HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer
Visma Draftit Dataskydd-logo

Visma Draftit Dataskydd

Visma Draftit

i
Totalbetyget är baserat på: omdömen & databaserad aktivitet på siten.

Vad är Visma Draftit Dataskydd?

Låt oss hjälpa er med GDPR!

Vi erbjuder en mängd verktyg för granskning, riskanalys, åtgjärder och kontroll, detta för att ni skall kunna arbeta systematiskt och korrekt vilket skapar både trygghet och konkurrensfördelar.

 • Vi är en leverantör som erbjuder allt ifrån uppstart tjänst som heter Privacy as a service (Paas) där du får du den optimala kombinationen av verktyg, kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat. Perfekt för dig som inte vet hur eller vart du skall börja!
 • Privacy Expert - ett juridiskt kompetensstöd där du får svar på alla dina frågor och håller dig uppdaterad på senaste lagar men även har möjlighet att ställa frågor till våra juridiska experter med svar inom två arbetsdagar. Här finner du populära delar som tredjelandsöveringar, biträdesavtal, kamerabevakning, personuppgiftsincidenter och mycket mer.
 • Privacy Records - Skapa och underhåll er registerförteckning på bästa sätt! Med Privacy Records lever ni upp till kravet i artikel 30 i GDPR och får praktiskt stöd längs vägen.
 • Privacy Evaluation - Ett verktyg för att granska ert dataskydd så att ni kan visa att er organisation sätter värde på personlig integritet.
 • Privacy DPIA - Enligt artikel 35 i GDPR måste ni utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Privacy DPIA hjälper er med både analys och åtgärdsplan.
 • Privacy Incident - Personuppgiftsincidenter kräver intern utredning och ibland en anmälan till IMY. Med Privacy Incident går utredningen snabbt med korrekt dokumentation
 • E-learning - Stärk förståelsen för hantering av personuppgifter med våra digitala kurser om dataskydd och informationssäkerhet. Vi erbjuder ett antal kurser - för specialister, chefer och medarbetarna.

Företagsstorlek

Vilken storlek på företag passar detta system?
11-500+

Mobilapp

Finns det mobilapp?

Support

Hur kan ni kontakta leverantören?

Utbildning

Hur kan ni utbilda kunden?

Språk

På vilka språk finns systemet?
SVNOEN

Geografiskt område

Var finns vi någonstans?
SENO

Testperiod

Kan man få en gratis testperiod?
JANEJ

System från samma leverantör

Vilka mer system har leverantören?

Varför gör man affärer med Visma Draftit?

Varför väljer man Visma Draftit Dataskydd?

Tillsammans med ett antal jurister och dataskyddsexperter har vi utvecklat en serie med webbaserade verktyg som guidar er genom processer, förbättrar era dataskyddsrutiner och hjälper er organisation att uppnå och upprätthålla regelefterlevnad. Se på oss som er guide i dataskyddsdjungeln.

 • Nulägesanalys av ert GDPR-arbete
 • Identifiering av riskområden
 • Åtgärdsförslag och rekommendationer av DSO-certifierad projektledare
 • Kontinuerlig uppföljning

Varför väljer man er som leverantör?

GDPR på era villkor

Efter många års erfarenhet har vi på Visma Draftit förstått att ni organisatoriskt kan stöta på en hel del utmaningar i arbetet med GDPR: Har ni IT-stöd men kommer ändå inte vidare? Känner ni er osäkra på om ni har gjort rätt? Saknar ni struktur, rutiner och tydliga ansvarsroller? Vi har hjälpt över ca 1 500 dataskyddskunder och vi vill gärna supporta er, i eran dataskyddsresa!

Vilka behov och utmaningar är det som Visma Draftit Dataskydd löser för kunden?

Genom att arbeta med de olika stegen

>granskning >riskanalys >åtgjärder >kontroll

så säkerställer vi att kunden kommer att kunna arbeta systematiskt med detta på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Känner du till Visma Draftit Dataskydd?

Så som du vill läsa om andras åsikter, vill andra veta dina. Dela gärna med dig av dina åsikter!

Visma Draftit Dataskydd förekommer inom följande kategorier

Visma Draftit Dataskydd produktfunktionaliteter

Dataskydd & GDPR

Anpassningsbart mallbibliotek

Går att lägga till

Incidenthanteringssystem

Ingår

ISO efterlevnad

Går att lägga till

Ramverk för efterlevnad av GDPR

Ingår

Registerförteckningar

Ingår

Passar detta systemet mig?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Om Visma Draftit

Om oss

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra 3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech.

Vi hjälper dig att arbeta effektivt med regelefterlevnad inom HR och lön, dataskydd, skola och förskola, samt social omsorg.