HemSystemguidenBloggOm oss

Jämför Sveriges bästa ledningssystem & verksamhetssystem

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem liknar i mångt och mycket både affärssystem och ärendehanteringssystem. I ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, får du översikt över alla företagets olika processer, med syftet att se till att er verksamhet följer era mål. Det handlar om att få en helhetssyn och kontroll över företagets olika strategier och att de efterlevs.

Precis som alla andra B2B-system är ledningssystemet, som också ofta brukar gå under namnet verksamhetssystemet, till för att ni ska kunna hålla ordning och reda på flöden och processer på ett effektivt och tydligt sätt. Det som skiljer det bästa ledningssystemet från många andra är att det ska ge en total översikt över hela företaget. Ledningssystemet ger alla medarbetare stöd i det dagliga arbetet för att försäkra alla resurser om att de jobbar på rätt sätt för att ge företaget den tillväxt det behöver. Det ger även ledningen stöd då det förenklar arbetet med att följa upp, planera och utvärdera olika processer – allt för att ge effektiv målstyrning.

Jämför olika ledningssystem hos oss på BusinessWith, för att hitta det bästa ledningssystemet för er verksamhet.

Vad behöver jag veta om ledningssystem?

Testa systemguiden

Låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Addsystems erbjuder en webbplattform för ledningssystem som det ska kännas roligt, tryggt och effektivt för användaren att arbeta i. På så vis blir det enklare att få med hela organisationen i ett system med ISO som verkligen gör skillnad. Det går även utmärkt att lägga till standardlösningar men även göra kundanpassningar utifrån förändrade behov och önskemål.

Lär dig mer om Add Ledningssystem

Webbsida

Centuri fungerar som nav för information som skapas, hanteras och flödar i verksamheten. Den hjälper dig att hitta och hantera information snabbare, med mindre arbetsinsats och med högre kvalitet. Plattformen är flexibel och anpassas enkelt för att stödja era arbetssätt. Byggd på senaste teknik inom användargränssnitt, mobilitet, integrationer och sökfunktioner så klarar den av att stödja komplexa...

Lär dig mer om Centuri

Webbsida

Multisoft erbjuder anpassningsbara verksamhetssystem som är både resurs- och tidseffektiva. Med siktet inställt på automatisering minskar vi personberoende och repetitiv administration genom att skapa användarvänliga och överskådliga systemlösningar. Med vår low-code plattform Softadmin® kan vi dessutom smidigt integrera och samla all viktig information och data på en plats. Ett skräddarsytt digit...

Lär dig mer om Softadmin

Webbsida

Hur ska du välja rätt ledningssystem?

För att kunna välja rätt sorts ledningssystem, eller verksamhetssystem, för er verksamhet så behöver ni göra en hemläxa först. Det betyder att ni behöver kartlägga hur ert företag fungerar idag – och i framtiden. Vad är era mål? Ledningssystem måste kunna anpassas till era eventuella framtida krav. Behöver ni ett enklare ledningssystem, eller vill ni skräddarsy?

Mycket i världen handlar om pengar, och så också i systemval. Vad har ni för budget? Ta gärna reda på, när ni utvärderar en leverantör, hur prismodellen ser ut när det gäller att lägga till funktioner, vad själva installationen kostar, uppgraderingar, utbildning och support. Var inte rädd för att se vad andra i branschen använder för affärssystem och vilka deras erfarenheter är.

Precis som med andra val av system bör du få med dig medarbetarna på tåget och se till vilka deras behov är, samt att ledningen verkligen är med dig i din implementering. Att välja ledningssystem är inget som sker i en handvändning, utan kräver noggrann utvärdering och planering av dig och dem som gör själva inköpet. Be de olika leverantörerna att dema deras lösning för dig, testa och ta hjälp av dina kollegor för att hitta rätt .

Givetvis finns även vi på BusinessWith tillgängliga om du vill ha hjälp att jämföra och välja system. Testa gärna vår jämförelsetjänst och fråga oss om du undrar över något eller behöver vidare vägledning.

Beskrivning av verksamhetsfunktioner

Analysverktyg

Ett bra verktyg för er som analyserar effektivitet och arbetar datadrivet. Ett vanligt förekommande funktionalitet i ett verksamhetssystem.

Avvikelsehantering

En viktig funktionalitet för ett ledningssystem är att man skall kunna rapportera avvikelser och åtgärda dessa. Det kan gälla exempelvis reklamationer.

Behörighetshantering

Viktigt för att kunna hantera behörighetsnivåer få ett verksamhetssystem (ledningssystem) är ett centralt system i en organisation som många kommer ha tillgång till.

Dokumenthantering

Viktig modul för de som hanterar flertal olika avtal, dokument och certifieringar. En fundamental funktionalitet som man som köper av ett ledningssystem skall förvänta sig skall ingå.

Processkarta

Ett bra hjälpmedel för att kunna visualisera en organisationsstruktur och därifrån kunna påbörja interna diskussioner för förbättringar.

Stöd för ISO standard

Det finns internationella ISO standard som ledningssystem arbetar efter och skall kunna ge stöd för ex. ISO 9001. Ett ledningssystem arbetar mycket efter certifieringar och styrs mycket utifrån det.

Ärendehantering

En viktig modul i ett verksamhetssystem är att kunna hantera flöden av ärenden (tickets) inom organisationen. Ingår i de flesta ledningssystem och är en ”morot” i systemet.