Jämför Sveriges bästa HR system

HR system i Sverige: Vilka HR-verktyg uppfyller dina krav & behov?

Ett HR-system kan bestå av ett enskilt, eller en sammansättning av olika HR-moduler (rekrytering, performance management, learning management etc.) som är designade för att effektivisera det strategiska arbetet för de som arbetar på human resource. Med andra ord, det finns flera kategorier av HR system och HR program som exempelvis Human Capital management system (HCM), Human Resource management system (HRM) och Talent management system, se nedan. Applikationer från dessa kategorier av HR-system överlappar ofta varandra och det kan vara svårt att förstå skillnaderna. Med vår unika kartläggning av HR-system kan du nu väsentligt enklare genom att använda vårt avancerade filter få en översikt av de leverantörer som kan matcha dina behov och kravställning. I tillägg kan du också jämföra priser, HR-funktioner, omdömen, prismodeller med mera.

Här kan du jämföra HR-system & HR-verktyg, se vilka olika HR-system som finns i Sverige. Du kan filtrera på HR-lösningar såsom onboarding, lärplattformar, rekryteringsverktyg etc.

Vad behöver jag veta om HR-system?

Testa systemguiden

Låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

HCM system | Talent management system

Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand

En enhetlig lösning för att attrahera, utveckla och hantera er största konkurrensfördel; era medarbetare! Cornerstone erbjuder mjukvarustöd från första kontakten med potentiella kandidater och smidig onboarding, till individuell kompetensutveckling, lärande och uppföljning dessutom kopplat till både kompensation och karriärplanering.

Lär dig mer om Cornerstone OnDemand

Webbsida

Talentsoft

Talentsoft

Användarvänlig och smidig HRM och talent management system. Bra kundanpassning och design ger en modern känsla. Talensofts HR-system bygger på öppna API:er som välkomnar integration till andra system. Som kund får du tillgång till en plattform där du kan hantera alla dina HR processer.

Lär dig mer om Talentsoft

Webbsida

Visma erbjuder en komplett Talent Management plattform (Visma Talent Solutions) som omfattar stöd för samtliga strategiska HR-processer för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, kunder och partners. Systemet används av alla former av privata och offentliga organisationer och branscher. Systemet passar både det lite mindre företaget till en stor global organisation.

Lär dig mer om Visma Talent Solutions

Webbsida

Användarvänlig Cloud lösning med AI för hela medarbetarlivscykeln med rapportering och analys. Stöd till HR, management och anställda. Stödjer nationella och globala organisationer. Hög säkerhet kombinerat med hög innovationsnivå. Innehåller all funktionalitet som HR behöver: Rekrytering, Talent, Compensation, Core, HR helpDesk, lönesättning, utbildning, självservice mm.

Lär dig mer om Oracle HCM

Webbsida

Med Kontek HRM Employee får du ett bra systemstöd för att utveckla din personal. Det är en webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för hela organisationen. Du kan t ex skapa organisationsscheman, hantera medarbetarsamtal och dessutom låta den anställde uppdatera vissa uppgifter själv.

Lär dig mer om Kontek HRM Employee

Webbsida

Personio

Personio

Systemet är optimalt för små och medelstora företag. Detta verktyg kan allt – rekrytering, hantering och utveckling av personal samt löneadministrering. Personio blir er nya HR cockpit: ni får tillgång till all personaldata genom ett knapptryck och kan automatisera alla era HR-processer under hela anställningsperioden. På så vis kommer ni äntligen få tid över till HR-uppgifter som adderar värde ti...

Lär dig mer om Personio

Webbsida

Grade

Grade

Grade är ett helhetssystem för agilt HR-arbete. Mät, planera, genomför och utvärdera era medarbetares kompetensutveckling. Grade har fokus på de transformativa delarna av HR’s arbete; att utveckla era medarbetare utifrån verksamhetens skiftande uppdrag och att stärka ett coachande ledarskap. För de transaktionella områden sammanflätas vi antingen med befintliga system eller tar hjälp av de bästa i...

Lär dig mer om Grade

Webbsida

Sympa HR ger dig en heltäckande överblick över alla dina HR-processer, vilket gör dem spårbara och skalbara. Med insyn i alla aspekter av anställningscykeln - från lediga tjänster till exitintervjuer - i ett och samma system har du mer än tillräcklig information för att utveckla dina processer, och viktigast av allt, medarbetarna.

Lär dig mer om Sympa HR

Webbsida

AlexisHR

AlexisHR

AlexisHR är en HR-plattform som hjälper små och medelstora företag att automatisera och optimera HR-processer. Skräddarsyr enkelt och snabbt era processer kring onboarding, samt personal- och lönehantering. Med Alexis har man all personaldata samlat på ett ställe tillsammans med värdefulla HR-rapporter, statistik och trender som hjälper er att fatta datadrivna beslut och öka HRs strategiska värde ...

Lär dig mer om AlexisHR

Webbsida

Aditro HR

Aditro

Ett komplett HR system som består av en serie av moduler som enkelt kan integreras med varandra och ge HR en mer effektiv och enklare vardag. Aditro HR-system ser till att du kan hålla dina medarbetare nöjda och samtidigt fokusera på strategiskt HR-arbete.

Lär dig mer om Aditro HR

Läs mer

CatalystOne

CatalystOne

En av Nordens största leverantörer av talent management-lösningar. CatalystOne molnbaserade modullösningar är perfekta för medelstora och stora företag som har behov att effektivisera HR-processer. Som kund kan man enkelt få en flexibel anpassning för att nå optimal digitalisering av sina HR-processer.

Lär dig mer om CatalystOne

Läs mer

SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors

Världens största HCM leverantör. Finns allt från talent management lösningar till HR masterdata och lön m.m.

Lär dig mer om SAP SuccessFactors

Läs mer

Ett unisont talent management-system för hela anställningslivscykeln.

Lär dig mer om Deltek Talent management

Läs mer

Epos HR

Azets

Ser till att du får mer kontoll över din HR masterdata och analys med hjälp av innovativa HR verktyg.

Lär dig mer om Epos HR

Läs mer

Flex HRM Employee

Flex Applications

Med Flex HRM Employee får du ett förstklassigt HR-system som hjälper dig att förvalta och utveckla din personal. Här finns stöd för lönerevision, medarbetarsamtal, on- och offboarding mm. Du kan även planlägga kompetensutveckling och kartlägga eventuella kompetensgap. All din data hittar du i en användarvänlig dashboard som i ett par knapptryck levererar uppdaterade nyckeltal i ett pedagogiskt grä...

Lär dig mer om Flex HRM Employee

Läs mer

HRM

HRM Software AB

HR och lön i ett molnbaserat system. Har funktioner för HR masterdata, lönerevision, kompetenshantering m.m.

Lär dig mer om HRM

Läs mer

Komplett molnbaserat HCM lösning för SME. Allt från talent management till HRM kärnfunktioner.

Lär dig mer om SAP SuccessFactors for SME business

Läs mer

Simployer

Tholin & Larsson

Ett modulbaserat HR system som fokuserar på att förenkla vardagen för HR och medarbetarna.

Lär dig mer om Simployer

Läs mer

Komplett HRM lösning som förenklar administrationen och fokuserar på automatisera processer.

Lär dig mer om Softone HR system

Läs mer

Talent Manager

HR Manager

En talent management-lösning som erbjuds som en molntjänst. Kan användas som en HR-coretjänst med integration från ett flertal HR-verktyg.

Lär dig mer om Talent Manager

Läs mer

Totara är framförallt känt för sitt väletablerade och globala lärplattform. På senare tid har denna plattform utökats till att bli en mer heltäckande lösning i form av Totaras "Talent Experience Platform". I plattformen finns nu modulen "Totara Perform", med stöd för såväl traditionell som mer modern och kontinuerlig performance management. Den innehåller stöd för kompetenshantering i form av ko...

Lär dig mer om Totara Perform

Webbsida

Verismo HR

VerismoHR

Ett komplett HR-system anpassat efter användaren som ger er möjligheten att skapa en organisation med människan i fokus. Med flertalet funktioner effektiviserar och digitaliserar Verismo personalarbetet, skapar en organisatorisk överblick och möjliggör att strategiskt utveckla personalstyrkan.

Lär dig mer om Verismo HR

Webbsida

En global HCM-aktör som har funktioner för hela anställningslivscykeln. Talent, Core HR, lön, förmåner m.m.

Lär dig mer om Workday HCM

Läs mer

Viktigt när du skall välja HR-system

Att välja HR-system är en komplex och tidskrävande process. Många leverantörer av HRM-system kan ofta ”kvalificera” sig till kundens urvalsprocess. Detta på grund av att flera HR-leverantörer levererar likartade lösningar. Det kan vara svårt att se skillnaderna mellan exempelvis Cornerstone vs CatalystOne eller Aditro HR vs Simployer. När du skall jämföra HRM, HCM & Talent management leverantörer så skall fokus vara utifrån din kravställning samt hur systemegenskaper såsom användarvänlighet, integrationsmöjligheter, implementation är betygsatt av andra köpare.

Kravställning av HR system

För att få till en smidig och kvalitativ köpprocess av HR-system så bör din kravställning vara noggrann och INTE bara fokusera på det som man behöver lösa nu, utan ta med de krav som skall hjälpa er att nå den digitala HR visionen som ni ser framför er. Ett bra exempel är att fokusera sin kravställning utifrån en chef eller medarbetare perspektiv. Hur ser flödena ut för de som skall använda systemet? är det enkelt att få en sammanställning eller rollstyra i systemet? Hur mycket måste styras ifrån HR själva och hur mkt kan man allokera ut i organisationen? finns support och stöd för chefer?

På BusinessWith fokuserar vi på att lyfta fram varför och hur affärer görs med specifik HR-leverantör. Vår kartläggning fokuserar inte bara på vad leverantören kan erbjuda utan också vad som är framstående i deras system och hur de arbetar med sina kunder. Något som är viktigt att ha insikt i om man skall ha en långsiktig HR-partner vid sin sida.

Talent Management system vs HRM system

Skillnaden mellan ett Talent management system och HRM system brukar skiljas genom följande:

Talent Management system fokuserar på att leverera moduler som skall hjälpa organisationen att behålla, engagera och utveckla talanger för företaget. Exempelvis ett LMS modul för att öka kompetens genom effektiva träningsprogram.

HRM fokuserar mer på traditionell coreHR där exempelvis tidrapportering, master HR-data och analysfunktioner ingår. Oftast finns det funktioner för att underlätta de administrativa processerna. Dock så ingår en flera Talent management moduler i vissa HRM system men själva utgångspunkten skiljs åt.

Digital HR

Innovationer av HR-system har framgångsrikt drivit utvecklingen av digital HR. Med hjälp av en HR-partner kan företag uppnå goda resultat i sin kompetensförsörjning och ledarskapskultur. Det har skett ett paradigmskifte för HRs roll hos företag. Istället för att ses som ett nödvändigt kostnadscenter har nu HR etablerat sig som en strategisk funktion för att hjälpa företaget att nå sina mål. Stor del av denna framgång har kommit från att det finns innovativa HRM moduler som digitaliserar och effektiviserar HR-processer som kan nå ut till hela organisationen.

Beskrivning av funktioner för hr-system

CoreHR

Core HR fokuserar på tre fundamentala basfunktioner: lönehantering, tidrapportering och förmånshantering. De leverantörer som fokuserar på Core HR erbjuder oftast HR och lönefunktionaliteter i ett system.

Förmånshantering

En del HR system erbjuder förmånshantering där man kan se över alla kollektivbaserade förmåner och underlättar hanteringen och kommunikationen av pensionavtalet och försäkring.

Har eget lönesystem

Det finns goda synergieffekter att ha ett personalsystem i kombination med ett lönesystem. Främstaanledningen är att det get bättre hantering och synkronisering mellan HR avdelningen och löneavdelningen. Förmåner, prestationsbaserade löner, administrationsprocesser blir mer flexbilit och överskådligt.

HR-analytics

HR är beroende av data från många olika källor. En HR analytic modul ser till att du kan streamline dataflödet och få en bra översikt av aktiviteter och dina KPIer. Väldigt uppskattat funktion om du arbetar med mkt data.

Kompetensutveckling

En kompetensutvecklingsmodul förenklar arbetet med kompetenskartläggning och ger en översikt på hur man kan nyttja kompetensen inom bolaget. Dessutom värdefullt för att se över hur man kan förhindra "gap" mellan den kompetens som finns och det behov som behöver eller kommer att behövas.

Learning Mgmt

Möjliggör så att du kan planera, genomföra, dokumentera och följa upp alla utbildningar och kurser på ett och samma ställe. Tar bort mkt administration och underlättar så att man kan skapa e-learning kurser med tester efteråt etc.

Lönerevision

Lönerevisionsprocessen brukar kräva mycket tid i förberedelse och hantering, med tillgång till en lönrevisionsmodul så kan chefer och löneavdelningen ha en gemensam systematiserad process som innehåller funktioner som ser till att man eliminerar manuella misstag.

Medarbetarsamtal

Ett viktig verktyg för de företag som vill ha struktur på när chef och medarbetaren för samtal om mål och utveckling. Kan bidra till en bättre företagskultur, bättre lönesättning, tydlighet och riktlinjer.

Performance Mgmt

Vill man belöna prestation och införa mål som medarbetaren skall sträva efter och som sedan skall resultera i en ekonomisk ersättning, så är en performance management modul något för dig. Förtydligar företagsmål och hur man som individ kan bidra till målen. Väldigt viktigt är att det skall vara mätbart.

Rekrytering

En del HR system har en rekryteringsmodul som hjälper att digitalisera och effektivisera rekryteringsprocessen så att det blir lättare för arbetsgivaren att locka till de rätta talangerna. Underlättar från sourcing till anställningskontrakt.

Självbetjäning

En självbetjäningfunktion förenklar administrativa processer. Exempelvis kan medarbetarna själva beställa en ny mobil som kan attesteras direkt via sin chef och därmed inte behöva passera lön. Medarbetarna uppdatera sina egna personliga upppgifter som automatiskt uppdateras via personalsystemet.

Tidrapportering

Gör det enkelt för medarbetarna att registrera tid (arbetade timmar, frånvaro etc). En del HR system har denna funktionalitet och erbjuder även en mobil lösning i tillägg så att de som reser i tjänst kan enkelt utföra sin tidrapportering.