HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa system för dataskydd & GDPR

Hur ska jag tänka kring compliance-system?

Dataskydd, datasekretess eller informationssekretess är sedan dataskyddsförordningen (GDPR) infördes år 2018 något som varje offentlig verksamhet eller företag måste förhålla sig till när det gäller att samla in och spara datauppgifter. Lagen eller förordningen är framtagen för att skydda varje individs rätt till privatliv och hur dennes uppgifter används.

Som en del i detta innebär att man bland annat måste informera hur uppgifterna används. GDPR kallas en ”integritetslag” och dess förespråkare tycker att det är en mänsklig rättighet att ha kontroll över ens egna uppgifter och hur de används. Som företag eller organisation som har tillgång till era kunders eller användares uppgifter, måste ni alltså enligt lag ha ett fullgott dataskydd och leva upp till GDPR. Ett första steg i detta arbete är att skapa riktlinjer kring efterlevnaden. BusinessWith hjälper dig med dataskydd och GDPR – välj rätt verktyg eller system för efterlevnad direkt i vår jämförelsetjänst.

Varför dataskydd och GDPR?

Enligt Integritetsmyndigheten är ett av syftena med dataskydd och GDPR att man ska skydda enskilda personers rättigheter och friheter. GDPR genomfördes år 2018 och grundades av EU. Alla EU-länder är därför ansvariga att följa denna förordning. För personuppgifter innebär det att man som privatperson bör bli informerad kring och ska kunna godkänna att ett företag eller myndighet sparar eller registrerar ens personuppgifter och hur detta görs. Företaget eller organisationen har en skyldighet att på ett säkert sätt spara känsliga uppgifter. Hur ska du jobba med GDPR? Hos BusinessWith har vi expertis inom alla system och verktyg. Ta hjälp av vår jämförelsetjänst för att hitta rätt dataskydd och efterleva GDPR.

Mer om GDPR

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Lista på 19 olika Dataskydd & GDPR

Datakvalitet

Datakvalitet

Datakvalitet

Datakvalitets system kännetecknas av användarvänliga och anpassningsbara moduler för lednings- och kvalitetsarbeten inom alla typer av företag och organisationer. En av marknadens bästa sökmotor är standard i vårt system. Den robusta plattformen underlättar en effektiv och lönsam arbetsdag. Systemet stödjer alla ISO standards och lagar. App som både fungerar online och offline.

Lär dig mer om Datakvalitet

Läs mer
Visma Draftit

Visma Draftit

Visma Draftit

Med Visselblås Incident erbjuder vi två delar: en publik del som enkelt implementeras genom en länk på er hemsida och/eller intranät och en admindel som endast ett fåtal utvalda administratörer har tillgång till. Visselblås Incident ger er en säker rapporteringskanal som är enkelt utformad för att kunna användas utan förkunskaper eller tekniskt kunnande - både för visselblåsare och administratörer...

Lär dig mer om Visma Draftit

Webbsida

Standardfusion är en systemleverantör som genom sin molnbaserade lösning erbjuder användarvänliga dataskydds funktionaliteter. Genom plattformen kan användaren på ett enkelt sätt övervaka och monitorera samtliga aspekter av dataskyddsprogrammet för att säkerställa att avvikelser och incidenter hanteras på ett sätt som följer rådande efterlevnadskrav. Genom smarta integrationslösningar har kunden ä...

Lär dig mer om StandardFusion Compliance Management

Läs mer
Findwise

Findwise

Findwise

Findwise är ett kraftfullt verktyg som analyserar befintlig information och ger insiktsfulla rapporter och förbättringsstrategier genom sitt analysverktyg. Systemet är kundanpassade och säkrar upp interna informationsprocesser med avseende till GDPR och informationssäkerhet.

Lär dig mer om Findwise

Läs mer
DigFrame

DigFrame

DirSys

DirSys erbjuder en molnbaserad plattform som fokuserar på integritet och säkerhetstjänster för företag. Systemet är kundanpassat och utformat på ett användarvänligt sätt för att möjliggöra effektiv hantering av dataskydd och personuppgifter. De integrerade säkerhetstjänsterna analyserar och planerar åtgärder för att effektiviseras arbetet och ger insiktsfull statistik som är lättförståeligt.

Lär dig mer om DigFrame

Läs mer

Adept är en nordisk leverantör av dataskydd och efterlevnadstjänster som tillåter användaren att uppfylla rådande krav och lagstiftningar. Genom sitt utbud av kundanpassade tjänster kan organisationer få en bättre förståelse och värdefulla insikter kring hur lagstiftningar kan efterföljas och samtidigt tillgodose sina kunder behov.

Lär dig mer om Adept Compliance

Läs mer
Due Compliance

Due Compliance

Due Compliance

Due Compliance är ett Svenskt bolag som som på ett användarvänligt och kundanpassat sätt erbjuder små företag olika efterlevnads tjänster. Dessa kan integreras i ett företags interna processer genom en API integration och kan genom sina smarta verktyg erbjuda kunden en lösning för att efterfölja rådande dataskyddsregler och andra regleringar.

Lär dig mer om Due Compliance

Läs mer
Trustview-logo

Trustview

Evertrust

Eliminera tidskrävande administration och automatisera ert arbete med hjälp av den kompletta digitala lösningen för att hantera olika regelverk som GDPR, ISO 27000, NIS2, DORA m.m. En svensk 🇸🇪 molntjänst på svenska servrar. Snabbt, tryggt & säkert.

Lär dig mer om Trustview

Webbsida
Compliance Software Systems

Compliance Software Systems

Compliance Solutions

Compliance solutions är ett företag som erbjuder ett molnbaserat verktyg med integrerade säkerhetsfunktioner och avancerade statistik. Deras tjänster är modulära och licensbaserad vilket innebär att användaren kan själv plocka och lägga till funktioner för att skräddarsy det egna dataskyddsarbetet. Systemet är användarvänligt och enkelt att lära ut genom sitt intuitiva gränssnitt.

Lär dig mer om Compliance Software Systems

Läs mer
Consent Mangement Platform

Consent Mangement Platform

Cookie Information

Systemet erbjuder en molnbaserad tjänst som tillåter användaren att uppnå full regelefterlevnad i enlighet med internationella och nationella lagstiftningar. Systemet skannar applikationer och webbplatser och notifierar användaren om otillåtna spårare eller dataöverföring hittas. Genom kraftfulla integrationsverktyg kan systemet sammankopplas med befintliga infrastruktur och på så sätt utbyta värd...

Lär dig mer om Consent Mangement Platform

Läs mer
DPOrganizer

DPOrganizer

DPOrganizer

DPOrganizer är en webbaserad plattform som erbjuder företag GDPR och dataskyddstjänster. Genom intuitiva dataflöden och en API integration kan användaren effektivisera dataskyddsarbetet och framställa lättlästa rapporter som ger en grafisk överblick av samtliga tjänster. Färdiga mallar och utbildningsmaterial bidrar till en lättanvänd och enkel upplärning av systemet.

Lär dig mer om DPOrganizer

Läs mer
Regulatory

Regulatory

Integrity Next

Systemleverantören erbjuder företag ett kraftfullt molnbaserad plattform som tillåter olika organisationer att övervaka olika leverantörer utifrån hållbarhet och efterlevnad på ett standardiserat och automatiserat sätt. Genom sina avancerade algoritmer samlar Integrity Next efterlevnadsdata från den lägsta nivån i leveranskedjan till varje stigande nivå och möjliggör för kunden att när som helst i...

Lär dig mer om Regulatory

Läs mer
GDPR Hero

GDPR Hero

GDPR HERO

GDPR Hero är en systemleverantör som systematiskt arbetar med dataskydd och efterlevnad. Genom sin webbaserade plattform erbjuds företag effektiv hjälpmedel för att hantera och uppfylla ansvarsskyldighet gällande personuppgifter och GDPR. Tjänsterna är kundanpassade och enkla att integrera med sina befintliga system.

Lär dig mer om GDPR Hero

Läs mer

Jumpcloud är en systemleverantör som genom sin centraliserade molnplattform erbjuder olika verksamheter övervakning av efterlevnad, effektivisering av revisioner och policy utföranden. Plattformen tillåter användaren att implementera åtkomstkontroller och säkerhetsåtgärder för att skala och hantera olika resurser och på ett effektivt sätt arkivera data på ett säkert sätt. Systemet går att integrer...

Lär dig mer om Jumpcloud Compliance

Läs mer

Axeptio erbjuder en molnbaserad lösning som tillhandahåller smarta funktioner i syfte att stärka organisationers dataskydds integritet och tillämpa metoder för att möta krav efterlevnad på säkerhet. Genom en API lösning kan systemet integreras i befintlig IT infrastruktur vilket leder till en smidigare och mer effektiv datahantering. Policyhanteringsfunktionen och ett inbyggt incidenthanteringssys...

Lär dig mer om Axeptio Enterprise

Läs mer
Qooling

Qooling

Qooling

Systemet är ett kraftfullt molnbaserat verktyg som hjälper organisationer att enkelt följa upp och hantera efterlevnads relaterade procedurer. Via plattformen får kunden möjlighet att analysera föråldrade rutiner eller arbetsinstruktioner och vid behov se till att nya lagar och regler efterföljs. Genom en smidig API integration kan kunden lätt hantera olika ärenden från den egna portalen och få vä...

Lär dig mer om Qooling

Läs mer
Risma

Risma

Risma Systems

Skapa tydliga strukturer och arbetssätt med hjälp av Rismas molnbaserade compliance system. Möjliggör för anställda, data, rapporter och processer att sammarbeta och uppfyll de regelverk som krävsför att uppnå de standarder som är viktiga för att skapa en framgångsrik organisation. Det användarvänliga systemet kan anpassas efter de olika behov som finns på företaget och gör Risma compliance till e...

Lär dig mer om Risma

Läs mer

Verktyget är en molnbaserade tjänst som har flera smarta funktioner med syftet att förenkla dataskyddsarbete och efterlevnad av olika krav från myndigheter. Systemet integreras väl via sin API och erbjuder funktioner som exempelvis ett incidenthanteringssystem, policy-hantering och integrerade säkerhetsfunktioner. Med flexibla konfigurationer tillåts kunden att anpassa och modifiera tjänsten uteft...

Lär dig mer om Compliance Management

Läs mer

Responsum är en systemleverantör som erbjuder flexibla och kundanpassade molnlösningar för dataintegritet och efterlevnad. Genom integrerade säkerhetsfunktioner och en incidenthanterings plattform tillåts användaren kunna implementera säkerhetsrutiner och avancerade automationer som på ett effektivt sätt koordinera arbetet framåt utan större disruptioner i de ordinär organisations processerna.

Lär dig mer om Responsum Privacy

Läs mer

Hur säkerställs efterlevnad av GDPR?

För att säkerställa att ditt företag eller organisation efterföljer dataskydd och regler kring detta, behöver ni ett system eller verktyg till er hjälp. På BusinessWith har vi lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa till att ta fram rätt verktyg eller rätt system för verksamheter. Med hjälp av vår enkla jämförelsetjänst kan du jämföra mellan våra system för att hitta det bästa för just er.

För att bli en vän av ordning behöver du definiera era processer kring efterlevnad. Hur blir ni GDPR-kompatibla? Bäst är att avsätta en eller flera personer som sätter upp ett system kring detta. Grundutbildningar och en sekretesspolicy är två faktorer för att påbörja ett bra arbete kring dataskydd och GDPR. Hur hanterar ni uppgifter? Vad gör ni om det sker ett dataintrång? Läs på – och skaffa en plattform som hjälper er i arbetet. Bästa vägen för att hitta rätt verktyg eller system hittar du hos oss på BusinessWith.

Beskrivning av produktfunktioner

API-Integration

API integration tillåter användaren att koppla samman två eller fler applikationer. Utbyte av data och information kan ske emellan och dessa integreringar driver processer som förbättrar produktiviteten i ett system och möjliggör för effektivare hantering av olika processer.

Avancerad Statistik

Funktionen samlar in automatisk statistik från exempelvis loggar och andra datapunkter från användarens interaktioner som tillåter systemet att bygga upp skräddarsydda förslag men även förbättra resultatsfattande, riskhantering och allmän övervakning. Dessa insikter kan vidare förbättras och presenteras genom AI och maskininlärning.

Due-diligenece system

Systemet tillåter användaren att på ett effektivt sätt kunna uppfylla de komplexa juridiska kraven i nationell lagstiftning för att granska och identifiera potentiella risker som exempelvis korruption och penningtvätt i olika situationer. Funktionen gör det möjligt för användaren att initiera lämpliga åtgärder för att förebygga korruption i tid och förhindra skador inom organisationen.

Efterlevnad av GDPR

Funktionen tillåter användaren att tillämpa ett säkert arbetsflöde genom olika delprocesser som till exempel databehandlingsavtal, dataskyddsriktlinjer, dataskydds konsekvensbedömning och andra tekniska krav i samband med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Incidenthanteringssystem

Incidenthanteringssystem är en funktion som bearbetar och presenterar faktiska incident rapporteringar med hänseende till de efterlevnadskrav som har ställts på en och samma plattform. Användaren kan på så sätt genom funktionen få en överblick och hantera inkommande incidenter och lösa dessa från en portal. Funktionen gör det enkelt och smidigt att tillgodose efterlevnadskrav på ett väldigt enkelt sätt.

Integrerat säkerhets- och efterlevnadssystem

Integrerade säkerhetsfunktioner är uppbyggda designstrategier inom själva systemet som tillåter användaren att på ett effektivt sätt förutsätta intrång och verifiera priviligerade åtkomster och andra intrång. Dessa säkerhetsfunktioner integreras med olika efterlevnads strategier utifrån lagstiftningar för att hantera exempelvis data på ett säkert sätt på själva plattformen.

ISO efterlevnad

ISO efterlevnads funktionen hanterar alla ISO-standarder och driver kontinuerliga förbättringar, hantera risker och visar organisationens engagemang för olika standarder kvalitet, säkerhet och prestanda för aktörer som kunder, leverantörer, tillsynsmyndigheter och andra nyckelintressenter.

Policyhantering

Användaren kan genom funktionen utveckla och distribuera olika policyer för Windows-, Mac- och Linux-enheter för att hantera och förbättra säkerheten- och konfigurationsinställningar i den specifika miljön från en källa. Systemet tillåter att specifika efterlevnadsåtgärder uppfylls genom att tillämpa olika policys på olika enhetsgrupper för att säkra resurser och uppfylla specifika efterlevnads kriterier.