Populum
vs
Yesbox

Företagsstorlek

Mikroföretag (1-10)
Småföretag (11-100)
Medelstora företag (101-500)
Stora företag (500+)
Mikroföretag (1-10)
Småföretag (11-100)
Medelstora företag (101-500)
Stora företag (500+)

Plattform

Molntjänst
Mobilapp
Molntjänst
Mobilapp

Prisinformation

Gratis testperiod
Pris från

Från 39 S...

Prismodell modul
Prismodell abonnemang
Prismodell licens
Gratis testperiod
Pris från

Max 42 kr...

Prismodell modul
Prismodell abonnemang
Prismodell licens

Produktfunktionaliteter i Pulsmätningar

AI-assistans
API Technical support
Automatiska utskick
Employee Net Promoter Score (eNPS)
Feedback
Forskningsbaserade frågor
Förslag till åtgärder
Ge beröm
Heatmap Analys
Kontinuerligt pulsmätning
KPI:s/ NYCKELTAL
NPS benchmarks
Olika språk
Realtids data
Synk av personaldata
AI-assistans
API Technical support
Automatiska utskick
Employee Net Promoter Score (eNPS)
Feedback
Forskningsbaserade frågor
Förslag till åtgärder
Ge beröm
Heatmap Analys
Kontinuerligt pulsmätning
KPI:s/ NYCKELTAL
NPS benchmarks
Olika språk
Realtids data
Synk av personaldata

Produktfunktionaliteter i Medarbetarundersökning

API uppsatt
Automatiska påminnelser
Automatiska rekommendationer
Benchmarking
Chattfunktion
Färdiga mallar
Krypterad information
Segmentera data
SMS
Valbar design
Verktyg för statistik & analys
API uppsatt
Automatiska påminnelser
Automatiska rekommendationer
Benchmarking
Chattfunktion
Färdiga mallar
Krypterad information
Segmentera data
SMS
Valbar design
Verktyg för statistik & analys

Varför väljer företag er?

Varför väljer man ert system?

Hos Populum får du:

 • Sammanhängande resultat i teamet: Möjliggör att ha teambaserade förbättringsdialoger.
 • Återkommande frågor: Att ställa samma frågor för hela team gör att man kan arbeta med trender och utveckling över tid. Fördjupningsfrågor läggs enkelt in som tilläggsfrågor.
 • Transparens och öppenhet: Eftersom alla i organisationen är delaktiga i att ge feedback och få tillgång till mätresultat, insikter och rekommendationer skapas en känsla av delaktighet och medarbetaransvar för förbättringar.
 • Resultat i organisationens egen Powerpoint-design: Gör det enkelt och flexibelt för cheferna att använda mätresultaten i sina befintliga möten.
 • Marknadsledande analytics (inklusive AI av alla textkommentarer): Ger en tydlig bild över nuläget i organisationen och var ledningen bör rikta ett större fokus.
 • Personliga förbättringsrekommendationer till varje medarbetare: Alla medarbetare får något konkret tillbaka som de kan använda i sin utveckling och självledarskap.
 • Populum fungerar att använda i alla enheter (dator, mobil, iPad): Utan krav på installation.

Varför väljer man ert system?

Som kund vill du:

 • Ta del av lång undersökningserfarenhet kombinerat med kunskap om ledarskap och kommunikation
 • Koppla insikter från mätningen till hur resultaten skapas.
 • hög svarsfrekvens med relevanta frågor och påminnelser via både SMS och email.

Som kund tycker du att det är viktigt:

 • med uppföljning och bra analys samt resultat med jämförbarhet
 • med relevanta referensvärden och användbara råd
 • med hög nivå på kundservice
 • att kunna lägga till moduler efterhand med funktioner som medarbetarsamtal, kompetensanalys, drivkraftsanalys eller 360°-feedback

Varför väljer man er som leverantör?

Populums robusta plattform är byggd för att göra det enkelt och smidigt att samla hela organisationen runt de viktigaste fokusområdena. Plattformen vidareutvecklas ständigt med den senaste teknologin, relevant forskning, våra kunders input och branschens utveckling.

Populums kunder får ett customer success team som bryr sig om kundens utvecklingsresa.

Många av våra kunder finns i större organisationer. Plattformen fungerar smidigt för både kontorsarbetare och i "deskless" miljöer.

Vår medarbetarundersökning/pulsmätning finns för närvarande på 27 språk.

Varför väljer man er som leverantör?

 • Bygger på vedertagen praxis och teknisk innovation
 • Flexibla med hög servicenivå
 • Medarbetarna på Yesbox har lång erfarenhet från att ställa frågor och att jobba med ledarskap
 • Är både bekräftat snabba och lätta att jobba med

Hur positionerar ni er på marknaden?

VÄLBEFINNANDE OCH ENGAGEMANG: Säkra era medarbetares och ledares möjlighet att prestera

Prestation går hand i hand med välbefinnande och engagemang. Med Populum-plattformen känner ni till era medarbetares och ledares nuvarande status och kan involvera hela organisationen i ständiga förbättringar. Vidta effektiva åtgärder med störst inverkan att öka välbefinnande och engagemang.

ORGANISATIONSKULTUR: Släpp fram styrkan i er organisationskultur

Möjliggör för era medarbetare och ledare att uppnå sin fulla potential genom att säkra att organisationskulturen främjar prestation. När du använder Populum-plattformen mäter ni er kultur regelbundet och får viktiga insikter och rekommenderade effektiva förbättringsåtgärder.

TRANSFORMATION: Säkerställ att era transformationsprojekt är framgångsrika

De flesta transformationsprojekten misslyckas fortfarande. En kritisk del av att lyckas är att se till att människor tar ägarskap och arbetar enligt det nya sättet. När du mäter hur dina medarbetare och ledare upplever ert transformationsinitiativ i Populum-plattformen vet du vad som fungerar bra, hur du bör rikta om fokus och var du måste lägga till mer stöd.

Hur positionerar ni er på marknaden?

 • Forskningsbaserat - fokus på neuroledarskap
 • Sätter uppföljningen i centrum
 • Användbara råd och snabb kundservice
 • Unika referensvärden
 • Vy efter behörighet

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

Våra kunder använder plattformen för olika ändamål, bland annat för att:

 • Öka välbefinnande och engagemang
 • Få medarbetare att stanna längre
 • Förstå och förbättra medarbetarupplevelsen
 • Stärka medarbetares självledarskap
 • Arbeta med rätt ledarskapsbeteenden
 • Förflytta ansvar och ägarskap av förändring till teammedlemmar
 • Samutveckla kulturen
 • Stärk employer brand inifrån organisationen
 • Förutse sjukskrivningar och när medarbetare säger upp sig
 • Framgångsrikare transformationsinitiativ
 • Stärk tvärfunktionella och virtuella team
 • Högre produktivitet

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

 • Få stöd i både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete.
 • Utveckla, attrahera och behålla medarbetare.
 • Förstå utmaningar i tid
 • Kontinuerligt arbete med insikter för ständig utveckling.

Omdömen

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?
Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Fördelar

Enkelt att skala ut i organisationen, det var lätt för cheferna att ta till sig av verktyget och det skapade värde omgående.
Jag uppskattar Populums enkla användarvänliga gränssnitt och deras utmärkta kundsupport. Det gör vårt Engagemansarbete smidigare och vi kan fokusera mer på vår kärnverksamhet.
Systemet innehåller många delar och är flexibelt i vilka du väljer att använda Många bra funktioner för mig som chef gällande planering och uppföljning Även mina medarbetare uppskattar processerna och systemet Mycket bra att ha undersökningar, resultat, medarbetarsamtal och verksamhetsmål i ett och samma system Vi planerar även att börja arbeta med utbildningsdelen Som användare får vi fantastisk support med allt från enkla frågor om hantering av systemet till utvecklingsfrågor, upplägg och analyser av enkäter och rapporterings verktyg
Flexibelt, användarvänligt, intuitivt verktyg med trendanalys och benchmarks. Dessutom är Yesbox Talent mycket kundorienterade och alltid flexibla för att anpassa enkät och analys till verksamhetens behov.

Nackdelar

Delar av organisationen upplevde att transparensen som verktyget medför var något skrämmande. Det ska dock tilläggas att vi fick bra verktyg och tips från Populum för att hantera detta.
Det finns väldigt lite att ogilla med Populum.
Önskar att jag hade ännu mera tid att arbeta i systemet!
Svårt att hitta något man ogillar men ska man önska något så skulle det vara ett förbättrat verktyg för att sätta aktiviteter och mer överskådlig uppföljning av enskilda aktiviteter.

Populum

Populum

Läs mer om Populum

Yesbox

Yesbox

Läs mer om Yesbox

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site