HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa system för medarbetarsamtal

Hitta ert bästa verktyg för medarbetarsamtal

Regelbundna samtal, där cheferna lyssnar på medarbetarna och fångar upp hur de anställda mår, kan lyfta företaget till nya höjder. Medarbetarsamtalen bidrar ofta till positiv verksamhetsutveckling via målavstämningar och insamling av nya idéer. De är ett strålande sätt att göra medarbetarnas röster hörda och varje individ får känslan av att vara sedd och lyssnad på. För bästa resultat gäller det dock att göra samtalen systematiskt och dokumentera det som sägs på samma sätt i varje samtal, oavsett vem som håller i det. Vi på BusinessWith rekommenderar att ni satsar på ett system för medarbetarsamtal.

Marknaden erbjuder ett antal medarbetarsamtalsverktyg. Det gäller för er att ta reda på vad ni behöver få ut av verktyget för att kunna fatta ett genomtänkt beslut. Ett system medarbetarsamtal ska följa er och era anställda under flera, förhoppningsvis många, år. Det ska hjälpa er att sätta rätt lön och utveckla såväl företaget som era anställda, och följa med genom hela organisationen, från HR-avdelning till chefer och medarbetare.

Ett system för medarbetarsamtal, eller lönesättningsverktyg, är molnbaserat. Det skapar säkerhet och trygghet för alla inblandade, ofta med tvåstegsautentisering. Fundera gärna på behoven hos de i er verksamhet som ska hantera systemet: hur ser teknikvanan ut? Vilka behov av support finns? Hur många anställda har ni i dag och hur många räknar ni med att ha om fem eller tio år? Tänk gärna på systemet som en långsiktig investering – det kan hjälpa er att fatta rätt beslut just för er.

När ni vill söka efter det bästa systemet för medarbetarsamtal för er och er bransch får ni gärna den systemguide som vi på BusinessWith har tagit fram. Filtrera, sök och jämför.

Positiva effekter – därför ska ni satsa på medarbetarsamtalen
Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand

En enhetlig lösning för att attrahera, utveckla och hantera er största konkurrensfördel; era medarbetare! Cornerstone erbjuder mjukvarustöd från första kontakten med potentiella kandidater och smidig onboarding, till individuell kompetensutveckling, lärande och uppföljning dessutom kopplat till både kompensation och karriärplanering.

Lär dig mer om Cornerstone OnDemand

Webbsida

Yesbox medarbetarsamtal används för att arbeta med drivkrafter, arbetsförhållanden, kompetensutveckling, styrkor och brister. Yesbox samtal kan också användas för att diskutera mål eller olika behov samt göra kompetenskartläggning. Medarbetarsamtalen spelar en viktig roll i organisationers förbättringar. Yesbox kunder menar att medarbetaren ofta, tack vare medarbetarsamtalen, börjar ta fler egn...

Lär dig mer om Yesbox - Medarbetarsamtal

Webbsida
Talentsoft

Talentsoft

Cegid Talentsoft

Användarvänlig och smidig HRM och talent management system. Bra kundanpassning och design ger en modern känsla. Talensofts HR-system bygger på öppna API:er som välkomnar integration till andra system. Som kund får du tillgång till en plattform där du kan hantera alla dina HR processer.

Lär dig mer om Talentsoft

Webbsida
CatalystOne

CatalystOne

CatalystOne

En av Nordens ledande leverantörer av HR-system. CatalystOne erbjuder ett brett urval av flexibla HR-lösningar som kan effektivisera er HR. Detta kan förbättra medarbetarupplevelsen, frigöra tid och förenkla vardagen för HR, chefer och medarbetare.

Lär dig mer om CatalystOne

Webbsida

Addsystems erbjuder en webbplattform för ledningssystem som det ska kännas roligt, tryggt och effektivt för användaren att arbeta i. På så vis blir det enklare att få med hela organisationen i ett system med ISO som verkligen gör skillnad. Det går även utmärkt att lägga till standardlösningar men även göra kundanpassningar utifrån förändrade behov och önskemål.

Lär dig mer om Add Ledningssystem

Webbsida
Hailey HR

Hailey HR

Hailey HR

Hailey HR är ett intuitivt, användarvänligt och komplett system för den moderna HR-avdelningen. Ta ert HR-arbete till nästa nivå och samla all medarbetardata och alla HR-processer och data på ett och samma ställe. Du spar värdefull tid med smart automatisering och får total överblick genom avancerade analysfunktioner. Sätt er HR på autopilot! Med Hailey HR skapas: -Smidiga processer mellan HR-av...

Lär dig mer om Hailey HR

Webbsida
Heartpace

Heartpace

Söderberg & Partners

Med Heartpace HR-system digitaliserar och förenklar du hela medarbetarresan, från start till mål. Heartpace är helt modulbaserat, anpassningsbart och möjligt att skräddarsy till organisationens behov och HR-processer, i er egen takt, med er tonalitet. Heartpace hjälper dig jobba datadrivet och ta rätt beslut, i alla processer!

Lär dig mer om Heartpace

Webbsida
Visma Talent Solutions

Visma Talent Solutions

Visma Talent Solutions

Visma erbjuder en komplett Talent Management plattform (Visma Talent Solutions) som omfattar stöd för samtliga strategiska HR-processer för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, kunder och partners. Systemet används av alla former av privata och offentliga organisationer och branscher. Systemet passar både det lite mindre företaget till en stor global organisation.

Lär dig mer om Visma Talent Solutions

Webbsida
AlexisHR

AlexisHR

AlexisHR

Alexis är en komplett HR-plattform som låter HR-team, chefer och medarbetare spara tid genom intuitiv hantering av personaladministration i en enkel chattupplevelse 🚀 Plattformen är skapad för små till medelstora företag och låter dig samla all personaldata och alla processer i ett verktyg. Med värdefull statistik kan ni fatta datadrivna beslut och öka HR's strategiska värde för hela organisation...

Lär dig mer om AlexisHR

Webbsida
Personio

Personio

Personio

Systemet är optimalt för små och medelstora företag. Detta verktyg kan allt – rekrytering, hantering och utveckling av personal samt löneadministrering. Personio blir er nya HR cockpit: ni får tillgång till all personaldata genom ett knapptryck och kan automatisera alla era HR-processer under hela anställningsperioden. På så vis kommer ni äntligen få tid över till HR-uppgifter som adderar värde ti...

Lär dig mer om Personio

Webbsida

Med Kontek HRM Employee får du ett bra systemstöd för att utveckla din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för hela organisationen från övergripande ledningsgrupp till att låta enskilda medarbetare underhålla valda uppgifter själv. HR-systemet kan med fördel kompletteras med tillval för lönerevision och digital signering.

Lär dig mer om Kontek HRM Employee

Webbsida

Optimalt för stora företag. En fullständig HCM molnbaserad lösning utvecklad från grunden för hela medarbetarlivscykeln (”from hire to retire”). Bygger på många år av utförlig, kunddriven forskning och design för att skapa en användarupplevelse för en ny generation av systemstöd, innovation och ny teknik som digitala assistenter, AI, ML, blockchain och IoT. En användarupplevelse oavsett om man anv...

Lär dig mer om Oracle Cloud HCM

Läs mer

Grade Talent är ett skalbart och modernt Talent Management System som används av allt ifrån mindre företag till närmre hälften av Sveriges regioner. Våra moderna HR-lösningar hjälper er att säkra er kompetensförsörjning. Vi är en trygg och engagerad helhetsleverantör med över 25 år i branschen och en kundnöjdhet i supporten på 98,25% (genomsnittligt värde 2021). Våra erfarna projektledare utgår f...

Lär dig mer om Grade Talent

Läs mer
Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp skapar mer effektiva organisationer genom bättre ledarskap och ökat engagemang Winningtemp erbjuder marknadens mest avancerade lösning för styrning och optimering av personalresurser. Med utgångspunkt från fler än 600 vetenskapliga studier hjälper vår AI-baserade plattform chefer och ledare att i realtid visualisera medarbetarnas utveckling och agera utifrån insikter som stärker engag...

Lär dig mer om Winningtemp

Läs mer
SD Worx HR

SD Worx HR

SD Worx

Ett komplett HR system för medelstora, stora företag och offentlig sektor. Systemet består av en komplett serie av moduler som enkelt kan integreras med varandra och ge HR en mer effektiv och enklare vardag, för hela anställningen - från rekrytering till avslutad anställning. SD Worx HR-system ser till att du kan hålla dina medarbetare nöjda och samtidigt fokusera på strategiskt HR-arbete.

Lär dig mer om SD Worx HR

Webbsida

Ett HR system som hjälper dig att ta hand om din HR-masterdata & dokument i en säker och GDPR kompatibel lösning. Samla all data på ett ställe, få en tydlig överblick och driv personalutveckling efter viktiga KPIer. Den ger dig en enkel och tydlig positions- och organisationsöversikt med drag & drop funktion.

Lär dig mer om Talent Manager

Webbsida
Simployer

Simployer

Simployer

Vi har byggt ett HRM-system med människorna i centrum. Vi kallar det people first technology. De praktiska verktygen ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten. Vad som gör Simployer HRM-system unikt är att vi erbjuder både HR-programvara och personligt HR-stöd i en och samma lösning – så att du kan använda din tid på värdeskapande HR...

Lär dig mer om Simployer

Läs mer
Verismo HR

Verismo HR

Verismo

Ett komplett HR-system anpassat efter användaren som ger er möjligheten att skapa en organisation med människan i fokus. Med flertalet funktioner effektiviserar och digitaliserar Verismo personalarbetet, skapar en organisatorisk överblick och möjliggör att strategiskt utveckla personalstyrkan.

Lär dig mer om Verismo HR

Läs mer
Flex HRM Employee

Flex HRM Employee

Flex Applications

Flex HRM Employee är det webbaserade HR-systemet som kan användas av företag i alla slags branscher. Med innovativa funktioner avlastar systemet ditt praktiska HR-arbete samtidigt som det hjälper dig att utveckla och behålla era medarbetare. Flex HRM Employee är en del av vår helhetslösning Flex HRM. Här hittar du även stöd för tidredovisning, reseräkning, bemanningsplanering och lön.

Lär dig mer om Flex HRM Employee

Läs mer

Totara är framförallt känt för sitt väletablerade och globala lärplattform. På senare tid har denna plattform utökats till att bli en mer heltäckande lösning i form av Totaras "Talent Experience Platform". I plattformen finns nu modulen "Totara Perform", med stöd för såväl traditionell som mer modern och kontinuerlig performance management. Den innehåller stöd för kompetenshantering i form av ko...

Lär dig mer om Totara Perform

Läs mer

Positiva effekter – därför ska ni satsa på medarbetarsamtalen

Medarbetarsamtalen blir allt viktigare hos moderna företag. I stället för ett nödvändigt ont ses de ofta som utvecklande av såväl ledning som medarbetare. När ni har satsat på ett system för medarbetarsamtal kan ni vara trygga med att ni investerar för framtiden – strukturerade samtal medför många goda effekter.

  • Professionellt genomförda medarbetarsamtal gynnar medarbetarnas utveckling. En medarbetare som trivs på jobbet är ofta motiverad och långt mer produktiv än en missnöjd anställd.
  • Medarbetarnas önskemål och mående fångas upp på ett strukturerat sätt. Den ledare som har god kontakt med sina medarbetare mellan samtalen, har ofta goda chanser att hantera eventuella svårigheter och utmaningar via de mer strukturerade medarbetarsamtalen där helheten synliggörs.
  • Medarbetarsamtalen ger en möjlighet att ställa genomtänkta frågor. Det kan röra enklare ämnen, liksom sådant som annars inte känns naturligt att diskutera, som exempelvis om den anställda hanterar privata ärenden på arbetstid. De är också ett utmärkt tillfälle att lyfta frågor som stress utanför arbetet, relaterad till jobbet. Via förberedda frågor blir dessa ärenden smidigare att lägga fram på bordet. I ett system för medarbetarsamtal får de anställda frågorna på förhand och samtalen kan, via svar som skickas in i förväg, bli strukturerade och givande.
  • Utvecklingsplaner som skapas under samtalen är en god grogrund för utveckling av såväl den enskilda individen som hela organisationen. Tack vare dem blir vägen från nuläge till mål synlig och både medarbetare och chefer vet vad som förväntas. Med ett molnbaserat medarbetarsamtalsverktyg blir det lätt att följa upp utvecklingsplanerna och de faller inte i glömska till nästa års samtal.

BusinessWith hjälper er i valet av system för medarbetarsamtal. Välkommen att jämföra här hos oss.

Beskrivning av produktfunktioner

Check-ins

En snabb funktion för kortare avstämningar och kontinuerlig uppföljning mot anställda.

Dokumentation

Dokumentera samtal direkt i systemet och få även tillgång till att gå tillbaka i arkiven.

E-signeringar

Tillgång till signering av dokument och avtal online, en smidig och papperslös lösning för signaturer.

Färdiga samtalsmallar

Används systemets framtagna mallar för samtal och utskick för att spara tid samt få ut det maximala av samtalen.

Personliga mål

Sätt upp personliga mål för de anställda och matcha dessa mot organisationens mål för att främja utvecklingen på bolaget.

Påminnelser

Skapa påminnelser för att få full koll på när samtal ska äga rum och påminn anställda för att undvika missförstånd och ombokningar.

Utvecklingsplaner

Skapa en plan för varje individ och klargör hur de skall utvecklas och följ utvecklingen. Ett bra sätt för att starta samtalen om individuell utveckling.

Verktyg för löner

En hjälpande hand då det är dags för lönesamtal och nya löneanspråk. Få tillgång till verktyg som kan ge förslag på en rimlig löneutveckling för individen.