HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Yesbox

Yesbox

Yesbox

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Yesbox ?

🚀 Ta ledningen och utveckla ert företags framtid med Yesbox Medarbetar eller Pulsundersökningar 🚀

Vill ni få insikter i ert företags välmående, engagemang och få stöd i att agera direkt på värdefull feedback? Då är Yesbox er lösning.

Yesbox utgår från varje organisations behov och bransch. Yesbox analyser ger er insikter om allt från kultur, till strategier och viktiga frågor om arbetsmiljö.

Yesbox Puls ger er den oslagbara fördelen av kontinuerlig medarbetarfeedback som stödjer och stärker er kultur och strategi. Våra pulsmätningar främjar kommunikation, arbetsmiljö, feedback och ledarskap. Övervaka era framsteg och få ovärderlig insikt med våra anpassningsbara dashboards och heatmaps som ger er en djup förståelse för er organisation.

Yesbox är er brygga till att ta itu med utmaningar och möjligheter. Våra analyser och resultat stödjer och guidar er på alla nivåer i organisationen, med realistiska referensvärden för att sätta er på rätt spår.

Vi erbjuder inte bara verktygen utan också vägledningen. Yesbox erbjuder både färdiga lösningar och anpassningsbara mallar för att uppfylla era unika behov. Våra kraftfulla analyser och datavisualisering gör det enkelt att identifiera både utmaningar och styrkor. Med våra automatiserade råd blir resultaten inte bara siffror, de blir drivkrafter för framsteg.

Och om ni vill maximera värdet av er undersökning, komplettera era insikter med våra presentationer och workshops. Vi strävar inte bara efter att vara er leverantör, vi vill vara er partner i framgång.

Skapa en positiv och framgångsrik framtid för ert företag med Yesbox Medarbetarundersökningar. Er resa mot förändring börjar här – låt oss guida er mot framgång! 💼📈👥

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
11-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda leverantören?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVDANOEN

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SEDKNOFI

Pris från

Listpris från leverantör:
Max 42 kr/månad/medarbetare

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Varför gör man affärer med Yesbox?

Varför väljer man Yesbox ?

Som kund vill du:

 • Ta del av lång undersökningserfarenhet kombinerat med kunskap om ledarskap och kommunikation.
 • Följa utvecklingen totalt och i varje relevant grupp
 • Koppla insikter från mätningen till aktiviteter
 • Kombinera SMS och email för att få hög svarsfrekvens

Som kund tycker du att det är viktigt:

 • med uppföljning och analys samt resultat med jämförbarhet
 • att resultaten visas på olika sätt för olika roller
 • att kunna jämföra mot relevanta referensvärden och få användbara råd
 • att kunna lägga till moduler efterhand med funktioner som medarbetarsamtal, pulsmätningar, onboarding/offboarding, kompetensanalys, drivkraftsanalys eller 360°-feedback

Varför väljer man er som leverantör?

 • Bygger på forskning, vedertagen praxis och teknisk innovation
 • Flexibla med hög servicenivå
 • Medarbetarna på Yesbox harlång erfarenhet från att ställa frågor och att jobba med ledarskap
 • Är både bekräftat snabba och lätta att jobba med

Hur positionerar ni er på den svenska marknaden?

 • Forskningsbaserat - fokus på neuroledarskap
 • Sätter uppföljningen i centrum
 • Användbara råd och bra kundservice
 • Unika referensvärden
 • Vy efter behörighet

Vilka behov och utmaningar är det som Yesbox löser för kunden?

 • Få stöd i både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete
 • Utveckla, attrahera och behålla medarbetare genom att bygga en engagerad kultur.
 • Hitta utmaningar i tid
 • Arbete med insikt utveckling samt stöd och råd

Recensioner & Omdömen om Yesbox

Vad tycker andra om systemet?

Samlat omdömesbetyg

4.615

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Användarnas uppfattning

Flexibelt, användarvänligt, intuitivt verktyg med trendanalys och benchmarks. Dessutom är Yesbox Talent mycket kundorienterade och alltid flexibla för att anpassa enkät och analys till verksamhetens behov.

Otroligt nöjd!

Regional HR ManagerMedelstort företagVerifierad personJuli 2023

Vad gillar du mest?

Flexibelt, användarvänligt, intuitivt verktyg med trendanalys och benchmarks. Dessutom är Yesbox Talent mycket kundorienterade och alltid flexibla för att anpassa enkät och analys till verksamhetens behov.

Vad gillar du minst?

Svårt att hitta något man ogillar men ska man önska något så skulle det vara ett förbättrat verktyg för att sätta aktiviteter och mer överskådlig uppföljning av enskilda aktiviteter.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Yesbox kanske inte löser problem men ger en klockren indikation om vilket/vilka områden man behöver fokusera på för att förbättra eller vilka områden man är duktiga på och bidra till högt medarbetar engagemang. Vi ser tydligt kopplingen mellan engagemang och bolagets prestation.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

HR-KonsulLitet företagVerifierad personMars 2023

Vad gillar du mest?

Att verktyget är baserat på forskning, presentationerna som innehåller historik samt tillgänglig benchmark.

Vad gillar du minst?

Skulle vara fint att kunna ladda ned hela materialet i en presentation.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Med hjälp av Yesbox följer vi kontinuerligt upp frågor kring bland annat arbetsmiljö och det ger organisationen möjlighet att arbeta smidigare och få underlag för reflektion och att följa upp olika behov.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

GeneralsekreterareMikroföretagVerifierad personMars 2023

Vad gillar du mest?

Jag gillar mest möjligheterna att dels skräddarsyn undersökningar, dels att kunna få hjälp av tidigare sammansatta undersökningar av personer med erfarenhet.

Vad gillar du minst?

Inget jag hunnit reflektera över.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Mätningarna med Yesbox ger oss möjligheten att visa resultatet av STARS mätningen och diskutera vad som är problemet. Detta gör att vi effektivt tydliggör både våra styrkor, vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Bra verktyg

VDLitet företagVerifierad personMars 2023

Vad gillar du mest?

Enkelheten att lägga upp frågor och analysera svar.

Vad gillar du minst?

Portalen lite krånglig, ibland tar det lite tid att hitta rätt info.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Löser krav på uppföljningar och analyser av arbetsmiljö- och HR-ärenden.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Utmärkta undersökningar med bas i neurovetenskaplig forskning

HR-ansvarigLitet företagVerifierad personJanuari 2023

Vad gillar du mest?

Vetskapen om att de frågor som ställs i samband med varje mätning är baserade på neurovetenskaplig forskning. Det skapar en bra grund som hjälper till att i samband med mätningarna öka förståelsen för våra grundläggande behov. Vi har också med hjälp av Yesbox fått bra stöd i att höja kompetensen om den forskning som Yesbox är baserat på inom koncernen vilket skapat stort mervärde. Utöver detta är möjligheten att mäta fokusområden vid tillfällen under året då det följer övriga processer givande och gör att mätningarna blir ett stöd i både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna på Yesbox har också en hög kompetens om mätningar och utveckling av verksamheter. Detta tillsammans med suverän service och lyhördhet för våra behov gör att vi varmt kan rekommendera Yesbox.

Vad gillar du minst?

Flexibiliteten kan medföra vissa utmaningar i att följa upp enskilda resultat. Vårt lönesystem och koncernstruktur gör att import av medarbetare som ska medverka i respektiv mätning inte kan göras automatiskt. Bidrar i nuläget till viss manuell hantering som varit positiv att slippa men det har inte med Yesbox att göra.

Vilka affärskritiska problem löser man med systemet?

Mätningarna med Yesbox och möjligheten att välja olika former av layout för att visa resultatet tydliggör effektivt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.

 • Användarvänlighet
 • Samarbetet med leverantören
 • Support och service
 • Utbud av funktioner
 • Kundanpassning och flexibilitet
 • Integration
 • Värde för pengarna
 • Hur nöjd är du överlag?

Yesbox förekommer inom följande kategorier

Yesbox produktfunktionaliteter

Pulsmätningar

AI-assistans

Ingår

API Technical support

Ingår

Automatiska utskick

Ingår

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Ingår

Feedback

Går att lägga till

Forskningsbaserade frågor

Ingår

Förslag till åtgärder

Ingår

Ge beröm

Ingår

Heatmap Analys

Ingår

Kontinuerligt pulsmätning

Ingår

KPI:s/ NYCKELTAL

Ingår

NPS benchmarks

Ingår

Olika språk

Ingår

Realtids data

Ingår

Synk av personaldata

Ingår

Medarbetarundersökning

API uppsatt

Går att lägga till

Automatiska påminnelser

Ingår

Automatiska rekommendationer

Ingår

Benchmarking

Ingår

Chattfunktion

Går att lägga till

Färdiga mallar

Ingår

Krypterad information

Ingår

Segmentera data

Ingår

SMS

Ingår

Valbar design

Går att lägga till

Verktyg för statistik & analys

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Yesbox

Yesbox en plattform för att bygga engagemang och samarbete

Yesbox har lång erfarenhet av företagsledning, undersökningar, teknologi och kommunikation. Yesbox erbjuder idag en bred integrerad plattform som kopplar ihop enkäter, dialoger, aktiviteter, mål, on-/offboarding och kompetensuppföljning samt annan viktig data om organisationen i en överskådlig miljö.

Professionalism: Vi arbetar med mått och analysprocesser som är baserade på vetenskap och erkänt ‘best practice’. Våra medarbetare besitter lång relevant erfarenhet och expertis inom undersökningar, ledarskap, coaching och förändringsprocesser.

Teknologi: Vår tekniska plattform erbjuder databaser för mätningar (fakta), dialog (för olika behov), och uppföljning (aktivitets/handlingsplan) och har en stark support för flerdimensionell analys av resultat i grafisk form. Varje organisation kan med frågebibliotek och relevanta referensvärden skräddarsy sitt upplägg, med stöd eller på egen hand. Använd Yesbox på mobil, surfplatta eller desktop.

Partnerskap och flexibilitet: För oss är ett kontinuerligt samarbete med kunden viktigt och förändringar i behov och verksamhet möts upp. Vi erbjuder det stöd som krävs för att kunden på ett effektivt och enkelt sätt kan hålla tydligt fokus för regelbundna mätningar under året, med kompletterande utskick om så önskas. Våra kunders förändrade behov samt feedback och synpunkter är en viktig del i utvecklingen av våra tjänster. Yesbox modulbaserade plattform utgår från forskning och lång erfarenhet. Plattformen är flexibel och utvecklas kontinuerligt. Yesbox modell utgår från hjärnans principer för att skapa engagemang och fokus mot både affär, team- och personlig utveckling samt uppsatta mål.