HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Billecta eller Zwebb

Företagsstorlek

  • Mikroföretag (1-10):
  • Småföretag (11-100):
  • Medelstora företag (101-500):
  • Storföretag (500+):
  • Mikroföretag (1-10):
  • Småföretag (11-100):
  • Medelstora företag (101-500):
  • Storföretag (500+):

Plattform

  • Molntjänst:
    Datan lagrad på webben och hanteras oftast av 3.dje-part
  • On-premises:
    Datan lagras i ägarens lokaler/hårdvara och ägs av köparen
  • Mobilapp:
  • Molntjänst:
    Datan lagrad på webben och hanteras oftast av 3.dje-part
  • On-premises:
    Datan lagras i ägarens lokaler/hårdvara och ägs av köparen
  • Mobilapp:

Prisinformation

  • Gratis testperiod:
  • Pris från:-
  • Prismodell modul:
    Möjligt att lägga till/ ta bort olika systemmoduler efter behov
  • Prismodell abonnemang:
    Säljs i olika abonnemangspaket där man får välja själv
  • Prismodell licens:
    En årlig/månatlig licensavgift för tillgång till systemet
  • Gratis testperiod:
  • Pris från:-
  • Prismodell modul:
    Möjligt att lägga till/ ta bort olika systemmoduler efter behov
  • Prismodell abonnemang:
    Säljs i olika abonnemangspaket där man får välja själv
  • Prismodell licens:
    En årlig/månatlig licensavgift för tillgång till systemet

Produktfunktionaliteter i Factoring

  • Anpassningsbara räntor:
  • Backgrundskontroller:
  • Banktjänst:
    Ingår
  • Mina sidor:
    Ingår
  • Pengar inom 24 timmar:
    Ingår
  • Riskhantering:
  • Systemtjänst:
  • Total fakturahantering:
    Ingår
  • Valbar kreditrisk:
    Ingår
  • Anpassningsbara räntor:
    Ingår
  • Backgrundskontroller:
    Ingår
  • Banktjänst:
  • Mina sidor:
    Ingår
  • Pengar inom 24 timmar:
    Ingår
  • Riskhantering:
    Ingår
  • Systemtjänst:
    Ingår
  • Total fakturahantering:
  • Valbar kreditrisk:

Omdömen

Tyvärr, inga omdömen än.

Tyvärr, inga omdömen än.

Billecta

Billecta

Zwebb

Zwebb Fintech