Jämför Sveriges bästa cloud as a service

Hur ska jag tänka kring cloud as a service?

Hur sparar du data och infrastruktur som finns i ert bolag eller i er organisation? Sker det på egen server? Genom att istället använda en plattform för molnlagring av data sparas allt på ett mycket säkrare sätt. Men det är inte bara på grund av säkerheten som du ska välja att molnlagra dina tjänster och din data. Dagens molntjänster är avancerade plattformar som går att skräddarsy efter din verksamhet och behov. Här kan du ställa höga krav på infrastrukturen och ta del av innovativa funktioner. Compliance, alltså regelefterlevnad, är något molntjänsten kan hjälpa dig med. Allt för att underlätta för just din verksamhet. BusinessWith hjälper dig att hitta rätt molntjänst. Välkommen till oss för att jämföra cloud as a service.

Vilken cloud as a service ska jag välja?

Hos BusinessWith kan du ta del av cirka 15 av de molntjänsterna som finns på den svenska marknaden idag. Men vilken ska du välja? Här finns ett antal olikheter att lägga märke till. Du hittar flexibla och anpassningsbara lösningar, men även sådana som ger er möjligheten att i**ntegrera företagets befintliga IT-strukturer. **Vissa av de leverantörer vi marknadsför hos oss passar bättre för de större företagen, tillverkningsföretag, e-handel eller varför inte dem som är mer lämpade för offentlig sektor. Många går också att skala upp beroende på hur ni växer. Vårt råd från BusinessWiths sida är att jämföra olika funktioner och kapacitet hos de olika molnplattformarna, för att till slut hitta fram till den bästa cloud as a service för just er. Behöver ni fler råd eller hjälp på vägen? Tveka inte att kontakta oss för stöd i ert system- eller molnval.

Fördelar med cloud as a service

Snabbguide

Lista på 12 olika Cloud as a service

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud är ett moln företag som tillhandahåller molntjänster främst gentemot företag som profilerar sig inom e-handel och mot Asien, framförallt Kina. Alibaba har ett eget e-handelssystem som tillåter kunden att på ett användarvänligt sätt nyttja den, men erbjuder även tjänster som exempelvis data lagringstjänster, säkerhet och nätverk. Företget erbjduer även andra lösnignar för företag som ...Lär dig mer om Alibaba Cloud

Läs mer
APEX

APEX

Dell Technologies erbjuder flexibla och kundanpassade molntjänster som lätt går att skala och betala per användning vid begäran. Innovativa lösningar förenklar IT-komplexiteten och tillåter användaren att på ett skräddarsytt sätt bygga upp sitt företags IT-infrastruktur utefter behov och tjänst.Lär dig mer om APEX

Läs mer
AWS Cloud

AWS Cloud

AWS Cloud Services har ambitionen att erbjuder kraftfulla helhetslösningar som ska täcka organisationens samtliga IT-infrastruktur delar. AWS erbjuder främst molnbaserade och kundanpassade tjänster som ska på ett flexibelt sätt integrera olika aspekter av applikationerna och snabbt vara skalbara på kundens begäran. AI och maskininlärning samt säkerhet och datahantering är ett fåtal tjänsteerbjudan...Lär dig mer om AWS Cloud

Läs mer
Azure

Azure

Azure är ett low-code program utvecklat av Microsoft och är ett omfattande system som är skalbart med en rad olika typer av moduler. Systemet är framtaget för programutveckling med begränsad kod och kan leverera lösningar till en mindre kostnad än vid system framtagna med komplex kod samtidigt som det erbjuder mängder av autonoma funktioner. Systemet kan enkelt utökas och målet vid implementerad l...Lär dig mer om Azure

Läs mer
Citrix Cloud Services

Citrix Cloud Services

Citrix cloud services fokuserar på användaren genom att erbjuda lösningar som funkar på alla organisationens enheter. Citrix erbjuder kundanpassade och molnbaserade funktionaliteter som ska vara flexibla och lätthanterliga för slutanvändaren. IT-säkerhet erbjuds på applikationsnivå som ökar skalbarheten och möjligheten att utöka infrastrukturen modulärt.Lär dig mer om Citrix Cloud Services

Läs mer
Compliant Cloud Tjänster

Compliant Cloud Tjänster

Compliant Cloud tjänster bygger på AWS säkra infrastruktur. De erbjuder intuitiva säkerhetslösningar med kundanpassad rådgivning och använarvänlig arkitektur. Deras cloud as a service tjänster erbjuder en säker drift med möjlighet att implementera den nuvarnade infrastrukturen mer mot Cloud.Lär dig mer om Compliant Cloud Tjänster

Läs mer
Cross-Cloud Services

Cross-Cloud Services

Vmware är ett globalt bolag som genom sina sammarbetspartners Google, Microsoft, IBM, Oracle och Alibaba erbjuder en rad olika kundanpassade moln lösningar. Företaget erbjuder en accelererad molntransformation för företagsinfrastruktur, multimolndrift och modern applattformstransformering. Det främsta fokuset ligger på Vmware tjänst-integrering tillsmmans med Cloud kopplingar.Lär dig mer om Cross-Cloud Services

Läs mer
GleSYS Cloud

GleSYS Cloud

Glesys är ett företag som erbjuder driftsäker server och molnlagrings hantering. Deras egna datacenter ligger till grund för den kärnverksamhet som de har och erbjuder därav flera kundanpassade och användarvänliga tjänsteerbjudanden för både de små till de större företagen. Glesys är idag en helhets-levernatör till ditt företags IT-infrastruktur.Lär dig mer om GleSYS Cloud

Läs mer
Google Cloud

Google Cloud

Google cloud passar organisationer som vill övergå till molnbaserad IT infrastruktur med Google som leverantör. Google erbjuder flera olika cloud as a service tjänster inom AI och maskininlärning som kommer att öka produktiviteten och integrera företagets befintliga tjänster med Googles kraftfulla processer. Tillsammans med ett användarvänligt gränssnitt och ett kundanpassat interface skapas en vä...Lär dig mer om Google Cloud

Läs mer
IBM Cloud

IBM Cloud

Leverantören erbjduer en hybrid molnlöning som på ett kundanpassat sätt går att integrera med företagets befintliga it-tjänster. IBM fokuserar på att komplettera företagets befintliga IT-infrastruktur och vara ett steg mot en mer molnbaserad verksamhet med intilliggande tjänsteerbjudanden. Vidare tillhandahåller IBM cloud den marknadsledande hybridmoln container plattformen för hybridlösningar som...Lär dig mer om IBM Cloud

Läs mer
Power Cloud

Power Cloud

Power Cloud är ett företag som genom IBM erbjuder olika kundanpassade molntjänster för mindre företag och orgnaisationer. Företaget erbjuder IT tjänster med fokus på containiserade miljöer, privat molnlagring och backup tjänster. Deras enkla implementationer tillåter nya kunder att snabbt sammankoppla befintliga IT-system med deras Cloud infrastruktur men även ger möjlighet till hybrid-lösningar.Lär dig mer om Power Cloud

Läs mer
Safespring Cloud

Safespring Cloud

Safespring är en svensk publik molnplattform som riktar sig mot både privata företag och den offentliga serktorn. Safespring tillandhåller flera olika lösningar för deras monlplattform, med bland annat säkehet och nätverk i fokus. Deras kundanpassade och användarvänliga lösningar tillåter en snabb implementering av tjänsterna i kunders befintliga miljöer.Lär dig mer om Safespring Cloud

Läs mer

Snabbguide

Fördelar med cloud as a service

Molnplattformarna eller molntjänsterna ger sina kunder möjligheten att lagra data i molnet, oavsett var de befinner sig i världen. En stor fördel för dig som kund är alltså att slippa lagra information på egen server eller hårddiskar. Det betyder att det hela blir mindre känsligt. Flexibiliteten och skalbarheten som molnplattformarna innebär, är en stor anledning till att välja just en sådan plattform.

På BusinessWith är vårt råd att ta del av vår smidiga jämförelsetjänst, där du enkelt kan jämföra de olika plattformarna mot varandra. Läs omdömen, ta del av priser och utgå från vad ni är för bolag – och vilka framtida behov ni kan komma att ha. På så sätt blir det lättare att förstå vilken molntjänst som passar bäst för just era behov. Nyfiken? Välkommen att jämföra, för att hitta rätt cloud as a service för just dig.

Beskrivning av produktfunktioner

AI och Maskininlärning

AI och maskininlärning tillåter användaren att bygga, hantera och distribuera olika data modeller snabbt och enkelt. Systemet tillåtet dataadminstratörer att integrerat olika maskininklärningsoperationer tillsamans med öppen källkod och programvara i det egna systemet för att öka produktiviteten och minska det manuella arbetet.

API-Hantering

API-Hantering tillåter användaren att bädda in olika funktionaliteter som exempelvis sökning, hantering och beslutsfattande i externa applikationer. Det enda som krävs är en integration i den berörda applikationen som öppnar en ny värld för bland annat AI och maskininlärning.

Behållare

Containrar tillåter användare att föra över befintliga applikationer och utveckla olika sorters mikro applikationer för att leverera värde till användarna snabbare. Containrar möjliggör också att utveckla, uppdatera och distribuera containeriserade applikationer och hantera dessa i stor skala på ett effektivt sätt.

Dataanalys

Data-Analytics funktionen tillåter användaren att på ett enkelt sätt automatiser och distribuera data transformation från olika källor på en och samma plats. Avancerade verktyg för att sammanställa analysera och förvandla data till praktiska insikter.

Hybrid + Multicloud

Är en samling av olika lösningar som tillåter användare att integrera både molntjänster och fysiska servrar on-site med varandra för att effektiviser och bygga ut it-infrastrukturen och koppla samman olika miljöer.

IoT Tjänster

IoT-tjänsterna tillåter utvecklandet av applikationer och enheter som möjliggör koppling mellan den ordinära infrastrukturen och de olika enheterna på ett säkert och pålitligt sätt. Vidare kan andra tjänster och funktionaliteter byggas vidare för en djupare integration.

Ledningsverktyg

En samling verktyg som underlättar samarbete och kompatibilitet mellan de olika system administratörerna. Funktionerna tillåter även administratörer att övervaka infrastruktur och applikationer, tillhandahålla och konfigurera resurser, uppdatera appar, analysera hot, och säkerhetskopiera olika resurser utmed hela systemet.

Nätverk

Nätverksunktionaliteter som möjliggör säkra och snabba anslutningar mellan de olika applikationerna och tjänsterna inom företagets infrastruktur.

Säkerhet & Identitet

Säkerhetstjänster som skyddar organisationens data, applikationer och infrastruktur genom att snabbt identifiera och reglera olika sorters hot. Tjänsterna möjliggör en förenad säkerhetshantering över både molntjänster och fysiska plats-tjänster.

Utvecklarverktyg

Funktionen är en samling olika utvecklarverktyg som tillåter användaren att koda med de flesta programmeringsspråk på olika sorters plattformar som dessutom har flera olika integrationsmöjligheter vid sidan om.

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site