HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa BPM system

Hur ska jag tänka kring BPM system (Business Process Management)?

BPM eller affärsprocesshantering handlar om att optimera, analysera och sköta era verksamhetsprocesser så att de förlöper så bra och smidigt som möjligt. För att skissa upp hur era affärsprocesser fungerar och ser ut, kan det vara till hjälp att ha en processkarta. Då blir det tydligare och enklare att verkligen visualisera kedjorna.

Affärsprocesser är komplexa, därför kan du behöva ett verktyg eller en så kallad BPM-mjukvara för att få kontroll och översikt över processerna. På BusinessWith listar vi de olika BPM-mjukvarorna som finns att tillgå på den svenska marknaden. Här kan du med enkelhet jämföra för att sedan hitta det bästa verktyget för er verksamhet.

Vilka fördelar har ett BPM-verktyg?

Alla verksamheter strävar efter att förbättra olika processer, så också ditt företag eller organisation. Med ett BPM-verktyg kan du få verklig effekt genom att automatisera flödena och mäta samt modellera processerna. Här kan du se fram emot att minska på era utgifter och förhoppningsvis även kunna öka era intäkter. Många verktyg går att integrera med era befintliga system, vilket är en stor fördel. Se fram emot en rad fördelar med ett BPM-verktyg eller BPM-mjukvara.

BusinessWith hjälper dig på vägen genom att hjälpa dig jämföra för att sedan hitta fram till det bästa BPM-verktyget för just er verksamhet. Välkommen att ta hjälp av vår jämförelseguide redan idag.

Tips för att hitta rätt BPM (Business Process Management)

Lista på 13 olika BPM-system

Sortera på
AM system

AM system

AM Hultdin system AB

AM System är ett molnbaserat ledningssystem som förenklar styrningsprocessen för både små och stora företag. Med funktioner som ärendehantering, dokumenthantering och underhållsprogram.

Lär dig mer om AM system

Läs mer

Novacura Flow är det perfekta komplementet till affärssystem och förenklar affärsprocesserna till att bli användarvänliga och ser till att rätt information levereras till rätt plats i rätt tid. Denna BPM lösning synkroniserar företagets olika system till att bli ett och gör detta med low-code funktioner, vilket gör att systemet är enkelt att manövrera för alla anställda. Skapa tydliga modeller för...

Lär dig mer om Novacura Flow

Läs mer
appian

appian

appian

En kraftfull och automatiserande BPM lösning med kundanpassade system som kan användas för att effektivisera affärsverksamheten. Rita upp arbetsflöden för att sedan låta AI ge förslag på vad som bör vara nästa steg i processen och låt sedan anställda automatisera sina uppgifter utan att behöva koda. Integrera övriga system inom organisationen för att skapa en högre grad av automation och låt syste...

Lär dig mer om appian

Läs mer

Barium är ett smart business process management verktyg med automatiserande funktioner som digitaliserar arbetsplatsen och förbättrar processarbetet. Denna molnbaserade lösning kan bygga och köra automatiska processer för att visualisera dessa, sedan repetera och optimera. Det enkla gränssnittet gör det till en anpassningsbar lösning som kan användas för komplexa flöden och är kraftfull i de flest...

Lär dig mer om barium live

Läs mer

Canea är ett ISO certifierat ledningssystem som bidrar till effektivisering av verksmaheten, tack vare funktioner som kvalitetsledning, informationssäkerhet och kundresa.

Lär dig mer om CANEA ONE

Läs mer
Flexite

Flexite

Flexite

Flexite arbetar systematiskt med business process management genom att visualisera arbetsuppgifterna, vad som skall göras i vilken ordning, tiden det kommer att ta och vem som skall utföra det. Med Flexite ges en insyn i processen i realtid och ett underlag för beslutsfattande och ett gemensamt arbetssätt skapas, vilket är fundamentala förutsättningar för att bedriva framgångsrika arbeten. Med low...

Lär dig mer om Flexite

Läs mer

Molnbaserat business process management system som förbättrar affärsprocesser med hjälp av att applicera processkartor. Genom att erbjuda ett gemensamt gränssnitt för alla inom organisationen och ge tillgång till att använda processkartan kan ett gemensamt förbättringsarbete genomföras för affärsprocesserna. Information kan enkelt delas mellan kollegor och alla arbetar enligt ett och samma rbetssä...

Lär dig mer om IBM Blueworks Live

Läs mer
InfoCaption

InfoCaption

InfoCaption

Tillåt anställda att se sin del i arbetet genom att visualisera processer och dokumentera arbetet för att skapa ett större engagemang på arbetsplatsen med hjälp av Infocaptions BPM lösning. Fördela ut arbetet och roller, ge stöd i processen och ta reda på svagheter och styrkor för att föra arbetet framåt genom att antingen skapa avancerade processkartor eller enklare processkartor, det kan anpassa...

Lär dig mer om InfoCaption

Läs mer

Sammansvetsa separata system och skapa gemensamma processer för företaget med hjälp av Kofax Total Agility från Vipetech. Utveckla smarta processer med detta BPM verktyg utan att förändra något av de befintliga systemen inom organisationen för att undvika stora omstrukturella arbeten. Genom att samla in information från olika typer av kanaler så som e-post, formulär och foton kan det sedan sammans...

Lär dig mer om Kofax Total Agility

Läs mer

Denna lösning för business process management visualiserar processerna stegvis i en tidslinje med tillhörande uppgifter och information under varje del-process för att skapa en detaljerad processplanering och utförande. Med tillgång till AI funktioner kan arbetsprocesser automatiseras, analyseras och optimeras för att minska kostnader och öka produktiviteten i abetet. Då verktyget har tillgång til...

Lär dig mer om Pega Infinity

Läs mer
Stivr

Stivr

Stivr

Ett dashboard baserat business process management verktyg som hanterar den fininciellaverksamheten på företaget. Med uppdateringar i real-tid kan all den viktigaste financiella informationen och datan följas på dashboarden. Det finns även möjlighet till att sätta upp processer och rutiner som Stivr sedan känner igen och automatiskt lägger in i systemet vid återkommande händelser. Tilldela arbetsup...

Lär dig mer om Stivr

Läs mer
VisAlfa

VisAlfa

VisAlfa

Skapa en god verksamhets-struktur och placera organisationens aktiviteter och processer i en logisk ordning för att förbättra prestationsnivån med hjälp av VisAlfas business process management system. I offentliga verksamheter är informationsvisualiteten viktig och VisAlfa har de funktioner som krävs för att hantera information och processer i en offentlig miljö då programmet klarar av att ange i ...

Lär dig mer om VisAlfa

Läs mer
Visualcron

Visualcron

Visualcron

Visualcron är ett ett BPM system med fokus på automation och schemaläggning för Windows. Automatisera processer inom till exempel HR, IT eller affärsutveckling och skapa full kontroll över affärsprocessen med rapportering i real-tid för att kunna agera snabbt och responsivt. Verktyget är framtaget med målet att erbjuda en automatiserad lösning som går snabbt att implemenetera, minimerar kostnader ...

Lär dig mer om Visualcron

Läs mer

Tips för att hitta rätt BPM (Business Process Management)

BusinessWiths råd till dig som är på jakt efter ett bättre sätt att ta hand om era affärsprocesser är att hitta ett verktyg som går användarvänligt och tillgängligt. Om ingen förstår sig på verktyget eller rentav tycker att det är alldeles för krångligt att använda, kommer ni ingenstans. Flashiga och häftiga funktioner i all ära, men när allt kommer till kritan är det tillgänglighet mycket viktigare. Detta gäller alla system. Ta också hänsyn till vilket sorts företag eller organisation ni är. Vad är det för storlek på organisationen? Köp inte större kostym än ni behöver, men öns också på att ni kanske behöver ett verktyg att växa med, om tanken är att skala upp verksamheten. Framtiden stavas molnbaserat, och de** molnbaserade BPM-verktygen** ger klara fördelar i att finnas i molnet – det är mycket säkrare och framförallt smidigare än att ha det på egen server. Många av verktygen idag ger dig en gratis testperiod – varför inte prova först?

Ta gärna även del av recensioner och omdömen från andra verksamheter i er storlek. BusinessWith listar de olika BPM-verktygen på marknaden. Jämför och hitta rätt BPM-mjukvara för din verksamhet.

Beskrivning av produktfunktioner

Analysverktyg

Systemet erbjuder funktioner för att analysera insamlad data och på så vis identifiera potentiella förbättringsmöjligheter eller styrkor.

API

Gör det möjligt att enkelt knyta samman organisationens övriga system med processverktyget för att på så vis skapa ett sömnlöst och integrerat systemnätverk.

Artificiell intelligens

Med artificiell intelligens kan systemet utvecklas på egen hand genom att läsa av mönster i datan och identifiera förbättringsmöjligheter utan handpåläggning.

Avvikelsehantering

Vid eventuella avvikelser dokumenteras dessa och hanteras direkt i systemet. I kombination med automatiserade notiser kan avvikelser även noteras direkt till användaren.

Behörigheter

Ge behörigheter till anställda som anses lämpliga för hanterandet av processerna eller de delprocesser som finns inom organisationen.

Dashboard

Dashboard funktionen skapar en grafisk överblick över de viktigaste instrumenten inom processen, vilket bidrar till en ökad kontroll.

Dokumenthantering

En process kan bestå av flera olika enheter och dokumenhanteringen gör det möjligt att spara och knyta dokument till respektive enhet eller för hela processen.

Low-code

Innebär att systemet kan utvecklas och modelleras utan avancerade programmeringskunskaper. Därmed kan anställda utan tidigare erfarenhet använda systemet och medverka i processuppbyggnaden utan problem.

Processkartor

Rita upp de olika processerna inom organisationen med hjälp av en karta. Detta visualiserar hur processen utförs och hur informationsflödet mellan olika enheter förflyttas.

Standardiserade moduler

Med hjälp av standardiserade symboler kan processerna enkelt förstås av samtliga anställda och bidra till en minskad risk för missförstånd.