HemSystemguidenBloggOm ossFör leverantörer

CPQ – Lead to Cash, ett case från verkligheten

CPQ - Ett exempel från verkligheten

Utmaning

Offerterna räknades ut på olika sätt

Aspia fokuserade på att digitalisera processen från Lead till Cash; den inkluderade såväl effektivisering och automatisering av arbetsflöden som möjligheten att snabbt skapa kvalitativa offerter och nya tjänstepaketeringar. Med cirka 1200 anställda på 55 platser i Sverige, sökte de en agil och långsiktig partner med en kraftfull CPQ-plattform.

– Det var en utmaning att få offertarbetet enhetligt. Offerterna var inte standardiserade, räknades ut på olika sätt och få medarbetare hade kunskapen som krävdes för att hantera de mer komplexa offerterna. Unika tjänstepaket behövde därför utformas till varje kund, vilket krävde både tid, pengar och omfattande manuellt arbete, säger Johan Ekblom, CIO på Aspia.

Lösning

En CPQ fylld med Aspias affärsdata

Aspias affärsdata matades in i CPQ-plattformen från Chessit och omfattar nu alla parametrar som krävs för att räkna och generera offerter för varje kunderbjudande.

Med standardiserade gränssnitt och processer reduceras risken för misstag, effektivisering av prisjusteringar och indexuppräkningar såväl som att offerter och avtal uppdateras i takt med att affären med kunderna förändras över tiden.

CPQn ger en kontinuerlig inblick och kontroll av marginaler, priser och lönsamhet, vilket gör att Aspia omedelbart kan se hur ändrade faktorer påverkar lönsamheten för respektive affär.

Framtiden

Skalbar lösning

Chessits lösning bidrar till Aspias arbete med att effektivisera och öka kvaliteten gällande prissättning av prisindikationer, offerter och uppdragsbrev. Informationen som skapas och generas används vidare av Aspia för t.ex. automatisering av prediktiv resursplanering.

– Vår CPQ är en nyckel i att uppnå standardiserade offerter och prisberäkningar helt digitalt. Det är en förutsättning för att kunna nå en hög effektivitet och automatiseringsgrad i vår kärnprocess Lead to Cash. I framtiden ser vi eventuellt en koppling mellan vår CPQ och vår webbplats, för att möjliggöra för kunderna att själva sätta ihop och förstå kostnaden för olika tjänstepaket, avslutar Johan Ekblom.