HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa ledningssystem

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem liknar i mångt och mycket både affärssystem och ärendehanteringssystem. I ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem & kvalitetsledningssystem, får du översikt över alla företagets olika processer, med syftet att se till att er verksamhet följer era mål. Det handlar om att få en helhetssyn och kontroll över företagets olika strategier och att de efterlevs.

Precis som alla andra B2B-system är ledningssystemet, som också ofta brukar gå under namnet kvalitetsledningssystemet, till för att ni ska kunna hålla ordning och reda på flöden och processer på ett effektivt och tydligt sätt. Det som skiljer det bästa ledningssystemet från många andra är att det ska ge en total översikt över hela företaget. Ledningssystemet ger alla medarbetare stöd i det dagliga arbetet för att försäkra alla resurser om att de jobbar på rätt sätt för att ge företaget den tillväxt det behöver. Det ger även ledningen stöd då det förenklar arbetet med att följa upp, planera och utvärdera olika processer - allt för att ge effektiv målstyrning.

Vilka Ledningssystem finns på svenska marknaden?

Eftersom ett ledningssystem är ett omfattande system med moduler som dokumenthantering, avvikelsehantering m.m. så är det svårt att avgöra vilka leverantörer som egentligen erbjuder ett komplett ledningssystem. För att se över antalet leverantörer som finns i Sverige så behöver man definiera vad som kvalificeras som ett kvalitetsledningssystem. Hos Businesswith kan du filtrera fram vilka systemlösningar som kan passa dig och jämföra olika ledningssystem för att hitta det bästa ledningssystemet för er verksamhet.

Vad behöver jag veta om ledningssystem?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Med Any4m’s molnbaserade plattform och användarvänliga gränssnitt är det enkelt att visualisera verksamhetens processer och skapa ett modernt interaktivt ledningssystem. Genom att länka ihop strukturer och dokument i Any4m, helt sömlöst integrerat med Microsoft Office 365, förbättras verksamhetens samsyn och effektivt samarbete mellan tvärfunktionella team möjliggörs. Med Any4m kan användarna även...

Lär dig mer om Any4m

Webbsida
Webbsida

Hur ska du välja rätt kvalitetsledningssystem?

För att kunna välja rätt sorts ledningssystem för er verksamhet så behöver ni göra en hemläxa först. Det betyder att ni behöver kartlägga hur ert företag fungerar idag – och i framtiden. Vad är era mål? Ledningssystem måste kunna anpassas till era eventuella framtida krav. Behöver ni ett enklare ledningssystem, eller vill ni skräddarsy?

Mycket i världen handlar om pengar, och så också i systemval. Vad har ni för budget? Ta gärna reda på, när ni utvärderar en leverantör, hur prismodellen ser ut när det gäller att lägga till funktioner, vad själva installationen kostar, uppgraderingar, utbildning och support. Var inte rädd för att se vad andra i branschen använder för affärssystem och vilka deras erfarenheter är.

Precis som med andra val av system bör du få med dig medarbetarna på tåget och se till vilka deras behov är, samt att ledningen verkligen är med dig i din implementering. Att välja ledningssystem är inget som sker i en handvändning, utan kräver noggrann utvärdering och planering av dig och dem som gör själva inköpet. Be de olika leverantörerna att dema deras lösning för dig, testa och ta hjälp av dina kollegor för att hitta rätt .

Givetvis finns även vi på BusinessWith tillgängliga om du vill ha hjälp att jämföra och välja system. Testa gärna vår jämförelsetjänst och fråga oss om du undrar över något eller behöver vidare vägledning.

Beskrivning av ledningssystemsfunktioner

Analysverktyg

Ett bra verktyg för er som analyserar effektivitet och arbetar datadrivet. Ett vanligt förekommande funktionalitet i ett verksamhetssystem.

Avvikelsehantering

En viktig funktionalitet för ett ledningssystem är att man skall kunna rapportera avvikelser och åtgärda dessa. Det kan gälla exempelvis reklamationer.

Behörighetshantering

Viktigt för att kunna hantera behörighetsnivåer få ett verksamhetssystem (ledningssystem) är ett centralt system i en organisation som många kommer ha tillgång till.

Dokumenthantering

Viktig modul för de som hanterar flertal olika avtal, dokument och certifieringar. En fundamental funktionalitet som man som köper av ett ledningssystem skall förvänta sig skall ingå.

Processkarta

Ett bra hjälpmedel för att kunna visualisera en organisationsstruktur och därifrån kunna påbörja interna diskussioner för förbättringar.

Stöd för ISO standard

Det finns internationella ISO standard som ledningssystem arbetar efter och skall kunna ge stöd för ex. ISO 9001. Ett ledningssystem arbetar mycket efter certifieringar och styrs mycket utifrån det.

Ärendehantering

En viktig modul i ett verksamhetssystem är att kunna hantera flöden av ärenden (tickets) inom organisationen. Ingår i de flesta ledningssystem och är en ”morot” i systemet.