Jämför Sveriges bästa schemaläggningsprogram

Vilket schemaläggningsprogram passar ditt företag?

Många företag använder sig fortfarande av Excel-ark, kalkylblad eller handskrivna listor och kalendrar för att hantera och manövrera schemaläggningen. Inget fel med det – men risken för felaktigheter är större när du inte har ett gediget system som till stor del hjälper dig att automatisera processerna. Genom att ta steget och välja att arbeta med ett schemaläggningsverktyg, får du inte bara bättre överblick och större kontroll som arbetsgivare. Du ger även dina medarbetare ett tillförlitligt instrument som gör att de får bättre koll på sina arbetstider. Dessutom ger systemet för schemaläggning dig möjlighet att spara tid när allt från tidrapportering, frånvarorapporter och lönespecar går via systemet.

Men vilket sorts schemaläggningsprogram, så kallat Workforce management system (WFM) behöver du? Här är det lämpligt att tänka utifrån vilken bransch ni verkar i. Vårdpersonal, hotell, lager, och logistikbransch jobbar exempelvis utifrån skift och kanske har ett stort behov av att ringa in vikarier och planera resurser, och att du lätt ser till att du har rätt person till rätt uppgifter. Då kan du behöva ett system där du via en sms-funktion kan fråga om tillgänglighet samt enklare kunna hantera obekväma arbetstider. Dessutom är det viktigt att du följer lagar och regler när det gäller vila och återhämtning. På marknaden idag finns flera bra lösningar för schemaläggning som sparar dig tid och pengar samt erbjuder en hög grad av användarvänlighet för dina medarbetare. De flesta schemaläggningssystem har möjlighet att ge underlag till både lönesystem, budget och kan erbjuda statistik. Jämför och välj själv i BusinessWith enkla guide för att hitta det system som passar er bäst.

Vad behöver jag veta om schemaläggningsprogram?

Cloud Scheduling

Cloud Scheduling

Ett webbaserat schemaläggningsystem riktat till småföretagaren som vill ha enkla kommunikationsvägar och underlag till fakturering.

Lär dig mer om Cloud Scheduling

Läs mer

Personalkollen

Personalkollen

Personalkollen riktar sig till caféer, hotell och restauranger och erbjuder ett system för schemaläggning tillsammans med funktioner för tidrapporteringoch lönehantering.

Lär dig mer om Personalkollen

Läs mer

Planday

Planday

Ett system för schemaläggning som passar både små- och storaföretag. Produktportföljen innehåller flertal funktioner i syfte att underlätta hela schemaläggningsprocessen.

Lär dig mer om Planday

Läs mer

ProScheduler

Loxysoft

Loxysofts specialiserade Workforce management system erbjuder värdefulla prognoser och bra kommunikationsfunktioner som underlättar schemaläggninsprocessen.

Lär dig mer om ProScheduler

Läs mer

Quinyx

Quinyx

En av Sveriges största aktörer inom workforce planning. Detta användarvänliga schemaläggningsprogram erbjuder AI-stöd och bemanningsplanering för att optimera bemanning och tid.

Lär dig mer om Quinyx

Läs mer

Resursboknings användarvänliga schemaläggningsprogram är en webbaserad lösning riktad till bolag som vill vara mer tidseffektiva

Lär dig mer om Resursbokning Schema

Läs mer

Smartplan

Smartplan

En webbaserad lösning för små- och medelstora företag som vill ha ett enkelt schemaläggningsprogram som både är flexibelt och bekvämt.

Lär dig mer om Smartplan

Läs mer

SwedeTime

SwedeTime

SwedeTime är ett Bemanningssystem som du kan enkelt skräddarsy utefter bolagets behov. Erbjuder bland annat automatiserade lösningar för att förenkla schemaläggningshanteringen.

Lär dig mer om SwedeTime

Läs mer

Tamigo

Tamigo

Komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram som vill hjälpa bolag att optimera arbetsflöden och resultat. Erbjuder möjlighten att skicka SMS via systemet.

Lär dig mer om Tamigo

Läs mer

Timeplan

Exsens AB

Ett molnbaserat schemaläggningsprogram som erbjuder ett komplett system för schemaläggning där man kan få tillgång till både lönehantering och tidrapportering.

Lär dig mer om Timeplan

Läs mer

Timetjek

Timetjek

Med Timetjeks användarvänliga system för bemanningplanering kan du enkelt schemalägga och kommunicera, både framför datorn och i appen. Schemaläggningsprogrammet kan även kombineras med lönesystem.

Lär dig mer om Timetjek

Läs mer

Timezynk

Timezynk

Timezynk erbjuder ett skräddarsytt schemaläggningssystem som är lättillgängligt och erbjuder kompletta lösningar med automatiska processer.

Lär dig mer om Timezynk

Läs mer

Rätt schemaläggningsprogram ger glada medarbetare

Att som medarbetare själv kunna hantera och påverka sin arbetstid ger en stor känsla av frihet och gagnar dig som arbetsgivare. När du har ett bra schemaläggningsprogram på plats, gynnar det båda parter. För dig blir det enklare att få kontroll – du kan snabbt och enkelt lägga dina scheman, få koll på ledighet och byten av pass, och du kan automatisera allt från lönespecifikationer till frånvarorapporter. Dagens schemaläggningsprogram är ofta mycket enkla att använda för både dig och dina medarbetare. Du kommer kunna känna att du ligger steget före när du kan förutse bemanningsbehov och attestera tider med bara några snabba knapptryck.

När medarbetarna själva känner att de kan kontrollera och hantera sina arbetstider kommer du definitivt få en nöjd personalstyrka. Det är inte alltid möjligt att ge personalen all valfrihet i världen, men ett visst mått av detta gör att de känner sig mer flexibla. Som arbetsgivare kan denna nöjdhet förhoppningsvis ge mindre personalomsättning – och då gäller det att ha ett schemaläggningsverktyg på plats som underlättar för båda parter.

Jämför och välj ditt schemaläggningsprogram via oss på BusinessWith och se fram emot en framtid för din verksamhet där du har större kontroll och bättre överblick över din schemaläggning.