5 tips på hur du lyckas med din medarbetarundersökning och pulsmätning

N

Nicolas Zavala

2021-01-10

5 tips på hur du lyckas med din medarbetarundersökning och pulsmätning

5-tips-lyckas-med-medarbetarundersokning-pulsmatning.png

Behöver du hjälp att välja system?

Starta guiden

Grattis! Du har alltså bestämt dig för att göra en medarbetarundersökning – eller bli ännu bättre på det. Det är ett steg som visar att du som arbetsgivare faktiskt bryr dig om medarbetarengagemanget och tror på att nöjda medarbetare leder till bättre produktivitet, vilket i sin tur gynnar affärsresultaten. Men hur ser man till att göra rätt sorts medarbetarenkäter, alltså att man ställer rätt sorts frågor? Kanske vill du göra pulsmätningar av status ”här och nu” ännu oftare, för att säkerställa att verksamheten går i önskvärd riktning? Valet är ditt.

Här är fem tips på hur du gör bra medarbetarenkäter:

Ställ tydliga frågor

Frågeformuleringen är A och O. Inga ledande frågor, inga påståenden, och ingen tvetydighet. För att få bra svar behöver de frågor som ställs i enkäten eller pulsmätningen vara enkla att förstå. Se till att det är tydligt vad som menas och försök inte leda medarbetaren i någon särskild riktning – du vill få ärliga svar för att kunna åstadkomma förbättring.

Viktigast först

Många medarbetare får myror i benen av undersökningar och pulsmätningar. För att se till att din svarsfrekvens är hög, ställ de viktigaste frågorna allra först i din enkät. Självklart måste medarbetarundersökningarna få vara omfattande, åtminstone då och då – men du vill samtidigt inte trötta ut din personal med enkäter i parti och minut. Satsa på kvaliteten och ställ relevanta frågor.

Förklara syftet

Det är enklare att driva engagemang kring själva undersökningen om du som chef eller HR förklarar syftet med den. Ge medarbetarna information på förhand om vad ert mål är med att genomföra enkäten eller mätningen, och varför ni anser att det är viktigt att de deltar och svarar ärligt på de frågor som ställs. Då kommer motivationen att öka.

Säkerställ anonymitet (GDPR)

Många frågor kan anses känsliga och då måste medarbetaren känna tilltro till att de svar som ges är anonyma. Du som chef ska inte kunna koppla svaren till en specifik medarbetare. Informera innan undersökningen hur ni gör med anonymitet, så att medarbetarna verkligen vågar svara utifrån hjärtat.

Använd ett oberoende verktyg

Ta in en tredje part som utför enkäterna eller pulsmätningarna. Det här är också ett sätt att visa personalen att ni agerar professionellt i hanteringen av deras svar, vilket också kommer driva upp svarsfrekvensen. Det kommer göra medarbetarna mer bekväma, och ni som arbetsgivare får hjälp av ett verktyg som kan analysera och hantera datan på rätt sätt.

Intresserad av att hitta en aktör som kan genomföra era medarbetarundersökningar och pulsmätningar ? Välkommen att kolla in BusinessWiths jämförelsetjänst.

Vill du ha ännu fler tips? Vi finns här för dig. Välkommen att höra av dig till nicolas.zavala@businesswith.se

3 tips på vad du skall kräva av ett schemaläggningssystem

3 tips på vad du skall kräva av ett schemaläggningssystem

Du som någon gång har lagt ett schema för hand vet hur komplicerat det kan bli när du ska försöka tillfredsställa alla behov. Du behöver tänka utifrån verksamhetens bästa, medans du strävar efter en balansgång som går ut på att även din personal ska känna sig nöjd. Att schemalägga kan verkligen vara något som ger huvudvärk, då du även måste vara beredd på snabba svängningar när någon blir sjuk, ber om ledighet eller om någon viktig kompetens plötsligt saknas.

Schemaläggningsprogram

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site