Värdefulla tips som förbättrar din likviditet

G

Gästblogg från FINQR

2024-01-16

Gästblogg

Värdefulla tips som förbättrar din likviditet

Behöver du hjälp att välja system?

Starta guiden

Kassaflödet spelar en central roll

Kassaflödet är en av de mest centrala aspekterna för om ett företag lyckas överleva eller inte. Upp emot en tredjedel av alla nystartade bolag försvinner inom tre år, och här spelar likviditeten en central roll. Att förbättra sin likviditet är inte bara viktigt för nystartade bolag, utan också något som etablerade verksamheter kan vinna mycket på att jobba med.

Rik som en krösus men problem med att betala

Likviditet brukar beskrivas som ett mått på ett företags betalningsförmåga. Det innebär att du kan ha gott om ”pengar” i din verksamhet utan att för den delen kunna betala fordringar. Detta beror på att du bundit upp kapital i exempelvis lager.

Likviditet är inte bara ekonomiavdelningens ansvar

Ett vanligt misstag är att peka på ekonomiavdelningen och säga att de äger allt ansvar för likviditeten. Men om vi ska vara lite ärliga mot oss själva så går det ganska snabbt att se att de flesta avdelningar och funktioner i ert bolag bär ansvar för likviditeten. Inköp, försäljning, marknad, HR och kundservice – alla kan de påverka hur mycket vi spenderar, och somliga hur mycket vi får in.

Har du koll på er Cash Conversion Cycle?

Ett centralt begrepp när det kommer till att vara effektiv i hur en verksamhet använder sina resurser är företagets Cash Conversion Cycle. Det beskriver förenklat hur lång tid det tar från inköpt råmaterial till att betalning av slutprodukten har kommit in.

Hur duktig du är på att optimera din CCC står i direkt relation till hur bra din likviditet är. Vissa verksamheter har till och med tagit det till sin extrem och fått till en cykel som ligger på negativt antal dagar.

För att få till en optimal CCC så kan man jobba med exempelvis krediter, säljcykler, inköp och ledarskap.

Jaga utgifter

Utgifter är kanske den mest uppenbara halvan av kassaflödet att sätta under lupp när det handlar om att förbättra likviditeten. En sanering och omförhandling av löpande avtal och utgifter kan göra under för likviditeten. Vi svenskar är inte kända för att pruta, men du skulle bli förvånad över hur ofta du får ett bättre pris bara genom att fråga efter det. Om företaget lider av en tillfällig likviditetsdipp, vilka utgifter kan ni senarelägga? Kanske kan ni rentav sälja av onödiga tillgångar?

Snabbare inflöde av pengar

Det må låta uppenbart. Men hur får du egentligen betalt snabbare? Det finns flera aspekter som samverkar, många av dem nämns i denna artikel och vårt white paper för likviditet. Första steget brukar vara att se om du kan korta kredittiden ut mot dina kunder.
Ställ dig frågan: kan kunderna betala delar av beloppet tidigare? Inom byggbranschen är det vanligt med förhandsbetalningar av delar av beloppet. Inom tjänstebranschen tas det ibland ut förskott. Finns det utrymme att ge kunderna rabatt desto snabbare de betalar?

Om vi får lov att bli lite jäviga, så vill vi även tipsa om at använda en extern professionell aktör för er fakturering. Det är nämligen en vanlig effekt at kunderna betalar snabbare när man börjar använda en tredje part som fakturerar. Detta beror på flera saker, oftast handlar det om at hela faktureringsflödet blir snabbare och mer optimerat, men även att kunderna ”skärper” sig lite extra med att betala innan förfallodatum.

Långsammare utflöde av pengar

Samtidigt som kortandet av dina kredittider är en åtgärd för bättre likviditet, så kan du även göra det motsatta med dina leverantörer. Att omförhandla till längre kredittider med leverantörer kan avhjälpa en ansträngd likviditet. Under denna rubrik kan vi även räkna in metoder såsom at hyra inventarier, avbetalning och leasing så at dina kostnader fördelar sig mer jämnt över en längre tid.

Betalar ni rätt preliminärskatt?

Beroende på din verksamhet så kan denna punkt vara en riktig kioskvältare. Att se över preliminärskatten är ofta förbisett. Hur väl stämmer preliminärskatten överens med verkligheten? Går den att justera för att förbättra likviditeten?

Går prismodellen att justera?

Kanske inte den första åtgärden man börjar med att undersöka, men helt klart något som är värt att ha i åtanke. Att ändra hur man tar betalt inom exempelvis detaljhandeln är av förklarliga skäl svårare än inom tjänster och mjukvara.

Exempel på förändringar inom prismodeller kan vara at gå från engångskostnad till abonnemangsbaserat, från fasta kostnader till rörliga kostnader baserat på användning. Andra exempel är pris baserat på organisationsstorlek, omsättning, antal anställda m.m.

Gillar du vad du läser?

Om du vill ha fler tips kring hur du kan förbättra ditt företags likviditet, så ska du klicka dig vidare till FINQRs webbplats och ladda ner deras 17 tips för bättre likviditet – givetvis helt kostnadsfritt så det inte belastar utgiftskontot.

Hämta dina 17 tips för bättre likviditet här

Medarbetarupplevelse genom preboarding, onboarding och offboarding

Medarbetarupplevelse genom preboarding, onboarding och offboarding

Att övergå från en fas i medarbetarresan till en annan kan vara en påfrestande upplevelse för kandidater, och en utmaning för HR. Vi kallar denna typ av övergångar för medarbetarövergångar, och att de fungerar bra är avgörande för verksamhetens långsiktiga stabilitet och produktivitet.

HR-system

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site