HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Yesbox

Yesbox

Yesbox

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Yesbox ?

Medarbetarundersökningar eller Pulsmätningar är viktiga för att följa hur organisationen mår, mäta engagemang och agera på upplevelser eller uppfattningar.

Enkäterna är ett enkelt och effektivt sätt att följa upp kultur , strategier och arbetsmiljölag (särskilt 2015:4). Yesbox medarbetarundersökning skapar insikt om grundläggande behov, motivation, ledarskap, förändringsbehov och arbetsförhållanden.

Yesbox Puls ger kontinuerlig medarbetarfeedback. Ett sätt att följa upp och stödja kulturen eller strategin. Pulsarna skapar förutsättningar för att oftare utveckla kommunikation, arbetsmiljö, feedback samt ledar- eller medarbetarskap.

Medarbetarundersökningen ger en större mer generell överblick men kan arbetas med över tid utifrån råd och i aktivitetsplaner.

Ni får stöd i analysen och råd utifrån resultaten på alla nivåer i jämförelse med relevanta referensvärden.

Arbetet med den anonyma medarbetarundersökningen utvecklar bättre kommunikation samt ökad tillit och möjlighet att hantera svåra frågor som stress och trakasserier.

 • I Yesbox finns både möjlighet att använda färdiga lösningar och mallar men Yesbox kan också anpassas helt efter behov.
 • Yesbox analys är kraftfull och visualisering av datan är flexibel och lätt att förstå. Oavsett utmaningar hjälper Yesbox er att identifiera problem och styrkor.
 • Utifrån undersökningen och de råd som ges automatiskt är det enkelt för team eller chef att jobba vidare med sina resultat.
 • Presentationer och workshops är ett bra komplement

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
XSSML

Mobilapp

Finns det mobilapp?
JANEJ

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVDANOEN

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SEDKNOFI

Pris från

Listpris från leverantör:
Max 42 kr/månad/medarbetare

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Varför gör man affärer med Yesbox?

Varför väljer man Yesbox ?

Som kund vill du:

 • Ta del av lång undersökningserfarenhet kombinerat med kunskap om ledarskap och kommunikation.
 • Följa utvecklingen totalt och i varje relevant grupp
 • Koppla insikter från mätningen till aktiviteter
 • Kombinera SMS och email för att få hög svarsfrekvens

Som kund tycker du att det är viktigt:

 • med uppföljning och analys samt resultat med jämförbarhet
 • att kunna jämföra mot relevanta referensvärden och få användbara råd
 • att kunna lägga till moduler efterhand med funktioner som medarbetarsamtal, pulsmätningar, onboarding, kompetensanalys och 360°-feedback

Varför väljer man er som leverantör?

 • Bygger på forskning, vedertagen praxis och teknisk innovation
 • Hög kompetens, stor flexibilitet och hög servicenivå
 • Medarbetarna på Yesbox harlång erfarenhet från att ställa frågor och att jobba med ledarskap
 • Är både snabba och lätta att jobba med

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

 • Helhetslösning där den forskningsbaserade medarbetarundersökningen kan anpassas efter er behov.
 • Sätter uppföljningen i centrum
 • Systemet ger råd och anpassas efter hur medarbetare svarar.
 • Yesbox garanterar alla medarbetares anonymitet.

Vilka behov och utmaningar är det som Yesbox löser för kunden?

 • Få stöd i både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete
 • Utveckla, attrahera och behålla medarbetare genom att bygga en engagerad kultur.
 • Hitta problem innan de blir för stora
 • Arbete med insikt utveckling samt stöd och råd

Omdömen om Yesbox

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

4.605

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Användarnas uppfattning

Att verktyget är baserat på forskning, presentationerna som innehåller historik samt tillgänglig benchmark.

HR-KonsulLitet företagVeriferad personSverigeMars 2023

Vad gillar du mest?

Att verktyget är baserat på forskning, presentationerna som innehåller historik samt tillgänglig benchmark.

Vad gillar du minst?

Skulle vara fint att kunna ladda ned hela materialet i en presentation.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Med hjälp av Yesbox följer vi kontinuerligt upp frågor kring bland annat arbetsmiljö och det ger organisationen möjlighet att arbeta smidigare och få underlag för reflektion och att följa upp olika behov.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

GeneralsekreterareMikroföretagVeriferad personSverigeMars 2023

Vad gillar du mest?

Jag gillar mest möjligheterna att dels skräddarsyn undersökningar, dels att kunna få hjälp av tidigare sammansatta undersökningar av personer med erfarenhet.

Vad gillar du minst?

Inget jag hunnit reflektera över.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Mätningarna med Yesbox ger oss möjligheten att visa resultatet av STARS mätningen och diskutera vad som är problemet. Detta gör att vi effektivt tydliggör både våra styrkor, vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Bra verktyg

VDLitet företagVeriferad personSverigeMars 2023

Vad gillar du mest?

Enkelheten att lägga upp frågor och analysera svar.

Vad gillar du minst?

Portalen lite krånglig, ibland tar det lite tid att hitta rätt info.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Löser krav på uppföljningar och analyser av arbetsmiljö- och HR-ärenden.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Utmärkta undersökningar med bas i neurovetenskaplig forskning

HR-ansvarigLitet företagVeriferad personSverigeJanuari 2023

Vad gillar du mest?

Vetskapen om att de frågor som ställs i samband med varje mätning är baserade på neurovetenskaplig forskning. Det skapar en bra grund som hjälper till att i samband med mätningarna öka förståelsen för våra grundläggande behov. Vi har också med hjälp av Yesbox fått bra stöd i att höja kompetensen om den forskning som Yesbox är baserat på inom koncernen vilket skapat stort mervärde. Utöver detta är möjligheten att mäta fokusområden vid tillfällen under året då det följer övriga processer givande och gör att mätningarna blir ett stöd i både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna på Yesbox har också en hög kompetens om mätningar och utveckling av verksamheter. Detta tillsammans med suverän service och lyhördhet för våra behov gör att vi varmt kan rekommendera Yesbox.

Vad gillar du minst?

Flexibiliteten kan medföra vissa utmaningar i att följa upp enskilda resultat. Vårt lönesystem och koncernstruktur gör att import av medarbetare som ska medverka i respektiv mätning inte kan göras automatiskt. Bidrar i nuläget till viss manuell hantering som varit positiv att slippa men det har inte med Yesbox att göra.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Mätningarna med Yesbox och möjligheten att välja olika former av layout för att visa resultatet tydliggör effektivt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

CHROStort företagVeriferad personSverigeOktober 2022

Vad gillar du mest?

Fantastisk service från leverantören. Prisvärd plattform. Enkelhet, användarvänlighet, möjligheten att snabbt kunna se trender och tillgång till relevant benchmark.

Vad gillar du minst?

Detaljer, fräschare UX, realtidsdata samt fler språk.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Är ett komplement till uppföljning på andra parametrar i dotterbolagen än rent resultat.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Yesbox förekommer inom följande kategorier

Yesbox produktfunktionaliteter

Medarbetarundersökning

API uppsatt

Går att lägga till

Automatiska påminnelser

Ingår

Automatiska rekommendationer

Ingår

Benchmarking

Ingår

Färdiga mallar

Ingår

Krypterad information

Ingår

Segmentera data

Ingår

SMS

Ingår

Verktyg för statistik & analys

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 7000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Yesbox

Yesbox startades för att optimera medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal för en ny digital verklighet.

Grundarna har lång erfarenhet av företagsledning, undersökningar, teknologi och kommunikation. Yesbox erbjuder idag en bred integrerad plattform som kopplar ihop enkäter, dialoger, aktiviteter, mål, onboarding, och kompetensuppföljning samt annan viktig data om organisationen i en enkel och överskådlig miljö.

Professionalism: Vi arbetar med mått och analysprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi: Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (för olika behov), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Använd Yesbox på mobil, surfplatta eller desktop.

Partnerskap och flexibilitet: För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra tjänster. Yesbox modulbaserade plattform utgår från forskning och lång erfarenhet. Plattformen är flexibel och utvecklas kontinuerligt. Yesbox modell utgår från hjärnans principer för att skapa engagemang och fokus mot både affär, team- och personlig utveckling samt uppsatta mål.