Lönelys
vs
Sysarb

Företagsstorlek

Mikroföretag (1-10)
Småföretag (11-100)
Medelstora företag (101-500)
Stora företag (500+)
Mikroföretag (1-10)
Småföretag (11-100)
Medelstora företag (101-500)
Stora företag (500+)

Plattform

Molntjänst
Mobilapp
Molntjänst
Mobilapp

Prisinformation

Gratis testperiod
Prismodell modul
Prismodell abonnemang
Prismodell licens
Gratis testperiod
Prismodell modul
Prismodell abonnemang
Prismodell licens

Produktfunktionaliteter i Lönekartläggningsverktyg

Analyser av löner
Bemanningsplanering
Dashboard
Digital lönespecifikation
Lönerevision
Outsorcing av lön
Reseräkningshantering
Schemaläggning
Semesterberäkning
Stegvis vägledning
Tidsarapportering
Analyser av löner
Bemanningsplanering
Dashboard
Digital lönespecifikation
Lönerevision
Outsorcing av lön
Reseräkningshantering
Schemaläggning
Semesterberäkning
Stegvis vägledning
Tidsarapportering

Lönelys

Lönelys

Läs mer om Lönelys

Sysarb

Sysarb

Läs mer om Sysarb

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site