Jämför Sveriges bästa CRM för fältsäljare

Vilket CRM-system för fältsäljare behöver du?

Precis som med andra CRM-system (customer service management) ska ditt CRM för fältsäljare hjälpa ditt företag att se till att de olika stadierna i sälj-och kundhanteringen ska löpa smidigt och automatiserat. Säljverktyget stöttar de medarbetare som på ett eller annat sätt hanterar era kunders offerter eller ordrar, att få kontroll och överblick över de olika momenten i försäljningen. Det kan handla om att följa upp offerter eller leads, planera och ha struktur över olika aktiviteter och att hålla sig ajour med var någonstans man är i en viss process med en kund.

Skillnaden mellan ett CRM-system för medarbetare som arbetar på kontoret, jämfört med CRM-systemet för fältsäljare, är att det senare behöver vara optimerat till att fungera utanför kontoret, alltså ute på språng eller på resande fot. Detta för att de som använder systemet enkelt ska kunna hantera sälj- och kundhantering var de än befinner sig.

En fältsäljares arbete är ofta flytande och flexibelt, därför behöver även CRM-systemet vara så. Verktyget eller systemet ska kunna gå att uppdatera eller använda oavsett om du står på en byggarbetsplats i Sverige eller bland skyskraporna i Shanghai. I detta ligger alltså krav på att kunna ha ett system som man når var man än befinner sig, vilket betyder att en molnlösning är att rekommendera. Det är stor skillnad på att sitta vid en dator på en arbetsplats och jobba i ett CRM-system, än att kanske göra det på språng eller stående.

Behöver ni ha ett verktyg som fungerar fint i mobilen eller på en surfplatta? Vilka behov måste systemet möta? Er fältsäljare är er ambassadör på plats - var därför noga med att förse era fältsäljare med rätt system för ändamålet. BusinessWith listar de CRM-system som fungerar för dina medarbetare på fältet. Ta hjälp av oss för att jämföra och välja rätt verktyg för just ert företag.

Vad behöver jag veta om BI-system?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Genero Sales är ett säljstödssystem för företag med fältsäljare som bearbetar dagligvaruhandel, storhushåll och fackhandel. Idag har vi över 2 000 användare i 14 länder. Genero Sales är allt ni behöver för att stödja hela säljprocessen – från planering till uppföljning. Säljsystemet hjälper säljarna att planera sina dagar och bli mer relevanta och effektiva i butikerna, samtidigt som försäljningsc...

Lär dig mer om Genero Sales

Webbsida

Argus är framtaget för säljare inom dagligvaruhandeln, servicehandel och byggmarknader. Hantera kommande besök, försäljningar till varje enskild butik och se över kampanjer som görs på plats. Detta CRM-verktyg för fältsäljare är molnbaserat och kan hanteras via app med eller utan internet uppkoppling. Dela informationen med medarbetare för vidare utvärdering och analys.

Lär dig mer om Argus

Läs mer

Field Sales Software av Veloxy är optimerat för säljare med många enskilda kunder på olika geografiska plaster. Detta lätthanterade system hjälper till med ruttplanering, kundhantering och kundrelationer. Hantera hela försäljningen utanför kontoret, från start till slut. Hantera kunder i ett internt system för att snabbt få en överblick över hur stor potential det finns hos den enskilda kunden.

Lär dig mer om Field Sales Software

Läs mer

Fieldcircle hjälper säljare med hela hanteringsprocessen av nya och befintliga kunder. Hantera resurser, leads, ärenden och fakturering i samma system. Skapa och följ loggar gjort på kunder och tilldela dem till medarbetare. I detta lätthanterade CRM-system för fältsäljare erbjuds möjligheten för kunden att godkänna nya beslut i systemet för en smidigare försäljningsprocess.

Lär dig mer om FieldCircle

Läs mer

Har din verksamhet mycket säljare ute på språng? Här finns lösningen för dig. Kapture erbjuder ett heltäckande CRM-system för er som jobbar på fältet. Hantera personal, alla leads och håll ett öga på försäljningsiffrorna. Hjälp nuvarande kunder och befintliga kunder med bästa möjliga kundservice och se din pipeline för kommande event och försäljningar.

Lär dig mer om Kapture

Läs mer

Lime GO hjälper fältsäljare genom hela försäljningsprocessen och i hanteringen av kunder. Skapa formulär för kundåterkoppling och leads, spåra tidigare interaktion med kunder och hantera dina ärenden. Ta del av statistik kring försäljning och kunduppföljning på fältet eller på kontoret. Dela information så andra kan ta del av den och skapa en mer insiktsfull säljprocess.

Lär dig mer om Lime GO

Läs mer

Repsly

Repsly

Repsly har en lösning för hantering av försäljningen av egna produkter i andra lokaler. Detta lätthanterade system hjälper producenter att få överklick över sin produkt ute på fältet och hur försäljningen går. Hantera kunder för prospektera potensiella samt analysera vilken marknadsföring som når din målgrupp.

Lär dig mer om Repsly

Läs mer

SalesForce erbjuder ett lätthanterat CRM-system för fältsäljare. Detta molmbaserade system erbjuder funktioner som hjälper fältsäljare och säljchefer att följa alla kundrelationer och försäljningen. Följ dina leads, se över tidigare noteringar om kunden och fyll på med mer inforamtion. I detta användarvänliga system kan öka din försäljning baserat på tidigare interaktioner, allt på en lätthanterad...

Lär dig mer om Sales Cloud

Läs mer

HubSpot är ett Customer Relations System (CRM) specifikt för försäljning vilket känneteckans av den lätthanterliga systemuppbyggnaden och en egen utvecklad app. Detta CRM-system hjälper dig följa dina leads, vart de kommer från och vem som var i kontakt med dem först. Hantera ärenden och uppkommande event i samma system. I detta molnbaserade system kan kunden integrera och ansluta sig i köpeproces...

Lär dig mer om Sales Hub

Läs mer

SalesRabbit är ett sälstödssystem för enskilda fältsäljare. Om din verksamhet arbetar utanför affärslokalerna kan det bli svårt hantera och registera kunder som man vanligtvis hade gjort på kontoret. Nu finns lösningen på detta problem. Systemet tillhanda håller en handfull användbara funktioner som effektiviserar försäljningen genom att ta del av data för att maximera chansen att sälja.

Lär dig mer om SalesRabbit

Läs mer

Spotio

Spotio

Spotio är ett system för säljare utanför affärslokalen. Verktyget möjliggör för säljaren att kunna ta del och sprida information om kundrelationer och pågågende ärenden i ett monbaserat försäljningssystem.

Lär dig mer om Spotio

Läs mer

Ett webbaserat CRM-system för kundtjänst, försäljning och mera. Hantera alla kunder och för loggar för att hålla hela teamet uppdaterad på hur försäljningen går. Anlaysera försäljning och marknadsföring i samma system och förutse framtida resultat med ett lätthanterat verktyg. Eftersom systemet är molnbaserat är det enkelt att använda ute på fält.

Lär dig mer om webCRM

Läs mer

Vad ska du kräva av ditt CRM för fältsäljare?

Ditt CRM-system för fältsäljare måste kunna gå att använda på fältet - på riktigt. Nöj dig således inte förrän ni har en lösning som fältsäljaren själv känner sig bekväm och nöjd med. Innan du väljer system bör du titta noga på användarvänligheten. Ta gärna hjälp av de personer som ska använda verktyget, så att de kan utvärdera. Att be er tilltänkta leverantör om en demo eller rentav en gratisperiod för att riktigt syna systemet i sömmarna, är en god idé. Ni vill inte investera pengar i en lösning som inte håller måttet.

Precis som med alla andra system och verktyg som BusinessWith listar, är vår rekommendation att fundera över skalbarheten och era eventuella framtida behov. Är ni i en tillväxtfas och behöver ett CRM-system för fältsäljare som ni kan växa med? Vilka funktioner är viktiga i sammanhanget, och vilka kan ni vara utan? Betala inte för mer än vad ni kommer använda, men glöm heller inte att ta med framtidsperspektivet när ni gör ert val. CRM-systemets syfte för era fältsäljare är att det ska hjälpa till att öka försäljningen genom bland annat uppföljning vid rätt tidpunkt samt förbättrad interaktion och kundservice. Hos BusinessWith blir valet enklare - filtrera gärna på de funktioner du eftersöker, eller kontakta gärna oss för mer hjälp.

Budgetprognos

Baserat på försäljning, arbetade timmar och andra utlägg kan systemet förutse ungefärligt resultat. Ger en överblick på hur säljarna ligger till i säjlmål och budget för mera insikt i företagets framtid.

Datatransfereringar

Exportera och importera data från andra program eller scanna in dokument och lägg i appen. Detta skapar möjligheten att spara tid och lättare sköta i uppgifter som bokföring etc.

Hantera leads

Hantera pågående försäljning och få en överklick över kunder som varit i kontakt med din verksamhet tidigare. Analysera vilka möjliga kunder som finns och hur mycket de vet om din verksamhet.

Interaktionsspårning

Spåra hur interaktionen med kunder har varit tidigare genom att logga anteckningar och göra markeringar för att lättare överblicka om kunden tidigare varit i kontakt med säljare.

Kundsignering på fält

Kunden och säljaren kan göra digitala signeringar för att ingå nya avtal. En funktion som ger extra smidighet på plats.

Personliga profiler

Ger dina medarbetare enskilda profiler och dela in dem i team. Överklicka hur varje medarbetare sköter sin försäljning samt resultat.

Territorium hantering

Gör geografiska avgränsningar och dela upp dem inom arbetslaget. Tilldela specifika arbetsuppgifter och för anteckningar baserat på platsen.