HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Bästa system för hantverkare, bygg och entreprenad

Vad kännetecknar ett system för hantverkare, bygg och entreprenad?

För företag inom hantverk, bygg och entreprenad är ett effektivt system avgörande för att hantera de många aspekterna av verksamheten. Dessa system erbjuder specifika funktioner som exempelvis stödjer projektledning, orderhantering, ekonomi och affärsprocesser. De hjälper företag att hålla koll på projektens framsteg, hantera materialinköp, fakturering och säkerställa att alla delar av projektet är samordnade och spårbara. Låt oss beskriva några av dem nedan

Projekthanteringssystem Projekthanteringssystem är en central del för bygg- och entreprenadföretag. Dessa system gör det möjligt att planera, övervaka och kontrollera projekt från start till slut. De inkluderar funktioner för att skapa och hantera tidplaner, resursallokering och budgethantering. Exempel på populära projekthanteringssystem är Bygglet och Next. Dessa system erbjuder även möjligheten att skapa och dela projektdokumentation samt hålla kontakten med alla inblandade parter, vilket säkerställer att alla har tillgång till den senaste informationen.

Affärssystem (ERP) Affärssystem, eller ERP-system (Enterprise Resource Planning), är mer omfattande och integrerade lösningar som hanterar många av företagets olika affärsprocesser i en enda plattform. För bygg- och entreprenadföretag kan ett ERP-system inkludera moduler för projekthantering, ekonomi, personalhantering, lagerhållning och inköp. Dessa system är utformade för att förbättra effektiviteten och ge bättre insikter i företagets verksamhet genom att samla all information på ett ställe. Ofta kan flera delar av detta skötas genom flera mindre system, men för större företag är det vanligt med ett dedikerat ERP. SAP Business One och Microsoft Dynamics är två exempel på ERP-system som kan anpassas efter behoven hos bygg- och entreprenadföretag.

Orderhanteringssystem Orderhanteringssystem är viktiga för att hålla koll på beställningar och försäljning. Dessa system hjälper företag att hantera inkommande order, spåra lagerstatus, och hantera inköp av material och utrustning. Ett effektivt orderhanteringssystem kan bidra till att minska lagernivåerna och förbättra leveransprecisionen, vilket är kritiskt i byggbranschen där förseningar kan leda till betydande kostnader. System som QuickBooks och Xero erbjuder orderhanteringsfunktioner som är särskilt användbara för mindre företag och hantverkare.

Ekonomisystem Ekonomisystem hjälper företag att hantera sina ekonomiska transaktioner och bokföring. De inkluderar funktioner för fakturering, leverantörsreskontra, kundreskontra och löneadministration. Ett bra ekonomisystem ger också möjlighet att skapa rapporter och analyser som kan hjälpa företaget att fatta bättre ekonomiska beslut. För bygg- och entreprenadföretag är det viktigt att kunna spåra kostnader och intäkter per projekt för att säkerställa att varje projekt är lönsamt. Exempel på ekonomisystem som används i branschen inkluderar Fortnox och Visma.

Andra viktiga systemfunktioner Utöver de specifika systemen ovan finns det andra viktiga funktioner och verktyg som kan vara avgörande för företag inom hantverk, bygg och entreprenad:

Tidrapportering: Att kunna spåra arbetstid för anställda och underentreprenörer är viktigt för att hålla koll på arbetskostnader och effektivitet. Dokumenthantering: Att ha ett centralt ställe för att lagra och dela dokument som ritningar, kontrakt och rapporter underlättar samarbetet och minskar risken för fel. Mobil åtkomst: Många system erbjuder mobilappar som gör det möjligt för anställda att få tillgång till information och uppdatera data direkt från arbetsplatsen. Säkerhetsfunktioner: För att skydda känslig företagsinformation är det viktigt att systemen har robusta säkerhetsfunktioner, inklusive användarautentisering och datakryptering.

Genom att välja rätt system kan företag inom hantverk, bygg och entreprenad förbättra sin effektivitet, minska kostnader och säkerställa att projekten genomförs enligt plan.

Vad är viktigt att tänka på?

När du väljer ett system för ditt bygg- eller hantverksföretag är det viktigt att överväga företagets specifika behov och utmaningar. Ett system kan göra stor skillnad i hur effektivt och framgångsrikt ditt företag är. Här är några nyckelfaktorer att tänka på:

Användarvänlighet Ett system som är svårt att använda kommer snabbt att bli en belastning istället för en tillgång. Det är viktigt att välja ett system som är intuitivt och lätt att förstå för alla användare, oavsett deras tekniska kompetens. Användarvänligheten påverkar hur snabbt personalen kan börja använda systemet och hur effektivt de kan utföra sina uppgifter. System som erbjuder en enkel och logisk användarupplevelse minimerar behovet av omfattande utbildning och support.

Integration För att säkerställa en smidig och effektiv arbetsprocess är det viktigt att systemet kan integreras med andra verktyg och plattformar som företaget redan använder. Detta kan inkludera ERP-system, CRM-system, tidrapporteringsverktyg och andra affärsapplikationer. Integrationer minskar risken för dubbelarbete och datafel genom att automatisera dataöverföringar mellan olika system. Dessutom kan det ge en mer holistisk bild av företagets verksamhet, vilket underlättar beslutsfattande.

Skalbarhet När ditt företag växer måste ditt system kunna växa med det. Skalbarhet innebär att systemet kan hantera ett ökande antal användare, större datamängder och mer komplexa arbetsflöden utan att förlora prestanda. Ett skalbart system kan anpassas till företagets framtida behov, vilket gör det till en långsiktig investering. Välj ett system som erbjuder flexibilitet i form av moduler eller funktioner som kan läggas till när behovet uppstår.

Mobilitet För företag inom bygg och entreprenad är det ofta nödvändigt att arbeta ute på fältet. Därför är det viktigt att ha tillgång till systemet från mobila enheter. Mobilitet gör det möjligt för medarbetarna att uppdatera projektstatus, registrera tid och få tillgång till viktig information direkt från arbetsplatsen. System som erbjuder mobila appar eller responsiv webbdesign säkerställer att användarna kan arbeta effektivt oavsett var de befinner sig.

Support och utbildning Att införa ett nytt system innebär ofta en inlärningskurva för medarbetarna. Det är därför viktigt att leverantören erbjuder tillräcklig support och utbildning. Se till att det finns tillgång till resurser som användarhandledningar, utbildningsvideor och kundsupport. Kvalitativ support och utbildning minimerar driftstopp och säkerställer att personalen snabbt kan lösa eventuella problem som uppstår.

Anpassningsbarhet Varje företag har unika behov och arbetsprocesser. Ett system som kan anpassas till specifika krav och arbetsflöden är därför mycket värdefullt. Anpassningsbarhet kan innebära allt från att skapa skräddarsydda rapporter till att justera användargränssnittet efter företagets preferenser. System som erbjuder hög grad av konfiguration och anpassning kan bättre stödja företagets specifika arbetsmetoder och processer.

Kostnadseffektivitet Kostnaden är alltid en viktig faktor att överväga. Det är viktigt att förstå både de initiala kostnaderna och de löpande kostnaderna för att använda systemet. Kostnadsstrukturen kan variera mellan olika leverantörer; vissa erbjuder prissättning per användare, andra baserat på funktioner eller antal projekt. Utvärdera om systemet ger tillräckligt värde för priset och om det finns möjlighet att uppgradera när företaget växer. Tänk också på de indirekta kostnaderna, såsom utbildningstid och integrationsarbete.

Funktionalitet Slutligen är funktionaliteten en avgörande faktor. Systemet måste erbjuda de verktyg och funktioner som behövs för att hantera företagets specifika verksamhet. Det kan inkludera projektledning, tidrapportering, fakturering, materialinköp och lagerhantering. Jämför olika system och deras funktionaliteter för att säkerställa att de uppfyller dina krav. Att ha en tydlig lista över ”måste-ha”-funktioner och ”bra-att-ha”-funktioner kan hjälpa till att göra ett mer informerat val.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du välja ett system som inte bara passar företagets nuvarande behov, utan även kan anpassas och skalas för framtida tillväxt och förändringar. Ett väl valt system kan förbättra effektiviteten, minska kostnader och bidra till att projekten genomförs smidigare och mer framgångsrikt.

Vad passar bäst för respektive inriktning?

Valet av system kommer såklart variera beroende på vilken typ av företag du driver inom bygg och entreprenad. Olika företag har olika behov och prioriteringar, och det är viktigt att välja ett system som är anpassat till just din verksamhets specifika krav. Här är några exempel på olika inriktningar inom branschen och vilka utmaningar de vanligtvis löser med hjälp av system:

Byggföretag Byggföretag hanterar ofta stora och komplexa projekt som kräver noggrann planering, koordinering och kontroll. Projekthanteringssystem är centrala för dessa företag eftersom de gör det möjligt att planera projekt, tilldela resurser och följa upp framsteg i realtid. Vanliga utmaningar som byggföretag löser med system inkluderar:

 • Tidplanering: Att skapa och hålla fast vid tidplaner är avgörande för att undvika förseningar och hålla projekt inom budget.
 • Resursallokering: Att effektivt allokera och spåra användningen av resurser, inklusive arbetskraft och material, är kritiskt för att säkerställa att projektet går smidigt.
 • Dokumenthantering: Byggprojekt genererar stora mängder dokumentation, inklusive ritningar, kontrakt och rapporter. Ett bra system hjälper till att organisera och dela dessa dokument effektivt.
 • Kommunikation: Att hålla alla inblandade parter informerade och uppdaterade genom hela projektet är viktigt för att undvika missförstånd och misstag.

Hantverkare Mindre företag eller enskilda hantverkare har ofta mer fokuserade behov, som att hantera order, fakturering och kundrelationer. System som hjälper till med dessa aspekter kan göra en stor skillnad i effektiviteten och professionalismen i deras verksamhet. Vanliga utmaningar för hantverkare som löses med system inkluderar:

 • Orderhantering: Att hålla reda på kundbeställningar, skapa offerter och följa upp på arbetsorder är viktigt för att säkerställa att inga jobb tappas bort.
 • Fakturering: Att snabbt och korrekt fakturera kunder för utfört arbete är avgörande för att upprätthålla kassaflödet.
 • Tidrapportering: Att spåra arbetad tid för att säkerställa att alla timmar faktureras korrekt.
 • Kundhantering: Att hålla reda på kundinformation och historik för att förbättra kundrelationer och uppföljning.

Entreprenadföretag Entreprenadföretag som hanterar stora, komplexa projekt med många underleverantörer har ofta behov av mer omfattande system som integrerar flera affärsprocesser. Vanliga utmaningar som entreprenadföretag löser med system inkluderar:

 • Projektledning: Att hantera stora projekt med många rörliga delar och intressenter kräver robusta projektledningsverktyg.
 • Budgetkontroll: Att hålla koll på kostnader och budgetar i realtid för att säkerställa att projektet förblir lönsamt.
 • Leverantörshantering: Att koordinera inköp och leveranser från många olika leverantörer och underleverantörer.
 • Riskhantering: Att identifiera och hantera risker som kan påverka projektets framgång.

Specialiserade nischföretag Företag som är specialiserade inom specifika nischer, såsom elinstallation, VVS eller måleri, kan ha unika behov som kräver specialiserade system. Vanliga utmaningar för dessa företag som löses med system inkluderar:

 • Schemaläggning: Att planera och koordinera arbetsuppgifter för att optimera användningen av specialiserade resurser.
 • Uppföljning: Att spåra och följa upp på specifika arbetsorder och projektfaser för att säkerställa kvalitet och effektivitet.
 • Kompatibilitet: Att använda system som kan integreras med verktyg och programvara specifika för deras nisch, såsom CAD-verktyg eller specialiserade designprogram.
 • Kundkommunikation: Att hantera kundförfrågningar och uppdateringar i realtid för att säkerställa hög kundnöjdhet.

Konsultföretag inom bygg och anläggning Konsultföretag som arbetar med projektledning, konstruktion och teknisk rådgivning har behov av system som stödjer projektdokumentation, kommunikation och analys. Vanliga utmaningar för konsultföretag som löses med system inkluderar:

 • Projektdokumentation: Att hålla ordning på stora mängder teknisk dokumentation och säkerställa att den är tillgänglig för alla intressenter.
 • Kommunikation: Att effektivt kommunicera med kunder, underleverantörer och interna team för att säkerställa att alla är på samma sida.
 • Analys: Att samla in och analysera data för att optimera projektets prestanda och identifiera områden för förbättring.
 • Tidshantering: Att spåra och rapportera tid och resurser för att säkerställa att projekt levereras inom tidsramar och budget.

Genom att noggrant utvärdera vilka funktioner som är viktigast och vilka utmaningar som behöver lösas, kan företag inom hantverk, bygg och entreprenad hitta det system som bäst stödjer deras verksamhet och främjar framgång.

Sortera på
Higher

Higher

Higher
Rekryteringsverktyg

Higher är marknadens enda rekryteringsverktyg med tydligt fokus att underlätta rekryteringen inom retail, dagligvaruhandeln, hotell & restaurang, logistik, vård & omsorg samt andra delar av yrkessektorn. Higher är utvecklat för att möta kandidaterna i mobilen där kandidaten söker jobb via kompetensbaserade frågor, psykologiskt test och videopresentation, på endast några minuter.

Lär dig mer om Higher

Centuri

Centuri

Centuri
Ledningssystem

Hantera all viktig information på samma ställe - Smart processmotor för operativa arbetsflöden - Dokument-, ärende-, avvikelse- och avtalshantering med samma logik - Prickskjut information och arbete automatiskt till rätt personer i din organisation - Anpassa systemet till er verksamhet, inte verksamheten till systemet - Lätt-integrerat - Låga förvaltningskostnader och enkelt att göra förändringar...

Lär dig mer om Centuri

Powerinit-logo-bw.png

Brand Management Center

Powerinit Sverige AB
Marknadsföringsverktyg

Powerinit erbjuder en modulbaserad molnplattform för mediabank (DAM), designverktyg, nyhetsbrev, eventhantering och enkäter. Anpassningsbar, säker och på svenska servrar.

Lär dig mer om Brand Management Center

Projekthanteringsverktyg

Hej hantverkare! Vill du spara tid och pengar? Med Trinax Tid & Projekt gör du precis det, varje dag. Alla digitala verktyg du behöver, på ett och samma ställe – Från offerter och tidrapportering till projekthantering och fakturering – I dator eller mobil, på kontoret eller bygget.

Lär dig mer om Trinax Tid & Projekt

Fieldly-logo

Fieldly

Fieldly
Arbetsordersystem

Jobbar du inom bygg & installation? Med Fieldly får du koll på bygget – från påbörjat jobb till pengar på kontot. Fieldly finns som app för dig som jobbar i fält och som webb-version för dig på kontoret. Användarvänlig och säker projekthantering för små till medelstora företag i byggbranschen, helt enkelt.

Lär dig mer om Fieldly

SuperOffice CRM

SuperOffice CRM

SuperOffice
CRM

SuperOffice är din Nordiska CRM leverantör och tillväxtplattform. Med alla standardapplikationer anslutna till samma kundbas kombinerar SuperOffice CRM alla dina kundorienterade processer – försäljning, marknadsföring och kundservice i en gemensam teknikstack.​

Lär dig mer om SuperOffice CRM

Learnster

Learnster

Learnster
LMS

Learnster utvecklar morgondagens LMS för lärande organisationer som vill uppnå maximal utveckling på minimal tid. Vi lanserade vår innovativa plattform 2018 och har sedan dess haft en kraftig tillväxt, primärt inom den privata sektorn. Om du letar efter användarvänlighet i världsklass är Learnsters ultramoderna LMS verktyget för dig.

Lär dig mer om Learnster

Summera Support-logo

Summera Support

Summera Support
Arbetsordersystem

Ett modernt webbaserat ärendehanteringssystem för hantering av serviceärenden, felanmälan, arbetsorder, produktsupport och kundtjänst. Ärenden hanteras snabbt och enkelt via dator eller mobiltelefon.

Lär dig mer om Summera Support

Logo_ Gray & Color.png

Lime CRM

Lime Technologies
CRM

Leverera en kundupplevelse utöver det vanliga med ett CRM-system i världsklass. Lime CRM är webbaserat, portabelt och användarvänligt. Vårt system är anpassningsbart efter era processer och behov, oavsett vilken bransch ni arbetar inom. Lime CRM är designat för företag som söker ett system man kan växa med, från en leverantör med över 30 års erfarenhet inom branschen!

Lär dig mer om Lime CRM

Sweet Systems-logo

Sweet Systems

Sweet Systems AB
CRM

Automatisera och digitalisera din verksamhet! Sälj, service, ärendehantering, marknad eller support? Med Sweet hanterar du alla företagets delar från samma plattform för att förenkla det dagliga arbetet. Sweet, eller hur? Säkerhet är av yttersta vikt för Sweet Systems och våra kunder. Vi är stolta över att vara ISO 27001-certifierade. Våra branschspecialiserade lösningar ger obegränsade möjlighete...

Lär dig mer om Sweet Systems

Projekthanteringsverktyg

Easoft är ett flexibelt och kraftfullt system för bygg, anläggning, installations och serviceföretag. Smarta funktioner som stödjer medarbetarna genom hela flödet, från första kundkontakt till fakturering och eftermarknad. Easoft riktar sig till företag som vuxit ur sina vardagliga verktyg och vill ta nästa steg.

Lär dig mer om Easoft ERP

lingio_orange.jpg

Lingio

Lingio
LMS

Lingios utbildningsplattform är utvecklad för dig som har mycket personal på golvet. Med gamification, språkstöd och utbildning i mobilen blir det lätt att få tid till utbildning som inte krockar med schemat. Använd färdiga kurser eller skapa själv med AI.

Lär dig mer om Lingio

Huma

Huma

Huma
HR-system

Huma är ett modernt HR-system för små och medelstora företag. Kom igång på sex minuter, inte sex månader. Huma sätter användarupplevelsen först och är intuitiv, modern och automatiserad för alla dina personliga administratörsuppgifter. Lätt att ansluta till dina befintliga system med bara några knapptryckningar. Huma är ett smartare och bättre HR-system som alla faktiskt använder.

Lär dig mer om Huma

Membrain

Membrain

Membrain
CRM

Membrain är CRM:et och säljstödet dina säljare har längtat efter, hela vägen från prospektering till customer success.Membrain vänder sig till B2B företag som arbetar med komplex försäljning och som siktar mot en ökad tillväxt. Fokus hos Membrain ligger på att stödja, uppmuntra och återskapa framgångsrika beteenden snarare än att logga data i efterhand. Membrain bygger på ett processtänk där proce...

Lär dig mer om Membrain

Ärendehanteringssystem

Att hålla kunderna nöjda och hålla sina löften är nyckeln till att få verksamheten att växa. Med SuperOffice Service kan du ge dina supportteam en panoramavy över dina kunder, minska svarstiderna och effektivisera arbetsflödena. Det hjälper dina team att ägna mer tid åt det som är viktigast; att leverera service som överträffar förväntningarna. SuperOffice är din Nordiska CRM leverantör och tillvä...

Lär dig mer om SuperOffice Service

Geins-logo

Geins

Carismar Software
E-handelsplattform

Allt för er e-handel på ett och samma ställe. Med Geins får ni en plattform som hanterar allt från produkter och ordermottagande till utleverans och returhantering. Plattformen är lättanvänd och byggd för att ni ska kunna bygga er kundupplevelse som ni vill, och integreras enkelt med de system ni behöver för att bedriva er verksamhet.

Lär dig mer om Geins

Flowfactory

Flowfactory

Flowfactory
Low-code plattform

Bygg skräddarsydda verksamhetsapplikationer eller koppla samman dina system till en och samma plattform med hjälp av low-code. - Offentlig och privat sektor - Användarnära och visuell utveckling - Passar bra för integrationer, ärendehantering, offertersystem, bidragsansökningar, felrapportering.. och mycket mer.

Lär dig mer om Flowfactory

4d316891-2966-480f-b0b8-33d06df9e80f.png

BL Fakturering

Bjorn Lunden
Faktureringsprogram

Med BL Fakturering sköter du faktureringen online i mobilen eller på webben. Programmet används framförallt av konsulter och hantverkare samt handels-, transport- och fastighetsföretag. I programmet finns alla funktioner du kan förvänta dig hos ett modernt faktureringsprogram och det passar lika bra för enskild firma som för aktiebolag.

Lär dig mer om BL Fakturering

HiBob_logo_color (1).png

HiBob

HiBob
HR-system

Hibob och dess HR-plattform Bob, är utformat för att främja företagskultur och medarbetare engagemang och hjälper moderna, medelstora, snabbväxande företag att öka prestanda och bibehållandet av personal. Detta leder i sin tur till hälsosammare och mer produktiva team. HR-systemet innehåller CoreHR och HR-funktionaliteter såsom onboarding, tidrapportering, frånvarohantering m.m.

Lär dig mer om HiBob

CRM

Salesforce är en världsledande CRM-plattform som älskas världen över. Här hanterar ni alla typer av kundnära processer, samtidigt som ni får ett användarvänligt och skalbart system. Releye är en engagerad och erfaren Salesforce-partner som ser till ni når er fulla potential i plattformen.

Lär dig mer om Salesforce

Blikk-logo

Blikk

Blikk
Tidrapporteringssystem

Blikk är ett flexibelt system som samlar företagets viktigaste funktioner i ett sömlöst affärsflöde, från offert till projekthantering, tidrapportering, uppföljning och fakturering. Med vår användarvänliga mobilapp kan du enkelt hantera dina projekt och rapportera tid även när du är på språng.

Lär dig mer om Blikk

Learningbank

Learningbank

Learningbank
LMS

Användarvänlig, intuitiv LMS- och onboarding-plattform. Spara tid med automatisering, skapa engagerande innehåll eller använd färdiga utbildningsmoduler. Samla dina digitala och fysiska utbildningar på ett ställe och rapportera framstegen enkelt. Perfekt för företag med 100+ anställda. Läs mer & få en gratis demo.

Lär dig mer om Learningbank

Creatio

Creatio

Creatio
Low-code plattform

Creatio CRM är en komplett produktsvit för automatisering av marknadsföring, försäljning och service, integrerad på en no-code-plattform (plattform utan kod) som hjälper organisationer att digitalisera arbetsflöden, förbättra kund- och medarbetarupplevelser och öka effektiviteten i samtliga affärsenheter.

Lär dig mer om Creatio

Bygglet

Bygglet

Bygglet
Projekthanteringsverktyg

Bygglet är ett komplett projekthanteringsverktyg anpassat för dig som har ett mindre- eller medelstort företag i byggbranschen. Bygglet hanterar alla dina moment från offert till faktura och uppföljning, tidsrapportering, material, tilläggsarbeten, intäkter och kostnader. Kort och gott – du har allt i ett överskådligt och lättanvänt verktyg. Eftersom Bygglet är webbaserat kommer du kunna ha med d...

Lär dig mer om Bygglet

0440d38c-8a4f-45c1-8605-8a0b4fdb5fcd.png

BL Total

Bjorn Lunden
Bokföringsprogram

BL Total är den perfekta webbaserade lösningen för dig som vill sköta ditt företags bokföring, fakturering, betalningar mm så enkelt och effektivt som möjligt. AI-bokföring, fakturering, ekonomiöversikt, obegränsad kvitto- och fakturatolkning, bankkoppling, företagskort, integrationer och kunskapsstöd – allt ingår! Passar för både enskild firma och aktiebolag.  Programmet används i alla branscher...

Lär dig mer om BL Total

M-Files-logo

M-Files

M-Files Sweden AB
Dokumenthanteringssystem

M-Files är en global ledare inom informationshantering. M-Files metadatadrivna plattform för dokumenthantering gör det möjligt för kunskapsarbetare att omedelbart hitta rätt information i alla situationer, automatisera affärsprocesser och upprätthålla informationskontroll. Detta ger företag en konkurrensfördel och en betydande ROI eftersom de kan leverera bättre kundupplevelser och kvalitativt arb...

Lär dig mer om M-Files

Apsis One

APSIS One

Efficy
Marketing automation

Samla din data. Automatisera din kundresa. Skapa ökad tillväxt med APSIS One. En användarvänlig plattform för avancerad personalisering med intuitiva verktyg för e-post, hemsida, SMS och automatisering.

Lär dig mer om APSIS One

Affärssystem

Dynamics 365 Business Central är en modern, molnbaserad affärssystemslösning med AI direkt inbyggt i systemet passar det för små och medelstora företag, koncerner och organisationer som vill uppnå en hög grad av automatisering och effektivisering av sina affärsprocesser.

Lär dig mer om Dynamics 365 Business Central

Oxceed

Oxceed

Oxceed
Budget- och prognosverktyg

Oxceed är ett modernt, molnbaserat system för budgetering, finansiell rapportering och uppföljning. Med Oxceed får ledning och styrelse rätt underlag för att kunna fatta bättre beslut. Skapa finansiella rapporter, budgetar och nyckeltal med bara några klick och få en ekonomisk överblick av företaget i realtid. 📊 Skapa skräddarsydda rapporter 💰 Hantera budget och prognos 📈 Ekonomisk översikt i...

Lär dig mer om Oxceed

Timeplan

Timeplan

Exsens AB
Schemaläggningsprogram

Timeplan är ett heltäckande, molnbaserat personalhanteringssystem som anpassar sig efter varje företags unika behov, oavsett om du driver ett litet företag eller ett stort internationellt företag. Med vår användarvänliga app och webblösning kan dina medarbetare enkelt hålla koll på sina scheman, tidrapportera och kommunicera. Du får tillgång till funktioner som gör personalhanteringen smidig och e...

Lär dig mer om Timeplan

Brightbid-logo

Brightbid

Brightbid
Marketing automation

BrightBid hjälper marknadschefer att öka ROI på deras marknadsaktiviteter med hjälp av en AI.lösning för sökannonsering och Google Shopping.

Lär dig mer om Brightbid

Intershop

Intershop

Intershop
E-handelsplattform

Ett enterprise e-handelssystem för en allt-i-ett eller Best of Breed-lösning med omnikanal funktionalitet, en personaliserad kundportal och PIM funktionalitet. Väldigt pålitlig MACH arkitektur som kan skalas upp till tiotals kanaler och miljoner ordrar, kunder, produkter och priser.

Lär dig mer om Intershop

Totara Learn

Totara Learn

Aleido Learning Sweden AB
LMS

Totara Learn är ett ledande LMS med miljontals användare runtom i världen. I Norden är Aleido den ledande leverantören av Totara, med många kunder inom en mängd olika branscher. Totara ger din organisation ett flexibelt och framtidssäkert stöd för alla former av lärande. Det kan handla om regelefterlevnad och obligatoriska utbildningar, eller om socialt och informellt lärande. Det kan röra sig om ...

Lär dig mer om Totara Learn

Chronox

Chronox

Chronox
Tidrapporteringssystem

Chronox är ett tidrapporteringssystem anpassat för mindre och medelstora företag. Ni spar både tid och pengar med oss. Med goda betyg på användarvänlighet och support får ni en tjänst anpassad för er. När företaget växer så växer vi med er. Vi har det som behövs för att spara DIG tid och pengar.

Lär dig mer om Chronox

Timeapp

TimeApp

P&K TimeApp AB
Advokatsystem

Yrkesverksamma i alla branscher måste redovisa vad de gör av sin tid. Genom att tidsrapportera med det 100% molnbaserade systemet TimeApp, säkerställer du att redovisningen blir korrekt. Detta blir extra viktigt när det handlar om debiterbar tid, som TimeApp summerar åt dig. Systemet används med lätthet från din webbläsare på datorn eller appar på mobilen och surfplattan. Med TimeApp kan du bland ...

Lär dig mer om TimeApp

JEEVES+Forterro-Logo.png

Jeeves

Jeeves
Affärssystem

Jeeves ERP är ett molnbaserat affärssystem för medelstora tillverkande och distribuerande företag. Affärssystemet är anpassningsbart och håller ihop allt ifrån tillverkning, logistik, ekonomi, redovisning, försäljning till dina produkter, serviceärenden och projekt.

Lär dig mer om Jeeves

Next Project

Next Project

Next One Technology AB
Projekthanteringsverktyg

Som skräddarsytt branschsystem har Next’s produkter alla de branschspecifika funktioner som krävs för att hantera alla olika typer av uppdrag. Med totalt över 3000 kunder och närmre 50,000 användare har vi kunder och referenser i samtliga delbranscher inom bygg-, entreprenad- och servicebranschen.

Lär dig mer om Next Project

GE logo_normal.png

GoalEnvision

GoalEnvision
Verksamhetssystem

GoalEnvision är det svenska strategiverktyget för företag av alla storlekar och branscher. Med beprövade verktyg och smarta funktioner ger vi dig och ditt team verktygen att sätta de mål som ni behöver nå. Vårt AI-assisterade verktyg hjälper dig att formulera och förmedla tydliga strategiska mål, engagera teamet och koppla deras arbetsuppgifter till strategiska mål, mäta framsteg och justera strat...

Lär dig mer om GoalEnvision

CatalystOne

CatalystOne

CatalystOne
HR-system

En av Nordens ledande leverantörer av HR-system för medelstora och stora företag. CatalystOne erbjuder ett brett urval av flexibla HR-lösningar som kan effektivisera er HR. Detta kan förbättra medarbetarupplevelsen, frigöra tid och förenkla vardagen för HR, chefer och medarbetare.

Lär dig mer om CatalystOne

Control Edge

Control Edge

Visma Software
Ekonomisystem

Modernt, molnbaserat ekonomisystem för stora företag med många användare.

Lär dig mer om Control Edge

POS-system

Crona POS är ett kassasystem som är lättanvänt, anpassningsbart för ert företag och lätt att integrera med andra system. Det spelar ingen roll om du säljer i en butik eller via restaurang och kafé. Systemet har funktioner som anpassar sig efter just det ni ska sälja. Kommissionshandel (second hand), QR-koder, onlinebeställningar, självservice & express checkout samt elektroniska hyllkantsetiketter...

Lär dig mer om Crona POS

Personio

Personio

Personio
HR-system

Systemet är optimalt för små och medelstora företag. Detta verktyg kan allt – rekrytering, hantering och utveckling av personal samt löneadministrering. Personio blir er nya HR-hub: ni får tillgång till all personaldata genom ett knapptryck och kan automatisera alla era HR-processer under hela anställningsperioden. På så vis kommer ni äntligen få tid över till HR-uppgifter som adderar värde till f...

Lär dig mer om Personio

Affärssystem

iFenix är ett modernt och molnbaserat affärssystem som utvecklats för att tillgodose morgondagens krav i både fysisk och digital handel. iFenix affärssystem passar lika bra för växande små och medelstora företag som det passar kompletta butikskedjor. iFenix är ett framtidssäkert och helintegrerat system som inte kräver konsulter och långa startsträckor för att komma igång med.

Lär dig mer om iFenix affärssystem

QBIS Time

QBIS Time

QBIS Business Systems
Tidrapporteringssystem

QBIS är det flexibla tidrapporteringssystemet som fungerar för de flesta branscher och storlekar. Vi skräddarsyr lösningar för att passa era behov. Slipp slösa onödig tid på administration – vi har systemet som gör det smidigt för både medarbetare, administratörer och chefer. Tidrapportering blir enkelt och bekvämt med QBIS.

Lär dig mer om QBIS Time

Affärssystem

Pyramid affärssystem har bred funktionalitet och kan anpassas utifrån de flesta större branscher. Flera olika moduler kan kopplas på utifrån ditt specifika behov vilket gör systemet skalbart och det kan växa tillsammans med din organisation.

Lär dig mer om Pyramid Business Studio

Projekthanteringsverktyg

MyGizmos enkla projekthanteringssystem lämpar sig perfekt för företag inom bygg och måleri. Projektsystemet är molnbaserat och ger en bra översikt på olika projekts status.

Lär dig mer om MyGizmo Projekthanteringssystem

Affärssystem

Microsoft är världsledande inom CRM-system som hanterar kundintegration som säljstöd, ärendehantering, marknadsföring och interaktion med externa partner som kunder eller samarbeten.

Lär dig mer om Dynamics 365 Finance & Operations

Teamtailor

Teamtailor

Teamtailor
Rekryteringsverktyg

Teamtailor är en helhetslösningen för din rekrytering – attrahera, hantera och anställ de bästa kandidaterna med vårt allt-i-ett ATS. Används av 8000st företag världen över, stora som små.

Lär dig mer om Teamtailor

SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors
HR-system

Största plattformsleverantören av HCM-lösningar i Norden, med mer än 250 kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Skalbar lösning för såväl små som stora företag. Heltäckande lösningar för allt från talent management, HR-masterdata till lön och experience management.

Lär dig mer om SAP SuccessFactors

Tidrapporteringssystem

Busy by 24SevenOffice förenklar tidrapportering och förbättrar kontrollen. Busy erbjuder en helt ny syn på tidrapportering, med val mellan kalendervisning, tidslinje och stämpelklocka. Visuell tidrapportering i kalender med "drag and drop", det aldrig varit lättare att planera och rapportera timmar. Tidslinjevy, lägg till en beskrivning, välj projekt och arbetstyp – sedan registreras timmen. Med t...

Lär dig mer om Busy by 24SevenOffice

Arbetsordersystem

Coredination erbjuder ett komplett system för arbetsorder. Innehåller bland annat GPS-funktionen som effektiviserar samordningen av personal ute på fält och en kundportal.

Lär dig mer om Coredination Mobilt arbetsorder & tidrapportering

ERP-system

Crona ERP är affärssystemet som samlar allt på ett ställe. Få kontroll på din verksamhet genom att utnyttja Cronas kraftfulla lagermodul, faktureringsverktyg & schemaläggare. Materialet bokförs automatiskt.

Lär dig mer om Crona ERP

Kassasystem

JobOffice erbjuder ett lättanvänt kassasystem med kraftfulla integrationer och betallösningar som hjälper dig förenkla den försäljning och minska administration.

Lär dig mer om JobOffice kassa

ECI Ridder iQ logo.png

Ridder iQ

ECI Software Solutions
ERP-system

Ridder iQ är en innovativ molnbaserad ERP-programvara för små och medelstora tillverkningsföretag. Systemet bygger på senaste tekniken och över 30 års erfarenhet, med inspel från över 1300 kunder - vilket garanterar skräddarsydda och effektiva lösningar för dagens industriella behov.

Lär dig mer om Ridder iQ

Tacton CPQ Software

Tacton CPQ Software

Tacton Systems AB
CPQ

Tacton är den ledande Configure, Price, Quote (CPQ) SaaS-partnern för försäljningsautomation inom tillverkningsindustri. Genom vår banbrytande konfigurationsmotor kan industriell utrustning snabbt konfigureras, prissättas och offereras av icke-tekniska säljare, partners och till och med slutkunder. Eftersom Configure-Price-Quote processen kan ske utan hjälp av sälj-ingenjörer, förkortas säljproces...

Lär dig mer om Tacton CPQ Software

Workify

Workifyapp

Workify Sverige AB
Affärssystem

För små och medelstora Åkerier som vill förenkla sin arbetsledning och administration. Digitalisera ditt informationsflöde; Kundorder, Kapacitetsplanering, Arbetsledning, Återrapportering och Fakturering för bättre likviditet och mindre pappersarbete.

Lär dig mer om Workifyapp

Xledger

Xledger

Xledger
Affärssystem

Xledger är ett 100% molnbaserat affärssystem - utvecklat i och för molnet som en äkta SaaS lösning. Deras största fokus ligger på automatisering, insikt och skalbarhet för att hjälpa sina kunder att ha full koll på sin verksamhet – var som helst, när som helst. Deras true cloud affärssystem är användarvänligt, anpassningsbart och modernt, och hjälper företag runt hela världen att effektivisera sin...

Lär dig mer om Xledger

Hur du väljer rätt system

Att välja rätt system är inte enkelt, och något vi på BusinessWith vill förenkla. Det kräver ofta noggrant övervägande av företagets specifika behov och utmaningar, och beroende på vad för typ av system och dess implikationer på din verksamhet är vissa steg viktigare än andra. Här är en checklista med vanliga frågor att ställa dig inför valet av system:

 1. Kartlägg behoven

Börja med att identifiera vilka funktioner och verktyg ditt företag behöver. Detta innefattar att förstå både nuvarande och framtida behov. Fråga dig själv:

 • Vilka processer måste systemet stödja?
 • Vilka specifika utmaningar försöker ni lösa?
 • Vilka funktioner är absolut nödvändiga och vilka är ”bra att ha”?

Involvera olika avdelningar och medarbetare i denna fas för att få en heltäckande bild av behoven. Genom att skapa en tydlig kravspecifikation blir det lättare att jämföra olika system.

 1. Budget

Fastställ en budget för vad systemet får kosta, både initialt och i löpande drift. Tänk på:

 • Kostnaden för inköp eller prenumeration.
 • Implementeringskostnader, inklusive eventuell konsulttid.
 • Utbildningskostnader för personalen.
 • Löpande kostnader för support och underhåll.

Var realistisk i din budget och tänk långsiktigt. Ett billigare system kan ha högre dolda kostnader i form av ineffektivitet eller bristande funktionalitet.

 1. Undersök marknaden

Jämför olika system och deras funktioner. Använd jämförelsetjänster som BusinessWith för att få en överblick över marknaden. Se till att undersöka systemens:

 • Funktioner och hur de matchar dina behov.
 • Användarrecensioner och betyg.
 • Leverantörens rykte och kundsupport.

Läs på BusinessWith, se om de har kundberättelser och fråga om referenser från andra företag inom din bransch för att få en uppfattning om hur systemet fungerar i praktiken.

 1. Testa systemen

Många leverantörer erbjuder gratis testperioder eller demonstrationer. Utnyttja dessa för att se hur väl systemet passar era behov. Under testfasen, överväg att:

 • Involvera slutanvändare i testningen för att få deras feedback.
 • Skapa en checklista över viktiga funktioner att testa.
 • Jämföra användarupplevelsen och hur intuitivt systemet är.

Var noga med att testa integrationsmöjligheterna med era befintliga system och se till att dataöverföringen fungerar smidigt.

 1. Konsultera medarbetare

Involvera de som kommer att använda systemet i beslutsprocessen för att säkerställa att det är användarvänligt och uppfyller deras behov. Detta kan göras genom:

 • Workshops eller möten där medarbetarna får testa systemet.
 • Enkäter eller intervjuer för att samla in feedback.
 • Pilotprojekt där systemet används i mindre skala innan fullskalig implementering.

Medarbetarnas acceptans är avgörande för en lyckad implementering, så se till att deras synpunkter tas på allvar.

 1. Utvärdera leverantörens support och utbildning

Ett bra system måste backas upp av stark support och utbildning. Utvärdera leverantörens:

 • Tillgänglighet och responsivitet för kundsupport.
 • Kvalitet på utbildningsmaterial och användarhandledningar.
 • Möjlighet att erbjuda skräddarsydd utbildning för era specifika behov.

En leverantör som erbjuder omfattande support och utbildning kan göra en stor skillnad i hur snabbt och effektivt ditt team kan komma igång med systemet.

 1. Kontrollera systemets skalbarhet och anpassningsbarhet

Systemet bör kunna växa med företaget och hantera ökande komplexitet i framtida projekt. Frågor att ställa inkluderar:

 • Hur enkelt är det att lägga till nya användare eller funktioner?
 • Kan systemet anpassas till förändrade affärsprocesser?
 • Vilka begränsningar finns det för framtida expansion?

Ett skalbart och anpassningsbart system kan spara tid och pengar i längden genom att undvika behovet av att byta system när företaget växer.

 1. Säkerhet och dataskydd

I dagens digitala värld är säkerhet och dataskydd av största vikt. Utvärdera systemets:

 • Säkerhetsfunktioner, såsom kryptering och användarautentisering.
 • Regelefterlevnad med dataskyddslagar, exempelvis GDPR.
 • Backup- och återställningsmöjligheter.
 • Se till att leverantören har robusta säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina data mot obehörig åtkomst och cyberattacker.
 1. Utvärdera totalägandekostnaden (TCO)

Slutligen, se till att du har en fullständig bild av systemets totala ägandekostnad (TCO). Detta inkluderar:

 • Initiala och löpande licenskostnader.
 • Implementerings- och integrationskostnader.
 • Kostnader för utbildning och support.
 • Eventuella uppgraderings- eller underhållskostnader.

Genom att noggrant överväga alla dessa faktorer kan du välja ett system som inte bara passar företagets nuvarande behov, utan även kan anpassas och skalas för framtida tillväxt och förändringar. Ett väl valt system kan förbättra effektiviteten, minska kostnader och bidra till att projekten genomförs smidigare och mer framgångsrikt.

Vanliga skillnader mellan systemen

System för hantverkare, bygg och entreprenad kan variera kraftigt i fråga om funktioner och pris. Att förstå dessa skillnader kan hjälpa dig att välja det system som bäst passar dina behov och din verksamhet. Här är några vanliga skillnader mellan systemen:

Funktionalitet

Systemens funktionalitet kan skilja sig avsevärt beroende på deras syfte och målgrupp. Några av de viktigaste funktionaliteterna att överväga inkluderar:

 • Projekthantering: Vissa system erbjuder omfattande verktyg för att hantera projekt från början till slut, inklusive tidplanering, resursallokering, budgetuppföljning och dokumenthantering.
 • Orderhantering: För hantverkare och mindre företag kan funktioner för att hantera kundbeställningar, skapa offerter och följa upp arbetsorder vara avgörande.
 • Ekonomihantering: System kan inkludera bokföring, fakturering, utgiftsspårning och ekonomiska rapporter för att hjälpa företag att hålla koll på sina finanser.
 • Resurshantering: Att kunna spåra och tilldela resurser, inklusive arbetskraft och material, är kritiskt för att säkerställa att projektet förblir på rätt spår.
 • Dokumenthantering: Vissa system erbjuder avancerade dokumenthanteringsfunktioner som gör det enkelt att lagra, dela och hitta projektrelaterade dokument.
 • Tidrapportering: Funktioner för att spåra arbetstid och kostnader per projekt är viktiga för att säkerställa korrekt fakturering och kostnadskontroll.
 • Mobil åtkomst: Många system erbjuder mobila appar eller responsiv design som gör det möjligt att arbeta från fältet, vilket är särskilt viktigt för bygg- och entreprenadföretag.

Prisstruktur

Prissättningen för dessa system kan variera beroende på flera faktorer, inklusive systemets omfattning, antal användare och vilka funktioner som ingår. Några vanliga prisstrukturer inkluderar:

 • Prenumerationsbaserade system: Många moderna system erbjuder en prenumerationsbaserad prissättning där du betalar en månatlig eller årlig avgift baserat på antalet användare eller funktioner. Detta kan vara fördelaktigt för företag som vill undvika höga initiala kostnader.
 • Engångslicenser: Vissa system erbjuder engångslicenser där du betalar en engångskostnad för att få tillgång till systemet. Detta kan vara mer kostnadseffektivt i längden, men kräver en större initial investering.
 • Modulbaserade system: Vissa system erbjuder modulbaserad prissättning där du bara betalar för de funktioner du faktiskt använder. Detta kan vara ett bra alternativ för företag som har specifika behov och inte vill betala för onödiga funktioner.
 • Kostnad per projekt: För företag som hanterar många projekt samtidigt kan en prissättning baserad på antal projekt vara lämplig.

Support och utbildning

Kvaliteten och tillgängligheten av support och utbildningsresurser kan variera mellan olika leverantörer. Några viktiga aspekter att överväga inkluderar:

 • Supportalternativ: Leverantörer kan erbjuda olika nivåer av support, från grundläggande e-postsupport till dygnet runt-telefonstöd. Utvärdera vad som ingår i priset och vilka extra kostnader som kan tillkomma.
 • Utbildningsresurser: Tillgång till utbildningsmaterial som användarhandböcker, videor, webbseminarier och workshops kan hjälpa ditt team att snabbt komma igång med systemet.
 • Implementeringsstöd: Vissa leverantörer erbjuder hjälp med implementering, inklusive datamigrering och systemkonfiguration. Detta kan vara särskilt värdefullt för större företag eller komplexa system.

Användarvänlighet

Användarvänligheten är en kritisk faktor som kan påverka hur snabbt och effektivt ditt team kan börja använda systemet. Några aspekter att tänka på inkluderar:

 • Intuitivt gränssnitt: Ett användarvänligt system bör ha ett intuitivt och logiskt gränssnitt som gör det enkelt för användarna att hitta och använda de funktioner de behöver.
 • Inlärningskurva: Hur lång tid det tar för användarna att lära sig systemet kan variera. Ett system med en brant inlärningskurva kan kräva mer omfattande utbildning och stöd.
 • Anpassningsmöjligheter: Möjligheten att anpassa systemet efter företagets specifika arbetsflöden och behov kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten.

Integrationer

Möjligheten att integrera systemet med andra verktyg och plattformar som företaget använder är viktig för att skapa en smidig arbetsprocess. Några vanliga integrationer inkluderar:

 • Ekonomisystem: Integration med bokförings- och faktureringsprogram kan spara tid och minska risken för datafel.
 • Projektverktyg: Integration med projektledningsverktyg som Gantt-scheman och tidsplaner kan förbättra projektkontrollen.
 • CRM-system: Integration med kundhanteringssystem (CRM) kan förbättra kundrelationer och försäljningsprocesser.
 • Lagerhanteringssystem: För företag som hanterar stora mängder material kan integration med lagerhanteringssystem förbättra effektiviteten och minska lagerkostnaderna.

Skalbarhet

Ett systems förmåga att växa med företaget är en viktig faktor att överväga. Skalbarhet innebär att systemet kan hantera ett ökande antal användare, större datamängder och mer komplexa arbetsflöden utan att förlora prestanda. Frågor att ställa inkluderar:

 • Maximalt antal användare: Finns det begränsningar för hur många användare systemet kan stödja?
 • Datahantering: Kan systemet hantera stora mängder data utan att prestandan försämras?
 • Flexibilitet: Kan systemet anpassas till förändrade affärsprocesser och nya behov?

Genom att noggrant utvärdera dessa skillnader kan du välja det system som bäst passar dina specifika behov och förutsättningar. Ett väl valt system kan förbättra effektiviteten, minska kostnader och bidra till att projekten genomförs smidigare och mer framgångsrikt.