HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa processverktyg

Vilket processverktyg behöver din verksamhet?

Ett processverktyg hjälper ert företag eller organisationen att förstå flöden och processer i verksamheten, som exempelvis produktion eller nyanställning. I exempelvis en kommun är ett processverktyg mycket värdefullt, då man med samma verktyg i alla enheter lättare kan förstå och jämföra alla processer. Ett processverktyg eller processkarta leder till en rad olika fördelar för verksamheten, då man skapar en helhet och tydlighet kring hur de olika processerna ser ut och hur flödena går. Det blir då också enkelt att se om något fattas, eller om något skulle behövas tas bort – och det blir enklare att fatta beslut. Vi på BusinessWith har listat de olika processverktygen som finns på marknaden idag. Hos oss kan du enkelt jämföra, för att hitta det verktyg som passar er verksamhet allra bäst.

Vad ska du kräva av ett processverktyg?

Av ett processverktyg ska du kräva att gränssnittet gör det enkelt att förstå flödena, det är A och O. Det ska vara visuellt och grafiskt tilltalande att följa processerna i ditt processverktyg. Jobbar du inom kommun eller landsting har du andra krav på dig, och bör då välja ett processverktyg som är mer anpassat för de flöden ni har och det sätt ni arbetar. Tänk på verktyget mer som en** processkarta** – ni och era medarbetare ska enkelt kunna luta er mot det för att navigera och förstå var i processerna ni befinner er och hur de fungerar.

Ta lite tid på er att välja processverktyg. Det är ett verktyg ni kommer jobba mycket med, och det är ett val som inte är gjort i en handvändning. Jämför gärna de olika leverantörerna i BusinessWiths systemguide, gör att hitta det bästa processverktyget för just er verksamhet.

Hur gör jag en processkarta?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Lista på 20 olika Processverktyg

Sortera på
Datakvalitet-logo

Datakvalitet

Datakvalitet

Datakvalitets system kännetecknas av användarvänliga och anpassningsbara moduler för lednings- och kvalitetsarbeten inom alla typer av företag och organisationer. - En av marknadens bästa sökmotor är standard i vårt system - Den robusta plattformen underlättar en effektiv och lönsam arbetsdag - Komplett system- och dokumentpaket som inkluderar ISO 9001, 27001 och 14001-standarder - App som både f...

Lär dig mer om Datakvalitet

Läs mer
Flowfactory

Flowfactory

Flowfactory

Bygg skräddarsydda verksamhetsapplikationer eller koppla samman dina system till en och samma plattform med hjälp av low-code. - Offentlig och privat sektor - Användarnära och visuell utveckling - Passar bra för integrationer, ärendehantering, offertersystem, bidragsansökningar, felrapportering.. och mycket mer.

Lär dig mer om Flowfactory

Läs mer
Any4m

Any4m

Any4m

Med Any4m’s molnbaserade plattform och användarvänliga gränssnitt är det enkelt att visualisera verksamhetens processer och skapa ett modernt interaktivt ledningssystem. Genom att länka ihop strukturer och dokument i Any4m, helt sömlöst integrerat med Microsoft Office 365, förbättras verksamhetens samsyn och effektivt samarbete mellan tvärfunktionella team möjliggörs. Med Any4m kan användarna även...

Lär dig mer om Any4m

Läs mer
2c8

2c8

2c8

2c8 Apps är verktyg för att skapa ledningssystem utifrån olika standarder och föreskrifter, bland annat ISO 9001, ISO 14001 och SOSFS. Med 2c8 Apps skapar du visuella modeller över processflöden, organisationsscheman och mycket mer. Modellerna är enkla att läsa samtidigt som medarbetare kan fördjupa sig i detaljer efter behov och följa länkar vidare till dokument och andra system. 2c8 Apps skapar ...

Lär dig mer om 2c8

Läs mer
2c8

2c8

2c8

Denna lösning är uppdelad i tre olika moduler, en för kartläggning och publicering av material, en för förvaltning och uppdatering av modeller och en för granskning och godkännande av modeller. Verktyget kan användas för både små och stora företag samt offentlifg och privat sektor. Applikationen hjälper dessa att få full koll på verksamhetens processer genom att åskådliggöra på ett tydligtvis i en...

Lär dig mer om 2c8

Läs mer
AM systems

AM systems

AM Hultdin system AB

Förbättra rutinerna och dokumenthanteringen inom verksamheten med hjälp av AM systems lösning för processkartläggning. Visualisera processer med hjälp av en processkarta och koppla samman dessa med ärenden och dokument som är relaterade till processen för en smidig informationsdelning. Systemmet är anpassningsbart och kan användas av flera olika typer av organisationer och det är även webbaserat v...

Lär dig mer om AM systems

Läs mer

Processverktyget används för att standardisera arbetet på arbetsplatsen och möjliggör för automatiska processer som kan hanteras utan programeringskunskap och som för arbetet frammåt inom organisationen. Systemets språk finns på svenska, norska och engelska, vilket gör att det kan användas av flera olika nationaliteter på den mångkulturella arbetsplatsen. Tillsammans med de smarta modlerna som kop...

Lär dig mer om Any4m Arbetsflöden

Läs mer

Barium live är en applikationsbaserad plattform som tillåter användaren att välja vilka moduler som skall inkluderas i systemet, vilket gör det till att dynamiskt processverktyg som är kundanpassat efter de preferenser som efterfrågas. Skapa ett automatiskt informationsflöde mellan de olika processerna genom att koppla samman organisationens olika processer i de olika systemen med hjälp av API och...

Lär dig mer om barium live

Läs mer

Canea är ett ISO certifierat ledningssystem som bidrar till effektivisering av verksmaheten, tack vare funktioner som kvalitetsledning, informationssäkerhet och kundresa.

Lär dig mer om CANEA ONE

Läs mer

Caneas processverktyg fungerar utmärkt för att kartlägga organisationens processer och skapa en tydlig överblick kring hur arbetet skall utföras och i vilken ordning detta skall göras. Koppla samman dokument med varje process och ge processerna symboler som enkelt visualiserar vad processen står för samt gör det möjligt att få tillgång till processen med endast ett knapptryck på symbolen. Dessa fu...

Lär dig mer om Canea Process

Läs mer
Ensolution

Ensolution

Ensolution

Ensolution är ett processverktyg som är framtaget för att användas av offentlig sektor och kommunverksamheter. Ett skalbart verktyg som är simpelt att förstå och kan anpassas efter små kommuner, stora kommuner och mellan kommuner samtidigt som omfattningen för systemet kan utökas till att innehålla samtliga av kommunens verksamheter eller bara ett fåtal. En flexibel lösning med goda möjligheter ti...

Lär dig mer om Ensolution

Läs mer
InfoCaption

InfoCaption

InfoCaption

InforCaption verktyg för processer möjliggör för en tydlig struktur med ett smidigt informationsdelande inom verksamheten. Ett användarvänligt verktyg som dessutom är webbaserat och tillgängligt för samtliga kollegor i realtid vid uppdateringar. Användarvänligheten gör det möjligt för alla anställda att använda systemets funktioner utan att vara specialister inom IT, vilket skapar en god arbetsför...

Lär dig mer om InfoCaption

Läs mer
InSight

InSight

Tahoe

Tahoe InSight är ett användarvänligt ledningssystem som snabbt kan impementeras för att förbättra företagets processer. Genom klickbara processkartor, verktyg för avvikelser och smidig administration kan företaget effektivisera sin verksamhet.

Lär dig mer om InSight

Läs mer
InSight

InSight

Tahoe

Genom att enkelt sammankopplas och införas i Sharepoint och integreras med Microsoft 365 är detta processverktyg ett bra val för många organisationer. Som en del i InSights ledningssystem finns processverktyget som tillåter användaren att skapa tydliga processkartor som enkelt kan förstås av användarna och bidra med tydlighet och struktur på företaget. Beronde på organisationens storlek kan använd...

Lär dig mer om InSight

Läs mer
Miro

Miro

Miro

Miro hjälper era team och projekt att lyckas genom att ha alla projekt på en och samma plats, online. Skalbar mjukvara med funktioner som, färdiga mallar, Ganttschema och integrerbarhet med Google Calender.

Lär dig mer om Miro

Läs mer

Detta system för processhantering är framtaget för att optimera affärsprocesserna inom organisationen och därmed skapa ett problemfritt och lönsamt arbetsflöde på arbetsplatsen. Koppla samman systemet med dina affärssystem och få ett felfritt informationsflöde genom alla företagets system och få den korrekta datan på rätt tidpunkt och på dess tilltänkta plats utan några problem eller manuella proc...

Lär dig mer om Novacura Flow

Läs mer

Ett webbaserat och användarvänligt ledningssystem som lätt anpassas efter företagets behov. Inkluderar funktioner som processkartor, dokumenthantering, versionskontroll och riskhantering.

Lär dig mer om SIMPLI Manage

Läs mer
Smartsheet

Smartsheet

Smartsheet

Smartsheet skapar en väg bort i från projekthantering genom excelfiler och bortglömda mail. En smidig molnbaserad lösning som skapar överblick och framgångsöversikt på era projekt.

Lär dig mer om Smartsheet

Läs mer
Stivr

Stivr

Stivr

Stivr är ett dashboardverktyg som hanterar alla processer inom verksamheten inom en och samma plattform, med specialisering inom financiella operationer. Skapa processer och schemalägg aktiviteter i dashboardverktyget och dela dessutom information och dokument som är relevanta för respektive process. Med bland annat automatiska notiser kan sedan anställda bli påminda om de arbetsuppgifter som måst...

Lär dig mer om Stivr

Läs mer
VisAlfa

VisAlfa

VisAlfa

Detta processverktyg är framtaget speciellt för offentlig sektor och tar hänsyn till de speciella förutsätningar som krävs för att bedriva en offentlig verksamhet. Programmet kan skapa och visualisera nuvarande processer men även hantera expansioner inom verksamheten med moduler som kan dras och placeras på en karta, vilket är ett enkelt sätt att arbeta på för samtliga anställda. I offentliga verk...

Lär dig mer om VisAlfa

Läs mer

Hur gör jag en processkarta?

En processkarta gör det lättare för er att navigera och beskriva det som händer i er verksamhet, för allt från produktion till IT och nyanställningar. Många kan rygga tillbaka när de hör ordet ”process” eller ”processverktyg”, men faktum är att allt som sker i en verksamhet görs i olika processer, oavsett om det finns på pränt eller inte. Genom att lägga lite tid på att rita upp en processkarta blir det enklare att se en helhet och förstå hur olika flöden hör ihop – inte minst om något flöde saknar logik och behöver ändras på.

När du ritar upp en processkarta bör du ha i åtanke att göra den så enkel att förstå som möjligt, så att den verkligen är till gan för alla era medarbetare. Tanken är ju att **åskådliggöra och visualisera **hur verksamheten fungerar, från ax till limpa, så att beslutsfattandet blir lättare. En processkartläggning ökar transparensen och tydligheten. Flödesprogram, processdiagram är synonymer till processkarta.

Vill du jämföra olika processverktyg, för att välja rätt processverktyg för er verksamhet? BusinessWith listar de olika verktygen som finns på marknaden idag, så att det ska bli lätt för dig att göra ditt val. Välkommen att börja jämföra direkt i vår systemguide.

Beskrivning av produktfunktioner

API

Gör det möjligt att enkelt knyta samman organisationens övriga system med processverktyget för att på så vis skapa ett sömnlöst och integrerat systemnätverk.

Arbetsfördelning

Fördela arbetet inom processerna mellan kollegor för att få en tydlig struktur på vem som skall utföra vad.

Automatiska notiser

Bli noterad vid avvikelser i processer eller påmind vid speciella ärenden som kan uppstå inom processerna.

Avvikelsehantering

Vid eventuella avvikelser dokumenteras dessa och hanteras direkt i systemet. I kombination med automatiserade notiser kan avvikelser även noteras direkt till användaren.

Behörigheter

Ge behörigheter till anställda som anses lämpliga för hanterandet av processerna eller de delprocesser som finns inom organisationen.

Dashboard

Dashboard funktionen skapar en grafisk överblick över de viktigaste instrumenten inom processen, vilket bidrar till en ökad kontroll.

Dokumenthantering

En process kan bestå av flera olika enheter och dokumenhanteringen gör det möjligt att spara och knyta dokument till respektive enhet eller för hela processen.

Processkartor

Rita upp de olika processerna inom organisationen med hjälp av en karta. Detta visualiserar hur processen utförs och hur informationsflödet mellan olika enheter förflyttas.

Standardiserade symboler

Med hjälp av standardiserade symboler kan processerna enkelt förstås av samtliga anställda och bidra till en minskad risk för missförstånd.