CPQ – Lead to Cash, ett case från verkligheten

G

Gästblogg från Chessit

2022-06-21

Gästblogg

CPQ – Lead to Cash, ett case från verkligheten

cpq-ett-exempel-fran-verkligheten.png

Behöver du hjälp att välja system?

Starta guiden

Utmaning

Offerterna räknades ut på olika sätt

Aspia fokuserade på att digitalisera processen från Lead till Cash; den inkluderade såväl effektivisering och automatisering av arbetsflöden som möjligheten att snabbt skapa kvalitativa offerter och nya tjänstepaketeringar. Med cirka 1200 anställda på 55 platser i Sverige, sökte de en agil och långsiktig partner med en kraftfull CPQ-plattform.

– Det var en utmaning att få offertarbetet enhetligt. Offerterna var inte standardiserade, räknades ut på olika sätt och få medarbetare hade kunskapen som krävdes för att hantera de mer komplexa offerterna. Unika tjänstepaket behövde därför utformas till varje kund, vilket krävde både tid, pengar och omfattande manuellt arbete, säger Johan Ekblom, CIO på Aspia.

Lösning

En CPQ fylld med Aspias affärsdata

Aspias affärsdata matades in i CPQ-plattformen från Chessit och omfattar nu alla parametrar som krävs för att räkna och generera offerter för varje kunderbjudande.

Med standardiserade gränssnitt och processer reduceras risken för misstag, effektivisering av prisjusteringar och indexuppräkningar såväl som att offerter och avtal uppdateras i takt med att affären med kunderna förändras över tiden.

CPQn ger en kontinuerlig inblick och kontroll av marginaler, priser och lönsamhet, vilket gör att Aspia omedelbart kan se hur ändrade faktorer påverkar lönsamheten för respektive affär.

Framtiden

Skalbar lösning

Chessits lösning bidrar till Aspias arbete med att effektivisera och öka kvaliteten gällande prissättning av prisindikationer, offerter och uppdragsbrev. Informationen som skapas och generas används vidare av Aspia för t.ex. automatisering av prediktiv resursplanering.

– Vår CPQ är en nyckel i att uppnå standardiserade offerter och prisberäkningar helt digitalt. Det är en förutsättning för att kunna nå en hög effektivitet och automatiseringsgrad i vår kärnprocess Lead to Cash.
I framtiden ser vi eventuellt en koppling mellan vår CPQ och vår webbplats, för att möjliggöra för kunderna att själva sätta ihop och förstå kostnaden för olika tjänstepaket, avslutar Johan Ekblom.

HR Study: Half Your Staff Are Thinking of Leaving - Here´s Why

HR Study: Half Your Staff Are Thinking of Leaving - Here´s Why

The bad news? Some 46% of employees in Europe´s small and medium-sized companies plan to look for a new job in the next 12 months. That number alone shows a very clear change in the needs, wants and opportunities at hand for top talent.

HR-system

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site