Populum logo

Populum

Populum

Alternativ

Vad är Populum?

Populum mäter medarbetarupplevelsen i stora organisationer. Genom att kombinera korta, regelbundna medarbetarundersökningar (pulsmätningar) och HR masterdata skapas en detaljerad resultatanalys av medarbetarupplevelsen. I analysen framkommer viktiga insikter och rekommendationer för att ta effektiv handling och förbättra de områden som kräver ett större fokus.

Alla i organisationen får automatisk tillgång till mätresultaten, insikter och rekommendationer direkt när en mätning stängt. Den öppna processen gör att alla känner sig delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar.

Plattformen använder neurovetenskapliga rön och artificiell intelligens.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?

101-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda kunden?

Språk

På vilka språk finns systemet?

SV

NO

FI

EN

DA

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?

NO

FI

SE

Global

DK

Testperiod

Kan man få en gratis testperiod?

Ja

Nej

Pris från

Listpris från leverantör:

Från 39 SEK per medarbetare.

Varför gör man affärer med Populum?

Varför väljer man Populum?

Hos Populum får du:

 • Sammanhängande resultat i teamet: Möjliggör att ha teambaserade förbättringsdialoger.
 • Återkommande frågor: Att ställa samma frågor för hela team gör att man kan arbeta med trender och utveckling över tid. Fördjupningsfrågor läggs enkelt in som tilläggsfrågor.
 • Transparens och öppenhet: Eftersom alla i organisationen är delaktiga i att ge feedback och få tillgång till mätresultat, insikter och rekommendationer skapas en känsla av delaktighet och medarbetaransvar för förbättringar.
 • Resultat i organisationens egen Powerpoint-design: Gör det enkelt och flexibelt för cheferna att använda mätresultaten i sina befintliga möten.
 • Marknadsledande analytics (inklusive AI av alla textkommentarer): Ger en tydlig bild över nuläget i organisationen och var ledningen bör rikta ett större fokus.
 • Personliga förbättringsrekommendationer till varje medarbetare: Alla medarbetare får något konkret tillbaka som de kan använda i sin utveckling och självledarskap.
 • Populum fungerar att använda i alla enheter (dator, mobil, iPad): Utan krav på installation.

Varför väljer man er som leverantör?

Populums robusta plattform är byggd för att göra det enkelt och smidigt att samla hela organisationen runt de viktigaste fokusområdena. Plattformen vidareutvecklas ständigt med den senaste teknologin, relevant forskning, våra kunders input och branschens utveckling.

Populums kunder får ett customer success team som bryr sig om kundens utvecklingsresa.

Många av våra kunder finns i större organisationer. Plattformen fungerar smidigt för både kontorsarbetare och i "deskless" miljöer.

Vår medarbetarundersökning/pulsmätning finns för närvarande på 27 språk.

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

VÄLBEFINNANDE OCH ENGAGEMANG: Säkra era medarbetares och ledares möjlighet att prestera

Prestation går hand i hand med välbefinnande och engagemang. Med Populum-plattformen känner ni till era medarbetares och ledares nuvarande status och kan involvera hela organisationen i ständiga förbättringar. Vidta effektiva åtgärder med störst inverkan att öka välbefinnande och engagemang.

ORGANISATIONSKULTUR: Släpp fram styrkan i er organisationskultur

Möjliggör för era medarbetare och ledare att uppnå sin fulla potential genom att säkra att organisationskulturen främjar prestation. När du använder Populum-plattformen mäter ni er kultur regelbundet och får viktiga insikter och rekommenderade effektiva förbättringsåtgärder.

TRANSFORMATION: Säkerställ att era transformationsprojekt är framgångsrika

De flesta transformationsprojekten misslyckas fortfarande. En kritisk del av att lyckas är att se till att människor tar ägarskap och arbetar enligt det nya sättet. När du mäter hur dina medarbetare och ledare upplever ert transformationsinitiativ i Populum-plattformen vet du vad som fungerar bra, hur du bör rikta om fokus och var du måste lägga till mer stöd.

Vilka behov och utmaningar är det som Populum löser för kunden?

Våra kunder använder plattformen för olika ändamål, bland annat för att:

 • Öka välbefinnande och engagemang
 • Få medarbetare att stanna längre
 • Förstå och förbättra medarbetarupplevelsen
 • Stärka medarbetares självledarskap
 • Arbeta med rätt ledarskapsbeteenden
 • Förflytta ansvar och ägarskap av förändring till teammedlemmar
 • Samutveckla kulturen
 • Stärk employer brand inifrån organisationen
 • Förutse sjukskrivningar och när medarbetare säger upp sig
 • Framgångsrikare transformationsinitiativ
 • Stärk tvärfunktionella och virtuella team
 • Högre produktivitet

Vad tycker andra om systemet?

Recensioner & Omdömen om Populum

Användarvänlighet

Samarbetet med leverantören

Support och service

Utbud av funktioner

Kundanpassning och flexibilitet

Integration

Värde för pengarna

Hur nöjd är du överlag?

Smart verktyg & enkelt för cheferna

CHRO

Stort företag

Verifierad person

Sverige

Juni 2024

Vad gillar du mest?

Enkelt att skala ut i organisationen, det var lätt för cheferna att ta till sig av verktyget och det skapade värde omgående.

Vad gillar du minst?

Delar av organisationen upplevde att transparensen som verktyget medför var något skrämmande. Det ska dock tilläggas att vi fick bra verktyg och tips från Populum för att hantera detta.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Mäta och förbättra medarbetarupplevelsen på ett enkelt, skalbart och automatiserat sätt. Ger våra chefer möjlighet att fatta datadrivna beslut för att främja välbefinnande, engagemang och tillväxt.

Användarvänlighet

Samarbetet med leverantören

Support och service

Utbud av funktioner

Kundanpassning och flexibilitet

Integration

Värde för pengarna

Hur nöjd är du överlag?

Effektiv och Användarvänlig Plattform

Projektledare

Stort företag

Verifierad person

Sverige

Maj 2024

Vad gillar du mest?

Jag uppskattar Populums enkla användarvänliga gränssnitt och deras utmärkta kundsupport. Det gör vårt Engagemansarbete smidigare och vi kan fokusera mer på vår kärnverksamhet.

Vad gillar du minst?

Det finns väldigt lite att ogilla med Populum.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Populum hjälper oss att effektivt hantera och analysera stora mängder data i form av kommentarer och resultat, vilket förbättrar vår beslutsfattning. Dessutom underlättar det kommunikation och samarbete inom teamet, vilket har varit avgörande för oss sedan inköpet av Populum 2022.

Användarvänlighet

Samarbetet med leverantören

Support och service

Utbud av funktioner

Kundanpassning och flexibilitet

Integration

Värde för pengarna

Hur nöjd är du överlag?

Mycket nöjd

HR chef

Stort företag

Verifierad person

Sverige

Februari 2024

Vad gillar du mest?

Enkelt att få våra medarbetare ute i butikerna att delta i våra kvartalspulsar. Bra stöd för cheferna direkt i plattformen att jobba med förbättringar.

Vad gillar du minst?

I början saknade vi stöd för pappersenkäter men det löstes mycket bättre med QR-koder.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Att få direkt feedback från hela organisationen på för områden som är viktiga för att skapa bra förutättningar för alla att må bra och prestera.

Användarvänlighet

Samarbetet med leverantören

Support och service

Utbud av funktioner

Kundanpassning och flexibilitet

Integration

Värde för pengarna

Hur nöjd är du överlag?

Populum förekommer inom följande kategorier

Populum produktfunktionaliteter

Pulsmätningar

AI-assistans

API Technical support

Automatiska utskick

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Feedback

Forskningsbaserade frågor

Förslag till åtgärder

Ge beröm

Heatmap Analys

Kontinuerligt pulsmätning

KPI:s/ NYCKELTAL

NPS benchmarks

Olika språk

Realtids data

Synk av personaldata

Medarbetarundersökning

API uppsatt

Automatiska påminnelser

Automatiska rekommendationer

Benchmarking

Chattfunktion

Färdiga mallar

Krypterad information

Segmentera data

SMS

Valbar design

Verktyg för statistik & analys

Passar detta
systemet mig?

Gör som 12000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Populum

Om Populum

Populum startade 2015 med smarta medarbetarundersökningar. Idag använder organisationer Populum internt för att gemensamt arbeta med förbättringar av välbefinnande, engagemang, kultur och transformationsinitiativ. Genom att regelbundet mäta organisationens viktigaste områden riktas fokus mot det som har störst inverkan på att medarbetare och chefer mår och presterar som bäst.

Populum mäter medarbetarupplevelsen genom korta, regelbundna medarbetarundersökningar (pulsmätningar) och kombinerar mätsvaren med HR masterdata för en detaljerad resultatanalys. I analysen framkommer viktiga insikter och rekommendationer för att ta effektiv handling och förbättra de områden som kräver ett större fokus.

Alla i organisationen får automatisk tillgång till mätresultaten, insikter och rekommendationer direkt när en mätning stängt. Den öppna processen gör att alla känner sig delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar.

Plattformen använder neurovetenskapliga rön och artificiell intelligens.

Vanligaste jämförelser i Pulsmätningar

EasyQuestPopulum
Yesbox Populum
WinningtempPopulum
&franklyPopulum

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site