HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa processhanteringssystem

Hur ska jag tänka kring processhanteringssystem?

Ett processhanteringssystem hjälper er att få till bättre flöden i era processer och att få en smart översikt. Medarbetarna som arbetar i olika processer i er organisation får koll på vad som ska göras, vilket minskar risk för fel eller missförstånd. Processhantering eller process management, som man också säger, går ut på att dels analysera alla interna processer, men också som ett verktyg för att kunna förbättra och optimera. Hela tanken är att flödena ska rulla på mer effektivt och att ni enklare ska kunna upptäcka var det finns eventuella stoppklossar. Processhantering är inget som löser sig självt – här krävs ett system som hjälper er. Och ett system hittar ni hos oss. BusinessWith har satt ihop en smart guide och jämförelsetjänst, där ni enkelt kan jämföra de olika processhanteringssystemen som finns på den svenska marknaden idag. Här kan ni enkelt navigera mellan olika system för att jämföra, läsa omdömen och ta del av priser.

Vad ska jag kräva av ett processhanteringssystem?

Dags att hitta det optimala processhanteringssystemet för er verksamhet? Ett system, där ni kan samla viktig dokumentation, rapporter och få en översikt över verksamhetsstrukturen. För att kunna hitta rätt system för just er, ta er lite tid att jämföra mellan de olika systemen. Vilka funktioner är viktigast för er? Vad krävs för att era arbetsflöden blir så effektiva som möjligt? Beroende på hur verksamheter ser ut skiljer sig behovet av processhanteringsystem – vissa lämpar sig till mindre företag, medan vissa är mer optimerade för kommuner eller offentliga verksamheter. BusinessWith ger dig de olika processhanteringssystem som finns på den svenska marknaden idag. Börja jämför system direkt hos oss.

Så ser optimering av processer ut

Lista på 11 olika Processhanteringssystem

Sortera på
Datakvalitet-logo

Datakvalitet

Datakvalitet

Datakvalitets system kännetecknas av användarvänliga och anpassningsbara moduler för lednings- och kvalitetsarbeten inom alla typer av företag och organisationer. - En av marknadens bästa sökmotor är standard i vårt system - Den robusta plattformen underlättar en effektiv och lönsam arbetsdag - Komplett system- och dokumentpaket som inkluderar ISO 9001, 27001 och 14001-standarder - App som både f...

Lär dig mer om Datakvalitet

Läs mer
M-Files-logo

M-Files

M-Files Sweden AB

M-Files är en global ledare inom informationshantering. M-Files metadatadrivna plattform för dokumenthantering gör det möjligt för kunskapsarbetare att omedelbart hitta rätt information i alla situationer, automatisera affärsprocesser och upprätthålla informationskontroll. Detta ger företag en konkurrensfördel och en betydande ROI eftersom de kan leverera bättre kundupplevelser och kvalitativt arb...

Lär dig mer om M-Files

Läs mer
Any4m

Any4m

Any4m

Med Any4m’s molnbaserade plattform och användarvänliga gränssnitt är det enkelt att visualisera verksamhetens processer och skapa ett modernt interaktivt ledningssystem. Genom att länka ihop strukturer och dokument i Any4m, helt sömlöst integrerat med Microsoft Office 365, förbättras verksamhetens samsyn och effektivt samarbete mellan tvärfunktionella team möjliggörs. Med Any4m kan användarna även...

Lär dig mer om Any4m

Läs mer

RMT+ ärendehanteringssystem anpassas utefter bolags behov och branscher. Med personliga startsidor och tydliga notifikationer faller ärenden aldrig mellan stolarna.

Lär dig mer om RMT+ Ärendehantering

Läs mer

Ett webbaserad system för ärendehantering där man kan hantera äreden direkt i mobilen eller enkelt dra ut rapporter. Används av många storföretag och är konfigurerbart att möta olika behov.

Lär dig mer om CANEA Workflow

Läs mer
Ensolution

Ensolution

Ensolution

Ensolution är ett processverktyg som är framtaget för att användas av offentlig sektor och kommunverksamheter. Ett skalbart verktyg som är simpelt att förstå och kan anpassas efter små kommuner, stora kommuner och mellan kommuner samtidigt som omfattningen för systemet kan utökas till att innehålla samtliga av kommunens verksamheter eller bara ett fåtal. En flexibel lösning med goda möjligheter ti...

Lär dig mer om Ensolution

Läs mer
InfoCaption

InfoCaption

InfoCaption

InforCaption verktyg för processer möjliggör för en tydlig struktur med ett smidigt informationsdelande inom verksamheten. Ett användarvänligt verktyg som dessutom är webbaserat och tillgängligt för samtliga kollegor i realtid vid uppdateringar. Användarvänligheten gör det möjligt för alla anställda att använda systemets funktioner utan att vara specialister inom IT, vilket skapar en god arbetsför...

Lär dig mer om InfoCaption

Läs mer
InSight

InSight

Tahoe

Tahoe InSight är ett användarvänligt ledningssystem som snabbt kan impementeras för att förbättra företagets processer. Genom klickbara processkartor, verktyg för avvikelser och smidig administration kan företaget effektivisera sin verksamhet.

Lär dig mer om InSight

Läs mer

Detta system för processhantering är framtaget för att optimera affärsprocesserna inom organisationen och därmed skapa ett problemfritt och lönsamt arbetsflöde på arbetsplatsen. Koppla samman systemet med dina affärssystem och få ett felfritt informationsflöde genom alla företagets system och få den korrekta datan på rätt tidpunkt och på dess tilltänkta plats utan några problem eller manuella proc...

Lär dig mer om Novacura Flow

Läs mer
Stivr

Stivr

Stivr

Stivr är ett dashboardverktyg som hanterar alla processer inom verksamheten inom en och samma plattform, med specialisering inom financiella operationer. Skapa processer och schemalägg aktiviteter i dashboardverktyget och dela dessutom information och dokument som är relevanta för respektive process. Med bland annat automatiska notiser kan sedan anställda bli påminda om de arbetsuppgifter som måst...

Lär dig mer om Stivr

Läs mer
VisAlfa

VisAlfa

VisAlfa

Detta processverktyg är framtaget speciellt för offentlig sektor och tar hänsyn till de speciella förutsätningar som krävs för att bedriva en offentlig verksamhet. Programmet kan skapa och visualisera nuvarande processer men även hantera expansioner inom verksamheten med moduler som kan dras och placeras på en karta, vilket är ett enkelt sätt att arbeta på för samtliga anställda. I offentliga verk...

Lär dig mer om VisAlfa

Läs mer

Så ser optimering av processer ut

Processhantering handlar om att effektivisera era arbetsflöden. Här är de olika områdena och delarna som ingår i processhantering:

Analysera. I analysdelen granskar ni era flöden genom att inhämta information om hur de ser ut idag. Hur fungerar varje process? Vilka medarbetare ingår och vilka delmoment finns, som leder fram till resultat?

Kartläggning. Kartlägg hur era processer bör fungera för att vara optimala. Finns det något som bör avgränsas tydligare?

Optimera och förbättra. Hur kan ni optimera flödena? Det är här som systemen kommer till sin användning. Ett processhanteringssystem hjälper er att optimera varje flöde. Inga onödiga flaskhalsar!

Vill du jämföra olika processhanteringssystem för att hitta det som passar allra bäst för er verksamhet? Välkommen att börja din jämförelse hos oss på BusinessWith.

Beskrivning av produktfunktioner

API

Gör det möjligt att enkelt knyta samman organisationens övriga system med processverktyget för att på så vis skapa ett sömnlöst och integrerat systemnätverk.

Arbetsfördelning

Fördela arbetet inom processerna mellan kollegor för att få en tydlig struktur på vem som skall utföra vad.

Automatiska notiser

Bli noterad vid avvikelser i processer eller påmind vid speciella ärenden som kan uppstå inom processerna.

Avvikelsehantering

Vid eventuella avvikelser dokumenteras dessa och hanteras direkt i systemet. I kombination med automatiserade notiser kan avvikelser även noteras direkt till användaren.

Behörigheter

Ge behörigheter till anställda som anses lämpliga för hanterandet av processerna eller de delprocesser som finns inom organisationen.

Dashboard

Dashboard funktionen skapar en grafisk överblick över de viktigaste instrumenten inom processen, vilket bidrar till en ökad kontroll.

Dokumenthantering

En process kan bestå av flera olika enheter och dokumenhanteringen gör det möjligt att spara och knyta dokument till respektive enhet eller för hela processen.

Processkartor

Rita upp de olika processerna inom organisationen med hjälp av en karta. Detta visualiserar hur processen utförs och hur informationsflödet mellan olika enheter förflyttas.

Standardiserade symboler

Med hjälp av standardiserade symboler kan processerna enkelt förstås av samtliga anställda och bidra till en minskad risk för missförstånd.