Jämför Sveriges bästa projekthanteringsverktyg

Hur skall jag tänka kring projekthanteringssystem?

Att ha ett tillförlitligt projektsystem eller projekthanteringsverktyg handlar om att skapa och kunna följa upp projekt effektivt och minska på pappersarbetet. I ett projektsystem kan allt från schemaläggning, resursfördelning, bokningar, offerter, förfrågningar, kommunikation, påminnelser och projektstatus ingå – kort och gott alla delar du behöver för att kunna hantera och arbeta i varje projekt. För att kunna hantera arbetsflödet behöver du alltså ett system eller ett projektverktyg.

Idag finns många enkla och webbaserade projektverktyg som du kan arbeta i när du är på språng, men det finns även system som kan erbjuda många detaljer som är smart integrerade. Vilken nivå du behöver lägga dig på beror helt på hur komplexa era projekt är. Hur stor valfrihet vill du eller ni ha? Vill ni kunna lägga till eller koppla på olika moduler allt eftersom? Kan behoven komma att ändras över tid? Behöver systemet integreras med exempelvis ekonomisystem?

Vilka och hur många projekthanteringsverktyg finns på svenska marknaden?

Ett projekthanteringsverktyg kan täcka många behövligheter i ett och samma system, därför är det inte konstigt att det finns flera aktörer på den svenska marknaden. Businesswith har kartlagt över 24 st olika system och leverantörer som fokuserar på att lösa problem för företag i Sverige.

Försök få en översikt över vilka era behov är och jämför sedan projekthanteringssystem hos BusinessWith. Här kan ni hitta det bästa verktyget för er projekthantering.

Vad behöver jag veta om projekthanteringsverktyg?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Med effektiv projekthantering får du mer tid till dina kunder! Bygglet är ett komplett verktyg för projekthantering, speciellt utvecklat för små och medelstora företag i byggbranschen. På ett enkelt sätt hanterar Bygglet alla moment i dina projekt, från offert till faktura och uppföljning. Du får fullständig kontroll på alla tider, allt material, alla ändrings- och tilläggsarbeten samt intäkter oc...

Lär dig mer om Bygglet

Webbsida

Trinax Tid- & Projekthantering ger dig fullständig koll på dina projekt med allt samlat på ett ställe i molnet. Genom att digitalt skapa offerter, planera projekt, se tidrapporter och produkter, generera underlag, attestera i flera steg, fakturera och följa upp intäkter och kostnader, så blir de tjocka pärmarna ett minne blott.
 Vår modulbaserade lösning är oberoende av bransch, företagsstorlek oc...

Lär dig mer om Trinax Tid- & projekthantering

Webbsida

Millnet Tid & Projekt är ett modernt molnbaserat system med färdiga integrationer mot flertalet lön-, ekonomi och CRM-system. Systemet passar sig extra väl mot olika typer av konsultbolag där färdiga paketeringar finns mot arkitekter, ingenjörsbyråer, IT-konsulter, advokat, miljökonsulter, bemanningsbolag samt PR och kommunikation. Klicka gärna på demoknappen nedan så visar vi mer.

Lär dig mer om Millnet Tid & Projekt

Läs mer

Copernicus by 24SevenOffice är ett högt-kvalificerat modulärt Tid-, Projekt- och ERP-verktyg, som i huvudsak efterfrågas som SaaS-tjänst via webben, vilket också inkluderar lösningar för full mobilitet. I Copernicus får du möjlighet till en helhetssyn över planeringen och den ekonomiska uppföljningen vilket ger möjlighet att omedelbart agera på informationen. Copernicus Project är ett kraftfullt ...

Lär dig mer om Copernicus by 24SevenOffice

Webbsida

Öka chanserna att leverera framgångsrika projekt med QBIS projektverktyg som möjliggör planering, hantering och uppföljning i realtid. Planera enkla eller mer avancerade projekt med flexibla prismodeller, resurser och budget. Integrerad rapportering av projekttid ger möjligheten att identifiera risker innan de sker och ökar chanserna att projektet följer planen. Registrerad tid och material samlas...

Lär dig mer om QBIS Project

Läs mer

TimeLog PSA (professional services automation) är 100 % skräddarsytt för konsultföretag samt avdelningar som fungerar som interna konsultbolag. Systemet knyter ihop din projekthantering med tids- och kostnadsredovisning, lönehantering, fakturering och nyckeltalsrapportering. På så sätt minskas tiden du behöver lägga på administration drastiskt – samtidigt som du får den data du behöver för att kun...

Lär dig mer om TimeLog PSA

Webbsida

Vad skall jag kräva av ett projektsystem?

De rätta systemen för just ert företag kan kännas som stora och svåra uppgifter att lösa, och att få med alla på tåget när det gäller byte eller implementering av system är inte alla gånger enkelt. Förändringar tar tid och kräver lyhördhet från ledningen, eller från den som ansvarar för inköp av ett nytt system.

Letar du just nu efter ett projekthanteringssystem? Då har du säkert redan koll på vad det är dina medarbetare behöver för att kunna hantera era olika projekt på bästa vis. Det kan dock kännas som en djungel att hitta det rätta projekthanteringsverktyget. Ett krav som ni bör ställa är att systemet ska vara molnbaserat. På så sätt är det tillgängligt var ni eller er personal än befinner er. Vi går alla mot att arbeta mer på språng, hemifrån eller från fältet – och därför kan ni ställa kravet att systemet ska vara molnbaserat.

Användarvänlighet gäller egentligen alla system, inte minst projekthanteringssystemet. Att kunna arbeta friktionsfritt och utan krångel är viktiga delar för att kunna hantera alla typer av projekt. Se till att det system ni väljer verkligen kan ta hand om alla delar som hör till projektet. Med detta menas att det kan vara otroligt frustrerande om någon del inte täcks in av verktyget.
Anpassat, flexibelt och smart – det är goda ledord för ett fullgott projekthanteringssystem!

Beskrivning av projekthanteringsfunktioner

Dokumenthantering

Viktig modul för de som hanterar flertal dokument och certifieringar. En fundamental funktionalitet för att dela dokument och hantera.

Fakturaunderlag

Ser till att du kan skapa fakturor kopplat till ett projekt direkt i projekthanteringssystemet.

Kundtillgång för projektstatus

Viktig funktion för företag som arbetar med flertal projekt där kunden eller beställaren kan följa utvecklingen och status på projektet.

Offertverktyg

Likartad som fakturaunderlag så kan man även skapa offerter direkt via verktyget.

Personalliggare

Många bolag inom restaurangbranschen eller byggbranschen med flera, har skyldighet enligt lag att erbjuda och föra personalliggare för sin verksamhet. Via projekthanteringsverktyg kan man göra just detta.

Resultatanalys/ kostnadsuppföljning

Precis som det låter så erbjuder flertal verktyg inom projekthantering möjligheten att man kan analysera kostnader och resultat direkt i systemet.

Schemaläggning

Kunna schemalägga resurserna och bemanningsbeläggningen i projektet.

Tidrapportering

En vanligt förekommande funktionalitet i ett projekhanteringsverktyg är att kunna registrera och rapportera in tid. Finns mer eller mindre i alla verktyg för projekthantering.