Webdoc
vs
WinEazy Gold

Företagsstorlek

Mikroföretag (1-10)
Småföretag (11-100)
Medelstora företag (101-500)
Stora företag (500+)
Mikroföretag (1-10)
Småföretag (11-100)
Medelstora företag (101-500)
Stora företag (500+)

Plattform

Molntjänst
Mobilapp
Molntjänst
Mobilapp

Prisinformation

Gratis testperiod
Pris från

Från 1200...

Prismodell modul
Prismodell abonnemang
Prismodell licens
Gratis testperiod
Pris från

-

Prismodell modul
Prismodell abonnemang
Prismodell licens

Produktfunktionaliteter i Journalsystem

API integrering
Automatiska påminnelser av bokade tider
BankID
E-journal
Faktureringslösning
Förprogrammerade ICD-10-koder
Hantera behörigheter
Journalformulär
Kalenderöversikt
Kassalösning
Kopplat till nationell patientöversikt
Krypterad tillgång av patientinformation
Kundregister
Labmodul
Läkemedelsmodul/ E-recept
Onlinebokning
Remissmoduler
Samlingsfaktura
Statistik & rapport
API integrering
Automatiska påminnelser av bokade tider
BankID
E-journal
Faktureringslösning
Förprogrammerade ICD-10-koder
Hantera behörigheter
Journalformulär
Kalenderöversikt
Kassalösning
Kopplat till nationell patientöversikt
Krypterad tillgång av patientinformation
Kundregister
Labmodul
Läkemedelsmodul/ E-recept
Onlinebokning
Remissmoduler
Samlingsfaktura
Statistik & rapport

Varför väljer företag er?

Varför väljer man ert system?

  • Användarvändligt, webbaserat och skalbart
  • Stort utbud av funktioner och integrationer
  • Utvecklas i nära samverkan med kunder

Varför väljer man ert system?

Tyvärr, ingen data än.

Varför väljer man er som leverantör?

  • Fri support
  • Smidig uppstart med erfarna, vårdkunniga utbildare
  • Engagerad kundvård och uppföljning

Varför väljer man er som leverantör?

Tyvärr, ingen data än.

Hur positionerar ni er på marknaden?

Webbaserad och enkel lösning för privata vårdgivare i Sverige som hanterar en komplex vårdapparat och stödjer flera olika betalningstyper som region, försäkringsbolag och privatbetalande patienter. Webdoc passar både små och stora kliniker och har ett skalbart utbud av tjänster som exempelvis läkemedelsmodul, nationella tjänster, digitalt vårdrum och ett stort antal integrationer.

Hur positionerar ni er på marknaden?

Tyvärr, ingen data än.

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

Webdoc säkerställer en god och nära vård i ett effektivt flöde. Journalsystemet är utvecklat för att göra det så enkelt som möjligt för användaren, utan att tumma på patientupplevelse och kvalitet.

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

Tyvärr, ingen data än.

Omdömen

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Fördelar

Webdoc är användarvänligt, funktionellt, överskådligt och lättarbetat för oss som bedriver specialiserad öppenvårdsverksamhet. Flertalet integrationer gör vårt arbete resurseffektivt, patientsäkert och enkelt. Carasent har varit en utmärkt samarbetspartner under införandeprocessen och i arbetet med att utveckla integrationer.
Användarvänligt. Har allt som behövs.

Tyvärr, ingen data än.

Nackdelar

Önskvärt hade varit möjligheten för patienten att se sina bokade tider i 1177 och direktöverföring av ärenden från 1177 till Webdoc. Möjliggöra kallelsebrev till Kivra som alternativ till e-brev, möjliggöra automatisk slagning mot Folkbokföringen enbart på de patienter man aktivt öppnar, möjlighet till automatiserad väntetidsrapportering region Skåne samt integration mot Pasis. Möjliggöra elektroniskt remissflöde mellan Webdoc-enheter samt mellan flera andra journalsystem.
Ibland lite krångligt att förstå intuitivt hur man ska använda systemet, och samtidigt är manualen inte helt lätt att förstå. Samtidigt förstår man hur komplext det måste vara att göra allt enkelt. Sen saknar jag en tjänst som tar emot och scannar in remisser för ens mottagnings räkning. Nu kan man skicka remisser som postas av er, men inte ta emot. Kunde man ta emot kan man sköta närmast alla ordinarie ärenden online.

Tyvärr, ingen data än.

Webdoc

Carasent Sverige

Läs mer om Webdoc

WinEazy Gold

Rixdata

Läs mer om WinEazy Gold

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site