HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa AML-system

Hur ska jag tänka kring AML-system?

Är det dags att investera i ett anti money laundring system (AML-system)? På BusinessWith har vi kartlagt 14 stycken olika AMS-system som finns på den svenska marknaden, så att du ska få hjälp med att bekämpa eventuell ekonomisk brottslighet genom att först jämföra vilket system som passar er. Systemen skyddar dig mot olika finansiella bedrägerier och ett flertal är molnbaserade och skalbara. Tjänsterna idag är ofta mycket användarvänliga och ger dig och er ett fullgott skydd, där ni får en bra kundkännedom och kan motverka penningtvätt och bedrägerier genom smarta algoritmer. Många gånger går systemen att integrera med andra system och tjänster som ni använder er av. Regelverket anti money laundry är något som hjälper både banker och olika finansbolag att automatisera processerna och kontrollerna som ska motverka penningtvätt. Finansinspektionen är det som har ansvar att se till att regelverken följs.

Hur ska jag välja AML-system?

Hantera bevakningslistor, övervakning av transaktioner och bakgrundsinformation, samt att indikera när något inte verkar stå rätt till. AML-systemen idag är mycket smarta och är ofta fullt anpassningsbara efter de behov just ni har. Varför inte skräddarsy och få ett system som passar verksamheten till punkt och pricka? Många system idag är dessutom skalbara, vilket kan vara bra att tänka på om ni som företag eller organisation håller på att växa. Tänk dock på att alltid, oavsett system, se till att det känns användarvänligt och att de som dagligen ska sitta med systemet verkligen uppskattar de funktioner som finns. Att integrera systemet med era egna affärsprocesser och också ett plus. På BusinessWith har vi kartlagt de mest populära och bästa AML-systemen i Sverige idag. Använd dig av vår jämförelseguide för att just jämföra system – och för att så småningom hitta fram till det anti money laundry system som passar verksamheten allra bäst. Vi finns här som stöd om ni har några frågor.

Vad bör jag veta om pennintstvättslagen?

Hjälp att hitta rätt?

Gör som 9000+ svenska företag, låt våra algoritmer vägleda dig till rätt systemval.

Lista på 17 olika AML-system

Sortera på

Blikks molnbaserade KYC & AML-lösning hjälper ekonomibyråer att leva upp till kraven i penningtvättslagen och arbeta i ett sömlöst flöde under hela processen, från allmän riskbedömning till kundkännedom och bevakning.

Lär dig mer om Blikk KYC & AML

Läs mer
ZignSec-logo

ZignSec

ZignSec

ZignSec är en ledande KYC- & AML-plattform som samlar både lokal och global data samt identifieringslösningar för verifieringskontroller. Dedikerad till att effektivisera onboardingen, due diligence och monitoring, säkerställer ZignSec en smidig kundverifiering via en plattform. Upplev framtidens säkra och effektiva kundverifiering med ZignSec.

Lär dig mer om ZignSec

Läs mer
Pingwire-logo

Pingwire

Pingwire

Pingwire är en molnbaserad tjänst som hjälper företag i sitt arbete att motverka samt förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier. Systemet innefattar både KYC och transaktionsmonitorering i realtid. Riskscoren utgör kärnan i systemet och säkerställer ett riskbaserat förhållningssätt i ert dagliga arbete, underlättar er rapportering och vid uppföljning av era risker. En enkel...

Lär dig mer om Pingwire

Läs mer
Nordkyc

Nordkyc

Nordkyc

Skapa en god kundkännedom med detta svenska KYC verktyg som är enkelt och snabbt att starta och implementera. Nordyc består av branschspecifika moduler och kan kundanpassas efter specifika behov. Att förbättra kundkännedomen till en låg kostnad är målet med denna lösning som kan monitorera och bedöma risker för olika kunder och tillåta företaget att försäkra sig från att avstå från illegala affäre...

Lär dig mer om Nordkyc

Läs mer
AML Compliance

AML Compliance

Dun & Bradstreet

Systemleverantören erbjuder AML Compliance som ska hjälpa företag att undvika att bli inblandade i penningtvätt eller finansiering av terrororganisationer. Systemet bidrar till en daglig aktiv kontroll av förändringar i styrelser och organisationer som genom övervakning av olika databaser, återkopplar med insikter och värdefulla prognoser. AML Compliance har åtkomst till över 550 stora databaser g...

Lär dig mer om AML Compliance

Läs mer

Alessa är en molnbaserad tjänst som hjälper företag bekämpa ekonomisk brottslighet och förenklar på så sätt processerna för efterlevnad och bedrägeri. Alessa erbjuder en rad olika funktioner som på ett användarvänligt sätt integrerar AML tjänsterna med andra befintliga verksamhetsprocesser, vilket effektiviserar flödet inom företaget. Användaren kan fritt integrera olika moduler och på så sätt skr...

Lär dig mer om AML Compliance Software

Läs mer

Systemet övervakar transaktioner i realtid för att upptäcka eventuella misstänkta transaktioner och automatiskt utreda dessa utifrån olika förutsatta parametrar. Tjänsten kan på ett enkelt sätt integreras med befintliga system genome API, och genom smarta analysverktyg kan slutanvändaren på ett smidigt sätt hantera larm och olika incidenter.

Lär dig mer om AML Transaction Monitoring

Läs mer
Clear View KYC

Clear View KYC

Clear View KYC

Clear View KYC erbjuder företag lösningar för att hantera bevakningslistor, sanktioner och andra finansiella monitorerings applikationer. Tjänsten är utformad för att följa olika regelverk och genom sin molnbaserade lösning erbjuda intuitiva lösningar som är anpassningsbara och genom API kan integreras i alla system med minimal konfiguration.

Lär dig mer om Clear View KYC

Läs mer
CM1

CM1

SoftRonic

Ett webbaserat KYC system framtaget för att undvika penningtvätt. CM1 stödjer även AML funktioner som är användbara vid onboarding och monitorering av kunder, vilket är viktigt vid rekrytering av nya kunder. SoftRonic stödjer användaen genom implementeringsprocessen för att uppnå specifika kundanpassningar och efter implementeringen är systemet under ständig uppdatering och utveckling vilket gör d...

Lär dig mer om CM1

Läs mer
Creditsafe

Creditsafe

Creditsafe

Creditsafe är ett internationellt KYC system för ökad kännedom om kunder och penningtvätt. Få kompletta bakgrundskontroller med hjälp av mediebevakning, sanktionslistor och PEP-register för att ta reda på om kundenär att lita på eller inte. Creditsafe har tillgång till ett enormt compliance register med 4,8 miljoner profiler och 30 000 datakällor i 240 länder, vilket gör det till en omfattande lös...

Lär dig mer om Creditsafe

Läs mer
FinScan

FinScan

FinScan

FinScan är en molnbaserad AML skannings plattform som är designad för att i realtid tillgodose information om transaktioner och säkerställa en enkel och användarvänlig onboarding process. Systemet är utformat med slutanvändaren i fokus och de olika funktionerna kan på ett enkelt sätt integreras med befintliga verksamhetsprocesser. Kraftfulla process automatiseringar hjälper företag att både spara ...

Lär dig mer om FinScan

Läs mer
InstantWatch

InstantWatch

Trapets AB

Screena personer och företag och se deras bakgrund kring sankioner, mediahistorik och PEP listor med hjälp av InstantWatchs lösning flr KYC. Implementera denna fas i onboardingen och gör den automatiserad genom att använda InstantWatch och spara stora mängder tid i det dagliga arbetet. Kombinera systemet med InstantWatchs lösning för AML och få även full koll på transaktioner och händelser för kun...

Lär dig mer om InstantWatch

Läs mer

Oracle erbjuder ett system designat för att skydda företags olika finansiella aspekter. Systemet hjälper till att hålla full koll på kundernas olika aktiviteter för att undvika penningtvätt och monitorerar samtidigt deras aktiviteter för att tillgodose rådande sanktioner och regelefterlevnad.Systemlösningen integreras väl av oracles andra tjänster vilket gör det smidigt för slutanvändaren att anvä...

Lär dig mer om Oracle AML

Läs mer
Regtech KYC

Regtech KYC

Regtech Solutions

Ragtech Solutions erbjuder en molnbaserad lösning som genom en API integration kan på ett enkelt sätt sammankopplas med ledande system inom ekonomi, bokföring och CRM. Systemet utvärderar nya och befintliga kunder i realtid och automatiserar dagliga kontroller vilket resulterar till ett effektivt arbete. Systemet skapar trygghet genom att uppfylla penningtvättslagen och rådande regler kring AML - ...

Lär dig mer om Regtech KYC

Läs mer
ShuftiPro

ShuftiPro

ShuftiPro

Undvik finaciella brott och pengartvätt med hjälp av ShuftiPros webbaserade KYC lösning med funktioner för onboarding, screening och uppföljning av kunder. Systemet har inbyggda AI funktionaliteter som gör automatiska backgrundskontroller i realtid och registrerar dessa i en bevakningslista. Om något av de undersökta värdena sticker ut noteras detta med en automatisk varning för att snabbt kunna u...

Lär dig mer om ShuftiPro

Läs mer
Tipalti

Tipalti

Tipalti

Tipalti är en användarvänlig tjänst designad för företag som vill använda aktuell och historisk information om samtliga transaktioner för att utföra bland annat riskkontroller, inbyggda riskspråningar och bedrägeriskydd. Systemet har även verktyg som låter användaren logga olika ärendeprotokoll och detaljerat granska olika hot.

Lär dig mer om Tipalti

Läs mer

Fraud erbjuder olika organisationer en enkel AI lösning för att bedriva bekämpning av ekonomisk brottslighet. Tjänsten utnyttjar redan befintlig kunddata och via olika datakällor kan den webbaserade plattformen upptäcka potentiella hot och ge förslag på effektiva motåtgärder. Plattformen kan på ett enkelt sätt integreras med befintliga lösningar och kundanpassas efter behov.

Lär dig mer om Transaction AI

Läs mer

Vad bör jag veta om pennintstvättslagen?

I Sverige är det lag på att alla banker, försäkringsbolag med flera ska följa penningtvättslagen samt finansiering av terrorism. Med det menas att man måste vidta åtgärder om man misstänker att pengar används på felaktigt sätt, samt upprätta rutiner och processer för att bevaka att det från första början inte utförs några bedrägerier. Sverige måste följa EU:s penningtvättsdirektiv, men regler kring att bekämpa penningtvätt finns att hitta i hela världen. En grundläggande åtgärd i att motverka penningtvätt är i att helt enkelt fråga kunder var pengar kommer ifrån och att de kan uppvisa underlag som styrker pengarnas härkomst.

Men hur ska man jobba med detta på ett smart sätt? Det du behöver är ett AMS-system, alltså ett anti money landning system, som hjälper dig och er att verka för att ingen penningtvätt eller bedrägerier utförs. BusinessWith hjälper dig att hitta rätt system på marknaden idag. Hos oss kan du enkelt ställa de olika AMS-systemen mot varandra, för att hitta bästa AML-systemet för just er. Tveka heller inte att ta kontakt med oss om ni önskar mer råd och vägledning. Vi har många års erfarenhet av att guida våra kunder i systemdjungeln – varmt välkommen till oss med dina frågor.

Beskrivning av produktfunktioner

AI implementering

AI - Implementering fungerar som en digital assistent som hjälper användaren att automatisera repetitiva processer som kan vara resurs och tidskrävande. Funktionen kan också förbättra kundkännedomen och hjälpa till med olika kundprocesser, vilket gör att dessa både kan utföras snabbare och mer precision. AI funktionalitet kan integreras i många olika processer inom systemet.

Due diligence

Funktionen tillåter en organisation att utveckla en gedigen kunskap om sina kunder och deras angelägenheter vilket ska försvåra för potentiella kunder att använda verksamheten för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I praktiken innebär detta att systemet har stöd för att på ett säkert sätt tillhandahålla kundens personuppgifter och kopior på officiella iD-handlingar.

Dynamisk kundriskbedömning och styrkort

Dynamisk kundriskbedömning är en smart funktion som tillämpar AI och maskininlärning. Användaren kan genom att tilldela specifika aktiviteter särskilda riskpoäng, följa upp och via riskanalyser fatta säkra och snabba beslut om kunders aktiviteter och minska kontrollbelastningen.

Identitesverifiering

Identitetsverifiering tillåter användaren att på ett smidigt sätt verifiera olika personer utifrån en mängd olika datapunkter. Funktionen tillåter användaren att bland annat föra olika register och kategorisera dessa beroende på risknivå och övervaka dessa utifrån olika kriterier. Funktionen kan också automatiskt samla in teknisk information om dessa användare som kan loggas och lagras i olika register.

Myndighets rapportering

Funktionen tillåter användaren att automatiskt generera rapporter som uppfyller myndigheters krav och kan skickas in vid inrapportering av särskilda incidenter eller händelser. Som en konsekvens minskar funktionen kostnaden och tiden det tar för att utbyta data till myndigheters olika portaler.

Sanktionsmonitorering

Sanktionsmonitorering är ett verktyg som hjälper användaren att aktivt motverka handel med individer, grupper, organisationer eller länder som är handels begränsande. Funktionen ger värdefulla insikter och verkar i bakgrunden.

Transaktionsmonitorering

Transaktionsmonitorering är en funktion som kontinuerligt observerar kundens transaktioner både i realtid och retroaktivt för att upptäcka trender och flagga för ‘onormal aktivitet’. Transaktionskontrollen är ett viktigt steg för organisationer att utöka sin allmänna kundkännedom.

Utredningsverktyg

Utredningsverktyg tillåter användaren att på ett effektivt sätt utreda olika specifika händelser. Smarta rapportering i form av insiktsfull data kan länka samman och presentera olika händelser för att ge användaren en övergripande bild över en specifik kund, och ger även användaren möjlighet att på ett djupare plan utreda specifika datapunkter.