HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa system för avvikelsehantering

Välj rätt system för avvikelsehantering

Avvikelsehantering är nödvändigt i många företag för att hålla koll på avvikande händelser, fel och brister. Moderna digitala system för avvikelsehantering, ibland även kallat "avvikelsehanteringssystem", effektiviserar, samlar in statistik, rapporterar och genererar tydliga uppföljningsmöjligheter. Ett system för att hantera avvikelser från normen hjälper dig att identifiera kritiska punkter i verksamheten, oavsett om det handlar om ekonomi, maskiner, patienthantering eller något helt annat.

Avvikelsehantering är en viktig del av systematiskt kvalitetsarbete. Ofta är det dock förknippat med utmaningar, till exempel i form av bristande rapportering och oklarheter kring ansvar. Rätt system som matchar dina behov kan hjälpa dig att hantera utmaningarna så att du lär dig av det som inte borde ha hänt.

Eftersom avvikelsehantering utförs i så många olika branscher finns det en mängd olika system på marknaden. Du måste därför gå efter ett system som passar ditt företag perfekt. Fundera på hur du vill hantera avvikelser och vad du vill få ut av det.

När du är redo hjälper vi på BusinessWith dig att välja det bästa systemet för din avvikelsehantering. Filtrera och sök via vår systemguide. Lycka till!

Fem saker att tänka på när du hanterar avvikelser

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 7000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Centuri

Centuri

Centuri

Hantera all viktig information på samma ställe - Smart processmotor för operativa arbetsflöden - Dokument-, ärende-, avvikelse- och avtalshantering med samma logik - Prickskjut information och arbete automatiskt till rätt personer i din organisation - Anpassa systemet till er verksamhet, inte verksamheten till systemet - Lätt-integrerat - Låga förvaltningskostnader och enkelt att göra förändringar...

Lär dig mer om Centuri

Webbsida

Addsystems erbjuder en webbplattform för ledningssystem som det ska kännas roligt, tryggt och effektivt för användaren att arbeta i. På så vis blir det enklare att få med hela organisationen i ett system med ISO som verkligen gör skillnad. Det går även utmärkt att lägga till standardlösningar men även göra kundanpassningar utifrån förändrade behov och önskemål.

Lär dig mer om Add Ledningssystem

Webbsida

Asys är den moderna digitala plattformen för ledningssystem och verksamhetsstyrning. Systemet är utvecklat med senaste teknik och tillgängligt via molnet för alla typer av enheter för en organisation. Asys är utformat för att enkelt kunna hanteras av organisationen själv och laddat med smarta digitala funktioner. Dessutom är flexibelt för att kunna anpassas just för er organisation och upplevas...

Lär dig mer om Asys - powered by Ampiro

Läs mer
Datakvalitet

Datakvalitet

Datakvalitet

Datakvalitets system kännetecknas av användarvänliga och anpassningsbara moduler för lednings- och kvalitetsarbeten inom alla typer av företag och organisationer. En av marknadens bästa sökmotor är standard i vårt system. Den robusta plattformen underlättar en effektiv och lönsam arbetsdag. Systemet stödjer alla ISO standards och lagar. App som både fungerar online och offline.

Lär dig mer om Datakvalitet

Läs mer
AM system

AM system

AM Hultdin system AB

AM System är ett molnbaserat ledningssystem som förenklar styrningsprocessen för både små och stora företag. Med funktioner som ärendehantering, dokumenthantering och underhållsprogram.

Lär dig mer om AM system

Läs mer

RMT+ ärendehanteringssystem anpassas utefter bolags behov och branscher. Med personliga startsidor och tydliga notifikationer faller ärenden aldrig mellan stolarna.

Lär dig mer om RMT+ Ärendehantering

Läs mer

Ett webbaserad system för ärendehantering där man kan hantera äreden direkt i mobilen eller enkelt dra ut rapporter. Används av många storföretag och är konfigurerbart att möta olika behov.

Lär dig mer om CANEA Workflow

Läs mer

Ett ärendesystem som kan användas för olika ärendetyper såsom avvikelsehantering, serviceuppdrag och helpdesk. Moderna funktioner som kan skärddarsys för att möta olika behovsbilder.

Lär dig mer om KEYnet ärendehantering

Läs mer

Genom Viqmas skalbara och modulbaserade system erbjuds smidig avvikelsehantering som en modul. Systemet bygger på ISO-standarderna och erbjuder utförliga manualer för olika avvikelser vilket gör avvikelsehanteringen lätthanterlig. Systemet är även mobilanpassat för god användarvänlighet och erbjuder möjligheten att rapportera avvikelser och bifoga bilder mobilt.

Lär dig mer om Viqma System

Läs mer
Quality Works

Quality Works

Kvalitetsgruppen

Quality Works erbjuder ett enkelhanterat system innehållande avvikelsehanteringsfunktioner genom endast en licens för hela företaget. De smarta funktionerna i systemet gör att mindre tid behöver läggas på dokumenthanteringen då mycket av arbetet görs automatiskt.

Lär dig mer om Quality Works

Läs mer

Ett webbaserat och användarvänligt ledningssystem som lätt anpassas efter företagets behov. Inkluderar funktioner som processkartor, dokumenthantering, versionskontroll och riskhantering.

Lär dig mer om SIMPLI Manage

Läs mer
EcoTech

EcoTech

EcoTech

Molntjänsten för avvikelsehantering via EcoTech erbjuder god struktur i avvikelsehanteringen. Genom statistik som automatiskt förs i avvikelsekategorierna ges en god uppsyn över ogranisationens utvecklingsområden.

Lär dig mer om EcoTech

Läs mer

I ett användarvänligt och webbaserat avvikelsehanteringssystem uppfyller Softmore IMPROVE sina två huvudsyften, att minska kvalitetsbristkostnader och att möjliggöra förbättring. Genom systemet får man tillgång till informativ statistik gällande sina avvikelser, vilket minskar kostnader och medvbetenhet.

Lär dig mer om Softmore IMPROVE

Läs mer
KMA Pro

KMA Pro

Smartdok

KMA Pro är ett avvikelsehanteringssystem som främst riktar sig till byggföretag av alla storlekar. I systemet kan du exempelvis koppla avvikelser till projekt eller redskap, bifoga GPS-spårade bilder eller tilldela händelser till rätt anställda. Systemet är användarvänligt och anpassat efter bygg-och anläggningsbranschen.

Lär dig mer om KMA Pro

Läs mer
Safetynet

Safetynet

Axintor

Safetynet erbjuder en digital plattform där organisationen kan effektivisera sitt kvalitets- och hållbarhetsarbete. Genom att enkelt ha tillgång till systemet via appen kan till exempel foton eller övrig dokumentation enkelt laddas upp snabbt och smidigt. Det finns även goda stöd för att arbeta med avvikelser i arnetsprocessen samt rapportering av statistik.

Lär dig mer om Safetynet

Läs mer

Fem saker att tänka på kring avvikelsehantering

Avvikelsehantering är en självklarhet bland många företag och viktigt för att samla erfarenhet och säkerställa utveckling. BusinessWith har samlat fem punkter som är viktigt att tänka på om du vill nå ett framgångsrikt arbete med avvikelser.

  1. Användarvänlighet. Det ska vara lätt att rapportera avvikelser. Ett flexibelt system med färdiga mallar underlättar för medarbetarna och minskar risken för att avvikelserapportering landar mellan två stolar.
  2. Support. Det som är lätt för en anställd kan vara en stor utmaning för en annan. Se till att ha en supportfunktion tillgänglig för att stötta och hjälpa medarbetare vid svårigheter, samt coachande filmer och texter som förklarar processerna.
  3. Tid. Avsätt tid för att hantera utfallet av avvikelserapporterna. Många system erbjuder bra statistisk data som du kan lära dig mycket av. Det kan dock vara tidskrävande att vänja sig vid, men det bör passas in i kalendern.
  4. Mål. Det bör vara högt prioriterat att alla i organisationen vet varför avvikelsehantering görs och vad målet är.
  5. Tillgänglighet. Molnbaserade system som finns på alla enheter är lätta att komma åt. Tack vare appar på telefoner och andra bärbara enheter är det enkelt att rapportera en avvikelse var och när den inträffar – och snabbt både skriva om händelsen och dokumentera den med kameran.

BusinessWith hjälper dig att välja ett avvikelsehanteringssystem. Börja jämföra nu!

Beskrivning av produktfunktioner

API

Systemet kan integreras med tillsammans med andra befintliga system vilket underlättar installation/implementering av systemet.

Aviseringar

Du blir notifierad och får påminnelser vid uppdateringar eller exempelvis om något lämnats ohanterat.

Bildstöd

Systemet tillhandahåller funktionen och har stöd för att kunna infoga bilder i ärenden.

GPS

Det går att spåra händelser och rapporterade avvikelser till en plats vid rapporteringstillfället.

Läskvittenser

Systemet erbjuder möjligheten att se vem eller vilka som läst och tagit del av information.

Mallar

Det går att skapa eller finns färdiga mallar för hantering av återkommande avvikelser.

Offlinehantering

Systemet går även att använda offline och utan nätverksuppkoppling.

Ärendehistorik

Möjligheten att spåra och se ändringar samt tidigare händelser i en avvikelse eller rapport.

Ärendestatus

Funktionen att se och sätta olika statusar för olika avvikelser eller rapporter. Kan exempelvis vara att ett ärende är "pågående" eller "avslutat".