Jämför Sveriges bästa HR system

HR system i Sverige: Vilka HR-verktyg uppfyller dina krav & behov?

Ett HR-system kan bestå av ett enskilt, eller en sammansättning av olika HR-moduler (rekrytering, performance management, learning management etc.) som är designade för att effektivisera det strategiska arbetet för de som arbetar på human resource. Med andra ord, det finns flera kategorier av HR system och HR program som exempelvis Human Capital management system (HCM), Human Resource management system (HRM) och Talent management system, se nedan. Applikationer från dessa kategorier av HR-system överlappar ofta varandra och det kan vara svårt att förstå skillnaderna. Med vår unika kartläggning av HR-system kan du nu väsentligt enklare genom att använda vårt avancerade filter få en översikt av de leverantörer som kan matcha dina behov och kravställning. I tillägg kan du också jämföra priser, HR-funktioner, omdömen, prismodeller med mera.

Vilka HR-system finns på svenska marknaden?

Ett personalsystem som hanterar er masterdata (personaldata) och som erbjuder HR-moduler som gör att du kan effektivisera de administrativa HR-processerna löser många problem för ett företag. Det komplexa är bara att det finns väldigt många leverantörer inom HR som kan erbjuda just det och mycket mer. Vart skall du börja? Businesswith har listat de leverantörer inom HR-system som erbjuds på svenska marknaden, se nedan. Här kan du jämföra HR-system & HR-verktyg, se vilka olika HR-system som finns i Sverige. Du kan filtrera på HR-lösningar såsom onboarding, lärplattformar, rekryteringsverktyg etc.

Vad behöver jag veta om HR-system?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 5000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

HCM system | Talent management system

Huma är ett modernt HR-system för små och medelstora företag. Kom igång på sex minuter, inte sex månader. Huma sätter användarupplevelsen först och är intuitiv, modern och automatiserad för alla dina personliga administratörsuppgifter. Lätt att ansluta till dina befintliga system med bara några knapptryckningar. Huma är ett smartare och bättre HR-system som alla faktiskt använder.

Lär dig mer om Huma

Webbsida
Webbsida

Hailey HR är ett intuitivt, användarvänligt och komplett system för den moderna HR-avdelningen. Ta ert HR-arbete till nästa nivå och samla all medarbetardata och alla HR-processer och data på ett och samma ställe. Du spar värdefull tid med smart automatisering och får total överblick genom avancerade analysfunktioner. Sätt er HR på autopilot! Med Hailey HR skapas: -Smidiga processer mellan HR-av...

Lär dig mer om Hailey HR

Webbsida

Systemet är optimalt för små och medelstora företag. Detta verktyg kan allt – rekrytering, hantering och utveckling av personal samt löneadministrering. Personio blir er nya HR cockpit: ni får tillgång till all personaldata genom ett knapptryck och kan automatisera alla era HR-processer under hela anställningsperioden. På så vis kommer ni äntligen få tid över till HR-uppgifter som adderar värde ti...

Lär dig mer om Personio

Webbsida

Med Kontek HRM Employee får du ett bra systemstöd för att utveckla din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för hela organisationen från övergripande ledningsgrupp till att låta enskilda medarbetare underhålla valda uppgifter själv. HR-systemet kan med fördel kompletteras med tillval för lönerevision och digital signering.

Lär dig mer om Kontek HRM Employee

Webbsida

Grade TALENT är ett skalbart och modernt Talent Management System som används av allt ifrån mindre företag till närmre hälften av Sveriges regioner. Grade TALENT hjälper er att engagera, utveckla och behålla era medarbetare - genom bl.a. kompetenshantering, medarbetarsamtal, kärriärvägar, 360°-feedback och målstyrning. Vi är en trygg och engagerad helhetsleverantör med över 25 år i branschen och ...

Lär dig mer om Grade Talent

Webbsida

Optimalt för stora företag. En fullständig HCM molnbaserad lösning utvecklad från grunden för hela medarbetarlivscykeln (”from hire to retire”). Bygger på många år av utförlig, kunddriven forskning och design för att skapa en användarupplevelse för en ny generation av systemstöd, innovation och ny teknik som digitala assistenter, AI, ML, blockchain och IoT. En användarupplevelse oavsett om man anv...

Lär dig mer om Oracle Cloud HCM

Webbsida

AlexisHR är en HR-plattform som hjälper små och medelstora företag att automatisera och optimera HR-processer. Skräddarsyr enkelt och snabbt era processer kring onboarding, samt personal- och lönehantering. Med Alexis har man all personaldata samlat på ett ställe tillsammans med värdefulla HR-rapporter, statistik och trender som hjälper er att fatta datadrivna beslut och öka HRs strategiska värde ...

Lär dig mer om AlexisHR

Läs mer

Med Flex HRM Employee får du ett förstklassigt HR-system som hjälper dig att förvalta och utveckla din personal. Här finns stöd för lönerevision, medarbetarsamtal, on- och offboarding mm. Du kan även planlägga kompetensutveckling och kartlägga eventuella kompetensgap. All din data hittar du i en användarvänlig dashboard som i ett par knapptryck levererar uppdaterade nyckeltal i ett pedagogiskt grä...

Lär dig mer om Flex HRM Employee

Webbsida

Vi har byggt ett HRM-system med människorna i centrum. Vi kallar det people first technology. De praktiska verktygen ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten. Vad som gör Simployer HRM-system unikt är att vi erbjuder både HR-programvara och personligt HR-stöd i en och samma lösning – så att du kan använda din tid på värdeskapande HR...

Lär dig mer om Simployer

Läs mer

Totara är framförallt känt för sitt väletablerade och globala lärplattform. På senare tid har denna plattform utökats till att bli en mer heltäckande lösning i form av Totaras "Talent Experience Platform". I plattformen finns nu modulen "Totara Perform", med stöd för såväl traditionell som mer modern och kontinuerlig performance management. Den innehåller stöd för kompetenshantering i form av ko...

Lär dig mer om Totara Perform

Webbsida

Viktigt när du skall välja HR-system

Att välja HR-system är en komplex och tidskrävande process. Många leverantörer av HRM-system kan ofta ”kvalificera” sig till kundens urvalsprocess. Detta på grund av att flera HR-leverantörer levererar likartade lösningar. Det kan vara svårt att se skillnaderna mellan exempelvis Cornerstone vs CatalystOne eller Aditro HR vs Simployer. När du skall jämföra HRM, HCM & Talent management leverantörer så skall fokus vara utifrån din kravställning samt hur systemegenskaper såsom användarvänlighet, integrationsmöjligheter, implementation är betygsatt av andra köpare.

Kravställning av HR system

För att få till en smidig och kvalitativ köpprocess av HR-system så bör din kravställning vara noggrann och INTE bara fokusera på det som man behöver lösa nu, utan ta med de krav som skall hjälpa er att nå den digitala HR visionen som ni ser framför er. Ett bra exempel är att fokusera sin kravställning utifrån en chef eller medarbetare perspektiv. Hur ser flödena ut för de som skall använda systemet? är det enkelt att få en sammanställning eller rollstyra i systemet? Hur mycket måste styras ifrån HR själva och hur mkt kan man allokera ut i organisationen? finns support och stöd för chefer?

På BusinessWith fokuserar vi på att lyfta fram varför och hur affärer görs med specifik HR-leverantör. Vår kartläggning fokuserar inte bara på vad leverantören kan erbjuda utan också vad som är framstående i deras system och hur de arbetar med sina kunder. Något som är viktigt att ha insikt i om man skall ha en långsiktig HR-partner vid sin sida.

Talent Management system vs HRM system

Skillnaden mellan ett Talent management system och HRM system brukar skiljas genom följande:

Talent Management system fokuserar på att leverera moduler som skall hjälpa organisationen att behålla, engagera och utveckla talanger för företaget. Exempelvis ett LMS modul för att öka kompetens genom effektiva träningsprogram.

HRM fokuserar mer på traditionell coreHR där exempelvis tidrapportering, master HR-data och analysfunktioner ingår. Oftast finns det funktioner för att underlätta de administrativa processerna. Dock så ingår en flera Talent management moduler i vissa HRM system men själva utgångspunkten skiljs åt.

Digital HR

Innovationer av HR-system har framgångsrikt drivit utvecklingen av digital HR. Med hjälp av en HR-partner kan företag uppnå goda resultat i sin kompetensförsörjning och ledarskapskultur. Det har skett ett paradigmskifte för HRs roll hos företag. Istället för att ses som ett nödvändigt kostnadscenter har nu HR etablerat sig som en strategisk funktion för att hjälpa företaget att nå sina mål. Stor del av denna framgång har kommit från att det finns innovativa HRM moduler som digitaliserar och effektiviserar HR-processer som kan nå ut till hela organisationen.

Beskrivning av funktioner för hr-system

CoreHR

Core HR fokuserar på tre fundamentala basfunktioner: lönehantering, tidrapportering och förmånshantering. De leverantörer som fokuserar på Core HR erbjuder oftast HR och lönefunktionaliteter i ett system.

Förmånshantering

En del HR system erbjuder förmånshantering där man kan se över alla kollektivbaserade förmåner och underlättar hanteringen och kommunikationen av pensionavtalet och försäkring.

Har eget lönesystem

Det finns goda synergieffekter att ha ett personalsystem i kombination med ett lönesystem. Främstaanledningen är att det get bättre hantering och synkronisering mellan HR avdelningen och löneavdelningen. Förmåner, prestationsbaserade löner, administrationsprocesser blir mer flexbilit och överskådligt.

HR-analytics

HR är beroende av data från många olika källor. En HR analytic modul ser till att du kan streamline dataflödet och få en bra översikt av aktiviteter och dina KPIer. Väldigt uppskattat funktion om du arbetar med mkt data.

Kompetensutveckling

En kompetensutvecklingsmodul förenklar arbetet med kompetenskartläggning och ger en översikt på hur man kan nyttja kompetensen inom bolaget. Dessutom värdefullt för att se över hur man kan förhindra "gap" mellan den kompetens som finns och det behov som behöver eller kommer att behövas.

Learning Mgmt

Möjliggör så att du kan planera, genomföra, dokumentera och följa upp alla utbildningar och kurser på ett och samma ställe. Tar bort mkt administration och underlättar så att man kan skapa e-learning kurser med tester efteråt etc.

Lönerevision

Lönerevisionsprocessen brukar kräva mycket tid i förberedelse och hantering, med tillgång till en lönrevisionsmodul så kan chefer och löneavdelningen ha en gemensam systematiserad process som innehåller funktioner som ser till att man eliminerar manuella misstag.

Medarbetarsamtal

Ett viktig verktyg för de företag som vill ha struktur på när chef och medarbetaren för samtal om mål och utveckling. Kan bidra till en bättre företagskultur, bättre lönesättning, tydlighet och riktlinjer.

Performance Mgmt

Vill man belöna prestation och införa mål som medarbetaren skall sträva efter och som sedan skall resultera i en ekonomisk ersättning, så är en performance management modul något för dig. Förtydligar företagsmål och hur man som individ kan bidra till målen. Väldigt viktigt är att det skall vara mätbart.

Rekrytering

En del HR system har en rekryteringsmodul som hjälper att digitalisera och effektivisera rekryteringsprocessen så att det blir lättare för arbetsgivaren att locka till de rätta talangerna. Underlättar från sourcing till anställningskontrakt.

Självbetjäning

En självbetjäningfunktion förenklar administrativa processer. Exempelvis kan medarbetarna själva beställa en ny mobil som kan attesteras direkt via sin chef och därmed inte behöva passera lön. Medarbetarna uppdatera sina egna personliga upppgifter som automatiskt uppdateras via personalsystemet.

Tidrapportering

Gör det enkelt för medarbetarna att registrera tid (arbetade timmar, frånvaro etc). En del HR system har denna funktionalitet och erbjuder även en mobil lösning i tillägg så att de som reser i tjänst kan enkelt utföra sin tidrapportering.