Jämför Sveriges bästa Journalsystem

Vad är ett journalsystem?

Ett journalsystem ger dig översikt över information kring dina patienter eller kunder. Allt från historik kring patienten eller kunden, syfte och mål med behandlingen, till personuppgifter och anteckningar - är vad du kan hitta i ditt journalsystem. Patientjournalerna underlättar när du ska behandla dina patienter, och gör att du och patienten (eller kunden) kan känna er trygga kring att all nödvändig information finns samlad. Journalsystemet är såklart också ett mycket användbart verktyg i semesterperioder eller vid annan frånvaro, då eventuella vikarier behöver ta del av informationen för att kunna behandla patienten på bästa sätt. Att ha informationen samlad i ett webbaserat journalsystem eller i en molnbaserad journal gör att du inte behöver vara beroende av t.ex. en specifik dator eller enhet, utan kan logga in när du behöver, var du än är. Journalsystem används inom traditionell sjukvård, men även på skönhetssalonger eller av psykologer.

För en patient är en e-journal (journal som du loggar in och kommer åt via dator, surfplatta eller telefon) ett sätt att kunna ta del viss information. Mest kända för att erbjuda e-journaler torde vara Vårdguiden 1177, där du som är över 16 år loggar in med e-legitimation. Här finns information kring exempelvis dina läkarbesök, provsvar och medgivanden. Observera att den information som du har tillgång till i din journal beror på vilken region du bor i.

Värt att veta är att journalsystemen i Sverige regleras av ett flertal lagar som bl.a. patientdatalagen. Hos oss på BusinessWith hittar du olika leverantörer av journalsystem - välkommen att börja jämföra för att hitta det system som passar dig bäst.

Vilket journalsystem ska jag välja?

Vilket journalsystem ska jag välja?

Journalsystemet ska underlätta för dig i ditt dagliga arbete, och ge dig en bra överblick över den information som du behöver om dina patienter eller kunder. I Sverige är det ett fåtal system som har nästan hela marknaden. Vissa menar att utvecklingen är trög och långsam och att gamla, beprövade system används istället för att man välkomnar nya och mer moderna sätt att föra journaler (åtminstone inom sjukvården). Vilket journalsystem som du ska välja beror helt på vilken sorts verksamhet du bedriver och vilka behov du har. Rådet från oss på BusinessWith är att sätta användarvänligheten och tillgängligheten först. Du behöver ett system som de medarbetare som arbetar i systemet förstår och tycker passar i deras dagliga arbete. Vidare behöver såklart journalsystemet kunna användas av patienter och kunder, som kanske loggar in i sin e-journal för att se anteckningar, läsa provsvar, boka tider eller annat. Att ha ett webbaserat journalsystem eller journalföring gör att ni båda enkelt kan komma åt informationen oavsett vilken enhet ni loggar in från.

Ta gärna hjälp av BusinessWiths jämförelsetjänst för att hitta det journalsystem som passar bäst för just er verksamhet. Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver vidare råd eller har frågor. Lycka till med att jämför och välja journalsystem!