HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

Jämför Sveriges bästa capital management systems

Vilket capital management system ska jag välja?

Står ni i begrepp att investera i ett capital management system? Smart! Ett kapitalförvaltningssystem hjälper er att hantera företagets kapital på ett strategiskt sätt. Det kan vara helt avgörande för att ni ska använda era resurser på ett effektivt sätt, undvika onödiga utgifter och satsa era medel på de områden där ni får ut allra mest.

Att använda system för planering och hantering av resurser är alltid en välgrundad satsning, speciellt när det gäller en så grundläggande faktor som ekonomi. Det gäller dock att välja det bästa systemet för varje givet företag. Marknaden har flera leverantörer av capital management system, som Brightly, Ledgy och Projectmates.

Beroende på vilken bransch ni verkar i, kan det vara klokt att utvärdera de olika alternativen innan ni fattar beslut om vilket capital management system ni vill satsa på.

Som vid alla implementeringar av system och program rekommenderar vi er att börja med målsättning och budget. Först när ni vet vad ni vill uppnå med ert capital management system, och vilka ramar ni har, kan ni till fullo fatta ett välgrundat beslut. Vi på BusinessWith erbjuder en jämförelsetjänst för Capital Management System, där du kan hitta rätt system för just er. Lycka till!

Vad får vi ut av ett capital management system?

Ett capital management system, eller CMS som det förkortas, hjälper er som företag att fatta kloka beslut gällande ekonomisk planering. Att minska riskerna genom stöd kring kapitalallokering och kapitalbudgetering är optimalt för den som vill ha kontroll över företaget eller organisationens ekonomi.

Ett kapitalförvaltningssystem stöttar med ett antal faktorer. Den allra mest avgörande kan vara kapitalallokeringen, som kort och gott innebär fördelningen av företagets budget mellan olika projekt, områden och investeringar. För att kunna genomföra en lyckad kapitalallokering krävs kontroll över strategiska mål, risker och lönsamheter. Ska företaget satsa på ett riskfyllt projekt som ger hög avkastning, eller ett säkrare kort som i en långsammare takt kan öka företagets totala ekonomi? Är det läge för snabb tillväxt eller kan ökningen få ske långsammare? Det är mycket att hålla reda på för den som arbetar strategiskt med ekonomin. Ett capital management system bidrar med trygghet och kan spela stor roll i hur lyckade satsningarna blir.

Hur gynnar ett capital management system företaget över tid?

Lista på 12 olika Capital management system

Sortera på
aixigo-logo

aixigo

aixigo

Hantera företagets portfolio med hjälp av detta capital management system från aixigo. Capital management-verktyget är designat för att förenkla tidskrävande uppgifter och komplexa utmaningar inom capital management med det slutgiltiga målet att effektivisera den ekonomiska hanteringen inom företaget.

Lär dig mer om aixigo

Läs mer
Brightly-logo

Brightly

Brightly Software

Brightly är en capital management platform med specialiteter inom hantering av företagets tillgångar. Brightly's Predictor modul kan bidra med enkel och användarvänlig planering av kapital inom verksamheten och kan även erbjuda modellering för att förutse åtgången och utvecklingen av företagets tillgångar.

Lär dig mer om Brightly

Läs mer
Carta-logo

Carta

Carta

Skapa en kontrollerad capital management process och hantera företagets investeringar med hjälp av Carta. Carta's capital management system kan användas i planering, utförande och utvärdering av olika typer av investeringar, vilket är viktigt för att skapa en trygghet inom beslutsfattandet på företaget.

Lär dig mer om Carta

Läs mer

Finario One är en capital management och portfolio management-lösning som är skapad för att öka return on investment ROI genom att koppla samman finansarbetet med kärnverksamheten. Den användarvänliga och kraftfulla capital management plattformen har många olika funktionaliteter för olika steg i processen för kapitalförvaltning och målet är att skapa en långsiktig och hållbar strategi för förvaltn...

Lär dig mer om Finario ONE

Läs mer
Inpensa-logo

Inpensa

Inpensa

Maximera utfallet av CapEx investeringar, det vill säga investeringar i anläggningstillgångar, med hjälp av Inpensa's capital management system. Samla alla aktiviteter kopplade till CapEx investeringar på en och samma plats och undvik att använda flera olika dokument på olika platser. Lösningen kan både planera för investeringar och samtidigt spåra den nuvarande prestationsnivån på företaget, vilk...

Lär dig mer om Inpensa

Läs mer
Kahua-logo

Kahua

Kahua

Kahua är ett capital management system skapat för att skapa effektiv planering av de resurser som finns inom företaget eller det befintliga projektet. Planera budgetar, skapa scenarion och genomför prognoser med hjälp av verktyget som förser användaren med enkla och kundanpassade lösningar för kapitalhanteringen.

Lär dig mer om Kahua

Läs mer
Kurtosys-logo

Kurtosys

Kurtosys

Kurtosys är ett molnbaserat capital management system med funktionaliteter för att underlätta för det finansiella arbetet inom verksamheten. Den användarvänliga plattformen kan automatisera den finansiella rapporteringen, vilket kan spara tid på företaget och skapa en högre precision i det repetitiva arbetet.

Lär dig mer om Kurtosys

Läs mer
Ledgy-logo

Ledgy

Ledgy

Automatisera capital management arbetet på företaget och förmedla tydliga sammanfattningar med statistik för kapital och investeringar till de anställda genom att använda Ledgy's capital management-verktyg.

Lär dig mer om Ledgy

Läs mer
NextProcess-logo

NextProcess

NextProcess

En användarvänlig capital management-lösning som underlättar för beslutsfattandet kopplat till investeringar och hantering av kapital inom verksamheten. Systemet kan underlätta för både budgeteringar samt rapporteringar gällande investeringar, vilket i längden ger företaget en stabil grund att stå på vid beslutsfattandet för kapitalanvändningen.

Lär dig mer om NextProcess

Läs mer

OpenGov Cloud's modul för finansiell rapportering är en capital management-lösning med en säker datahantering och flexibla alternativ för att ta hand om ekonomin inom företaget. Lösningen är molnbaserad och kan kombineras med flera av de andra moduler som OpenGov erbjuder inom till exempel inköp eller budget och planering.

Lär dig mer om OpenGov Cloud

Läs mer
Projectmates-logo

Projectmates

Projectmates

Detta webbaserade capital management system från Projectmates är skapat för att bidra med full financiell kontroll över projekt inom byggbranschen. Skapa budgetar, följ upp statistik och simulera olika typer av scenarion för projekten för att försäkra er om att verksamheten bedrivs enligt plan och att projekten kan fullföljas som planerat med hjälp av systemets många olika funktionaliteter.

Lär dig mer om Projectmates

Läs mer
RC-Capital Model-logo

RC-Capital Model

RC-Capital Model

RC-Capital Model erbjuder ett capital management system inriktad mot analyser kring potentiella investeringar till portföljen. Genom att använda detta avancerade system kan användaren få hjälp med VaR-beräkningar, motpartsriskanalys, multi-tillgångsklassanalys, vilket är bra stöd vid utvärderingar kring potentiella investeringar.

Lär dig mer om RC-Capital Model

Läs mer

Hur gynnar ett capital management system företaget över tid?

Capital management system stöttar företaget eller organisationen löpande. När ett kapital har fördelats till ett projekt, ett verksamhetsområde eller en investering, måste det följas. Det är viktigt att analysera huruvida förutsättningarna förändras för de investeringar som har genomförts. Den som inte når förväntade resultat kan behöva vidta åtgärder i form av marknadsföringsinsatser, produkt- eller tjänsteförändringar eller liknande. Ibland kan det även bli läge för försäljning.

Ett CMS erbjuder kontinuerlig övervakning och analys. Tack vare rapporter och analyser får inblandad personal och ledningen kontroll över företagets ekonomi, vilket underlättar processerna inom företaget. Dessutom kan ett capital management system bidra även på andra områden, som juridiskt.

När det är dags för er att välja capital management system kan ni använda vår jämförelsetjänst. Vi på BusinessWith har lång erfarenhet av att jämföra olika system och kan hjälpa er i beslutet.

Beskrivning av produktfunktioner

Budgetering

Planera för hur ditt kapital skall användas och investeras med den befintliga företagsbudgeten.

Dashboard

En samlingsplats med display för de viktigaste parametrarna i din capital management verksamhet.

Finansiell rapportering

Skapa rapporter med sammanställningar över det finansiella läget inom företaget.

Hantering av portfolio

Få kontroll och överblick över vilket kapital som är investerat i vad genom att lista samtliga produkter i din portfolio.

KPIer

Systemet förser användaren med nyckeltal inom capital management för att utvärdera prestationerna inom företaget.

Prognoser

Använd prognoser för att planera för framtiden och gör estimeringar för hur framtida scenarion kan utspela sig.

Projekthantering

Skapa upp projekt och tilldela en budgetering för projektet.

Scenariomodellering

Modellera och testa olika typer av scenarion för ditt företag för att utvärdera vilka typer av investeringar som gynnar just er verksamhet.