HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa system för medarbetarsamtal

Hitta ert bästa verktyg för medarbetarsamtal

Regelbundna samtal, där cheferna lyssnar på medarbetarna och fångar upp hur de anställda mår, kan lyfta företaget till nya höjder. Medarbetarsamtalen bidrar ofta till positiv verksamhetsutveckling via målavstämningar och insamling av nya idéer. De är ett strålande sätt att göra medarbetarnas röster hörda och varje individ får känslan av att vara sedd och lyssnad på. För bästa resultat gäller det dock att göra samtalen systematiskt och dokumentera det som sägs på samma sätt i varje samtal, oavsett vem som håller i det. Vi på BusinessWith rekommenderar att ni satsar på ett system för medarbetarsamtal.

Marknaden erbjuder ett antal medarbetarsamtalsverktyg. Det gäller för er att ta reda på vad ni behöver få ut av verktyget för att kunna fatta ett genomtänkt beslut. Ett system medarbetarsamtal ska följa er och era anställda under flera, förhoppningsvis många, år. Det ska hjälpa er att sätta rätt lön och utveckla såväl företaget som era anställda, och följa med genom hela organisationen, från HR-avdelning till chefer och medarbetare.

Ett system för medarbetarsamtal, eller lönesättningsverktyg, är molnbaserat. Det skapar säkerhet och trygghet för alla inblandade, ofta med tvåstegsautentisering. Fundera gärna på behoven hos de i er verksamhet som ska hantera systemet: hur ser teknikvanan ut? Vilka behov av support finns? Hur många anställda har ni i dag och hur många räknar ni med att ha om fem eller tio år? Tänk gärna på systemet som en långsiktig investering – det kan hjälpa er att fatta rätt beslut just för er.

När ni vill söka efter det bästa systemet för medarbetarsamtal för er och er bransch får ni gärna den systemguide som vi på BusinessWith har tagit fram. Filtrera, sök och jämför.

Positiva effekter – därför ska ni satsa på medarbetarsamtalen

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Lista på 14 olika Medarbetarsamtal

Sortera på
Hailey HR

Hailey HR

Hailey HR

Moderna HR-avdelningar väljer Hailey för användarvänlig design, hög datasäkerhet och för att få en heltäckande lösning. Kom igång snabbt och börja skapa värde för hela organisationen med hjälp av skräddarsydda och automatiska flöden. Uppskattat av både chefer och medarbetare!

Lär dig mer om Hailey HR

Läs mer

Yesbox medarbetarsamtal används för att utveckla relationen mellan chef och medarbetare. Tanken är att förstå drivkrafter, arbetsförhållanden, kompetensutveckling, styrkor och utvecklingsområden. Yesbox samtal kan också användas för att följa mål eller olika behov samt göra kompetenskartläggning. Medarbetarsamtalen spelar en viktig roll i organisationers förbättringar. Samtalen gör också att ledar...

Lär dig mer om Yesbox - Medarbetarsamtal

Läs mer
SD Worx HR

SD Worx HR

SD Worx

Ett komplett HR system för medelstora, stora företag och offentlig sektor. Systemet består av en komplett serie av moduler som enkelt kan integreras med varandra och ge HR en mer effektiv och enklare vardag, för hela anställningen - från rekrytering till avslutad anställning. SD Worx HR-system ser till att du kan hålla dina medarbetare nöjda och samtidigt fokusera på strategiskt HR-arbete.

Lär dig mer om SD Worx HR

Läs mer
Visma Talent Solutions

Visma Talent HR

Visma Talent Solutions

Visma erbjuder en komplett Talent Management plattform (Visma Talent Solutions) som omfattar stöd för samtliga strategiska HR-processer för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, kunder och partners. Systemet används av alla former av privata och offentliga organisationer och branscher. Systemet passar både det lite mindre företaget till en stor global organisation.

Lär dig mer om Visma Talent HR

Läs mer

Med Kontek HRM Employee får du ett bra systemstöd för att utveckla din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för hela organisationen från övergripande ledningsgrupp till att låta enskilda medarbetare underhålla valda uppgifter själv. HR-systemet kan med fördel kompletteras med tillval för lönerevision och digital signering.

Lär dig mer om Kontek HRM Employee

Läs mer
Personio

Personio

Personio

Systemet är optimalt för små och medelstora företag. Detta verktyg kan allt – rekrytering, hantering och utveckling av personal samt löneadministrering. Personio blir er nya HR-hub: ni får tillgång till all personaldata genom ett knapptryck och kan automatisera alla era HR-processer under hela anställningsperioden. På så vis kommer ni äntligen få tid över till HR-uppgifter som adderar värde till f...

Lär dig mer om Personio

Läs mer

Optimalt för stora företag. En fullständig HCM molnbaserad lösning utvecklad från grunden för hela medarbetarlivscykeln (”from hire to retire”). Bygger på många år av utförlig, kunddriven forskning och design för att skapa en användarupplevelse för en ny generation av systemstöd, innovation och ny teknik som digitala assistenter, AI, ML, blockchain och IoT. En användarupplevelse oavsett om man anv...

Lär dig mer om Oracle Cloud HCM

Läs mer
Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp skapar mer effektiva organisationer genom bättre ledarskap och ökat engagemang Winningtemp erbjuder marknadens mest avancerade lösning för styrning och optimering av personalresurser. Med utgångspunkt från fler än 600 vetenskapliga studier hjälper vår AI-baserade plattform chefer och ledare att i realtid visualisera medarbetarnas utveckling och agera utifrån insikter som stärker engag...

Lär dig mer om Winningtemp

Läs mer
Flex HRM Employee

Flex HRM Employee

Flex Applications

Flex HRM Employee är det webbaserade HR-systemet som kan användas av företag i alla slags branscher. Med innovativa funktioner avlastar systemet ditt praktiska HR-arbete samtidigt som det hjälper dig att utveckla och behålla era medarbetare. Flex HRM Employee är en del av vår helhetslösning Flex HRM. Här hittar du även stöd för tidredovisning, reseräkning, bemanningsplanering och lön.

Lär dig mer om Flex HRM Employee

Läs mer

Grade Performance är verktyget för medarbetarsamtal och målstyrning för större organisationer med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och användarvänlighet. 98,25% kundnöjdhet i supporten. Tillgänglighetsanpassat enligt WCAG 2.1 AA. Skalbar lösning som är enkel att integrera med exempelvis HR-system.

Lär dig mer om Grade Performance

Läs mer
Simployer

Simployer

Simployer

Vi har byggt ett HRM-system med människorna i centrum. Vi kallar det people first technology. De praktiska verktygen ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten. Vad som gör Simployer HRM-system unikt är att vi erbjuder både HR-programvara och personligt HR-stöd i en och samma lösning – så att du kan använda din tid på värdeskapande HR...

Lär dig mer om Simployer

Läs mer

Vårt HR-lösning ger HR och chefer djupgående insikter om medarbetarna, med enkla klick för medarbetarsamtal, kompetensbedömningar och potentialuppföljning. Flexibilitet är nyckeln - anpassa information och behörigheter efter era behov för att maximera effektivitet och engagemang.

Lär dig mer om Talent Management by Talentech

Läs mer

Totara är framförallt känt för sitt väletablerade och globala lärplattform. På senare tid har denna plattform utökats till att bli en mer heltäckande lösning i form av Totaras "Talent Experience Platform". I plattformen finns nu modulen "Totara Perform", med stöd för såväl traditionell som mer modern och kontinuerlig performance management. Den innehåller stöd för kompetenshantering i form av ko...

Lär dig mer om Totara Perform

Läs mer
Verismo HR

Verismo HR

Verismo

Ett komplett HR-system anpassat efter användaren som ger er möjligheten att skapa en organisation med människan i fokus. Med flertalet funktioner effektiviserar och digitaliserar Verismo personalarbetet, skapar en organisatorisk överblick och möjliggör att strategiskt utveckla personalstyrkan.

Lär dig mer om Verismo HR

Läs mer

Positiva effekter – därför ska ni satsa på medarbetarsamtalen

Medarbetarsamtalen blir allt viktigare hos moderna företag. I stället för ett nödvändigt ont ses de ofta som utvecklande av såväl ledning som medarbetare. När ni har satsat på ett system för medarbetarsamtal kan ni vara trygga med att ni investerar för framtiden – strukturerade samtal medför många goda effekter.

  • Professionellt genomförda medarbetarsamtal gynnar medarbetarnas utveckling. En medarbetare som trivs på jobbet är ofta motiverad och långt mer produktiv än en missnöjd anställd.
  • Medarbetarnas önskemål och mående fångas upp på ett strukturerat sätt. Den ledare som har god kontakt med sina medarbetare mellan samtalen, har ofta goda chanser att hantera eventuella svårigheter och utmaningar via de mer strukturerade medarbetarsamtalen där helheten synliggörs.
  • Medarbetarsamtalen ger en möjlighet att ställa genomtänkta frågor. Det kan röra enklare ämnen, liksom sådant som annars inte känns naturligt att diskutera, som exempelvis om den anställda hanterar privata ärenden på arbetstid. De är också ett utmärkt tillfälle att lyfta frågor som stress utanför arbetet, relaterad till jobbet. Via förberedda frågor blir dessa ärenden smidigare att lägga fram på bordet. I ett system för medarbetarsamtal får de anställda frågorna på förhand och samtalen kan, via svar som skickas in i förväg, bli strukturerade och givande.
  • Utvecklingsplaner som skapas under samtalen är en god grogrund för utveckling av såväl den enskilda individen som hela organisationen. Tack vare dem blir vägen från nuläge till mål synlig och både medarbetare och chefer vet vad som förväntas. Med ett molnbaserat medarbetarsamtalsverktyg blir det lätt att följa upp utvecklingsplanerna och de faller inte i glömska till nästa års samtal.

BusinessWith hjälper er i valet av system för medarbetarsamtal. Välkommen att jämföra här hos oss.

Beskrivning av produktfunktioner

Check-ins

En snabb funktion för kortare avstämningar och kontinuerlig uppföljning mot anställda.

Dokumentation

Dokumentera samtal direkt i systemet och få även tillgång till att gå tillbaka i arkiven.

E-signeringar

Tillgång till signering av dokument och avtal online, en smidig och papperslös lösning för signaturer.

Färdiga samtalsmallar

Används systemets framtagna mallar för samtal och utskick för att spara tid samt få ut det maximala av samtalen.

Personliga mål

Sätt upp personliga mål för de anställda och matcha dessa mot organisationens mål för att främja utvecklingen på bolaget.

Påminnelser

Skapa påminnelser för att få full koll på när samtal ska äga rum och påminn anställda för att undvika missförstånd och ombokningar.

Utvecklingsplaner

Skapa en plan för varje individ och klargör hur de skall utvecklas och följ utvecklingen. Ett bra sätt för att starta samtalen om individuell utveckling.

Verktyg för löner

En hjälpande hand då det är dags för lönesamtal och nya löneanspråk. Få tillgång till verktyg som kan ge förslag på en rimlig löneutveckling för individen.