HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
2c8

2c8

2c8

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Testa systemguiden

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Vad är 2c8?

2c8 Apps är verktyg för att skapa ledningssystem utifrån olika standarder och föreskrifter, bland annat ISO 9001, ISO 14001 och SOSFS. Med 2c8 Apps skapar du visuella modeller över processflöden, organisationsscheman och mycket mer. Modellerna är enkla att läsa samtidigt som medarbetare kan fördjupa sig i detaljer efter behov och följa länkar vidare till dokument och andra system. 2c8 Apps skapar samsyn i organisationen, ökar transparensen och hjälper er att utveckla verksamheten. Med hjälp av ledningssystemet kan ni identifiera risker, problem och möjligheter i verksamhetens processer. Allt detta är samlat i världens mest användarvänliga verktyg för att skapa ledningssystem.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
1-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

SaaS / egen server

Behövs det implementeras själv eller finns de i molnet?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVEN

Testperiod

Kan man få en gratis testperiod?
JANEJ

Pris från

Listpris från leverantör:
från 14400kr/per licens

Prismodell

Vilken modell passar din budget?
ModulbaseradAbonnemangLicens

Alternativ till 2c8

Varför gör man affärer med 2c8?

Varför väljer man 2c8?

 • Gratis för alla att konsumera materialet som publiceras från 2c8 Apps i ett flexibelt och tillgänglighetsanpassat webbgränsnitt.
 • Användarvänligt gränssnitt.
 • Konfigurerbart metodstöd. Sätt upp regler för hur modeller ska ritas och gör det enkelt för medarbetare att rita rätt.
 • Kraftfullt verktyg som är mycket mer än enbart visuella modeller. Få ut information om hela din verksamhet och se hur alla delar hänger samman.
 • Bra integrationer med andra system både genom plug-ins och länkar vidare till andra system.

Varför väljer man er som leverantör?

 • Förstklassig support och stöd i implementering
 • Gedigna utbildningsmöjligheter och stöd av kunniga konsulter
 • 2c8 äger och utvecklar sina egna produkter, vilket ger en kundfokuserad utveckling och flexibilitet i lösningar.
 • Stort fokus på relationer med kunder, bland annat genom värdeskapande evenemang för kunder att delta på.

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

Till skillnad från andra verktyg kompletteras de visuella modellerna i 2c8 med data som gör att du kan få ut så mycket mer än enbart modeller eller text i ditt ledningssystem. De klickbara modellerna i webbgränssnittet gör det enkelt för medarbetare att navigera sig runt i ledningssystemet och finns den information de är i behov av. All information finns samlad på ett och samma ställe - just för att göra det så smidigt som möjligt för medarbetarna.

2c8 tror på att kunderna kan besitta kompetensen att själva förvalta och utveckla sitt ledningssystem samtidigt som kompletterande stöd i form av utbildningar, tekniskt support och konsultstöd erbjuds. Kundmötet och starka relationer ligger alltid i fokus och tillsammans gör vi verksamheter bättre.

Vilka behov och utmaningar är det som 2c8 löser för kunden?

Ett stort problem inom både små och stora organisationer är att information ligger utspridd i olika system och det är svårt för medarbetare att finna den information de behöver. Medarbetare utför sina arbetsuppgifter på olika sätt och det saknas en överblick kring verksamhetens processer och de krav som ställs.

Med 2c8 Apps skapar du ett kraftfullt ledningssystem som visualiserar era processer och gör att ni uppfyller de krav som ställs på er utifrån standarder och intressenter. Genom att visualisera processerna kan du också identifiera förbättringsområden och potentiella risker, vilket innebär att du kontinuerligt kan förbättra, utveckla och optimera era processer.

I ett ledningssystem från 2c8 Apps samlar du strukturerad information på ett och samma ställe. Ledningssystemet blir en integrerad del av verksamheten där medarbetare hittar alla nödvändiga dokument, instruktioner, rutiner och beskrivningar. Informationen hålls alltid uppdaterad och kvalitetssäkrad för både gamla och nya medarbetare.

Recensioner & Omdömen om 2c8

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

4.615

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Användarnas uppfattning

Saknar text

Chef KMAStort företagVerifierad personJanuari 2022
Saknar text
 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Chef KMAStort företagVerifierad personJanuari 2022

Vad gillar du mest?

Möjligheten till flera perspektiv och hur man kan knyta samman modeller.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

KvalitetscontrollerStort företagVerifierad personJanuari 2022

Vad gillar du mest?

Att på ett bra sätt kunna tydliggöra våra processer på ett "klickbart" sätt, det är lätt att ta sig vidare i processerna.

Vad gillar du minst?

Det är ett komplext system som kräver att man arbetar mycket i det för att förstå och öva.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Kraftfull visualisering

SystemförvaltareStort företagVerifierad personJanuari 2022

Vad gillar du mest?

Med 2c8 visualiserar men snabbt och enkelt både processer, organisation med mera Till skillnad från t.ex. Visio (som 2c8 tyvärr ibland jämförs med) så kan man enkelt publicera det som skapas i 2c8 till en webbsida = därmed kan innehållet bli en naturlig del av ett levande intranät.

Vad gillar du minst?

Alla system har sina begränsningar, de är väldigt få med 2c8

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Att snabbt och enkelt kunna visualisera flera olika saker: processflöden, organisationsstruktur med mera

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Smidigt system för visualisering!

Systemförvaltare, ModellörStort företagVerifierad personJanuari 2022

Vad gillar du mest?

Stödet från support och konsulter är riktigt bra, smidigheten när man bygger modeller är även mycket bra

Vad gillar du minst?

Det händer att mindre buggar ställer till problem, men de löses oftast ganska snabbt. Ibland krävs ganska specifikt arbetssätt för att det ska fungera; det gör det svårt för sällananvändare

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Man kan enkelt visualisera både organisation, processflöden och annat med 2c8

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

2c8 produktfunktionaliteter

KMA-verktyg

Avvikelsehantering

Ingår

Dokumenthantering

Ingår

Rapporter

Ingår

Stöd för ISO standard

Ingår

Ärendehantering

Ingår

Verksamhetssystem

Analysverktyg

Ingår

Avvikelsehantering

Ingår

Behörighetshantering

Ingår

Dokumenthantering

Ingår

Integrerbart

Ingår

Processkarta

Ingår

Resurshantering

Ingår

Stöd för ISO standard

Ingår

Ärendehantering

Ingår

BPM-system

Avvikelsehantering

Ingår

Behörigheter

Ingår

Dokumenthantering

Ingår

Drag och släpp

Ingår

Low-code

Ingår

Processkartor

Ingår

Standardiserade moduler

Ingår

Processverktyg

Avvikelsehantering

Ingår

Behörigheter

Ingår

Dokumenthantering

Ingår

Processkartor

Ingår

Standardiserade symboler

Ingår

Ledningssystem

Analysverktyg

Ingår

Avvikelsehantering

Ingår

Behörighetshantering

Ingår

Dokumenthantering

Ingår

Integrerbart

Ingår

Processkarta

Ingår

Resurshantering

Ingår

Stöd för ISO standard

Ingår

Ärendehantering

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om 2c8

2c8 Business Solutions är ett företag som grundades i Karlstad 2006. 2c8 äger och utvecklar produktsviten 2c8 Apps - produkter för att bygga visuella ledningssystem, kartlägga processer och utveckla verksamheten.

Företaget har sin grund i verksamhetsutvecklande konsulter där behovet av ett enkelt modelleringsverktyg uppstod. Detta då verksamheter trots stora investeringar inte nyttjade visualiseringen av processer och system. Analysen som gjordes var att verksamheter inte ville ta till sig verktyg som var komplexa och dyra. Detta var startskottet för drömmen om att skapa ett verktyg som var bättre än konkurrenternas men inte lika komplext och dyrt. 2c8 gör det enklare att lyckas.

2c8 har kunder i över 40 länder och inom alla olika branscher, inklusive över en tredjedel av Sveriges alla kommuner. Kunderna återfinns i tillverkande industrier, statliga myndigheter, hälso- och sjukvård, energibolag, detaljhandel och mycket mer. Utöver sina produkter erbjuder 2c8 utbildningar både online och lärarledda samt konsultstöd och teknisk support. Allt detta för att kunderna ska känna en trygghet i sitt arbete och lyckas med sitt ledningssystem.