HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa pulsmätningsverktyg

Vilket verktyg för medarbetarundersökningar eller pulsmätningar behöver du?

Hur mår och presterar dina medarbetare – och hur ser du till att alla känner sig engagerade? Och vad säger egentligen dina medarbetare om er arbetsplats? Är de goda ambassadörer och sprider ett gott rykte om dig som arbetsgivare?

För att ta reda på hur organisationen mår är det smart att göra regelbundna pulsmätningar via pulsmätningsverktyg. Det ser till att kolla ”tempen” här och nu, medan medarbetarenkäter oftast brukar vara något som används mindre frekvent. Det är också bra att kolla upp vad ni får för eNPS, alltså Employee net promoter score, som ger ett exakt mått och indikation på hur villig din personal är att rekommendera er arbetsplats till andra.

På marknaden finns en rad verktyg som kan hjälpa dig att genomföra pulsmätningar för medarbetare. För att välja rätt verktyg för pulsmätningar så är rätt ände att börja i är att fråga er själva vad ni vill få fram genom medarbetarundersökningarna. Vill ni bara få en riktlinje att förhålla er till, eller tänker ni mer avancerat – att pulsmätningarna ska vara det ni förlitar er på för att kunna förändra, en analys på djupet så att hela organisationen kan möta sina mål?

Vill ni ha inbyggda åtgärdsförslag i ert verktyg, använda AI för att kunna automatisera optimalt? Hur är medarbetarundersökningen eller pulsmätningen byggd? Är den användarvänlig? Hur hanteras anonymitet, och kan både medarbetare och chefer få rekommendationer på handlingsplaner? Jämför pulsmätningsverktyg och välj de alternativ som passar dig bäst, här på BusinessWith.

Vad behöver jag veta om pulsmatningssystem?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Yesbox skapar bättre förutsättningar för organisationer att utvecklas genom pulsmätningar, analys och reflektion samt aktivitetsuppföljning. Yesbox mätningsfilosofi bygger på forskning med fokus på förståelse av attityder, beteenden och kunskap. Med utgångspunkt utifrån mätningar förbättrar ni kommunikation och ledarskap samt ökar organisationens engagemang, välmående och framgång. Yesbox ser måls...

Lär dig mer om Yesbox

Webbsida

&frankly är till för dig som vill sätta engagemang och välmående högst på agendan och öka självledarskapet i alla delar av organisationen. Med &frankly får du stöttning hela vägen, från att förstå hur dina medarbetare mår till att skapa dialog och driva förändring. Omgivningen förändras för varje minut och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om hur ditt team och din organisationen mår. At...

Lär dig mer om &frankly

Läs mer
Webbsida

Visma Engage, en ledande spelare inom området Employee Engagement och People Analytics. Vi använder avancerad maskininlärning och prediktiv analys för att hjälpa organisationer, både idéella och kommersiella, att bättre förstå sina medarbetare för att driva en positiv kultur och organisatorisk framgång. Visma Engage har utvecklat en omfattande sammanställnings- och analysplattform som agerar i rea...

Lär dig mer om Visma Engage

Webbsida

Därför ska du göra medarbetarundersökningar och pulsmätningar

Att som arbetsgivare få ta del av kontinuerlig feedback från medarbetarna är att visa att man tar deras välmående och engagemang på största allvar, och att man verkligen förstår att detta engagemang går hand i hand med produktivitet och resultat. Medarbetarupplevelsen är otroligt viktig för att ni som företag ska kunna nå era mål effektivt. Det är trots allt medarbetarna som utför det arbete som leder till att de affärsmässiga målen och resultaten blir nådda.

Välj själv hur stora och omfattande mätningar ni vill göra, för att sedan analysera resultaten och utifrån dem skapa handlingsplaner. De olika pulsmätningsverktygen eller medarbetarenkäterna är idag mycket smarta, och algoritmer kan ofta hjälpa till för att kunna utskilja olika mönster i den data som presenteras. Det är ett otroligt effektivt verktyg för att kunna åstadkomma förändringar i beteenden och skapa förbättring inom olika områden – och för att kunna upptäcka eventuell psykisk ohälsa. När många jobbar hemifrån eller utspritt blir det än mer viktigt att faktiskt ”ta tempen” på måendet för att som chef få insikt i engagemanget och om saker och ting går åt rätt håll. Om du arbetar inom HR är det viktigt att du stöttar cheferna och utbildar dem i undersökningarna, så att de vet hur de kan ta actions för att nå förbättring.

Ta hjälp av en expert när du vill få till mer gedigna medarbetarundersökningar och pulsmätningar för medarbetare. BusinessWith hjälper till att guida dig för att hitta verktygen som passar för er organisation och mål.

Beskrivning av pulsmätningsfunktioner

Automatiska utskick

Möjliggör så att man kan installera utskick vissa händelser triggas i verktyget.

Employee Net Promoter Score (eNPS)

En grundfunktion inom pulsmätningar. Som företag kan du få ut ett snitt av hur dina medarbetare rekommenderar dig som arbetsgivare. eNPS står för Employee Net Promoter Score

Feedback

Möjliggör så att man kan ge feedback till varandra direkt i pulsmätningsverktyget. Det är ofta uppskattat av chefer och ledare i organisationen.

Förslag till åtgärder

En funktionalitet som ser till att HR och chefer kan få en åtgärdsplan per individ eller team baserat på resultatet från pulsmätningarna av medarbetarna. En uppskattad funktion.

Heatmap Analys

En grundläggande funktion i ett verktyg för pulsmätningar är att man kan få en översikt av tempen på medarbetarna i en heatmap analys vilket används som underlag i realtid analysen.

KPI:s/ NYCKELTAL

En admin rättighet som ger dig en översikt av de KPI:er eller nyckeltal som du vill ha koll från de pulsmätningar som utförs av era medarbetare. En uppskattad funktion inom medarbetarundersökningar generellt.

NPS benchmarks

Att benchmarka sin data är alltid attraktivt och utvecklande men det gäller om du också har tid att anpassa organisation utefter resultatet. Detta är en uppskattad funktion i ett pulsmätningsverktyg.