HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Populum-logo

Populum

Populum

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Populum?

Populum mäter medarbetarupplevelsen i stora organisationer. Genom att kombinera korta, regelbundna medarbetarundersökningar (pulsmätningar) och HR masterdata skapas en detaljerad resultatanalys av medarbetarupplevelsen. I analysen framkommer viktiga insikter och rekommendationer för att ta effektiv handling och förbättra de områden som kräver ett större fokus.

Alla i organisationen får automatisk tillgång till mätresultaten, insikter och rekommendationer direkt när en mätning stängt. Den öppna processen gör att alla känner sig delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar.

Plattformen använder neurovetenskapliga rön och artificiell intelligens.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
101-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda kunden?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVNOFIENDA

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
NOFISEGlobalDK

Pris från

Listpris från leverantör:
Från 39 SEK per medarbetare.

Varför gör man affärer med Populum?

Varför väljer man Populum?

Hos Populum får du:

 • Sammanhängande resultat i teamet: Möjliggör att ha teambaserade förbättringsdialoger.
 • Återkommande frågor: Att ställa samma frågor för hela team gör att man kan arbeta med trender och utveckling över tid. Fördjupningsfrågor läggs enkelt in som tilläggsfrågor.
 • Transparens och öppenhet: Eftersom alla i organisationen är delaktiga i att ge feedback och få tillgång till mätresultat, insikter och rekommendationer skapas en känsla av delaktighet och medarbetaransvar för förbättringar.
 • Resultat i organisationens egen Powerpoint-design: Gör det enkelt och flexibelt för cheferna att använda mätresultaten i sina befintliga möten.
 • Marknadsledande analytics (inklusive AI av alla textkommentarer): Ger en tydlig bild över nuläget i organisationen och var ledningen bör rikta ett större fokus.
 • Personliga förbättringsrekommendationer till varje medarbetare: Alla medarbetare får något konkret tillbaka som de kan använda i sin utveckling och självledarskap.
 • Populum fungerar att använda i alla enheter (dator, mobil, iPad): Utan krav på installation.

Varför väljer man er som leverantör?

Populums robusta plattform är byggd för att göra det enkelt och smidigt att samla hela organisationen runt de viktigaste fokusområdena. Plattformen vidareutvecklas ständigt med den senaste teknologin, relevant forskning, våra kunders input och branschens utveckling.

Populums kunder får ett customer success team som bryr sig om kundens utvecklingsresa.

Många av våra kunder finns i större organisationer. Plattformen fungerar smidigt för både kontorsarbetare och i "deskless" miljöer.

Vår medarbetarundersökning/pulsmätning finns för närvarande på 27 språk.

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

VÄLBEFINNANDE OCH ENGAGEMANG: Säkra era medarbetares och ledares möjlighet att prestera

Prestation går hand i hand med välbefinnande och engagemang. Med Populum-plattformen känner ni till era medarbetares och ledares nuvarande status och kan involvera hela organisationen i ständiga förbättringar. Vidta effektiva åtgärder med störst inverkan att öka välbefinnande och engagemang.

ORGANISATIONSKULTUR: Släpp fram styrkan i er organisationskultur

Möjliggör för era medarbetare och ledare att uppnå sin fulla potential genom att säkra att organisationskulturen främjar prestation. När du använder Populum-plattformen mäter ni er kultur regelbundet och får viktiga insikter och rekommenderade effektiva förbättringsåtgärder.

TRANSFORMATION: Säkerställ att era transformationsprojekt är framgångsrika

De flesta transformationsprojekten misslyckas fortfarande. En kritisk del av att lyckas är att se till att människor tar ägarskap och arbetar enligt det nya sättet. När du mäter hur dina medarbetare och ledare upplever ert transformationsinitiativ i Populum-plattformen vet du vad som fungerar bra, hur du bör rikta om fokus och var du måste lägga till mer stöd.

Vilka behov och utmaningar är det som Populum löser för kunden?

Våra kunder använder plattformen för olika ändamål, bland annat för att:

 • Öka välbefinnande och engagemang
 • Få medarbetare att stanna längre
 • Förstå och förbättra medarbetarupplevelsen
 • Stärka medarbetares självledarskap
 • Arbeta med rätt ledarskapsbeteenden
 • Förflytta ansvar och ägarskap av förändring till teammedlemmar
 • Samutveckla kulturen
 • Stärk employer brand inifrån organisationen
 • Förutse sjukskrivningar och när medarbetare säger upp sig
 • Framgångsrikare transformationsinitiativ
 • Stärk tvärfunktionella och virtuella team
 • Högre produktivitet

Recensioner & Omdömen om Populum

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Mycket nöjd

HR chefStort företagVerifierad personSverigeFebruari 2024

Vad gillar du mest?

Enkelt att få våra medarbetare ute i butikerna att delta i våra kvartalspulsar. Bra stöd för cheferna direkt i plattformen att jobba med förbättringar.

Vad gillar du minst?

I början saknade vi stöd för pappersenkäter men det löstes mycket bättre med QR-koder.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Att få direkt feedback från hela organisationen på för områden som är viktiga för att skapa bra förutättningar för alla att må bra och prestera.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Tydlig bild över nuläget i organisationen

Marketing ManagerLitet företagVerifierad personSverigeAugusti 2023

Vad gillar du mest?

Att som ny chef få tillgång till vad medarbetarna har för upplevelse av sin arbetsplats. Jag kan direkt börja jobba med förbättringar tillsammans med mina team.

Vad gillar du minst?

Kommer inte på något just nu.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Att följa utvecklingen av alla förbättringsarbeten som vi startar. Lätt att lägga tid på de saker som ger störst effekt.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Säljchef CCOMedelstort företagVerifierad personSverigeJuni 2023

Vad gillar du mest?

Enkelt att skicka ut frågor och få snabb feedback från hela bolaget. Mycket bra AI verktyg för att följa upp och diskutera förbättringar i kultur, hälsa och prestation.

Vad gillar du minst?

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Vi är inne i en stor förändring som bolag. Att få regelbunden feedback från medarbetarna hjälper mig och hela ledningsgruppen att samla all kraft åt samma håll.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

AI sparar mycket tid

CMOMedelstort företagVerifierad personSverigeJuni 2023

Vad gillar du mest?

Väldigt bra med automatisk sammanfattning av alla kommentarer.

Vad gillar du minst?

Kommer inte på något just nu.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Jag har medarbetare i fem länder och med Populum har vi hela tiden samsyn kring förbättringsområden.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Bra pulsverktyg

HR-konsultStort företagVerifierad personSverigeJuni 2023

Vad gillar du mest?

lättanvänt, bra rapporter

Vad gillar du minst?

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

bra verktyg för att jobba med förbättringar tillsammans inom hela organisatione

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Populum förekommer inom följande kategorier

Populum produktfunktionaliteter

Pulsmätningar

AI-assistans

Ingår

API Technical support

Ingår

Automatiska utskick

Ingår

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Ingår

Feedback

Ingår

Forskningsbaserade frågor

Ingår

Förslag till åtgärder

Ingår

Ge beröm

Ingår

Heatmap Analys

Ingår

Kontinuerligt pulsmätning

Ingår

KPI:s/ NYCKELTAL

Ingår

NPS benchmarks

Ingår

Olika språk

Ingår

Realtids data

Ingår

Synk av personaldata

Ingår

Medarbetarundersökning

API uppsatt

Ingår

Automatiska påminnelser

Ingår

Automatiska rekommendationer

Ingår

Benchmarking

Ingår

Chattfunktion

Går att lägga till

Färdiga mallar

Ingår

Krypterad information

Ingår

Segmentera data

Ingår

SMS

Ingår

Valbar design

Ingår

Verktyg för statistik & analys

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Populum

Populum startade 2015 med smarta medarbetarundersökningar. Idag använder organisationer Populum internt för att gemensamt arbeta med förbättringar av välbefinnande, engagemang, kultur och transformationsinitiativ. Genom att regelbundet mäta organisationens viktigaste områden riktas fokus mot det som har störst inverkan på att medarbetare och chefer mår och presterar som bäst.

Populum mäter medarbetarupplevelsen genom korta, regelbundna medarbetarundersökningar (pulsmätningar) och kombinerar mätsvaren med HR masterdata för en detaljerad resultatanalys. I analysen framkommer viktiga insikter och rekommendationer för att ta effektiv handling och förbättra de områden som kräver ett större fokus.

Alla i organisationen får automatisk tillgång till mätresultaten, insikter och rekommendationer direkt när en mätning stängt. Den öppna processen gör att alla känner sig delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar.

Plattformen använder neurovetenskapliga rön och artificiell intelligens.

Vanligaste jämförelser i Pulsmätningar