HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa pulsmätningsverktyg

Vilket verktyg för medarbetarundersökningar eller pulsmätningar behöver du?

Hur mår och presterar dina medarbetare – och hur ser du till att alla känner sig engagerade? Och vad säger egentligen dina medarbetare om er arbetsplats? Är de goda ambassadörer och sprider ett gott rykte om dig som arbetsgivare?

För att ta reda på hur organisationen mår är det smart att göra regelbundna pulsmätningar via pulsmätningsverktyg. Det ser till att kolla ”tempen” här och nu, medan medarbetarenkäter oftast brukar vara något som används mindre frekvent. Det är också bra att kolla upp vad ni får för eNPS, alltså Employee net promoter score, som ger ett exakt mått och indikation på hur villig din personal är att rekommendera er arbetsplats till andra.

På marknaden finns en rad verktyg som kan hjälpa dig att genomföra pulsmätningar för medarbetare. För att välja rätt verktyg för pulsmätningar så är rätt ände att börja i är att fråga er själva vad ni vill få fram genom medarbetarundersökningarna. Vill ni bara få en riktlinje att förhålla er till, eller tänker ni mer avancerat – att pulsmätningarna ska vara det ni förlitar er på för att kunna förändra, en analys på djupet så att hela organisationen kan möta sina mål?

Vill ni ha inbyggda åtgärdsförslag i ert verktyg, använda AI för att kunna automatisera optimalt? Hur är medarbetarundersökningen eller pulsmätningen byggd? Är den användarvänlig? Hur hanteras anonymitet, och kan både medarbetare och chefer få rekommendationer på handlingsplaner? Jämför pulsmätningsverktyg och välj de alternativ som passar dig bäst, här på BusinessWith.

Vad behöver jag veta om pulsmatningssystem?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 7000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Brilliant Employee

Brilliant Employee

Brilliant Future

Engagemang, ledarskap och en stark ledning är viktigt för att vara en långsiktigt attraktiv och framgångsrik organisation. Brilliants plattform för medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker, samtidig som verktyget är enkelt att använda.

Lär dig mer om Brilliant Employee

Webbsida

Yesbox medarbetarundersökningar och Pulsmätningar hjälper organisationer att samla återkoppling från sina medarbetare. Yesbox ger medarbetare och ledare möjlighet att delta i förbättring av de processer och procedurer som påverkar både arbete och arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen varierar beroende på behov, men inkluderar vanligtvis frågor kring företagets kultur, arbetsmiljö, ledningsuppfa...

Lär dig mer om Yesbox - Medarbetarundersökningar

Webbsida
Eletive

Eletive

Eletive

Eletive är en modern och användarvänlig plattform för att mäta och öka medarbetarengagemang, performance och självledarskap. Avancerad analys baserad på AI och NLP hjälper organisationer att förstå feedback, agera proaktivt och ta datadrivna beslut. Med en verktygslåda av OKRs, SMARTa mål, one-to-one mallar, 360-graders enkäter, och mycket mer får chefer fullt stöd för att leda sina team mot framg...

Lär dig mer om Eletive

Webbsida
Visma Talent Solutions

Visma Talent Solutions

Visma Talent Solutions

Visma erbjuder en komplett Talent Management plattform (Visma Talent Solutions) som omfattar stöd för samtliga strategiska HR-processer för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, kunder och partners. Systemet används av alla former av privata och offentliga organisationer och branscher. Systemet passar både det lite mindre företaget till en stor global organisation.

Lär dig mer om Visma Talent Solutions

Webbsida

Med stöd i forskning tar Weekli by Talentech pulsen på dina medarbetare som varje vecka får säga vad de tycker, helt anonymt. Weekli by Talentech gör det möjligt för chefer att agera efter fakta istället för gissningar. Verktyget skickar ut frågor och sammanställer alla svaren automatiskt varje vecka – så att du kan lägga tid på förändringsarbete istället.

Lär dig mer om Weekli by Talentech

Läs mer
&frankly

&frankly

&frankly

&frankly är till för dig som vill sätta engagemang och välmående högst på agendan och öka självledarskapet i alla delar av organisationen. Med &frankly får du stöttning hela vägen, från att förstå hur dina medarbetare mår till att skapa dialog och driva förändring. Omgivningen förändras för varje minut och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om hur ditt team och din organisationen mår. At...

Lär dig mer om &frankly

Läs mer
Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp

Winningtemp skapar mer effektiva organisationer genom bättre ledarskap och ökat engagemang Winningtemp erbjuder marknadens mest avancerade lösning för styrning och optimering av personalresurser. Med utgångspunkt från fler än 600 vetenskapliga studier hjälper vår AI-baserade plattform chefer och ledare att i realtid visualisera medarbetarnas utveckling och agera utifrån insikter som stärker engag...

Lär dig mer om Winningtemp

Läs mer

Grade Pulse är ett användarvänligt och modernt pulsmätningsverktyg som används av allt ifrån mindre företag till Sveriges allra största arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Med vårt pulsmätningsverktyg kan ni enkelt mäta era medarbetares engagemang och välmående utifrån en färdig frågebank. Det går också bra att skapa egna frågor utifrån er verksamhets behov. I intuitiva dashboards ...

Lär dig mer om Grade Pulse

Läs mer
Netigate

Netigate

Netigate

Netigate är ett anpassningsbart system som erbjuder en god översikt över företagets medarebetare. Netigate erbjuder API samt SMS-funktioner och har även en valbar design för medarbetarundersökningen.

Lär dig mer om Netigate

Läs mer
GreatRate

GreatRate

GreatRate

Ett molnbaserat helhetsystem för medarbetarundersökningar. GreatRate erbjuder en omfattande portfölj av funktioner för att du skall via användarvänliga metoder förstå välmåendet och engangemanget hos dina medarbetare.

Lär dig mer om GreatRate

Läs mer
Peakon

Peakon

Peakon

Ett globalt pulsmätningsverktyg som finns i flera språk och där du får tillgång till forskningsbaserade frågor för att få ett hållbert helhetsgrepp på vilken nivå av välmående som dina medarbetare upplever i organisationen.

Lär dig mer om Peakon

Läs mer
Quicksearch

Quicksearch

Quicksearch

Ett enkätverktyg för att samla in feedback.

Lär dig mer om Quicksearch

Läs mer
Enkätfabriken

Enkätfabriken

Enkätfabriken

Erbjuder enkätverktyg för medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar m.m. Fokuserar på att erbjuda sin kunder expertid och systemstöd inom olika typer av undersökningar.

Lär dig mer om Enkätfabriken

Läs mer
Zondera

Zondera

Zondera

Ett flexibelt verktyg för pulsmätning av medarbetarna. Zondera är företaget som fokuserar på medarbetarundersökningar och organisationsutveckling.

Lär dig mer om Zondera

Läs mer

Därför ska du göra medarbetarundersökningar och pulsmätningar

Att som arbetsgivare få ta del av kontinuerlig feedback från medarbetarna är att visa att man tar deras välmående och engagemang på största allvar, och att man verkligen förstår att detta engagemang går hand i hand med produktivitet och resultat. Medarbetarupplevelsen är otroligt viktig för att ni som företag ska kunna nå era mål effektivt. Det är trots allt medarbetarna som utför det arbete som leder till att de affärsmässiga målen och resultaten blir nådda.

Välj själv hur stora och omfattande mätningar ni vill göra, för att sedan analysera resultaten och utifrån dem skapa handlingsplaner. De olika pulsmätningsverktygen eller medarbetarenkäterna är idag mycket smarta, och algoritmer kan ofta hjälpa till för att kunna utskilja olika mönster i den data som presenteras. Det är ett otroligt effektivt verktyg för att kunna åstadkomma förändringar i beteenden och skapa förbättring inom olika områden – och för att kunna upptäcka eventuell psykisk ohälsa. När många jobbar hemifrån eller utspritt blir det än mer viktigt att faktiskt ”ta tempen” på måendet för att som chef få insikt i engagemanget och om saker och ting går åt rätt håll. Om du arbetar inom HR är det viktigt att du stöttar cheferna och utbildar dem i undersökningarna, så att de vet hur de kan ta actions för att nå förbättring.

Ta hjälp av en expert när du vill få till mer gedigna medarbetarundersökningar och pulsmätningar för medarbetare. BusinessWith hjälper till att guida dig för att hitta verktygen som passar för er organisation och mål.

Beskrivning av pulsmätningsfunktioner

Automatiska utskick

Möjliggör så att man kan installera utskick vissa händelser triggas i verktyget.

Employee Net Promoter Score (eNPS)

En grundfunktion inom pulsmätningar. Som företag kan du få ut ett snitt av hur dina medarbetare rekommenderar dig som arbetsgivare. eNPS står för Employee Net Promoter Score

Feedback

Möjliggör så att man kan ge feedback till varandra direkt i pulsmätningsverktyget. Det är ofta uppskattat av chefer och ledare i organisationen.

Förslag till åtgärder

En funktionalitet som ser till att HR och chefer kan få en åtgärdsplan per individ eller team baserat på resultatet från pulsmätningarna av medarbetarna. En uppskattad funktion.

Heatmap Analys

En grundläggande funktion i ett verktyg för pulsmätningar är att man kan få en översikt av tempen på medarbetarna i en heatmap analys vilket används som underlag i realtid analysen.

KPI:s/ NYCKELTAL

En admin rättighet som ger dig en översikt av de KPI:er eller nyckeltal som du vill ha koll från de pulsmätningar som utförs av era medarbetare. En uppskattad funktion inom medarbetarundersökningar generellt.

NPS benchmarks

Att benchmarka sin data är alltid attraktivt och utvecklande men det gäller om du också har tid att anpassa organisation utefter resultatet. Detta är en uppskattad funktion i ett pulsmätningsverktyg.