Jämför Sveriges bästa system för utläggshantering

Vilket system för utläggshantering passar er bäst?

Öka effektiviteten och minimera administrationen på ert företag genom att använda ett system för utläggshantering. Det är förvånansvärt många som fortfarande sköter arbetet med utlägg via Excel eller på andra ineffektiva och tidskrävande sätt, trots att det finns utmärkta onlinebaserade system för kvittohantering. Ofta är de användarvänliga och anpassade till mobilen. Även den som ofta är på språng ska snabbt och enkelt kunna hantera utlägg: Via några knapptryck kan kvitton fotograferas och sparas i molnet och på samma sätt kan attestanter godkänna utläggen på stående fot.

Oavsett om det handlar om utlägg för friskvård, fika vid kundmöten, utrustning för hemmakontoret, milersättning eller andra resekostnader, är det viktigt att de bokförs korrekt. Genom att använda en utläggstjänst sparar ni tid i flera led: såväl hos de anställda och de attesterande cheferna, som hos den ekonomipersonal som sköter bokföringen.

Tänk på att välja ett system som är enkelt att hantera för din personal. Även din minst tekniska medarbetare ska kunna göra utläggen korrekt. Kundtjänst, antingen via telefon eller chatt, är för vissa företag en prioriterad funktion.
Det bör vara möjligt att addera användare i takt med att ditt företag eller din organisation växer. Har du flera bolag bör systemet klara det.

För att du ska hitta rätt system för utläggshantering för just ert företag, har vi på BusinessWith skapat en jämförelsetjänst. Fundera över vad du ser framför dig och{' '} sök efter det system för kvittohantering som passar just er. Kontakta oss gärna om du stöter på utmaningar. Lycka till!

Vad räknas som utlägg?

Vad räknas som utlägg?

Alla utgifter som ett företag har måste bokföras. Det finns olika typer av utlägg som rör anställda: “eget utlägg” och “utlägg för anställda”. Vi förklarar skillnaden.

Egna utlägg

När anställda eller delägare lägger ut privata pengar för arbetsrelaterade kostnader räknas det som “egna utlägg”. Det kan vara kostnader för resor, boende eller fikabröd. När en anställd betalar privat för något som företaget ska stå för, får företaget en skuld till den anställda. Den skulden regleras i samband med att lönen utbetalas, antingen som traktamente eller som ersättning för den faktiska kostnaden.

Den som gör ett eget utlägg måste kunna bevisa att hon har haft utgiften, via exempelvis ett kvitto, för att få ersättning.

Utlägg för anställda

Utlägg för anställda är när arbetsgivaren står för något som den anställda får använda privat. Det kan till exempel handla om en dator eller en mobiltelefon. Den här kategorin av utlägg utgör en skattepliktig förmån, om inte den anställda betalar tillbaka (inklusive moms).

Få bättre ordning på företagets kostnader och personalens utlägg med ett system för utläggshantering. Hos oss här på BusinessWith kan du själv jämföra olika system och hitta det som passar er bäst. Hör gärna av dig om du har frågor!