Alternativ

Vad är Canea Process?

Caneas processverktyg fungerar utmärkt för att kartlägga organisationens processer och skapa en tydlig överblick kring hur arbetet skall utföras och i vilken ordning detta skall göras. Koppla samman dokument med varje process och ge processerna symboler som enkelt visualiserar vad processen står för samt gör det möjligt att få tillgång till processen med endast ett knapptryck på symbolen. Dessa funktioner tillsammans kan skapa ett effektivt arbetsflöde med klarhet kring vad som är aktuellt på företaget.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?

11-500+

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?

SV

EN

DA

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?

SE

DK

NO

Global

Testperiod

Kan man få en gratis testperiod?

Ja

Nej

Pris från

Listpris från leverantör:

Känner du
till Canea Process?

Så som du vill läsa om andras åsikter, vill andra veta dina. Dela gärna med dig av dina åsikter!

Jobbar du
för detta bolaget?

Läs om hur du uppdatera informationen här

Canea Process förekommer inom följande kategorier

Canea Process produktfunktionaliteter

Processverktyg

Arbetsfördelning

Avvikelsehantering

Behörigheter

Dashboard

Dokumenthantering

Processkartor

Standardiserade symboler

Passar detta
systemet mig?

Gör som 12000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Vanligaste jämförelser i Processverktyg

Any4mCanea Process
FlowfactoryCanea Process
EnsolutionCanea Process
VisAlfaCanea Process

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site