HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Wittyfit-logo

Wittyfit

Cegid

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Wittyfit?

Wittyfit har utvecklats i samarbete med världsledande experter inom arbetshälsa för att skapa ett verktyg som går till roten med medarbetarengagemang. Via kraftfullt stöd för bland annat anonymiserade pulsmätningar, medarbetarenkäter och utvärderingar kan det slutgiltiga resultatet nyttjas för att engagera organisation i att skapa förändringar och utvärdera åtgärder.

Denna process för delaktighet skapar högre avkastning på arbetet kring medarbetarengagemang; ansvaret hamnar inte endast i händerna på chefer utan medarbetare blir en avgörande del i att bära företagskulturen i mål.

Med stöd för komplexa och enkla organisationsstrukturer, skapas filtreringsmöjligheter och rapporteringsvägar ämnade för flera typer av företag.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
101-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda kunden?

Språk

På vilka språk finns systemet?
ENDASVNOFI

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
GlobalSEDKNOFI

Pris från

Listpris från leverantör:
Priset beror på antal användare.

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Varför gör man affärer med Cegid?

Varför väljer man Wittyfit?

Med ett gemensamt sätt att mäta medarbetarengagemang som kommer till roten med medarbetares uppfattningar skapas ett övergripande och gemensamt sätt att förstå resultat, oavsett språkbarriärer, gränser och lokaliteter.

Med omfattande insikter kan analyser direkt omsättas till åtgärder som skapar värdefull avkastning på era insatser med högre engagemang och produktivitet som resultat.

Omfattande verktyg för analyser ger en tydlig bild över nuvarande styrkor och förbättringsområden ur flera perpsketiv som: organisations, socio-, och biologiska perspektiv.

Varför väljer man er som leverantör?

Wittyfit är utvecklat ur vetenskapliga principer för att skapa riktig och hållbar förändringar inom konfigurerbara nyckelområden hos organisationer. Detta har satt förväntningar på användarvänligheten med ett resultat som både är snyggt men framförallt enkelt att använda.

Funktionalitet är ständigt under vidareutveckling för att säkerställa en hög användningsgrad hos kontorsarbeter och deskless-workers. Detta görs genom att vi ständigt för en dialog med kunder, akademin, marknaden och är lyhörda för teknisk utvecklingar.

Vi har stor erfarenhet av att jobba med företag som är globala i sin placering med ett kompetent och dedikerat team av customer sucess agenter som kan säkerställa er framgång på kort-, samt lång sikt.

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

Det nära utvecklingssamarbetet med akademin har gett oss en fördel i det kraftfulla sätt att mäta medarbetarengagemang som genomsyrar hela vår plattform.

Utöver de möjligheter medarbetare har när det kommer till att vara ytterst specifika när det delar sina uppfattningar, ger det också ledare och HR rätt förutsättningar för att förstå vad som medarbetare själva anser är styrkor eller eventuella förbättringsområden.

Kombinera detta med flertalet organisationsperspektiv, sociologiska och biologiska faktorer så har ni en lösning som även är ämnat till att analysera och jämföra aggregerad data i flera led.

Vilka behov och utmaningar är det som Wittyfit löser för kunden?

När Wittyfit implementeras i organisationer märks förbättring i medarbetarengagemang. Detta tar sig form genom medarbetares egna uttryckta nöjdhet över sin arbetsgivare, ökade möjligheter för samarbete, samt mindre stress och negativitet. Förbättring på dessa områden har lett till högre produktivitet och lägre personalomsättning.

Känner du till Wittyfit?

Så som du vill läsa om andras åsikter, vill andra veta dina. Dela gärna med dig av dina åsikter!

Wittyfit förekommer inom följande kategorier

Wittyfit produktfunktionaliteter

Pulsmätningar

API Technical support

Ingår

Automatiska utskick

Ingår

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Ingår

Feedback

Ingår

Forskningsbaserade frågor

Ingår

Förslag till åtgärder

Ingår

Ge beröm

Ingår

Heatmap Analys

Ingår

Kontinuerligt pulsmätning

Ingår

KPI:s/ NYCKELTAL

Ingår

NPS benchmarks

Ingår

Olika språk

Går att lägga till

Realtids data

Ingår

Medarbetarundersökning

API uppsatt

Ingår

Automatiska påminnelser

Ingår

Automatiska rekommendationer

Ingår

Benchmarking

Ingår

Färdiga mallar

Ingår

Krypterad information

Ingår

Segmentera data

Ingår

SMS

Ingår

Verktyg för statistik & analys

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 12000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Cegid

Wittyfit är en del av Cegid, en globalt ledande leverantör av molnbaserade affärssystem för finans (kassaflöde, skatt, ERP), HR (lön, talent management), CPA, detaljhandel och entreprenörskap.

Genom en robust affärsmodell inom molntjänster, erbjuder Cegid ett långsiktigt åtagande gentemot sina kunder, överlägsna och karakteristiska upplevelser, samt stödjer företag av alla storlekar i deras digitala affärstransformation, både på lokal och global nivå.

Cegid kombinerar en framsynt och pragmatisk inställning till verksamheten med stark innovationsförmåga, en djupgående kompetens inom ny teknologi och insikt i regelverk och efterlevnad. I dagens snabbt föränderliga värld möjliggör Cegid ännu mer genom att hjälpa sina kunder att realisera sitt fulla potential genom innovativa och ändamålsenliga affärslösningar.

Med en stark internationell ambition och närvaro, samt en kundbas på 500 000 kunder, har Cegid 4 400 anställda och säljer sina lösningar i 130 länder. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2022, redovisade Cegid en omsättning på 791 miljoner Euro. Pascal Houillon har varit VD sedan mars 2017.

Vanligaste jämförelser i Pulsmätningar