HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa kartläggningsverktyg

Satsa på ett kartläggningsverktyg

Myndigheter, kommuner, företag. Kartläggningsverktyg hjälper många organisationer med undersökningar och studier. Verktyg för kartläggning är strålande för att ta fram underlag för nya satsningar och innovationer. Tack vare verktyget blir underlaget genomtänkt och baseras inte på gissningar och antaganden – tvärtom. Dessutom är kartläggningsverktygen strålande i skolvärlden, för att nämna ett specifikt område, för att se att eleverna utvecklas i harmoni med kunskapskraven och i många andra lägen eller för att exempelvis komma tillrätta med frånvaro.

Kartläggningsverktyg används i alla möjliga branscher och kan användas såväl långsiktigt som kortsiktigt. De är anpassade för att göra kartläggningar i olika omfattning och på olika nivåer. Vissa kartläggningsverktyg används av en enskild individ, som en processledare, och andra spänner över hela organisationer eller avdelningar. Det är viktigt att du funderar över vad ni ska undersöka innan ni väljer verktyg, för att hitta ett som är anpassat efter er verksamhet. Som med alla investeringar är det klokt att tänka efter före, för att på bästa sätt använda de ekonomiska medel som finns tillgängliga.

Genom att välja ett kartläggningsverktyg får du eller ni möjlighet att använda standardiserade bedömningsinstrument som leder er mot framgång, oavsett om ni arbetar med människor, förändringsprocesser eller innovationer. I många branscher finns ett flertal verktyg för kartläggning och det är viktigt att ni hittar rätt just för er. BusinessWith har en systemguide där du kan jämföra kartläggningsverktyg. Välkommen att sätta igång.

5 exempel där kartläggningsverktyg passar perfekt

Lista på 8 olika Kartläggningsverktyg

Sortera på

Addsystems erbjuder en webbplattform för ledningssystem som det ska kännas roligt, tryggt och effektivt för användaren att arbeta i. På så vis blir det enklare att få med hela organisationen i ett system med ISO som verkligen gör skillnad. Det går även utmärkt att lägga till standardlösningar men även göra kundanpassningar utifrån förändrade behov och önskemål.

Lär dig mer om Add Ledningssystem

Läs mer
JSC

Koll365

JSC it-partner

Koll 365 Ledningssystem är ett nyckelfärdigt kvalitetssystem i Microsoft 365 med fokus på användarvänlighet som ger dig smidig tillgång till rätt information var du än befinner dig – allt paketerat till en fast kostnad per månad. Med Koll 365 får du ordning på dokument, flöden och processer och sparar tid till det som är viktigt.

Lär dig mer om Koll365

Läs mer
Ensolution

Ensolution

Ensolution

Ensolution är ett processverktyg som är framtaget för att användas av offentlig sektor och kommunverksamheter. Ett skalbart verktyg som är simpelt att förstå och kan anpassas efter små kommuner, stora kommuner och mellan kommuner samtidigt som omfattningen för systemet kan utökas till att innehålla samtliga av kommunens verksamheter eller bara ett fåtal. En flexibel lösning med goda möjligheter ti...

Lär dig mer om Ensolution

Läs mer
InfoCaption

InfoCaption

InfoCaption

InforCaption verktyg för processer möjliggör för en tydlig struktur med ett smidigt informationsdelande inom verksamheten. Ett användarvänligt verktyg som dessutom är webbaserat och tillgängligt för samtliga kollegor i realtid vid uppdateringar. Användarvänligheten gör det möjligt för alla anställda att använda systemets funktioner utan att vara specialister inom IT, vilket skapar en god arbetsför...

Lär dig mer om InfoCaption

Läs mer
InSight

InSight

Tahoe

Tahoe InSight är ett användarvänligt ledningssystem som snabbt kan impementeras för att förbättra företagets processer. Genom klickbara processkartor, verktyg för avvikelser och smidig administration kan företaget effektivisera sin verksamhet.

Lär dig mer om InSight

Läs mer

Detta system för processhantering är framtaget för att optimera affärsprocesserna inom organisationen och därmed skapa ett problemfritt och lönsamt arbetsflöde på arbetsplatsen. Koppla samman systemet med dina affärssystem och få ett felfritt informationsflöde genom alla företagets system och få den korrekta datan på rätt tidpunkt och på dess tilltänkta plats utan några problem eller manuella proc...

Lär dig mer om Novacura Flow

Läs mer
Stivr

Stivr

Stivr

Stivr är ett dashboardverktyg som hanterar alla processer inom verksamheten inom en och samma plattform, med specialisering inom financiella operationer. Skapa processer och schemalägg aktiviteter i dashboardverktyget och dela dessutom information och dokument som är relevanta för respektive process. Med bland annat automatiska notiser kan sedan anställda bli påminda om de arbetsuppgifter som måst...

Lär dig mer om Stivr

Läs mer
VisAlfa

VisAlfa

VisAlfa

Detta processverktyg är framtaget speciellt för offentlig sektor och tar hänsyn till de speciella förutsätningar som krävs för att bedriva en offentlig verksamhet. Programmet kan skapa och visualisera nuvarande processer men även hantera expansioner inom verksamheten med moduler som kan dras och placeras på en karta, vilket är ett enkelt sätt att arbeta på för samtliga anställda. I offentliga verk...

Lär dig mer om VisAlfa

Läs mer

5 exempel där kartläggningsverktyg passar perfekt

Kartläggningsverktyg finns för alla möjliga områden. Det är viktigt att ni hittar ett verktyg som passar bra just för er, vilket ni får hjälp med via vår systemguide. Här listar vi fem exempel där verktyg för kartläggning passar väldigt bra.

  1. Affärsprocesser. Bra för att identifiera ineffektivitet och och förbättringsområden, exempelvis.

  2. Infrastruktur. Med ett kartläggningsverktyg är det enkelt att ta reda på hur invånare använder exempelvis cykelvägar och vad som kan förbättras.

  3. Vård och omsorg. Verktyg för kartläggning används ofta inom vård och omsorg, för att exempelvis fånga upp förändringar i hälsa och beteende och tendenser inför diagnosarbete.

  4. Ungdomsverksamhet. Många kartläggningsverktyg är digitala och passar perfekt för unga målgrupper. Att kartlägga ungas beteende, vanor och utmaningar har aldrig varit så lätt som i dag.

  5. Skolan. Inom skolan sker kartläggningar på många nivåer och inom olika områden. För att nämna ett par exempel är kartläggningsverktyg passande när det handlar om att bedöma nyanlända elevers kunskap eller för att utreda en elevs behov av särskilt stöd.

Sök gärna efter kartläggningsverktyg för er verksamhet via vår systemguide. Hör av er till oss på BusinessWith om ni har frågor.

Beskrivning av produktfunktioner

API

Gör det möjligt att enkelt knyta samman organisationens övriga system med processverktyget för att på så vis skapa ett sömnlöst och integrerat systemnätverk.

Arbetsfördelning

Fördela arbetet inom processerna mellan kollegor för att få en tydlig struktur på vem som skall utföra vad.

Automatiska notiser

Bli noterad vid avvikelser i processer eller påmind vid speciella ärenden som kan uppstå inom processerna.

Avvikelsehantering

Vid eventuella avvikelser dokumenteras dessa och hanteras direkt i systemet. I kombination med automatiserade notiser kan avvikelser även noteras direkt till användaren.

Behörigheter

Ge behörigheter till anställda som anses lämpliga för hanterandet av processerna eller de delprocesser som finns inom organisationen.

Dashboard

Dashboard funktionen skapar en grafisk överblick över de viktigaste instrumenten inom processen, vilket bidrar till en ökad kontroll.

Dokumenthantering

En process kan bestå av flera olika enheter och dokumenhanteringen gör det möjligt att spara och knyta dokument till respektive enhet eller för hela processen.

Processkartor

Rita upp de olika processerna inom organisationen med hjälp av en karta. Detta visualiserar hur processen utförs och hur informationsflödet mellan olika enheter förflyttas.

Standardiserade symboler

Med hjälp av standardiserade symboler kan processerna enkelt förstås av samtliga anställda och bidra till en minskad risk för missförstånd.