell data associering, automatiska insikter med hjälp av AI och snabb delning av analyser till medarbetare kan ditt bolag effektivisera sina beslutsprocesser.

Lär dig mer om YellowFin BI

Läs mer

Ett Business intelligence system hjälper er att:

  • Fatta kloka beslut
  • Effektivisera verksamheten
  • Se trender
  • Vara konkurrenskraftiga
  • Agera snabbt och förutse framgång

Här nedan kan du jämföra och välja BI-system, och se vilka olika lösningar som finns på marknaden idag.

Viktigt när du ska välja BI-system

Precis som med andra system finns en uppsjö av lösningar som passar för olika behov och olika sorters företag. Men vilket system för dataanalys passar dig? Dagens system handlar i allt större utsträckning på att fokusera kring användarvänligheten, så att inte endast IT-nördarna på ert företag ska kunna förstå och kunna använda BI-systemet. Viktigt idag är nämligen att fundera kring hur kompetensen är hos er – vilka ska ta del av systemet internt? Hur flexibel ska lösningen vara?

Ett BI-verktyg ska spara er tid och vara det system ni håller i handen och litar på när ni ska fatta strategiska beslut, ofta ska detta dessutom kunna gå snabbt. Att förlita sig på data, alltså evidens kring varför ni behöver fatta vissa beslut, gör ert arbete så mycket enklare och ni slipper att famla i mörkret. Allt för att verksamheten ska fungera effektivt och för att du som ledare ska få en bättre insikt i företagets olika delar.

Fundera kring ert syfte med systemet och hur moget företaget är för att integrera ett BI-system. Ska medarbetarna själva kunna skapa egna rapporter? Vilka IT-kompetenser har ni? Hur priskänsliga är ni? Och vad är ert primära mål?

Ta hjälp av BusinessWith när ni sedan ska jämföra och välja BI-verktyg.