HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa GRC-system

Hur ska jag välja GRC-system?

Hur jobbar ditt företag med efterlevnad, så kallad compliance, av regler och lagar? Idag ställs hårda krav på allt från GDPR till att följa dataskyddsförordningen. Men att vara insatt i och se till att alla medarbetare och konsulter följer de lagkrav och regler som finns, kräver noggrannhet. Viktigt är att ha smidiga processer på plats som gör det enkelt och översiktligt att följa de regler som finns. På BusinessWith erbjuder vi dig att göra en jämförelse mellan olika GRC-system för att på så sätt skaffa ett verktyg eller system, som underlättar compliance. När ni börjar jämföra system hos oss, blir det så mycket lättare att förstå vad som finns på marknaden – och få en förståelse för vad som kan passa er allra bäst. GRC-system står för Governance, Risk och Compliance – och är ett måste för ett företag vars verksamhet grundar sig på att arbeta korrekt efter gällande lagar och regler.

Vad bör jag veta om GRC-system?

GDPR, ISO 27000, NIS2, DORA – för gemene namn säger dessa, förutom den första, inte särkilt mycket. Men för dig som har ett företag som är beroende av att efterleva diverse lagar eller regler, betyder de allt. Att hålla koll på att man uppnår compliance tar väldigt mycket tid om man gör det manuellt med exempelvis hjälp av Excel eller olika listor och påminnelser. Därför kan det vara värt att lägga pengar på ett verktyg eller system, som hjälper er. Detta för att spara massor av tid på administration, men också för att vara riktigt säker på att lagar och regler efterföljs av alla, och att ni har systematiserat sättet att arbeta med risker eller hit. Hos oss på BusinessWith kan du jämföra olika verktyg och system som underlättar arbetet och gör komplexa lagar och regler till något lättillgängligt. Välj det verktyg som passar er – varmt välkommen att börja jämföra nu direkt.

Vilka är fördelarna med ett GRC-system?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 12000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Lista på 9 olika GRC-system

Sortera på
Centuri

Centuri

Centuri

Hantera all viktig information på samma ställe - Smart processmotor för operativa arbetsflöden - Dokument-, ärende-, avvikelse- och avtalshantering med samma logik - Prickskjut information och arbete automatiskt till rätt personer i din organisation - Anpassa systemet till er verksamhet, inte verksamheten till systemet - Lätt-integrerat - Låga förvaltningskostnader och enkelt att göra förändringar...

Lär dig mer om Centuri

Läs mer
Datakvalitet-logo

Datakvalitet

Datakvalitet

Datakvalitets system kännetecknas av användarvänliga och anpassningsbara moduler för lednings- och kvalitetsarbeten inom alla typer av företag och organisationer. - En av marknadens bästa sökmotor är standard i vårt system - Den robusta plattformen underlättar en effektiv och lönsam arbetsdag - Komplett system- och dokumentpaket som inkluderar ISO 9001, 27001 och 14001-standarder - App som både f...

Lär dig mer om Datakvalitet

Läs mer
Trustview-logo

Trustview

Evertrust

Förenkla ditt arbete med Trustview - Compliance Manager Compliance måste inte vara pappersbaserat, paragrafstyrt och krångligt. Det kan också vara automatiserat, lättillgängligt och effektivt. Med hjälp av innovativ ny teknik har våra experter tagit fram en komplett digital lösning för ert compliancearbete.

Lär dig mer om Trustview

Läs mer

Adept är en nordisk leverantör av dataskydd och efterlevnadstjänster som tillåter användaren att uppfylla rådande krav och lagstiftningar. Genom sitt utbud av kundanpassade tjänster kan organisationer få en bättre förståelse och värdefulla insikter kring hur lagstiftningar kan efterföljas och samtidigt tillgodose sina kunder behov.

Lär dig mer om Adept Compliance

Läs mer
AML Compliance

AML Compliance

dun&bradstreet

AML Compliance är skapat för att få företag att undvika att bli inblandade och utnyttjade av penningtvätt eller finanisiering av terrororganisationer. Systemet bidrar med daglig kontroll av förändringar i styrelser eller bland ansvariga personer. AML Compliance har åtkomst till över 550 stora datakällor globalt och hanterar stora mängder data utan problem. Lösningen följer de lagar ocg regler som ...

Lär dig mer om AML Compliance

Läs mer
Clever Compliance

Clever Compliance

Clever Compliance

Ett omfattande compliance system som standardiserar compliance arbetet inom organisationen och har ett stort fokus på enterprise organisationer. Håll koll på efterlevnaden för produkter och affärspartners för att säkerhetsställa att båda områdena håller de standarder som är satta av organisationen. Öka kvaliteten på arbetet och skapa enbättre slutprodukt genom konstant uppföljning och monitorering...

Lär dig mer om Clever Compliance

Läs mer
OneTrust

OneTrust

OneTrust

Hantera risker genom noggranna mätningar och öka cybersäkerheten samt säkerhetsarbetet mot tredje part med detta kraftfulla compliance verktyg från OneTrust. Skräddarsy egna kontroller och skapa tydliga regelverk som skall efterlevas för att bidra till en trygg och framgångsrik arbetsplats. Mät leverantörsrisker, affärs och operativ risker, hantera revisioner och incidenter samt mycket mer med det...

Lär dig mer om OneTrust

Läs mer
Risma

Risma

Risma Systems

Skapa tydliga strukturer och arbetssätt med hjälp av Rismas molnbaserade compliance system. Möjliggör för anställda, data, rapporter och processer att sammarbeta och uppfyll de regelverk som krävsför att uppnå de standarder som är viktiga för att skapa en framgångsrik organisation. Det användarvänliga systemet kan anpassas efter de olika behov som finns på företaget och gör Risma compliance till e...

Lär dig mer om Risma

Läs mer
Stratsys

Stratsys

Stratsys

Stratsys är en molnbaserat plattform för verksamhetsstyrning som hjälper företag i alla storlekar att få bättre kontroll på sina ledningsprocesser. Stratsys erbjuder funktioner för riskhantering, kvalitetssäkring och kraftfulla analyser.

Lär dig mer om Stratsys

Läs mer

Vilka är fördelarna med ett GRC-system?

Behöver du bli ännu mer övertygad om att du bör införskaffa ett GRC-system (system för governance, risk och compliance)? Ett GRC-system hjälper dig och ditt företag att minska riskerna och eventuella hot mot verksamheten, samtidigt som ni säkerställer att ni följer lagar och regler. Många av dessa system går att integrera med andra system och syftar till att compliance ska genomsyra precis hela verksamheten.

Här är några av fördelarna med GRC:

  • Spara tid på administration.
  • Automatisera processerna kring efterlevnad av lagar.
  • Lita på statistik och data i realtid.
  • Minska behovet av externa konsulter
  • Känn er trygga tack vare struktur och minskade risker.

Behöver du hjälp att hitta det bästa GRC-systemet för just er verksamhet? BusinessWith har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder att hitta rätt verktyg eller system. Tack vare vår jämförelsetjänst har mängder av organisationer och företag kunnat jämföra system, för att sedan välja det som passar dem allra bäst. Varmt välkommen att testa du också.

Beskrivning av produktfunktioner

Anpassningsbart mallbibliotek

Systemet erbjuder ett utbud av fördefinierade mallar utifrån branschpraxis som användaren kan återanvända i sitt dataskyddsarbete. Mallarn ska vara anpassningsbara så man ej är låst till de specifika mallarna.

Projektplanering

Systemet har stöd för projektplanering med hantering och delegering av aktiviteter kopplade till efterlevnadsarbete.

Ramverk för regelefterlevnad

En ramverk för regelefterlevnad för att sätta upp krav och riktlinjer på ett strukturerat sätt. Gör det enklare att följa lagar och regler, samt hantera risk effektivt.

Rapportering

Systemet kan skapa upp anpassningsbara rapporter för löpande rapportering av organisationens status inom regelefterlevnad.

Registerförteckningar

Systemet tillhandahåller komponenter för dokumentation och förvaltning av behandlingsregister, biträdesförteckningar och informationstillgångar i enlighet med de lagliga kraven enligt GDPR och andra regelverk.

Riskbedömningar

Systemet har funktionalitet för att identifiera, analysera och hantera risker förknippade med hantering av personuppgifter och/eller andra regelverk.