HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa verktyg för finansiell rapportering

Varför ska jag ha ett verktyg för finansiell rapportering?

Finansiell planering, rapportering, analys, konsolidering och prognostisering har idag ett mer strikt regelverk än vad det hade tidigare, och därför krävs verktyg för att klara av uppgiften. Att jobba datadrivet är ett effektivt sätt att veta att det man fattar beslut om är baserat på fakta och inte gissningar. Tjänsterna och verktygen för finansiell rapportering på den svenska marknaden är både lättanvända och flexibla. Verktygen hjälper er att nå så maximal tillväxt som möjligt. Hos oss på BusinessWith kan du med enkelhet jämföra de olika verktygen och tjänsterna för finansiell rapportering. Vi har kartlagt och sammanställt de bästa lösningarna, så att du och ditt företag ska kunna jämföra – för att slutligen hitta fram till det verktyg för finansiell rapportering som passar er allra bäst. Varmt välkommen att börja din jämförelse redan nu.


Vilket verktyg för finansiell rapportering ska jag välja?

Oavsett vilken typ av system, tjänst eller verktyg du är ute efter, kan vi på BusinessWith nästintill garantera att vi har rätt system för just dig och din verksamhet. Vi erbjuder dig jämförelser av plattformar i mängder av olika kategorier – inte minst inom finans, budget, prognos och bokföring. Med hjälp av ett verktyg för finansiell rapportering får du och ditt företag tillgång till data i realtid, vilket gör det lätt att fatta välgrundade beslut som gynnar tillväxten. Ett verktyg för exempelvis automatiserad och skräddarsydd rapportering och koncernkonsolidering, sparar både tid och pengar. Men vilken lösning ska du välja? Utgå alltid från bransch, företagsstorlek och personliga behov och mål. Vilka funktioner eller produkter måste ni ha? Ska tjänsten gå att skalas upp, om ni växer? Eller räcker en lätt lösning för att sköta det mest basala? Involvera gärna alla stakeholders i företaget för att förstå vilka behov och utmaningar ni har, innan ni börjar er jämförelse. BusinessWith ger dig de bästa och mest eftertraktade verktygen för finansiell rapportering – välkommen att jämföra och välja system eller verktyg hos oss.

Hur ska jag tänka kring koncernkonsolidering?

Lista på 7 olika Finansiell rapportering

Sortera på
Oxceed

Oxceed

Oxceed

Oxceed är ett modernt, molnbaserat system för budgetering, finansiell rapportering och uppföljning. Med Oxceed får ledning och styrelse rätt underlag för att kunna fatta bättre beslut. Skapa finansiella rapporter, budgetar och nyckeltal med bara några klick och få en ekonomisk överblick av företaget i realtid. 📊 Skapa skräddarsydda rapporter 💰 Hantera budget och prognos 📈 Ekonomisk översikt i...

Lär dig mer om Oxceed

Läs mer

Med Exopen Planning får du som CFO och Controller allt du behöver för att skapa en mer värdeskapande finansiell och operativ planering i ett lättanvänt verktyg som hela organisationen kan använda. Du får tillgång till modern och datadriven funktionalitet som effektiviserar din budget- och prognosprocess med integrerad analys.

Lär dig mer om Exopen Planning

Läs mer
Axiom

Axiom

Syntellis

Axiom hjälper företag spara tid inom budgetering och ekonomisk planering. Få en överblick över kommande utgifter och intäkter som har väsentlig betydelse på företagets framtid. Analysera nyckeltal, jämför budgetar med föregående år och mycket mer. Hantera och skapa det synfält som passar dig bäst.

Lär dig mer om Axiom

Läs mer
BrightAnalytics-logo

BrightAnalytics

BrightAnalytics

BrightAnalytics system för finansiell rapportering erbjuder ett enkelt och användarvänlig plattform. Med dess integrerade verktyg och program kan företag utföra automatiska likvids och kassaflödes prognoser, för att sedan generera grafisk prestation av data. Dessutom underlättar BrightAnalytics system internationell handel med enkel hantering av olika valutor med målet att förenkla det interna arb...

Lär dig mer om BrightAnalytics

Läs mer
Hypergene

Hypergene

Hypergene

Hypergene är ett molnbaserat system som sammankopplar operativ- och finansiell styrning. Ta del av viktiga finansiella rapporter och nyckeltal som har stor betydelse i din verksamhet. Välj hur du ser siffror och nyckeltal med en konfigurerbart synfält samt hur du vill ha ditt automatiska rapporterande, på årsbasis, kvartalsvis eller löpande.

Lär dig mer om Hypergene

Läs mer
Konstrukt-logo

Konstrukt

Konstrukt

Konstrukt erbjuder ett molnbaserat system som är enkel att använda och komma igång med. Med Konstrukts integrerade verktyg och program kan företag hantera sin ekonomiska och finansiella rapportering och utföra scenario analyser för att förutse framtida förändringar. Dessutom ger Konstrukts system möjlighet att hantera olika valutor och med en integrerad intern kontroll underlättas kvalitetssäkring...

Lär dig mer om Konstrukt

Läs mer
Planacy

Planacy

Planacy

Planacy erbjuder ett molnbaserat budget- och prognosverktyg för medelstora och storföretag. Ett datadrivet system som sammanställer data och analyser för att hjälpa företagsledare med framtida planering och för att ta viktiga affärsbelsut. Detta lätthanterade verktyg med hög kvalité hjälper dig med operativ- och finansiellstyrning. Skapa egna dashboards och ta del av rullande prognoser.

Lär dig mer om Planacy

Läs mer

Hur ska jag tänka kring koncernkonsolidering?

Koncernkonsolidering tar mycket tid för den som arbetar med det manuellt. BusinessWiths råd är att sluta jobba manuellt – när du och ditt företag istället kan automatisera era processer och på så sätt avsevärt minska risken för fel. Här finns chansen att smidigt integrera er koncernkonsolidering, alltså lösning för finansiell rapportering, direkt med ert affärssystem. En skräddarsydd lösning gör att ni får det precis som ni vill.

Lösningarna för finansiell rapportering ger er en översikt över bolagets alla delar, nyckeltalen och ger dig de datadrivna prognoserna och de löpande rapporterna du behöver. Varför inte skaffa en tjänst som klarar av det du och ditt företag verkligen behöver? Välkommen att ta hjälp av BusinessWiths jämförelsetjänst för att hitta den kraftfulla lösning som passar er allra bäst.

Beskrivning av produktfunktioner

Automatiserad likvids och kassa prognos

Automatiserar processen att skapa prognoser för företagets kassaflöde och likviditet, vilket underlättar likviditetsplanering och hjälper beslutsfattare att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika likviditetsproblem.

Fördjupade filter analys

Ge användaren möjligheten att analysera finansiella data med hjälp av avancerade filtreringsalternativ. Funktionen möjliggör en skräddarsydd analys av specifika delar av företagets finansiella data för att uppnå en mer detaljerad förståelse av företagets prestationer.

Generera grafisk prestationer och information från data

Skapa grafiska visualiseringar av finansiell information för att underlätta för beslutsfattare att förstå och kommunicera viktig finansiell information på ett visuellt sätt. Detta möjliggör en snabb och enkel identifiering av trender och mönster i företagets finansiella data.

Hantering av olika valutor

Gör det möjligt för företag att hantera transaktioner och rapportera finansiell information i olika valutor. Funktionen underlättar för företag att redovisa finansiell information för olika jurisdiktioner och möjliggör för företaget att hantera valutakursrisker och hantera betalningar i olika valutor.

Integrerad intern kontroll

Säkerställ att företaget har en effektiv och pålitlig intern kontrollsystem för att uppnå företagets finansiella mål. Funktionen omfattar utformning, implementering och utvärdering av rutiner och processer som är avsedda att identifiera och hantera risker inom organisationen.

Interna mellanhavanden hantering

Hantera och bokför transaktioner och utgifter som sker mellan olika enheter eller avdelningar inom samma företag. Funktionen säkerställer att transaktionerna bokförs korrekt och att det inte uppstår dubbletter eller felaktigheter i redovisningen.

Nyckeltalsanalys

Mät och utvärdera företagets prestationer genom att använda olika nyckeltal. Nyckeltal är kvantitativa mått som används för att bedöma företagets finansiella styrka och lönsamhet. Funktionen möjliggör jämförelse av företagets prestationer över tid och med branschstandarder, vilket ger en bättre förståelse av företagets ekonomiska hälsa.

Prognostisering

Förutsäga framtida finansiella prestationer baserat på historisk data och andra relevanta faktorer. Funktionen använder olika tekniker och modeller för att uppskatta framtida intäkter, kostnader och lönsamhet. Genom att använda prognostisering kan företaget planera för framtiden och fatta välgrundade beslut baserade på förväntade resultat.

Projekt och resursplanering

Planera och hantera resurser och kostnader för olika projekt. Funktionen säkerställer effektiv hantering av projekt, budget och resurser, samt optimerar användningen av företagets resurser.

Riskhantering

Identifiera, mäta och hantera olika risker som kan påverka företagets ekonomiska resultat och ställning. Funktionen hjälper företagsledningen att bedöma potentiella risker och möjligheter och vidta lämpliga åtgärder för att minimera negativ påverkan på företaget

Scenarieanalys

Bedöm hur olika scenarier kan påverka ett företags ekonomi. Genom att simulera olika scenarier kan man identifiera potentiella risker och möjligheter som kan uppstå i framtiden, och därmed ta mer informerade beslut om företagets finansiella strategi.

Vad-händer-om analys

Se konsekvenserna av olika beslut eller händelser på företagets ekonomi. Genom simulering kan bedömning göras hur en förändring i exempelvis priser, kostnader eller efterfrågan kan påverka företagets resultat och kassaflöde. Detta kan hjälpa företagsledningen att ta mer välgrundade beslut om företagets framtida inriktning och strategi.