HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa auto dialers

Hur ska jag tänka kring valet av auto dialer?

Dags att skaffa en ordentlig auto dialer eller dialersystem, alltså en automatisk uppringningsanordning, till verksamheten? En god idé – för en auto dialer gör telefonsamtalen så mycket mer effektiva, och det går fortare att få svar från potentiella eller befintliga kunder. Auto dialern samverkar med en databas med information om vem du ska ringa, och är ett verktyg som används hos allt från banker till telefonförsäljare. Dialern kan också känna av när någon hos er är tillgänglig för samtal, och kan ha diverse automatiska funktioner som att tidsbestämma när nästa samtal bör ske – till vad som sker när någon inte svarar.

Innan ni börjar använda ett dialersystem kan det vara smart att fundera över mål och strategi. Vad är en bra svarsprocent för er? Vilka ska ringas och hur ofta? Vilka funktioner är viktiga för er verksamhet? Tveka inte att be er tilltänkta leverantör om en demo, och se till att de som fungerar som agenter (telefonförsäljare, ringare osv) verkligen får vara med i ert beslutsfattande. Att jämföra innan ni gör ert val är vår rekommendation. BusinessWith listar de auto dialers som finns på den svenska marknaden idag.

Vad är skillnaden på predictive och power autodialer?

En predictive dialer gör telefonringningen mycket mer effektiv, då den går efter en lista och ringer upp de kontakter som finns, så fort en agent eller försäljare hos er är ledig. På så sätt sparar ni det manuella och kan öka generering av antalet leads, eftersom ingen tid slösas. Den så kallade ”ring-raten” bli då väldigt hög. Power dialers fungerar på ett sätt likartat – den ringer också upp automatiskt. Men till skillnad från predictive dialern, är den inte lika förutspående. Predictive dialern är således smartare och har algoritmer bakom sig som kan förutse tillgängligheten, eller lägga på när ett telefonnummer inte verkar fungera.

Vilka funktioner är viktiga för dig och din verksamhet när du väljer dialersystem? Ta hjälp av BusinessWith för att jämföra olika auto dialers på den svenska marknaden, för att hitta den bästa för er verksamhet.

Vilken typ av auto dialer passar för mitt företag?

Lista på 15 olika Auto dialer

Sortera på

Ta insiktsfulla beslut, förbättra dina KIP:er kopplade till sälj och hantera kontakter smartare med hjälp av Adversus Dialer Software. Denna webbaserade auto dialer lösning är perfekt för att skapa samtal på auto-pilot och samtidigt fokusera på de aktiviteter och kunder som är värdefullast för att öka lönsammheten. Analysera sedan resultatet av genomförda aktiviteter så som kampanjer för att se vi...

Lär dig mer om Adversus Dialer Software

Läs mer

Ameyo helpdesk-system förenklar företagets ärendehantering mot kunder och ser till att kundtjänsten fungerar snabbt och effektivt. Med funktioner som självhjälpsfunktioner, multikanal funktionalitet och analysverktyg.

Lär dig mer om Ameyo Helpdesk

Läs mer
Cloud Dialer

Cloud Dialer

Callmaker

Ett auto dialer system som är en perfekt lösning för att bedrivacallcenter verksamheter. Genom att erbjuda specifika lösningar för besök och mötesbokningar i Callmakers moduler har systemet de perfekta förutsättningarna för att skapa mötesbokningar och generera sälj. Med hjälp aven algoritm för samtalsgenerering kan fler samtal utföras av anställda genom att snabbt koppla vidare till nya samtal ut...

Lär dig mer om Cloud Dialer

Läs mer
Cloudtalk

Cloudtalk

Cloudtalk

Cloudtalk är ett molnbaserat auto dialer verktyg med användarvänliga funktioner som automatiserar aktiviteterna i verksamhetens callcenter och bidrar till en ökad samtalstid med kund. Koppla agenter till nya samtal utan väntetid och skapa en stabil informationskälla kring kund innan samtal med hjälp av Cloudtalks funktioner. Spela in samtal i lärande syfte och använd analsyverktyget för att se hur...

Lär dig mer om Cloudtalk

Läs mer

Connectels auto dialer lösning är ett brakomplement till viktiga delar avorgnisationen så som sälj, undersökningar och marknadsföring via telefon, där verktyget kan spela en betydande roll. Det är även möjligt att koppla samman Connectel med ditt CRM system för att göra det till en ännu kraftfullare lösning med större tillgång till information kring kunderna. Genom automatiska samtal utan manuell ...

Lär dig mer om Connectel Ärendehantering

Läs mer
Costify

Costify

Costify

Costify är ett användarvänligt auto dialer system som kan anpassa efter verksamhetens aktiviteter och tjänster. Antingen kan Costify agera likt en tjänst för telefonpassning eller skapa en mer avancerad lösning med certifieringar, växellösningar eller utbildningar till exepmel. Detta auto dialer system är en lösning som är långsiktig och kan bygga värdefulla relationer med kunder genom att erbjuda...

Lär dig mer om Costify

Läs mer
Five9-logo

Five9

Five9

Five9s automatiska uppringningssystem gör det möjligt att komma i kontakt med fler kunder och öka produktiviteten. Agenter sparar tid genom att undvika fel orsakade av manuell uppringning. All data som samlas in under samtalen kan användas för att ge feedback till agenterna. Five9 erbjuder olika lösningar beroende på varje enskild verksamhets behov.

Lär dig mer om Five9

Läs mer
Genesys

Genesys

Genesys

En smart auto dialer lösning med inslag av AI funktionalitet och automation som effektiviserar verksamhetens telefonsamtal och kundkontakt. Vertyget erbjuder bland annat kompletterande kundservice utöver samtal i form av chatbotar och voice assistance för att göra det möjligt för kunder att söka sinasvar på egen hand. Med predective routing kan kunder matchas mot anställda för att öka chanserna ti...

Lär dig mer om Genesys

Läs mer
LeadDesk

LeadDesk

LeadDesk

Leaddesk har skapat ett auto dialer verktyg som möjliggör högkvalificerad kundservice utan att offra medarbetarnas effektivitet. Genom att automatiskt ringa nästa kund när tidigare samtal avslutats eller inte kommit fram kan onödig väntetid mellan samtal undvikas och flera kunder kan nås inom loppet av en kortare tid. Systemet genererar även tidigare information om kunden automatiskt innan samtale...

Lär dig mer om LeadDesk

Läs mer
LiveAgent

LiveAgent

Quality Unit LL

LiveAgent erbjuder ett snabbt och effektivt livechattverktyg som lämpar sig för såväl stora och små företag. Med hundratals integrationsmoduler, svarsmallar och automatisk fördelning av inkommande ärenden.

Lär dig mer om LiveAgent

Läs mer
Newfies-dialer

Newfies-dialer

Newfies-dialer

Newfies-dialer är en kundanpassad lösning som kan modeleras efter användarens behov. Verktyget kan användas för att bedriva versamheter för callcenter, kampanjer, sälj och liknande aktiviteter. Utöver att generera samtal och öka antalet samtal på företaget kan Newfies-dialer även utföra massutskick av kampanjer och meddelanden för att nå ut till kunder samt förinspelade meddelanden med knappval ti...

Lär dig mer om Newfies-dialer

Läs mer
Puzzel

Puzzel

Puzzel

Verktyget är en bra lösning för försäljningsverksamheter och callcenter, samt stödjer metodiken för preview, power, predicitve, vilket är det vanligaste sättet att arbeta på inom dessa typer av verksamheter. Genomför enkelt kampanjer och prioritera samtal direkt i systemet för att öka lönsamheten och samtidigt förbättra kundservicen. Öka utnyttjandegraden på telefonerna med auto dialing, vilket be...

Lär dig mer om Puzzel

Läs mer

RingCentral Engage Voice är ett automatiskt uppringningssystem som gör det möjligt för anställda att få kontakt med många fler kunder per timme. Agenter har enkel tillgång till all kundinformation så att de är förberedda för varje samtal. Med hjälp av IVR-funktionen kan kunder ringa tillbaka när som helst och interagera med systemet enligt deras specifika behov. Alla samtal kan spelas in och analy...

Lär dig mer om RingCentral Engage Voice

Läs mer
Telavox

Telavox

Telavox

Med sin raffinerade sammankoppling av telefonväxel och CRM-system kan inringande samtal snabbare kopplas till rätt person på rätt avdelning.

Lär dig mer om Telavox

Läs mer
Zendesk

Zendesk

Zendesk

Zendesk är ett av världens största helpdesk system och erbjuder ett komplett kundservicesystem för bolag i alla storlekar. Med funktioner som färdiga svarsmallar, chattfunktion i realtid och självhjälpsportal.

Lär dig mer om Zendesk

Läs mer

Vilken typ av auto dialer passar för mitt företag?

Att ringa enligt power dialing-konceptet passar mindre verksamheter, och gör telefonringningen ut från företaget mer effektiv. Så fort en agent hos er har lagt på, ringer dialersystemet upp nästa telefonnummer från listan. Power dialern har funktioner, som exempelvis att ni kan koppla den till ert CRM eller att du kan lägga in pauser mellan samtalen, så att agenten hinner administration också. Däremot är den något enklare än predictive dialern, som jobbar mer komplext.

Predictive dialern kan ringa flera nummer samtidigt och ta in i beräkningen när agenterna eller säljarna är tillgängliga. Den kan således, med hjälp av algoritmer, läsa av mönster. Den här typen av** automatisk uppringning passar större verksamheter** bäst.

Nyfiken på att börja jämföra för att hitta det bästa dialersystemet? BusinessWith listar de olika verktygen på marknaden. Börja jämföra redan nu.

Beskrivning av produktfunktioner

Automatisk återupprigning

Spara massvis med tid genom att låta systemet ringa automatiskt efter listan och undvik dötid mellan samtalen för att maximera antalet samtal och öka försäljningen.

Dashboard

Få en utmärkt överblick över den viktigaste datan och informationen i systemet genom en dashboard som visualiserar flera fönster samtidigt.

IVR (Interactive voice response)

Interactive voice response, ett automatiserat system som integrerar med kunder utan manuellt arbete för att samla information, till exempel med hjälp av olika knappval.

Kampanjer

Dialern är anpassad efter kampanjer och kan till exempel anpassa ringlistor efter aktuella kampanjer och sammankopplas med aktuell information för aktuell kampanj.

Kontakthistorik

Visa historiken för kontakter som redan har kontaktats för att undvika upprepningar och istället knyta starka relationer på lång sikt.

Samtalsinspelningar

Lyssna av eller spela in samtal i lärande syfte för att förbättra pitchen och bemötandet mot kunden.

Statistik och analys

Sammanställ statstik för samtal och försäljning och analysera olika kampanjer eller liknande med hjälp av denna funktion.

Vidarekoppling

Koppla snabbt vidare samtal och undvik att gå misste om kunder på grund av väntetider eller svårbesvarade frågor.