Jämför Sveriges bästa BI-verktyg

Vilket BI-system uppfyller dina krav och behov?

Som företagsledare kan det vara lätt hänt att känna att det är alltför många beslut som måste fattas. Att veta vilka beslut som gynnar företaget bäst, är inte alltid helt enkelt i en värld där vi omges av komplexa system och snabbt växande organisationer. För att underlätta i ditt beslutsfattande finns därför Business intelligence system, alltså BI-system. Men vad är BI?

Det hela började egentligen med att vara mycket koncentrerat kring själva tekniken. Självklart är tekniken fortfarande en stor aspekt när du ska jämföra och välja BI-verktyg, men idag är användarvänligheten en allt större aspekt. På marknaden finns många BI-system att välja mellan, och många är online BI-verktyg som fungerar i molnet. Hur avancerad tekniken kan och ska vara, beror mycket på er och vilka kompetenser som finns internt.

Tillbaka till frågan: vad är ett BI-verktyg? Kortfattat kan man säga att Business intelligence handlar om att du som företagsledare eller chef ska kunna fatta välgrundade beslut baserad på data som hjälper dig – utan att du behöver sitta med mängder av Excel-blad. Du är i behov av stora mängder information, som av detta smarta system processas och analyseras , för att sedan leda fram till att du kan fatta snabba och smarta beslut. Detta för att företaget ska kunna växa och frodas och att du av den information du tar del av kan se trender, se om något går åt fel håll – och helt enkelt att förstå hur verksamheten förlöper.

Vad behöver jag veta om BI-system?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Business Cloud Reports är ett webbaserat BI-verktyg och en del av Business Cloud-plattformen - ett BI-verktyg som låter dig som användare enkelt följa verksamheten, med Interaktiva Dashboards och enkel delning av rapporter. I Business Cloud kan du arbeta med data från alla typer av datakällor i realtid, samtidigt. Med inbyggda kontroller för att säkerställa att data är aktuell, korrekt och komplet...

Lär dig mer om Business Cloud

Läs mer

Ett Business intelligence system hjälper er att:

  • Fatta kloka beslut
  • Effektivisera verksamheten
  • Se trender
  • Vara konkurrenskraftiga
  • Agera snabbt och förutse framgång

Här nedan kan du jämföra och välja BI-system, och se vilka olika lösningar som finns på marknaden idag.

Viktigt när du ska välja BI-system

Precis som med andra system finns en uppsjö av lösningar som passar för olika behov och olika sorters företag. Men vilket system för dataanalys passar dig? Dagens system handlar i allt större utsträckning på att fokusera kring användarvänligheten, så att inte endast IT-nördarna på ert företag ska kunna förstå och kunna använda BI-systemet. Viktigt idag är nämligen att fundera kring hur kompetensen är hos er – vilka ska ta del av systemet internt? Hur flexibel ska lösningen vara?

Ett BI-verktyg ska spara er tid och vara det system ni håller i handen och litar på när ni ska fatta strategiska beslut, ofta ska detta dessutom kunna gå snabbt. Att förlita sig på data, alltså evidens kring varför ni behöver fatta vissa beslut, gör ert arbete så mycket enklare och ni slipper att famla i mörkret. Allt för att verksamheten ska fungera effektivt och för att du som ledare ska få en bättre insikt i företagets olika delar.

Fundera kring ert syfte med systemet och hur moget företaget är för att integrera ett BI-system. Ska medarbetarna själva kunna skapa egna rapporter? Vilka IT-kompetenser har ni? Hur priskänsliga är ni? Och vad är ert primära mål?

Ta hjälp av BusinessWith när ni sedan ska jämföra och välja BI-verktyg.

Beskrivning av bi-systemsfunktioner

Automatisk uppdatering av data

Precis som det låter så kan man via denna funktion uppdatera data i real tid vilket är populärt för mång användare.

Automatiska insikter (AI-analys)

Få ut insikter utifrån din data, ofta med hjälp av en AI.

Interaktiva Dashboards

Möjliggör så att man kan skapa en dashboard och ändra i realtid. En populär och fundamental funktion i de flesta BI-system.

Konfigurerbara & interaktiva rapporter

Möjliggör så att man kan skapa rapporter som kan konfigureras med flertal parametrar. Möjliggör även att du kan skapa rapporter direkt i BI-verktyget och använda direkt i en PowerPoint.