Jämför Sveriges bästa reseräkningssystem & reseräkningsprogram

Vilket reseräkningssystem eller reseräkningsprogram passar ditt företag?

En av många fördelar med ett reseräkningssystem (reseräkningsprogram) är att det förbättrar processerna för kvitto- & utläggshantering så att man som arbetsgivare besparar administration och minimera manuella misstag. Leverantörer av reseräkningssystem har, i snabbt tempo, utvecklat flera nya digitala funktionaliteter för att kunna erbjuda mera fördelar till sina kunder. Exempelvis så är en app för reseräkningshantering eller möjligheten att ta ett mobilfoto numera vanliga funktionaliteter, vilket inte var fallet för ett par år sedan.

Med vår unika kartläggning av reseräkningsprogram kan du nu väsentligt enklare, genom att använda vårt avancerade filter och jämförelsetjänst, få en översikt av de leverantörer som kan matcha dina behov och krav. Du kan jämföra funktionaliteter för kvittohantering och reseorder, eller få en översikt av varför företag ens väljer att göra affärer med respektive reseräkningsleverantör. Vi hoppas det förenklar ditt val av reseräkningssystem.

Vad behöver jag veta om reseräkningssystem?

Kontek HRM Travel är ett webbaserat reseräkningssystem som hanterar alla moment i reseräkningshanteringen. Från inregistrering där den anställde själv registrerar sina reseräkningar, till uträkning, attestering och utbetalning. Och det enda som krävs för rapportering, uppföljning och attestering är en vanlig internetuppkoppling.

Lär dig mer om Kontek HRM Travel

Webbsida

Expense

Dicom expense

Ett omfattande system för reseräkningshantering. Innehåller flertal funktionaliteter som underlättar administrationen inom reseräkningshanteringen. Allt från attesteringsfunktion till digitala kvitton m.m.

Lär dig mer om Expense

Läs mer

Specialiserat reseräkningssystem som kan hantera alla steg inom reseräkningsprocessen. Har ett sofistikerat statistikverktyg som gör att du har koll på utvecklingen och effektiviseringen. Ett av de större bolagen inom reseräkningsprogram.

Lär dig mer om Azets Expense

Läs mer

Skovik

Skovik

Specialister inom reseräkningshantering. Robust system som hanterar miljontals utlägg åt företag och innehåller allt från digitala kvitton till hantering av milersättning.

Lär dig mer om Skovik

Läs mer

Hanterar reseräkningar med flexibla och moderna funktioner via mobil och molnet.

Lär dig mer om Aditro Expense

Läs mer

Crona Resa 100

Datavara AB

Ett avancerat reseräkningssystem som har de flesta funktioner såsom attestering, regelsystem etc

Lär dig mer om Crona Resa 100

Läs mer

Crona Resa 40

Datavara AB

Innehåller många tilläggsmoduler för att bygga ett reseräkningssystem som passar dig.

Lär dig mer om Crona Resa 40

Läs mer

Molnbaserad tjänst som har de fuktioner som behövs för att stödja hela reseräkningsprocessen.

Lär dig mer om eBuilder Travel

Läs mer

Flex HRM travel

Flexapplications

Reseräkningsystemet som du kan integrera med Flex egna HRM moduler för att få en helhet med lön.

Lär dig mer om Flex HRM travel

Läs mer

Specialiserat reseräkningssystem för småföretagare. Bra uppsättning för enkel bokföring.

Lär dig mer om Fortnox Kvitto & Resa

Läs mer

Tempura Res

Tempura PA-system Sverige AB

Innehåller körbok för tjänstebilar och reseräkningshantering, i ett system

Lär dig mer om Tempura Res

Läs mer

Ett användarvänligt reseräkningssystem med moderna funktioner som ser till att hantera hela processen.

Lär dig mer om Visma.net Expense

Läs mer

Vad är ett reseräkningssystem? Och vad skall man tänka på?

Digitaliseringen av företagens processer sker i raketfart och digital hantering av utlägg och kvitton är inget undantag, tvärtom, det är nu nästan en hygienfaktor att kunna ta ett mobilfoto på ett kvitto så skall det mest lösa sig. Det finns en många bra reseräkningssystem men hur skall du välja?

Skall du välja de reseräkningssystem som är specialiserade eller välja ett reseräkningsverktyg (modul) som ingår i exempelvis ett lönesystem? Avgörandet bör inte viktas enbart av det men fråga dig själv om det är så att du vill ha skalfördelar med nuvarande leverantör med risk att du blir för beroende eller gå för en specialiserad leverantör som är i mer framkant men kräver mer integrationskapacitet. De flesta reseräkningssystem innehåller snarlika funktioner men det finns en del värdefulla funktioner som automatiserar och förenklar arbetet ännu mer för dina medarbetare (elektroniska kvitton etc.). Dessa funktioner kan vara ett bra utvärderingsunderlag till vilket system som är mest lämpad till verksamheten.

Nedan är exempel på funktioner som ni som köpare kan ha i åtanke när ni funderar på ett nytt reseräkningssystem

  1. Integration – är reseräkningssystemet kompatibelt med andra lönesystem eller är det mer skapat efter att vara kompatibelt med leverantörens egna lönesystem
  2. Mobilfoto
  3. Kreditkortsintegration – underlättar registreringen av utläggen avsevärt och ni besparar tid
  4. Uträkning av milersättning måste vara enkel
  5. Finns möjlighet att koppla på fler bolag
  6. Attesteringen – är den flexibel så att man kan applicera attestprocessen utifrån era existerande processer
  7. Är det en full automatisk process för bokföring

Det finns många parametrar att ta hänsyn till men huvudsakligen skall ni bespara tid och systemet skall se till att det blir smidigt. Därför är just systemet anpassningsmöjligheter en viktig parameter att ta hänsyn till i beslutsprocessen, vilket är något om vi har tagit hänsyn till i vår kartläggning och bedömning. För låt oss vara ärliga det är väldigt väldigt få medarbetare eller löneadministratörer som gillar att lägga sin tid på att registrera reseutlägg.

På businesswith.se kan ni få en översikt av olika reseräkningssystem och vilka funktioner och prismodeller som erbjuds. I tillägg med oberoende omdömen kan ni få tillgång till oberoende affärskritisk information till er köpprocess.