HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Sveriges bästa lönesystem & löneprogram

Vilka lönesystem uppfyller dina krav och behov?

Att arbeta med lön kan vara tillräckligt komplicerat och tidskrävande men att välja ett lönesystem eller löneprogram som skall förenkla ens arbete med lön, behöver inte vara krångligt. BusinessWith har kartlagt olika lönesystem på den svenska marknaden. Med vår jämförelsetjänst kan du enkelt ta reda på vilket löneprogram som bäst passar dig & ditt företag. Dessutom kan man genom att använda filterfunktionen få en snabb shortlist på de leverantörer som uppfyller ens behov och kravställning.

Exempelvis kan du filtrera och jämföra fram de lönesystem som är webbaserade och dessutom erbjuder lönerevision. I tillägg kan du även se vilka leverantörer som erbjuder möjlighet till att kunna lägga till viktiga centrala funktioner såsom tidrapporteringssystem & reseräkningssystem. Många beslutsfattare är utefter att ha HR- & lön kombinerat i ett system. Något ni enkelt kan få fram genom filterfunktionen.

Hur många lönesystem finns på svenska marknaden?

Under de närmsta åren (läs 2000 talet) så har det skett explosion av nya leverantörer inom lönehantering. Dock har man nu i de närmsta åren sett flertal förvärv där de större aktörerna på marknaden köper upp de mindre som har kommit med mer modern teknik i sitt lönesystem. Vi har kartlagt över 28 system och leverantörer och specialiserat oss på vilka affärsnyttorna är med vardera aktör så att det blir enklare för er köpresa.

Vad behöver jag veta om lönesystem?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Crona Lön passar dig med högt ställda krav på användar­vänlighet och kraftfulla funktioner. Vi har tagit tillvara på våra användares önskemål och idéer, för att skapa så enkla och praktiska lösningar som möjligt. I Crona Lön hanterar du ett fritt antal anställda och som standard tre företag. Har du behov av fler företag finns möjlighet att köpa till. Schema, tidrapportering, bemanning och reseräkn...

Lär dig mer om Crona Lön

Läs mer

Bästa lönesystem = hög nyttjandegrad

Ovanstående kartläggning av lönesystem på svenska marknaden är anpassad för er som arbetar i enskild firma, småföretag, medelstort eller i storföretag. Oavsett företagsstorlek så är det svårt att hålla koll på alla nya uppdateringar som sker i systemmarknaden. Det lanseras många nya innovativa funktioner som läggs till i produktsortimentet och som köpare behöver ha i beaktande i sin köpprocess. Dock är ett av de mest förekommande ”problem” det gap som finns mellan nyttjandegraden av systemets kapacitet jämfört med hur mycket man betalar. Med andra ord, det är viktigt att inte bara se över pris utan även prismodellen och hur vidare support och utbildning är inkluderat i priset eller inte. Det bästa löneprogrammet kan vara det som kostar mer för dig om det är så att du ändå ser att affärsmodellen är uppbyggd efter hur mkt du nyttjar lönesystemet jämfört mot en licens som kostar mindre men tar inte hänsyn till hur vidare du nyttjar systemet eller inte.

Hoppas ni blir nöjda med att kunna jämföra lönesystem och utvärdera dem, låt oss gärna veta vad ni tycker.

Hur skall man välja löneprogram som passar mitt företag bäst?

Det finns många olika lönesystem i Sverige, och tillförseln av nya leverantörer har ökat mycket de senaste åren. Många leverantörer har nu följt trenden och börjat utveckla sina lönesystem som en fullutvecklad molntjänst där kunden kan få daglig tillgång till sin lönehantering via webben. Många lönesystem har tidigare varit som ett löneprogram där man var tvungen att ladda ner klient och bevara all lönedata på sin egen server men det pågår nu ett tydligt skifte att företag sätter högre värde i att lönesystemet skall vara ett webbaserat lönehanteringssystem.

För att göra ett kvalificerat val så är det viktigt att se över leverantören bakom löneprogrammet eller lönesystemet. Det vi menar är att se över hur leverantören arbetar med sina kunder.

  • Är de en proaktiv leverantör som uppdaterar sina kunder med nya regler eller innovationer?
  • Erbjuder de löpande utbildning?
  • Håller de webinarier?
  • Tar de betalt för support och utbildning eller ingår det i licensen?

Det finns många frågorna och väldigt många av dem kan du snabbt få svar på genom en demo av leverantören.

Beskrivning av funktioner inom lönesystem och löneprogram

Bemanningsplanering

Ser till att man kan få en bra överblick av schemaläggningen över olika projekt och i vilken nivå det är bemannat. Du kan effektivt planera resurserna samt enkelt lägga in företagets egna konteringsbegrepp. Denna funktion brukar fungera som en tilläggsmodul.

Dashboard

En mycket uppskatt funktion för de som hanterar mycket lönedata. Ger en bra översikt och hjälper dig att ha bra koll på nyckelparametrar. Passar bra i kombination med rapportgeneratorn.

Digital lönespecifikation

Ser till så att man kan skicka lönespecifikationen digitalt till sina medarbetare. Kan ske via olika digitala kanaler såsom e-mail eller app. Undersök dock om digitala lönespecifikationer är inkluderat i licensen eller inte.

Frånvarohantering

Ledighet- och frånvarohantering är en kärnfunktion. En automatiskt frånvarohantering (gärna med en inbyggd godkännandeprocess) ser till att det inte blir några fel när man skall inkludera frånvaron i löneberäkningen.

HR system

Det finns många som värderar att ha ett HR/Personal- och lönesystem i ett och samma system. Det finns goda synergieffekter, att centralisera all HR data till ett system, eftersom det leder till bättre hantering och synkronisering mellan HR avdelningen och löneavdelningen. Förmåner, prestationsbaserade löner, administrationsprocesser m.m. blir mer flexbilit och överskådligt. Nackdelen kan vara att man är väldigt "låst" med en leverantör.

Lönerevision

Lönerevisionsprocessen brukar kräva mycket tid i förberedelse och hantering, med tillgång till en lönrevisionsmodul så kan chefer och löneavdelningen ha en gemensam systematiserad process som innehåller funktioner som ser till att man eliminerar manuella misstag. Det resulteras i att alla lönerevisioner blir korrekta. En värdefull modul till lönesystemet, speciellt om du hanterar det via excel idag.

Rapportgenerator

Att ha tillgång till en bra fungerande rapportfunktion som ger dig möjlighet att enkelt kunna skapa, designa (olika grafer/diagram) och anpassa rapporter i ett lönesystem underlättar väsentligt. Kan vara värt att undersöka flexibiliteten.

Rekryteringsfunktion

En del lönesystem har rekryteringsfunktionaliteter inkluderat i lönesystemet. Det är en fördel att kunna hantera sina rekryteringar i samma lön- & Hr system eftersom där får man tillgång till intern och extern lönestatsitik, du har bra koll på personalomsättningen, vakanser, bemanningsbehovet etc. Tänkt dock på om rekryteringsmodulen verkligen bemöter er digitaliseringsbehov av rekryteringsprocessen.

Reseräkninghantering

Ett lönesystem som har en bra reseräkningshanteringsmodul kan förenkla administrationen för medarbetarna och administratören väsentligt. Registrera alla utlägg digtalt och körjournaler i ett system som också har en automatikt godkännadeprocess, förenklar processen avsevärt. Denna funktion brukar fungera som en tilläggsmodul.

Semesterberäkning

Utför semesterberäkningar för alla löner och ser till att det blir korrekt enligt semesterlagen och semestervillkoren.

Självservice

En självbetjäningfunktion kan förenkla en del administrativa processer. Exempelvis kan medarbetarna själva beställa en ny dator eller mobil som kan attesteras direkt via sin chef och därmed inte behöva passera löneavdelningen, eller kanske låta medarbetarna uppdatera sina egna personliga upppgifter som automatiskt uppdateras via personal/lönesystemet etc

Tidrapportering

Gör det enkelt för medarbetarna att registrera tid (arbetade timmar, frånvaro etc). En del lönesystem har denna funktionalitet och erbjuder även en mobil lösning i tillägg så att de som reser i tjänst kan enkelt utföra sin tidrapportering.