HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa verktyg för processkartläggning verktyg

Hur ska jag tänka kring val av processkartläggning verktyg?

Processkartläggning går hand i hand med processhantering, men är mer riktad mot modellering, visualisering och dokumentering. Processkartläggningen syftar till att känna igen och förstå de flaskhalsar som kan finnas i processerna internt. Rent konkret brukar man visualisera processerna för att se dessa flaskhalsar. Med hjälp av en gedigen processkartläggning blir det enklare att identifiera var ni kan hitta direkta fel, men också förbättringsmöjligheter – vilket egentligen är detsamma som att identifiera affärsmöjligheter. Mycket gott kommer således av processkartläggning. Är du nyfiken på att dra igång direkt? På BusinessWiths sida hittar du alla processkartläggingsverktyg som finns i Sverige idag. Vi listar systemen och verktygen – du läser på, jämför, tar del av omdömen och pris och väljer. Svårare än så är det inte.

Vilka fördelar finns med ett processkartläggning verktyg

Processkartläggning ger er en rad fördelar och optimerar det flödesschema ni har internt. Det handlar om att förstå och identifiera delarna som finns i varje process, hur dessa är sammanlänkade och varför. Genom att kartlägga processerna kan ni se problemen i god tid oh därmed ha chans att göra något åt dem. Vidare ökar kartläggningsverktyget er förståelse, säkerhet och gör att ni bättre kommer kunna samordna processerna. Vill du börja jämföra de bästa processkartläggning verktyg som finns på den svenska marknaden idag? BusinessWith har gjort jobbet åt dig. Hos oss kan du enkelt jämföra olika funktioner, för att sedan hitta det bästa kartläggningsverktyget för just er verksamhet. Varmt välkommen att använda vår jämförelseguide innan du gör ditt val.

Kom igång med din processkartläggning

Lista på 9 olika Processkartläggningsverktyg

Sortera på

RMT+ ärendehanteringssystem anpassas utefter bolags behov och branscher. Med personliga startsidor och tydliga notifikationer faller ärenden aldrig mellan stolarna.

Lär dig mer om RMT+ Ärendehantering

Läs mer

Ett webbaserad system för ärendehantering där man kan hantera äreden direkt i mobilen eller enkelt dra ut rapporter. Används av många storföretag och är konfigurerbart att möta olika behov.

Lär dig mer om CANEA Workflow

Läs mer
Ensolution

Ensolution

Ensolution

Ensolution är ett processverktyg som är framtaget för att användas av offentlig sektor och kommunverksamheter. Ett skalbart verktyg som är simpelt att förstå och kan anpassas efter små kommuner, stora kommuner och mellan kommuner samtidigt som omfattningen för systemet kan utökas till att innehålla samtliga av kommunens verksamheter eller bara ett fåtal. En flexibel lösning med goda möjligheter ti...

Lär dig mer om Ensolution

Läs mer
InfoCaption

InfoCaption

InfoCaption

InforCaption verktyg för processer möjliggör för en tydlig struktur med ett smidigt informationsdelande inom verksamheten. Ett användarvänligt verktyg som dessutom är webbaserat och tillgängligt för samtliga kollegor i realtid vid uppdateringar. Användarvänligheten gör det möjligt för alla anställda att använda systemets funktioner utan att vara specialister inom IT, vilket skapar en god arbetsför...

Lär dig mer om InfoCaption

Läs mer
InSight

InSight

Tahoe

Tahoe InSight är ett användarvänligt ledningssystem som snabbt kan impementeras för att förbättra företagets processer. Genom klickbara processkartor, verktyg för avvikelser och smidig administration kan företaget effektivisera sin verksamhet.

Lär dig mer om InSight

Läs mer

Detta system för processhantering är framtaget för att optimera affärsprocesserna inom organisationen och därmed skapa ett problemfritt och lönsamt arbetsflöde på arbetsplatsen. Koppla samman systemet med dina affärssystem och få ett felfritt informationsflöde genom alla företagets system och få den korrekta datan på rätt tidpunkt och på dess tilltänkta plats utan några problem eller manuella proc...

Lär dig mer om Novacura Flow

Läs mer

Ett webbaserat och användarvänligt ledningssystem som lätt anpassas efter företagets behov. Inkluderar funktioner som processkartor, dokumenthantering, versionskontroll och riskhantering.

Lär dig mer om SIMPLI Manage

Läs mer
Stivr

Stivr

Stivr

Stivr är ett dashboardverktyg som hanterar alla processer inom verksamheten inom en och samma plattform, med specialisering inom financiella operationer. Skapa processer och schemalägg aktiviteter i dashboardverktyget och dela dessutom information och dokument som är relevanta för respektive process. Med bland annat automatiska notiser kan sedan anställda bli påminda om de arbetsuppgifter som måst...

Lär dig mer om Stivr

Läs mer
VisAlfa

VisAlfa

VisAlfa

Detta processverktyg är framtaget speciellt för offentlig sektor och tar hänsyn till de speciella förutsätningar som krävs för att bedriva en offentlig verksamhet. Programmet kan skapa och visualisera nuvarande processer men även hantera expansioner inom verksamheten med moduler som kan dras och placeras på en karta, vilket är ett enkelt sätt att arbeta på för samtliga anställda. I offentliga verk...

Lär dig mer om VisAlfa

Läs mer

Kom igång med din processkartläggning

Processkartläggning kan låta som något mycket avancerat och något som endast är ämnat den nördigaste av IT-personer. Men faktum är att man kan processkartlägga med enkla medel. Post-its eller att teckna på A4 är ett sätt att rita upp och skapa flödesscheman. Att ha ett modelleringsverktyg eller visualiseringsverktyg är dock det vanligaste idag. Just att kunna visualisera sina processer, är vad man ämnar göra när man vill processkartlägga. Utan visualiseringar, svårt att processkartlägga. Och det här är ingenting som behöver vara trist och tråkigt.

Att kartlägga processer kan göras med färg och form – varför inte testa att ta hjälp av ett processkartläggningsverktyg för att komma igång? Glöm inte att involvera relevanta medarbetare, innan ni bestämmer er för vilken typ av system ni ska använda. BusinessWith hjälper dig att jämföra och välja verktyg – redan idag.

Beskrivning av produktfunktioner

API

Gör det möjligt att enkelt knyta samman organisationens övriga system med processverktyget för att på så vis skapa ett sömnlöst och integrerat systemnätverk.

Arbetsfördelning

Fördela arbetet inom processerna mellan kollegor för att få en tydlig struktur på vem som skall utföra vad.

Automatiska notiser

Bli noterad vid avvikelser i processer eller påmind vid speciella ärenden som kan uppstå inom processerna.

Avvikelsehantering

Vid eventuella avvikelser dokumenteras dessa och hanteras direkt i systemet. I kombination med automatiserade notiser kan avvikelser även noteras direkt till användaren.

Behörigheter

Ge behörigheter till anställda som anses lämpliga för hanterandet av processerna eller de delprocesser som finns inom organisationen.

Dashboard

Dashboard funktionen skapar en grafisk överblick över de viktigaste instrumenten inom processen, vilket bidrar till en ökad kontroll.

Dokumenthantering

En process kan bestå av flera olika enheter och dokumenhanteringen gör det möjligt att spara och knyta dokument till respektive enhet eller för hela processen.

Processkartor

Rita upp de olika processerna inom organisationen med hjälp av en karta. Detta visualiserar hur processen utförs och hur informationsflödet mellan olika enheter förflyttas.

Standardiserade symboler

Med hjälp av standardiserade symboler kan processerna enkelt förstås av samtliga anställda och bidra till en minskad risk för missförstånd.