Any4m
vs
appian

Företagsstorlek

Mikroföretag (1-10)
Småföretag (11-100)
Medelstora företag (101-500)
Stora företag (500+)
Mikroföretag (1-10)
Småföretag (11-100)
Medelstora företag (101-500)
Stora företag (500+)

Plattform

Molntjänst
Mobilapp
Molntjänst
Mobilapp

Prisinformation

Gratis testperiod
Prismodell modul
Prismodell abonnemang
Prismodell licens
Gratis testperiod
Prismodell modul
Prismodell abonnemang
Prismodell licens

Produktfunktionaliteter i Low-code plattform

Analysverktyg
API
Applikationsutveckling för mobil
Drag och släpp funktioner
Färdiga mallar
Gränssnitt för olika enheter
Inbyggda säkerhetsåtgärder
Visualiserade processer
Analysverktyg
API
Applikationsutveckling för mobil
Drag och släpp funktioner
Färdiga mallar
Gränssnitt för olika enheter
Inbyggda säkerhetsåtgärder
Visualiserade processer

Varför väljer företag er?

Varför väljer man ert system?

  • Vår användarvänliga molnplattform är sömlöst integrerad med Microsoft Azure & Office 365 från start och kan nås via Teams, Intranät eller valfri webbläsare.
  • Möjlighet till enkel integration med existerande system via standardiserade API:er skapar förutsättningar för innovation, effektiviseringar och ständiga förbättringar.
  • Ren paketerad SaaS-molntjänst till en fast månadskostnad, ingen extra licenskostnad per användare tillkommer.
  • Intuitivt gränssnitt som möjliggör smart samarbete mellan tvärfunktionella team och samtidigt minimerar utvecklingskostnader och kostnadskrävande konsultprojekt.

Varför väljer man ert system?

Tyvärr, ingen data än.

Varför väljer man er som leverantör?

  • Gedigen erfarenhet inom informationshantering, applikationsutveckling och en passion för modern teknik.
  • Medarbetare med stort verksamhetskunnande och en förmåga att snabbt förstå verksamhetens behov och utmaningar för att effektivt kunna adressera dessa med smarta och kostnadseffektiva kreativa lösningar.
  • Nära samarbete med våra kunder, alltid med användarvänlighet i fokus.
  • Övertygade om att varje förbättrad process är ett framsteg som driver resultat och verkligt värde.

Varför väljer man er som leverantör?

Tyvärr, ingen data än.

Hur positionerar ni er på marknaden?

Med en av Sveriges bästa arkitekter i spetsen, ett gediget verksamhetskunnande och våra fantastiska kunder utvecklar vi dagligen vår plattform och hjälper företag att förstå och förbättra sin verksamhet genom att se helheten och samarbeta smart kring processutveckling.

Vår plattforms sömlösa integration med Office 365 möjliggör nyttjandet av Microsofts kraftfullhet och befintliga produkter (SharePoint, Teams etc.) samtidigt som vi överbrygger generella begränsningar i dessa verktyg med den senaste tekniken och vårt intuitiva gränssnitt. Denna kombination gör det möjligt att enkelt skapa ett modernt flexibelt ledningssystem som är helt verksamhetsanpassat, kostnadseffektivt och tillgängligt för alla anställda – digitalisering på riktigt!

Hur positionerar ni er på marknaden?

Tyvärr, ingen data än.

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

Med Any4m skapas samsyn i verksamheten för ökad möjlighet till att snabbt ställa om och genomföra förändringar. Strategin länkas ihop med den dagliga verksamheten och befintliga processer och ledningssystem omvandlas enkelt till en modern digital, levande och transparent applikation.

Any4m ser till att tvärfunktionella team med olika expertisområden kan samarbeta agilt och utan komplexitet för både dagligt stöd och effektiv verksamhetsutveckling. Automatiserade processer, arbetsflöden och färdiga anpassningsbara formulär skapar också processefterlevnad och spårbarhet samt minimerar repetitivt arbete och frigör tid till ständiga förbättringar och det som verkligen skapar mervärde.

Vilka behov och utmaningar är det som ni löser för kunden?

Tyvärr, ingen data än.

Omdömen

Användarvänlighet
Samarbetet med leverantören
Support och service
Utbud av funktioner
Kundanpassning och flexibilitet
Integration
Värde för pengarna
Hur nöjd är du överlag?

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Tyvärr, ingen data än.

Fördelar

Uppskattar flexibiliteten med systemet, användarvänligheten och möjligheten till ett kostnadseffektivt systemstöd. Att kunna utveckla formulär och funktioner utan att vara beroende av konsulthjälp är ovärderligt.
Anpassningsbar lösning, stor kompetens hos Any4m, duktiga utvecklare

Tyvärr, ingen data än.

Nackdelar

Formulären kan upplevas lite stela, hade uppskattat möjligheten till att variera med färger och andra typsnitt.
Any4m har växt mycket under 2021 och det har påverkat bemanningen.

Tyvärr, ingen data än.

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site