HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa LXP system

Varför investera i ett LXP-system?

Nyfiken på att börja jämföra för att välja rätt LXP-system till din organisation? Ett LXP-system kan hjälpa ert lärande i organisationen så att fortbildning, vidareutbildning eller kompetensökning blir något roligt och lustfyllt. Här är fokus helt på upplevelse – precis som förkortningen står för – learning experience system. Dessa plattformar uppkom på efterfrågan av ett LMS-system som var mer flexibelt, mer användarvänligt och som gav en större variation. Kunderna och slutanvändaren var i behov av en produkt som inte bara kunde erbjuda dem fortbildning rent administrativt, utan en produkt som också gav dem en helt ny upplevelse.

LXP-systemet är således en mjukvara som ger ett utbud av kurser, utbildningar, uppgifter och dylikt med artificiell intelligens i ryggen. Det hela handlar om att ge användaren en personlig upplevelse tack vare att LXP-plattformarna ger rekommendationer, istället för att man som användare ställs med ett gigantiskt och opersonligt bibliotek framför sig.

Genom att investera i ett LXP-system kan du ge dina medarbetare tillgång till ett modernt sätt att utbilda sig, vilket ökar engagemanget. Men vilket är det bästa systemet för din organisation? Börja jämför system hos oss BusinessWith, för att hitta det system som passar bäst för era krav.

Vad är skillnaden på LXP och LMS?
Läs mer

Go+

GO+

Denna lösning tillför möjligheten att skapa utbildningar, dela utbildningar, spåra resultat och svarfrekvens samt påminna de som ej har svarat. Med denna metod kan GO+ på ett effektiv vis utveckla kompetensen på företaget med hjälp av innehållsrika utbildningar med bra genomförande. Systemet har funktioner för API-integrationer och är enkelt att integrera med andra system, samt innehåller ett resp...

Lär dig mer om Go+

Läs mer
Läs mer

Detta system är skapat för att digitalisera kunskap som enkelt kan tillgås av anställda, konsulter och nyanställda. Extra smidigt blir det med hjälp av Learnifier appen som finns att tillgå för både Android och iOS, vilket underlättar för användarna att lära sig vart de än befinner sig. En gratis period ger möjligheten till att testa funktioner såsom att skapa videos samt tester för bedömningar fö...

Lär dig mer om Learnifier

Läs mer
Läs mer

En molnbaserad lösning med en tillhörande app för en förbättrad lärandeprocess på företaget. LMS365 kan enkelt integreras med Microsoft Teams för en enklare åtkomst till utbildningsmaterial men går även fint att använda utan integration till andra system. Gör lärandet personligt för att engagera medarbetare med hjälp av personliga instrumentpaneler som visar vilka kurser som har tilldelats den ans...

Lär dig mer om LMS365

Läs mer

Sana är en LXP lösning med individanpassade upplevelser med hjälp av AI drivna rekomendationer. Denna lösning är perfekt för mångkulturella företag då systemets funktioner kan översättas till flera olika språk utan problem, vilket underlättar för läroprocessen. Skapa inbjudningar och skicka notiser för att påminna medarbetare om att genomföra undersökningarna för att skapa en snabbare utveckling i...

Lär dig mer om Sana

Läs mer

Talentsoft learning

Cegid Talentsoft

Systemets mjukvara skapar ett personligt lärande som anpassas efter den tilltänkta användaren eller gruppen som skall använda lösningen. Skapa en organisation där informationen flödar och kunskapen växer genom god kommunikation mellan medarbetare och innovativa lärningsmoment som motiverar de anställda att bli bättre. Talentsoft kan även hjälpa till med uppföljning av utbildningar för en god överb...

Lär dig mer om Talentsoft learning

Läs mer

Tillåt dina anställda att vara uppdaterade med den senaste kunskapen för att klara av sitt arbete på bästa sätt med hjälp av denna användarvänliga LXP plattform. Lösningen innehåller funktioner för ett SCORM kompatibelt lärande samt författarverktyg och möjligheter till tester med efterföljande utvärderingar. Skapa E-learning kurser för att möjliggöra lärandet för medarbetare på valfri plats utan ...

Lär dig mer om Totara Engage LXP

Läs mer

Talent solutions från Visma skapar nya lösningar för organisationens rekrytering samt lärandet och utvecklandet av medarbetare. Skapa och dela information på plattformen med hjälp av personliga upplevelser som engagerar de anställda och följ upp resultaten för en ökat resultat inom gruppen. En anpassningsbar lösning som kan inkludera olika moduler efter organisationens behov med allt från rekryter...

Lär dig mer om Visma talent

Läs mer

Vad är skillnaden på LXP och LMS?

LXP står för Learning Experience Platform, medan dess föregångare LMS står för Learning Management System. Efter att föregångaren, LMS:et, fått en del kritik kring bland annat användarupplevelsen började LXP-systemen dyka upp på marknaden för att ge användaren en helt ny upplevelse. Tanken var och är att den som använder systemet ska kunna erbjudas en plattform som rymmer många olika kurser och utbildningar med syftet kompetensökning. Idag har dock LMS-plattformarna till stor del börjat efterlikna LXP-systemen, då de också blivit mer moderna vad gäller användarvänlighet och utseende.

När allt fler jobbar hemifrån är det viktigt att hålla personalen engagerad och att erbjuda kompetensutveckling. Kanske är LXP-systemen därför nu viktigare än någonsin, som ger en personlig ”learning experience”. Många förespråkare beskriver LXP-systemen som mycket flexibla och som ger förslag och rekommendationer på kurser, utbildningar och uppgifter på ett sätt som liknar Netflix. LMS-systemen utgår mer från det administrativa kring lärandet. Oavsett vilket system du är ute efter, är det lätt att göra rätt val och hitta det bästa systemet för er hos BusinessWith. Ta hjälp av vår guide för att hitta det bästa LXP-systemet nu direkt. Välkommen att jämföra!

Beskrivning av produktfunktioner

Blended learning

Systemet blandar klassiska lärometoder från klassrummen med nya datorbaserade metoder för ett dynamiskt lärande.

Författarverktyg

Producera egna kurser med hjälp av författarvertyget. Skapa innehållsrika kurser och dela med dina medarbetare för att hålla kompetensen på topp inom organisationen.

Gamification

Med hjälp av spelmekanismer i läroplattformen skapar systemet ett ökat intresse hos användaren att lära sig.

SCORM kompatibelt

Verktyget är kompatibelt med de standarder och specifikationer som finns inom elektronisk utbildning. En förutsättning för att läroplattformen skall ge bästa möjliga resultat.

Skapa E-learning kurser

Möjligheter till att skapa kurser online vilket resulterar i att medarbetare kan utföra utbildningar på distans, vilket gör organisationen mer flexibel. kurser

Skapa videos

Funktionen gör det möjligt att skapa videos i lärande syfte och publicera dessa inom systemet för att bidra till kompetensutvecklingen.

Sociala läraktiviteter

Erbjuder möjligheten att skapa aktiviteter med sociala inslag där medarbetare får samtala och bidra till varandras utvecklande inom företaget.

Tester & bedömning

Skapa olika typer av tester för att bedöma kompetensen hos medarbetarna och ta reda på vilka kunskapsluckor som behöver fyllas och åtgärda det.