HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa personalsystem

Varför ska mitt företag ha ett personalsystem?

Ett personalsystems uppgift är att underlätta för ert företags viktigaste resurs – nämligen personalen. I systemet kan ni samla allt som rör personalen, vilket gör att både ni och era medarbetare kan få en tydlig och klar överblick.

Det är av yttersta vikt att välja rätt personalsystem eller personalhanteringssystem för verksamheten. På den svenska marknaden idag finns både fasta lösningar samt lösningar som går att anpassa och skräddarsy efter era behov. Schemaläggning, tidrapportering, anställningsuppgifter och dokumenthantering är bara några av de funktioner som kan finnas i ett personalsystem. För att veta att man gör rätt val, är det en god idé att först bena ut arbetsflödet och processerna kring personalhantering på just ert företag.

Behöver det nya personalsystemet integreras med andra system? Vill ni att systemet ska kunna hjälpa till att bemanna arbetspass automatiskt? Vill ni ha ett system som stöder dokumentsignering eller som kan underlätta i onboardingen? Är det viktigt att kunna göra reseräkningar smidigt och snabbt? Eller är det så att ni faktiskt behöver ett HRM-system (Human Resource Management System), som kan effektivisera alla processer och digitalisera flödena ännu mer?

När ni har gjort er kartläggning över vad det är ni behöver, är det dags att göra sin jämförelse. Användarvänlighet är det som vi på BusinessWith rekommenderar er att tänka främst på. Personalen ska kunna förstå och hantera systemet lika bra som ni som arbetsgivare gör. Om ert tilltänkta personalsystem inte håller måttet vad gäller användarvänlighet, finns det risk att systemets olika funktioner inte används. Därför är det, som tidigare nämnt, viktigt att hitta en leverantör som kan och förstår de behov som finns för just er bransch. Jämför och välj system direkt i vår systemguide – där du även kan läsa mer om varje system och filtrera på olika funktioner.

Vad ska jag kräva av ett personalsystem?

Flex HRM är ett webbbaserat personalsystem som erbjuder helhetslösningar för små och mellanstora företag/organisationer. Systemet stödjer funktioner som även finns tillgängliga i appen, som exempelvis lösningar för reseräkningar/utlägg, databaser för anställda eller medarbetarsamtal. Appen är tekniskt välutvecklad och det finns exempelvis möjlighet att spela in sina bilresor så att appen automatis...

Lär dig mer om Flex HRM

Läs mer

Vad ska jag kräva av ett personalsystem?

Man skulle kunna säga att personalsystemet utgör själva grunden i ert företag, något av en kärna som bara måste fungera. Schemaläggning och tidrapportering är exempel på två funktioner som är grundläggande för att kunna bemanna era arbetspass samt för att personalen ska kunna rapportera in övertid, semester osv. Ett bra personalsystem sparar tid – för alla. Och som vi alla vet idag är tid pengar.

När du står inför valet att köpa in ett personalsystem, finns det några aspekter att ta hänsyn till och fundera över. Därför är det bra att inte vara för snabb och ha för bråttom i sitt val. Fel system kan kosta mycket, så lägg gärna lite tid på att jämföra olika leverantörer innan ni fattar ert slutgiltiga beslut.

Det du och ditt företag ska kunna kräva av ert personalsystem, är att det ska fungera för just er verksamhet. Betala inte för onödiga funktioner som ni inte kommer använda. Visst kan det finnas skäl att välja en fast lösning istället för en skräddarsydd sådan, men om ni väljer en fast lösning – se till att välja en som passar er bransch. Ta gärna in olika personer från ert företag, för att se vad de har för behov. Vad behöver medarbetaren på avdelning 13? Vad behöver personalchefen ha för funktioner? Väg in de olika behoven innan ni bestämmer er för ett system.

Att kräva god support och hjälp, är något att tänka på. Rom byggdes inte på en dag, och inte en implementation heller. Särskilt om systemet ska kunna kopplas samman med andra system ni har – ja då är det viktigt att ha en leverantör som verkligen kan sin sak, och som kan erbjuda support när ni behöver.

Vägen till rätt val och det bästa personalsystemet för er verksamhet går visa BusinessWith systemguide. Vi listar ett antal system som finns på den svenska marknaden idag och hjälper gärna till om du behöver ytterligare hjälp. Välkommen att jämföra och välja system direkt hos oss.

Beskrivning av produktfunktioner

E-signering

Funktionen låter användare signera dokument och avtal digitalt genom systemet.

Frånvaroregistrering

Medarbetare kan med hjälp av denna funktion i systemet registrera sin frånvaro.

HR Analyser

Systemet har stöd för HR-analyser för att följa medarbetares utveckling. Funktionern gör det möjligt att belysa medarbetares utvecklingsområden men också att belöna god utveckling.

Lönehantering

Systemet erbjuder digitala lösningar för utbetalning av och hantering av medarbeterares löner.

Medarbetarsamtal/Möten

Det finns stöd för hållandet av digitala möten/medarbetarsamtal i systemet.

Onboarding

Systemet tillhandahåller lösningar som gör det smidigt för nyrekryterade att komma in i tjänsten, genom att förvara kunskap som nyrekryterade kan ta del av vid anställning.

Rekrytering

Funktionen tillåter användare av systemet att förenkla rekryteringsprocessen genom att exempelvis samla alla ansökningar.

Utläggsregistrering

Möjligheten att registrera eventuella utlägg i form av exempelvis reseräkningar för att underlätta administrationen av företagets utgifter och medarbetares utlägg.

Återkoppling

I systemet är det möjligt att återkoppla till andra medarbetare i olika frågeställningar. Det möjliggör smidig kommunikation i systemet och begränsar behovet av kommunikation via privata medier.